Sunteți pe pagina 1din 3

Organizatia Natiunilor Unite pentru Alimentatie si Agricultura

FAO

Despre principalele activitati ale FAO precum si despre obiectivele acestei organizatii ne
relateaza pe larg, intr-o corespondenta speciala acordata "Business Arena", Bogdan
Bazga, corespondent national FAO in Romania. FAO / Organizatia Natiunilor Unite
pentru Alimentatie si Agricultura - a fost fondata în 1945, iar sub umbrela ei isi gasesc
locul un numar de 192 de state membre, România aderând în 1961. FAO este unica
organizatie specializata a Natiunilor Unite care lupta pentru eradicarea foametei,
malnutritiei si saraciei pe plan international, asigurarea calitatii alimentelor, a respectarii
sigurantei si securitatii alimentare, asigurarea unei agriculturi echilibrate si durabile.

Principalele obiective ale FAO

FAO furnizeaza asistenta tehnica statelor lumii în domeniile securitatii alimentare,


dezvoltarii agricole si rurale în vederea atingerii primului obiectiv al mileniului pentru
dezvoltare: “Reducerea la jumatate a numarului de persoane care sufera de foame si de
saracie” si în domeniul gestionarii durabile a resurselor naturale (pamânt, apa, paduri,
peste, resurse fitogenetice si zoogenetice), pentru a atinge cel de-al saptelea obiectiv al
mileniului pentru dezvoltare – asigurarea unui mediu durabil.
FAO estimeaza ca saracia extrema are la origine foametea, din cauza efectelor nocive pe
care aceasta o are asupra sanatatii si asupra potentialului productiv al indivizilor, al
comunitatilor si al tuturor natiunilor. FAO împarte cu alte institutii ale sistemului
Natiunilor Unite stabilite la Roma, PAM (Programul Alimentar Mondial) si FIDA
(Fondul International pentru Dezvoltarea Agricola), nu numai un obiectiv comun, primul
obiectiv al mileniului pentru dezvoltare, dar în aceeasi masura are în vedere concretizarea
sa, folosind mandatele complementare a trei institutii: FAO, in calitate de institutie
specializata a ONU, furnizeaza asistenta tehnica; FIDA, in calitate de institutie de
finantare, aduce ajutor financiar, iar PAM, in calitate de program operational comun
ONU/FAO, furnizeaza asistenta alimentara. Totodata, FAO a înmânat organelor sale
directoare un document intitulat “FAO si provocarile Obiectivelor Mileniului pentru
dezvoltare: Calea de urmat” si a creat un Comitet Extern de Nivel Înalt cu privire la
Obiectivele Mileniului pentru Dezvoltare, având ca scop consilierea cu privire la masurile
ce trebuie luate în ajutorarea tarilor a caror populatie sufera de foamete, acordând o
atentie deosebita obiectivelor 1 si 7 care sunt direct legate de competentele de baza ale
organizatiei.
Obiectivul 1 - Reducerea saraciei severe
tinta 1.A (globala): Înjumatatirea, în perioada 1990-2015, a numarului de persoane al
caror venit este mai mic de 1 dolar pe zi.
Indicatorul 1.1 - Procentul de populatie a carei putere de cumparare este de sub 1 dolar pe
zi
Indicatorul 1.2 – Rata disparitatii saraciei
Indicatorul 1.3 – Proportia celei mai sarace cincimi în consumul national
tinta 1.B (globala): Atingerea încadrarii totale si productive în câmpul muncii, precum si
asigurarea unui loc de munca decent tuturor persoanelor, inclusiv femeilor si tinerilor
Indicatorul 1.4 – Cresterea ratei PIB pe persoana angajata
Indicatorul 1.5 – Rata numarului de angajati din total populatie
Indicatorul 1.6 – Proportia celor angajati a caror putere de cumparare este sub 1 dolar pe
zi
Indicatorul 1.7 – Proportia familiilor formate din persoane active în totalul numarului de
angajati
tinta 1.C (globala) – Înjumatatirea, între 1990 si 2015, a procentului de persoane care
sufera din cauza foametei
Indicatorul 1.8 – Incidenta taliei mici la copiii cu vârste mai mici de cinci ani
Indicatorul 1.9 – Proportia populatiei care are un consum de calorii sub nivelul minim al
unei diete ce asigura necesarul de energie
Obiectivul 7 _ Asigurarea durabilitatii mediului
tinta 7.A – Integrarea principiilor de dezvoltare durabila în politicile si programele
statelor si redresarea risipei de resurse naturale
Indicatorul 7.1 – Proportia suprafetei de teren acoperite de paduri
Indicatorul 7.2 – Totalul emisiilor de dioxid de carbon pe cap de locuitor si pe 1 dolar
PIB (puterea de cumparare), precum si consumul de substante care afecteaza stratul de
ozon
Indicatorul 7.3 – Proportia stocului de peste care taieste în siguranta în limitele biologice
Indicatorul 7.4 – Proportia resurselor totale de apa folosite
tinta 7.B – Reducerea pierderii biodiversitatii si atingerea, pâna în 2010, a unei scaderi
semnificative a ratei pierderilor
Indicatorul 7.5 – Proportia ariilor terestre si marine protejate
Indicatorul 7.6 – Proportia speciilor pe cale de disparitie
tinta 7.C – Înjumatatirea numarului de persoane care nu au acces durabil la o sursa de apa
potabila si la servicii de baza de canalizare, pâna în 2015
Indicatorul 7.7 – Proportia populatiei care utilizeaza o sursa sigura de apa potabila
Indicatorul 7.8 – Proportia populatiei care utilizeaza un serviciu de canalizare
tinta 7.D – Îmbunatatirea semnificativa, pâna în 2020, a vietii unui numar minim de 100
milioane de locuitori ai mahalalelor
Indicatorul 7.9 – Proportia populatiei urbane ce traieste în mahalale

Obiectivele strategice ale FAO

Ca urmare a dezbaterilor avute atât în cadrul ultimelor conferinte regionale FAO, cat si a
Summitului Mondial pentru Securitate Alimentara FAO 2009, au fost stabilite o serie de
obiective strategice:
Sustinerea importantei si rolului sigurantei si securitatii alimentare la nivel mondial
Reducerea saraciei si a foametei – peste 1 miliard de oameni sufera de foame
Îmbunatatirea securitatii alimentare, a nutritiei animaliere si a resurselor de alimentatie
Combaterea procesului de încalzire globala si desertificare
Intensificarea sustinerii alimentatiei – stabilizarea pietelor
Managementul volatilitatii preturilor
Sustinerea managementului si utilizarea resurselor pentru agricultura, pescuit si
acvacultura, forestrier si paduri, protectia mediului
Sustinerea managementului apelor, terenului si resurselor genetice, îmbunatatirea
protectiei mediului la nivel global
Crearea unui mediu adecvat pentru dezvoltarea pietei animaliere si crearea de noi locuri
de munca si venituri
Accesul la noile resurse si dezvoltarea capacitatilor în acest sens - dezvoltarea si
sustinerea mediului rural
Îmbunatatirea si dezvoltarea investitiilor din domeniile publice si private din agricultura
si în mod special în mediul rural
Dezvoltarea programelor si a activitatilor FAO pentru sustinerea fermierilor si în mod
special a activitatilor fermelor mici si mijlocii
Centralizarea prioritatilor si actiunilor la nivel regional
Diminuarea efectelor calamitatilor naturale în agricultura si pregatirea de planuri de
masuri si actiuni imediate pentru situatiile de urgenta în agricultura
Ameliorarea mediului si a biodiversitatii din zonele rurale
Dezvoltarea cercetarii agricole si utilizarea noilor tehnologii
Sprijinul si dezvoltarea activitatilor fermierilor printr-un management coerent si
programe de marketing pentru fermierii mici si mijlocii
Accesul si afirmarea femeilor în agricultura si mediul rural, egalitate în drepturi
Promovarea politicilor financiare regionale pentru sectorul de dezvoltare rurala si în mod
special a programelor pentru fermele familiale, investitii în calitatea hranei animalelor
Dezvoltarea infrastructurilor din mediul rural si investitiile în capitalul uman prin crearea
a cât mai multor locuri de munca în zona rurala
Dezvoltarea nivelului de trai si diversificarea activitatilor economico-agricole în zonele
rurale
Obiectivul principal al FAO este acela de examinare a noilor parametri la nivel mondial,
în care încalzirea globala si cererea pentru biocarburanti impun alegeri complexe si
decizii de politici economice, sociale si de mediu, care vor avea impact semnificativ
asupra productiei agricole mondiale, a accesului la alimente si a veniturilor populatiilor
rurale. Scopul acestui demers il constituie dezvoltarea capacitatii de a anticipa
schimbarile si de a adopta noi strategii, în vederea garantarii unei bune gestiuni a
resurselor naturale si a mediului, a obtinerii unei productii agricole adecvate si a protejarii
securitatii alimentare în contextul mai larg al actiunilor care sunt recomandate pentru a
raspunde provocarilor bioenergiei si schimbarilor climatice la nivel global, regional si
national.