Sunteți pe pagina 1din 3

SC ________________________________

___________________________________
___________________________________
CUI _______________________________
Anexa contract nr.__/_____

FISA POST
MUNCITOR NECALIFICAT

TITULARUL POSTULUI:
____________________

DESFASURAREA ACTIVITATII:
- Pe santiere de constructii
CERINTE POST:
- Studii minime/medii
- Experienta minima

RELATII:
- Se subordoneaza sefului de echipa
- Nu are personal subordonat
- Colaboreaza cu colegii de echipa

ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI:
- execută lucrări de săpături pentru canale de cablu şi fundaţii; execută lucrări de
pregătire mecanică de mică complexitate;
- efectuează autoinspecţia operaţiilor/ lucrărilor care le execută semnalează şefului de
echipă orice neconformitate constatată
- întreprind acţiunile dispuse de şeful direct sau personalul de coordonare tehnică pentru
care are competenţa necesară;
- comunică şefului de lucrare / echipă efectuarea şi rezultatele măsurilor întreprinse

ALTE RESPONSABILITATI

- respctarea programului de lucru


- respectarea Regulamentului de Ordine Interioara

APTITUDINI SI DEPRINDERI NECESARE:

 indemanare
 dexteritate,
 abilitate de organizare a muncii,
 viziune spatiala
 conditie fizica buna.
CONDITII DE MUNCA

 Conditii de vreme schimbatoare,


 praf,
 lucrul la inaltime
 in locuri uneori greu accesibile

COMPETENTE:

 seriozitate/responsabilitate, adaptabilitate, autocontrol, atitudine pozitiva in


relatia cu ceilalti colegi

RESTRICTII

Sa asigure pastrarea secretului profesional privind activitatile desfasurate in cadrul spatiului de lucru.
Este strict interzisa consumarea de bauturi alcoolice inainte de intrarea in serviciu sau pe timpul
serviciului.
La plecarea din imobil, indiferent de motiv, trebuie sa lase echipamentul curat, iar celelalte mijloace
pe care le-a folosit in buna stare.

Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora:


Daca este cazul. Nerespectarea prevederilor din fişa postului atrage după sine sancţiunea
disciplinară, contravenţională, civilă şi penală după caz.

ATRIBUTII PE LINIE DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA:


(1) Salariatul are ca atributii aceea de a cunoaste si a respecta cu strictete prevederile Legii
securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006, Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii
sanatatii si securitatii in munca (H.G.nr.1425/2006), precum si a Instructiunilor proprii pentru
sanatate si securitate in munca aferente postului ocupat. De asemenea, este obligat sa cunoasca si
sa aplice prevederile Ordinului 712/2005 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea
salariatilor in domeniui prevenirii si stingerii incendiilor si instruirea in domeniui protectiei civile,
precum si celelalte acte normative in domeniui PSI si situatiilor de urgenta.

(2) Salariatul isi desfasoara activitatea in conformitate cu pregatirea si instruirea sa, precum si cu
instructiunile primite din partea angajatorului si a superiorilor directi, astfel incat sa nu expuna la
pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si alte personae.

(3) In scopul realizarii obiectivelor prevazute mai sus, salariatul are urmatoarele obligatii:

a) sa utilizeze corect masinile, aparatura, uneltele, substantele periculoase, echipamentele de


transport si alte mijloace de productie; sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie
acordat si, dupa utilizare, sa il inapoieze sau sa il puna la locul destinat pentru pastrare;

b) sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau inlaturarea arbitrara


a dispozitivelor de securitate proprii, in special ale masinilor, aparaturii, uneltelor, instalatiilor tehnice
si cladirilor, si sa utilizeze corect aceste dispozitive;

c) sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de munca despre
care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea si sanatatea lucratorilor,
precum si orice deficienta a sistemelor de protectie;
d) sa aduca la cunostiinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului accidentele suferite
de propria persoana;

e) sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, atat timp cat este necesar, pentru a
face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre inspectorii de munca si
inspectorii sanitari, pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor;

f) sa coopereze, atat timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, pentru a
permite angajatorului sa se asigure ca mediul de munca si conditiile de lucru sunt sigure si fara
riscuri pentru securitate si sanatate, in domeniui sau de activitate;

g) sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul SSM si masurile de aplicare a
acestora; sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei privind PSI / situatiile de urgenta.

h) sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari.

Luat in evidenta Am luat la cunostiinta si am primit un exemplar,


Administrator, Data __________

Semnatura salariat

S-ar putea să vă placă și