Sunteți pe pagina 1din 42

SCOALA _______________________________ Disciplina :Educatie plastica

Profesor: ________________________________ Clasa a-V-a

Planificare calendaristica
Semestrul I
Nr Unitatea de
ctr învăţare Competente specifice Conţinuturi Nr. Săptămâna Observaţii
ore Data

Recapitulare
Reactualizarea cunostintelor dobandite
1. /testare 2 16.09-27.09
anterior (in ciclul primar)
initiala

2. Instrumente,  1.1 a folosi adecvat materialele şi  instrumente, materiale şi tehnici de


materiale şi instrumentele de lucru specifice lucru 1 30.09-04.10
tehnici de artelor plastice  spatiul plastic
lucru
 culorile lumină
3. Culorile  1.2 insusires si intelegerea  culorile pigmentare: primare, 4
spectrului studiului cercului cromatic secundare, terţiare* 07.10-01.11
solar  familiarizarea şi identificarea  culori calde- reci
culorilor  nonculorile
din cercul cromatic  culori complementare*
 a obţine culori primare,  evaluare
secundare, terţiare 1 04.11-08.11
 a cunoaste nonculorile
5. Amestecuri  1.2 a amesteca culorile primare  nuanţarea culorilor 1
cromatice  a descoperi nuanţe şi tonuri de  modelarea culorii
culoare 11.11-15.11
 a şti să modeleze culorile şi să le
nuanţeze

 Punctul, linia şi culoarea ca semne


Elementele plastice*
6. de limbaj  3.3 a obţine expresivităţi ale  Rolul punctului şi al liniei ca
punctului ori ale liniei ca elemente decorative
plastic
ornamente decorative, elemente  Expresivitatea punctului obţinută
constructive şi semne plastice* 18.11-13.12
prin repetare, densificare, grupare, 4
 a foloseasi punctul şi linia pe pată alternare
picturală şi pată decorativă  Expresivitatea liniei determinată de
 3.2 aobţine tratarea picturală a mişcare, tensiune şi ritm
suprafeţei  Expresivitatea petei de culoare
 A realiza de compoziţii figurative :tratarea decorativă şi picturală
şi non-figurative prin folosirea  evaluare 1
tratării picturale
 3.1 a obţine tratarea decorativa a 16.12-20.12
suprafeţei.

 contrastul culorilor in sine* 3


 contrastul cald-rece
• 2.3* a observa si a obtine  contrastul complementar
contraste cromatice in diferite  contrastul inchis –deschis 06.01.2014
Contraste
compozitii  contrastul de calitate* 24.01.2014
cromatice  contrastul de cantitate
• a evidentia centrele de interes  contrastul de simultaneitate*
ale planselor prin mijloace plastice
invatate - contraste
1
27.01-31.01
 evaluare
Semestrul II
Nr.
ctr.
Unitatea de Competente specifice Conţinuturi Nr. Săptămâna Observaţii
învăţare ore
Data

1. 3.1 obtinerea tratarii decorative a Punctul si linia :


suprafetei - ca elemente constructive
Punctui si linia 3.2 obtinerea tratarii picturale a 4 10.02.2014
- ca semne plastice
- Elemente de suprafetelor - cu rol decorativ 14.03.2014
limbaj plastic 3.3 obtinerea expresivitatiiale - expresivitati si semnificatii
punctului si ale liniei ca ornamente
Evaluare 1
decorative
Forma - 3.1 obtinerea tratarii decorative a  forma plana: fuzionarea, curgerea
Element de suprafetei libera, sfoara colorata
2. 3.2 obtinerea tratarii picturale a forma spatiala*: origami
limbaj plastic
suprafetelor 17.03-16.05
3.3 obtinerea expresivitatiiale motive decorative 6
punctului si ale liniei ca ornamente
decorative evaluare 1

 a identifica trasaturile specifice


artelor plastice in antichitate*  Arta Egiptului antic
Evolutia artelor  a realiza planse inspirate din  Arta Greciei antice 3
plastice in picturile rupestre, din arta  Arta Romei antice
4. 16.05-13.06
antichitate antica egipteana , greceasca,  Arta Chinei antice*
indiana, chineza;  Arta Indiei antice *
 evaluare 1

6. Recapitulare 2 16.06-20.06
finala
PLANIFICARE SEMESTRIALĂ clasa a- V-a

SEMESTRUL I

Detalieri de Strategii
C.S. Activităţi de învăţare Timp Resurse Data
conţinut Tehnici

INTRODUCEREA IN DOMENIUL ARTELOR PLASTICE

Prezentarea 1.1 - Dialog provocat pe baza manualului, a 1 Manualul Frontala


manualului si a instrumentelor, materialelor si tehnicilor de - Instrumente Conversatia
instrumentelor lucru. S3
si tehnicilor de
lucru

CULORILE SPECTRULUI SOLAR

Culorile 1.1 - Exerciţii de recunoaştere, pe planşe - Manual, Frontala, ind.


spectrului solar, 1.2 didactice a culorilor spectrului solar; 1 - Album metodic Comp.
S4
cercul cromatic - Exercitii de obtinere a nuantelor spre una plastica
dintre culorile vecine in steaua culorilor.
Culori primare şi 1.1 - Exerciţii de recunoaştere, pe planşe - Manual, Frontala, ind.
binare de gradul 1.2 didactice a culorilor primare şi binare de - Album metodic, Comp.
I si II. gradul I. - Reproduceri plastica,
- Exerciţii de obţinere a binarelor de gr. I 1 (Matisse) Culoare S5
prin amestecul de primare două câte două. - Cercul cromatic.
- Folosirea primarelor şi binarelor de gr. I
într-o compoziţie plastică sau decor.
Culori calde şi 1.1 - Exerciţii de identificare pe planşe - Manual, Frontala, indepen-
reci 1.2 demonstrative a culorilor calde şi reci, a - Album metodic, denta. Comp.
nonculorilor şi a diferitelor trepte de gri 1 - Reproduceri de plastica.
S6
neutru. arta, Culoare
- Compoziţie aplicativă folosind nuante ale - Cercul crom.
culorilor calde şi reci.
Nonculorile, 1.1 - Exerciţii de identificare pe planşe 1 - Manual, Frontala, indepen-
1.2 demonstrative, a nonculorilor şi a - Album metodic, denta. Comp.
diferitelor trepte de gri neutru. - Reproduceri de plastica. S7
- Compoziţie aplicativă folosind nonculorile. arta,

EVALUARE
S8

AMESTECURI CROMATICE

Nuanţarea 1.1 - Exerciţii de încălzire şi răcire a culorilor - Manual, Frontala,


1.2 folosind amestecul de nuanţare; - Album metodic, individuala.Comp.
- Exerciţii de obţinere a nuanţelor prin 1 - Cercul cromatic, plastica
amestecul a două culori vecine în cercul - Reproduceri de Culoare
cromatic, - compoziţie aplicativă. arta.
Modelarea 1.1 - Observarea pe reproduceri a tratării 1 - Manual, Frontala,
3.2 picturale a suprafeţei; -Album metodic, independenta.
- Exerciţii de obţinere a tratării picturale - Scara valorica Comp. plastica.
folosind tonurile griurile neutre; cromatcă Culoare
- Realizarea unei compoziţii aplicative în care
să se folosească modelarea culorilor,
tonurile diferitelor culori.
PATA - ELEMENTE DE LIMBAJ PLASTIC

Pata picturală, 1.1 - Exerciţii de obţinere a petei picturale - Manual, Frontala,


spontană 3.2 spontane prin fuzionare la margine sau în - Album metodic, individuala.Comp.
masă; 1 - Cercul cromatic, plastica
- Realizarea unei compoziţii aplicative în care - Reproduceri de Culoare
să se foloseasca pata picturală obţinută arta (Seurat).
spontan.
Pata picturală 1.1 - Exerciţii de obţinere a petei picturale - Manual, Frontala,
elaborată 3.2 elaborate prin folosirea amestecurilor - Album metodic, individuala.Comp.
(tonuri, nuante, griuri neutre); - Reproduceri plastica
- Compoziţie plastică aplicativă în care să 1 (Gauguin, Culoare
folosească pata picturală obţinută elaborat. Tuculescu).
Crearea unor 1.1 - Exerciţii de creare şi utilizare a motivelor - Manual, Frontala, individu-
motive 2.2 decorative; - Album metodic, ala.
decorative 3.3 - Folosirea liniei şi punctului pentru obţinerea - Obiecte de arta Comp. plastica
unor motive decorative; 1 populara ro- Culoare.
- Compoziţie decorativă folosind un motiv maneasca.
unic sau repetabil.
Tratarea 1.1 - Exerciţii de identificare a tratării decorative - Manual, Frontala, individu-
decorativă a 3.1 pe imagini- reproduceri de artă - Album metodic, ala,
suprafeţei - Exercitii de obtinere a petei decorative 1 - Obiecte de arta Exercitiucomp.
(uniforme) din culori sau amestecuri de populara ro-
culori(tonuri, nuante, griuri neuter); maneasca
- Compozitie decorativa folosind tratarea
decorativa a culorii , precum si diferite
elemente de limbaj plastic.

EVALUARE 1 S14
CONTRASTE CROMATICE

Contrastul 1.1 - Exerciţii de recunoaştere şi de obţinere a - Manual, Frontala, indepen-


Cald-rece 2.3 contrastului cald – rece; - Album metodic, denta. Comp.
- Compoziţii figurative sau nonfigu-rative 1 -Reproduceri Plastica.
folosind contrastul cald- rece. (Gauguin) Culoare
- Cercul crom.
Contrastul 1.1 - Exerciţii de recunoaştere şi de obţinere a - Manual, Frontala,
culorilor în 2.3 contrastului culorilor în sine. 1 - Album metodic, independenta.
sine. - Compoziţie figurative sau nonfigurative în - Cercul cromatic. Comp. Plastica.
care să folosească contrastul culorilor în Culoare
sine.

Contrastul -Exerciţii de recunoaştere şi de obţinere a - Manual, Frontala,


complementar contrastului culorilor în sine. 1 - Album metodic, independenta.
- Compozitie figurative sau nonfigurative in - Cercul cromatic. Comp. Plastica.
care sa predomine culorile complementare Culoare
1
Evaluare S18
SEMESTRUL al II- lea

Detalieri de Timp Strategii


C.S. Activităţi de învăţare Resurse Data
conţinut Ore Tehnici

PUNCTUL ŞI LINIA - ELEMENTE DE LIMBAJ PLASTIC

Identificarea 1.1 - Exercitii de identificare a punctului şi liniei - Manual, album Frontala,


şi obţinerea 3.3 pe planse demonstrative sau imagini- metodic Individuala
punctului şi reproduceri de arta; 1 - Reproduceri arta. Exercitii
liniei - Exercitii de obtinere a punctului spontan Culoare
(prin stropire, suflare, etc.) si elaborat (cu
varful pensulei).
- Exercitii de obtinere a liniei spontan (prin
suflare scurgere) si elaborat, cu varful sau
latul pensulei.

Punctul şi linia - Exercitii de identificare si obtinere a - Manual, album Frontala, individu-


ca elemente 1.1 punctului si liniei cu rol constructiv; metodic, rep. Arta. ala comp. plastica.
constructive 3.3 - Compozitie plastica in care sa se foloseasca 1
rolul constructiv al punctului si liniei.
Punctul şi linia - Exercitii de identificare a punctului si a liniei - Manual, album Frontala, individu-
ca semne 1.1 ca semne plastice; metodic,planse. ala comp. plastica.
plastice 3.3 - Compozitie plastica in care sa se foloseasca 1
punctul si linia ca semne plastice .
Punctul şi linia 1.1 - Exercitii de obtinere a suprafetei decorative - Manual, album Frontala, individu-
cu rol 3.1 in care sa se foloseasca punctul si linia; 1 metodic, Arta pop. ala
decorativ 3.3 - Compozitie decorativa in care sa se Comp. decora-tiva.
foloseasca punctul si linia cu rol decorativ.
Punctul şi linia 1.1 - Expresivitati si semnificatii ale liniei si - Manual, album Frontala, individu-
expre- 3.3 punctului. 1 metodic. ala comp. plastica
sivităţi şi - Compozitie plastica in care sa se foloseasca
semnificaţii punctul si linia ca semnificatii.

FORMA, ELEMENT DE LIMBAJ PLASTIC

- Observarea formelor naturale si a structurii


lor exterioare si interioare;
Obţinerea 1.1 - Manual, album Frontala, ind.,
- Exercitii de redare a formelor diferitelor
formei plane 2.1 1 metodic,planse Exercitii plastice
structuri prin descompunerea sau
sectionarea lor.
Obţinerea 1.1 - Exercitii de observare a formelor plane - Manual, album Frontala, ind., Ex.
formei plane 2.1 obtinute prin stilizare; metodic, obiecte plastice
prin stilizare - Exercitii de recompunere a formelor intr-o 1 de arta populara. culoare
structura plastica;
- Exercitii de obtinere a motivelor decorative
prin stilizare.
Crearea şi - Exercitii de creare si utilizare a motivelor - Manual, album Frontala, ind.,
gruparea 1.1 decorative; metodic, obiecte comp. decora-tiva,
motivelor 2.2 - Compozitie decorativa in care motivele 1 de arta populară cul.
decorative decorative sa fie grupate dupa principile
artei decorative.

Compoziţie 1.1 - Compozitie decorativa in care sa se - Manual, album Frontala, ind.,


decorativă 3.1 foloseasca: 2 metodic, obiecte comp. decorat.,
3.3 - tratarea decorativa a suprafetei (pata de arta populară culoare.
plata);
- punctul si linia pentru obţ. formei;
- principiile artei decorative.
Forma 1.1 - Exercitii de indoire pentru obtinerea formei - Manual, album Frontala individu-
spaţială 2.2 spatiale; 1 metodic ala,
- Origami-forme spatiale din hartie- obtinere Exercitii
si folosire.

EVOLUŢIA ARTELOR PLASTICE ÎN ANTICHITATE

Egiptul antic 4.1 - Dialog provocat pe baza de reproduceri de - Manual, Frontala,


4.2 arta in care sa se evidentieze deosebiri sau - Istoria artei Discutii.
asemanari intre stiluri si modul de folosire a
elementelor de limbaj plastic. 1
- Observarea pe imagini - repoduceri de arta
a trasaturilor caracteristice artelor plastice
din Egiptul antic.
Grecia antică 4.1 - Dialog provocat pe baza de reproduceri de - Manual, Frontala,
4.2 arta in care sa se evidentieze arta Greciei 1 - Istoria artei. Discutii
antice;
- Obs. pe imagini–repr. de arta a trasaturilor
caracteristice artelor plastice din Grecia
antica.
Roma antică 4.1 - Dialog provocat pe baza de reproduceri de - Manual, Frontala,
4.2 arta in care sa se evidentieze arta Romei 1 - Istoria artei. Discutii
antice;
- Obs.pe imagini-repoduceri de arta a
trasaturilor caracteristice artelor pl.din
Roma antica.
Evaluare - Evaluare pe baza de intrebari si portofoliu. - Portofoliu Dezbatere
- Artele plas. in antichitate–importanţa si 1
influenta lor asupra artei moderne.
SCOALA GIMNAZIALA Disciplina Educatie Plastica
Profesor: Clasa a-VI-a

PLANIFICARE CALENDARISTICA

Semestrul I
Nr. Unitatea de Competenţe specifice Conținuturi Nr. Săptamana Observaţii
Crt. învăţare de Data
ore
1 2 3 4 5 6 7
1 Recapitulare şi 1
evaluare 16.09-20.09
iniţială.
2 Contraste  C. culorilor în sine;
cromatice. - Observarea si obţinerea de contraste  C. complementar. 6 23.09-01.11
cromatice in diferite compoziţii;
- Identificarea contrastelor cromatice;
- Utilizarea culorilor complementare in
obţinerea griurilor colorate;
- obţinerea unei suprafaţe picturale
prin suprapunere grafică
- valorificarea în alcătuirea unor
compoziţii închise sau deschise a
elementelor de limbaj plastic, a
semnificaţiilor şi raporturilor dintre ele
- realizarea centrului/centrelor de interes
prin elemente de limbaj plastic şi
expresivităţile lor
- separarea între punct şi linie a
elementelor decorative de construcţie,
cât şi ca semnificanţi
- reprezentarea grafică a unor forme din
natură
- crearea unor structuri plastice prin
extragerea elementelor specifice
formelor studiate;

Evaluare

3 - Identificarea dominantelor şi gamelor  Dominanta;


Dominanta de în reproduceri de artă;  Game cromatice: 04.11-29.11
culoare. - Realizarea unei dominante de culoare - gama ton în ton;
Game cromatice. intr-o compoziţie, folosind - gama majoră; 3
game cromatice; - gama minoră.

Evaluare 1
4 - Utilizarea culorilor complementare in 02.12.2013
Acorduri obţinerea griurilor colorate;  Amestecuri 4 17.01.2014
cromatice. - obţinerea unei suprafaţe picturale cromatice.
prin suprapunere grafică
- realizarea unei dominante de culoare
într-o compoziţie, folosind game
cromatice
- valorificarea în alcătuirea unor
compoziţii închise sau deschise a
elementelor de limbaj plastic, a
semnificaţiilor şi raporturilor dintre ele
- realizarea centrului/centrelor de
interes prin elemente de limbaj plastic şi
Evaluare 1
expresivităţile lor
5 Istoria artei . - Compararea trăsăturilor specifice  Stilurile:
artei gotice cu cele ale artei - bizantin 1 20.01.2014
romanice si ale artei bizantine; - romanic 31.01.2014
- gotic
1
Evaluare
Semestrul II

1 2 3 4 5 6 7
6 - Observarea si obţinerea de 10.02.2014
Contraste contraste cromatice in diferite  C. calitativ; 09.05.2014
cromatice. compoziţii;  C. cantitativ; 11
- Identificarea contrastelor  C. cald-rece;
cromatice;  C. închis-deschis;
- Utilizarea culorilor complementare  C. simultan şi succesiv.
in obţinerea griurilor colorate;
- obţinerea unei suprafaţe picturale
prin suprapunere grafică
- realizarea unei dominante de
culoare într-o compoziţie, folosind
game cromatice
- valorificarea în alcătuirea unor
compoziţii închise sau deschise a
elementelor de limbaj plastic, a
semnificaţiilor şi raporturilor dintre ele
- realizarea centrului/centrelor de
interes prin elemente de limbaj plastic
şi expresivităţile lor
- separarea între punct şi linie a
elementelor decorative de construcţie,
cât şi ca semnificanţi
- reprezentarea grafică a unor forme
din natură
- crearea unor structuri plastice prin
extragerea elementelor specifice
formelor studiate;

7 Compoziţia - identificarea ritmului plastic prin 3 12.05-30.05


plastică.* elementele de limbaj care-l formează  Ritmul în compoziţia
-Observarea şi obţinerea de ritmuri plastică
cromatice şi liniare in diferite
compoziţii;
- folosirea ritmului, atât în compoziţiile
plastice, cât şi în cele decorative
- realizarea unei dominante de
culoare într-o compoziţie, folosind
game cromatice
- valorificarea în alcătuirea unor
compoziţii închise sau deschise a
elementelor de limbaj plastic, a
semnificaţiilor şi raporturilor dintre ele
- realizarea centrului/centrelor de
interes prin elemente de limbaj plastic
şi expresivităţile lor
- separarea între punct şi linie a
elementelor decorative de construcţie,
cât şi ca semnificanţi
- reprezentarea grafică a unor forme
din natură
- crearea unor structuri plastice prin Evaluare
extragerea elementelor specifice
formelor studiate;
8 Istoria artei. - Recunoaşterea trăsăturilor
definitorii ale artei Renaşterii pe  Renaşterea 02.06-13.06
reproduceri după operele unor artişti 3
reprezentativi;

9 Evaluare finală 1 16.06-20.06


PLANIFICARE SEMESTRIALĂ clasa a -VI- a

SEMESTRUL I

Timp Strategii
Detalieri de conţinut C.S. Activităţi de învăţare Resurse Data
Ore Tehnici

Amestecuri cromatice si acromatice


Prezentarea manualului - Dialog provocat pe baza manualului - Manual, Frontala,
1 conversatia.

Amestecul cromatic 3.4 - Exercitii de obtinere a unor culori noi din - Manual, Frontala,
amestecul altor culori; album individ.
- Compozitie aplicutiva folosind aceste 1 reproduceri Compoz.
culori; de arta, cercul Plastica
cromatic
Amestecul culorilor cu 3.2 - Exerciţii de obţinere a tratării picturale - Manual, Frontala,
alb si negru folosind tonurile griurile neutre; album individua
- Realizarea unei compoziţii aplicative în reproduceri Comp plastica
care să se folosească amestecul de culori 1 de arta, cercul
cu alb sau negru. cromatic
Griuri colorate 3.4 exerciţii de amestec al perechilor de - Manual, Frontala, ind.
ţinerea griurilor colorate culori 1 album Comp.
complementare, variind cantităţile, reproduceri plastica.
pentru obţinerea unor griuri colorate spre de arta, cercul
una dintre cele două culori (adăugând alb cromatic.
sau negru);
compoziţii plastice şi decorative,
folosind griurile rezultate din cele trei
perechi de culori complementare şi griurile
valorice.
Tratarea picturală a 1.1 - Exercitii de observare, pe reproduceri de . - Manual, Frontala, ind.
suprafeţei, suprapunere 2.3 arta, a modalitatilor de tratare prin planse dem. Comp.
grafică suprapunere grafica; 1 Reproduceri plastica,
- Compozitie plastica realizata prin de arta culoare.
suprapunere grafica.
Evaluare 1

Dominante de culoare . Game Cromatice .

Dominanta cromatică 1.2 - exerciţii de identificare a dominantei -Manual, . Frontala,


cromatice pe reproduceri de artă; 1 album, ind. Comp.
compoziţii aplicative, plastice şi reproduceri. plastica.
decorative,folosind dominanta de culoare
(caldă şi rece).
Gama cromatică caldă 1.1 - exerciţii de obţinere a unor game - Manual, Frontala, ind.
sau rece 2.3 cromatice;  album Comp.
compoziţii aplicative, plastice şi 2 reproduceri. plastica
decorative, folosind dominanta de culoare
(caldă şi rece).
Evaluare 1

Acorduri cromatice

Obţinerea petei picturale 1.1 - Exercitii de identificare a petei picturale .Manual, album Frontala, ind.
2.3 pe imagini- reproduceri de arta; reproduceri. exercitii
2.4 - Exercitii de obtinere spontana si elaborata 2 crom.,
a petei picturale, folosind amestecurile de culoare.
modelare si nuantare.
- exercitii de recunoastere acentrului de
interes, precum si mijloace de expresie pe
reproduceri de arta .
Alte modalităţi de vibrare 1.1 - Exercitii de observare pe reproduceri de - Manual, Frontala, ind.
a suprafeţei 2.3 arta a altor modalitati de tratare picturala 1 planse dem. comp plastica.
a suprafetei; Repro-duceri
- Compozitie aplicativa in care sa se de arta
foloseasca una din aceste modalitati.

Evaluare 1
Istoria artei

Arta bizantină 4.1 - Exercitii de observare pe imagini a - Manual, Frontala,


Arta romanică caracteristicilor artei bizantine; istoria artei, vizionare
Arta gotica - Identificarea unor elemente specifice - Diapozitive. discutii.
stilurilor studiate( cupola, pandantiv, 2
mosaic);
- Exercitii de identificare a trasaturilor artei
bizantine reflectate in operele
principalilor reprezentanti.
- Exercitii de observare pe imagini a
caracteristicilor artei romanice;
- Identificarea unor elemente specifice
stilurilor studiate(arc in plin cintru,
donjon);
- Exercitii de identificare a trasaturilor artei
romanice si gotice reflectate in operele
principalilor reprezentanti.
- Exercitii de observare pe imagini a
caracteristicilor artei gotice( rozeta,
vitraliu);
- Exercitii de identificare a trasaturilor artei
gotice reflectate in operele principalilor
reprezentanti.
SEMESTRUL II

Detalieri de conţinut C.S. Activităţi de învăţare Timp Resurse


Ore Strategii
Data
Tehnici

Contraste cromatice.
Contrastul de comple- 3.2 - Discutii pe imagini reproduceri de arta pt. - Manual, cerc Frontala, ind.,
mentare identificarea contrastului de cromatic, comp.
complementare. 2 reproduceri, plastica,
- Exercitii de obtinere a contrastului de (Mondrian) culoare.
complementare .
- Compozitie plastica aplicativa folosind
contrastul de complementare.
Contrastul de calitate 3.2 - Discutii pe imagini - reproduceri de arta - Manual, cerc Frontala, ind.,
pt. identificarea contrastului de calitate; cromatic, comp.
- Exercitii de obtinere a contrastului de 2 reproduceri plastica,
calitate. (Veronesse) culoare
- Compozitie plastica aplicativa folosind
contrastul de calitate.
Contrastul de cantitate 3.2 - Discutii pe imagini – reprod. de arta; - Manual, cerc Frontala, ind.
- Exercitii de obtinere a contrastului de cromatic, , comp.
cantitate; 2 reproduceri, plastica,
- Compozitie plastica aplicativa folosind (Mondrian culoare
contrastul de cantitate.

Compozitie plastica
Tipuri de compoziţie 2.3 - Exercitii de observare pe reproduceri de -Manual, Frontala,
plastică arta a diferitelor tipuri de compozitie 1 album discutii.
plastica; reproduceri.
- Exercitii de clasificare si definire a
compozitiei plastice.
Punctul şi linia în 3.1 - Exercitii de observare dirijata a rolului -Manual, Frontala, ind.,
compoziţia plastică constructiv al punctului si al liniei; album comp.
- Compozitie plastica in care sa se 1 reproduceri plastica,
foloseasca rolul constructiv al punctului de arta. culoare.
si liniei , cat si rolul lor de semnificanti;
Centrul de interes 2.4 - Exercitii de recunoastere a centrului de -Manual, Frontala, ind.,
interes pe reproduceri de arta; album comp.
- Compozitie plastica cu unul sau mai 1 reproduceri plastica,
multe centre de interes, folosind diferite de arta. culoare.
elemente de limbaj plastic.
Ritmul plastic 2.1 - Exercitii de identificare a ritmului pe -Manual, Frontala, ind.,
2.2 reproduceri de arta; album comp.plastica,
- Compozitie aplicativa plastica sau reproduceri, culoare.
decorativa in care sa se foloseasca ritmul 2 planse dem.
plastic.
Icoana din sufletul 3.1 - Exercitii de observare a obtinerii si -Manual, Ind., compo-
copilului 2.3 folosirii ritmului plastic liniar; album zitie plastica.
- Exercitii de observare a diferitelor 1
expresivitati ale ritmului plastic liniar.
Compoziţia plastică 2.3 - Observarea caracteristicilor compozitiei -Manual,planse Frontala,
închisă plastice inchise pe reproduceri de arta; demonstrative individu-ala,
- Exercitii de recunoastere a compozitiei 1 album compozitie
plastice inchise pe reproduceri de arta; plastica,
- Compozitie plastica inchisa. culoare.

Compoziţia plastică 2.3 - Exercitii de recunoastere a compozitiei -Manual,album Frontala,


deschisă plastice deschise pe reproduceri de arta; reproduceri individu-ala,
- Observarea caracteristicilor compozitiei 1 de arta. compozitie
plastice deschise pe reproduceri de arta; plastica,
- Compozitie plastica deschisa.
Evaluare - Mapa de lucrari - evaluare si autoevaluare Frontala,
a propriilor lucrari si ale colegilor, pe 1 discutii.
baza unei expozitii din mapele personale.

Istoria artei
Renaşterea în Italia 4.2 - Exercitii de observare pe imagini a unor - Manual, Frontala,
Titanii Renaşterii elemente tipice ale Renasterii; 1 istoria artei, Vizionari
Renaşterea în Franţa, - Reflectarea trasaturilor specifice reproduceri. Discutii
Germania şi Tările de Jos Renasterii in operele artistilor italieni.
- Exercitii de recunoastere pe imagini a 1
scolilor si perioadelor Renasterii;
- Discutie provocata in care sa se
sublinieze importanta titanilor Renasterii; 1
- Exercitii de recunoastere a diferitelor
stiluri si scoli din tarile mentionate;
- Analiza a imaginilor definitorii aratand
modul de reflectare a trasaturilor
Renasterii in operele reprezentantilor de
seama ai apoci
Evaluare - Mape cu lucrari; - Portofoliu In grup,
- Analiza operelor unor reprezentanti ai 1 Dezbatere.
Renasterii pe baza de portofoliu.
SCOALA GIMNAZIALA Disciplina: EDUCATIE PLASTICĂ
Profesor Clasa a-VII- a

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

Nr. Unitatea de învăţare Competenţe specifice Continuturi Nr. Săptămâna Observaţii


Crt. de Data
ore
1 2 3 4 5 6 7
1 Recapitulare şi evaluare 1
iniţială 16.09-20.09
2 Forme plane și forme - Reprezentarea grafică a unor forme Studiul formelor naturale şi 4 23.09-18.10
spațiale obținute în din natura; transformarea în forme
urma studierii naturii - Crearea unor structuri plastice prin plastice.
extragerea elementelor specifice  Forme plane;
formelor studiate;  Forme spaţiale.
- identificarea caracteristicilor
definitorii ale designului
- Reprezentarea trăsăturilor
caracteristice ale unor structuri Evaluare 1 21.10-25.10
preferate din natura;
3 Compoziţia plastică. - Cunoaşterea şi utilizarea  Compoziţia plastică cu 5 28.01-29.11
principiilor de organizare mai multe centre de
compoziţională; interes.
- organizarea elementelor de limbaj
plastic într-un spaţiu dat
- Realizarea centrului/centrelor de
interes prin elemente de
limbaj plastic şi expresivităţile lor;
- Evidenţierea centrelor de interes ale
compoziţiei prin mijloace plastice;
- Obţinerea unei suprafeţe picturale
prin suprapunere grafica;
- exprimarea prin culoare, apropierea
şi depărtarea, senzaţia de greu-uşor şi
de cald-rece
- Realizarea compoziţiilor statice si
dinamice, unitare din punct de vedere
cromatic;

Evaluare 1 02.12-06.12
4 Compoziţia decorativă - Folosirea principiilor artei in  Stilizarea; 9 16.12.2013
compoziţii decorative;  Repetiţia; 07.03.2014
- Identificarea ritmului plastic prin  Alternanţa;
elementele de limbaj care îl formează;  Ritmul.
- Folosirea ritmului, atât în  Jocul de fond
compoziţiile plastice, cât şi în cele
decorative;
- Cunoaşterea şi utilizarea
principiilor de organizare
. compoziţională;
- organizarea elementelor de limbaj
plastic într-un spaţiu dat
- Realizarea centrului/centrelor de
interes prin elemente de
limbaj plastic şi expresivităţile lor;
- Evidenţierea centrelor de interes ale
compoziţiei prin mijloace plastice;
- Obţinerea unei suprafeţe picturale
prin suprapunere grafica;
- Realizarea compoziţiilor statice si
dinamice, unitare din punct de vedere
cromatic;
Evaluare 1 10.03-14.03

5 Studiu după natură . - Reprezentarea după natura a  Redarea în perspectivă a 5 17.03-02.05


aspectului exterior si structura liniei, suprafeţei , volumului
interioara a şi culorii;
formelor;
- Exprimarea prin culoare,
apropierea si depărtarea, senzaţia
de greu-uşor
și de cald-rece;

1 05.05-09.05
Evaluare
6 Istoria artei. - Recunoaşterea trăsăturilor  Sec. XVII 5 12.05-13.06
dominante ale operelor unor  Sec. XVIII
reprezentanţi de seamă ai  Sec. XIX.
picturii si ai sculpturii;
- Realizarea unor comentarii
cuprinzând judecăţi de valoare asupra
unor imagini-reproduceri de arta
7 Evaluare finala 1 16.06-20.06

În rubrica „Observaţii” se trec modificările de intenţie ale profesorului


PLANIFICARE SEMESTRIALĂ clasa a VII- a

SEMESTRUL I

Timp Strategii
Detalieri de continut C.S. Activitati de invatare Resurse Data
Ore Tehnici

STUDIUL DUPĂ NATURĂ


Redarea in perspectiva a 1.1 - exercitii de redare in perspective a liniei - Manual, Frontala,
liniei,suprafetei si 3.1 - exercitii de redare in perspective a suprafetei 1 -Album discutii,
volumului - exercitii de redare in perspective a volumului metodic exercitii in
creion

Studiu după natură 1.1 - Exercitii de masurare, proportionare, paginare, raportare la intreg a - Manual, Frontala,
3.1 obiectelor; 2 - Album discutii,
- Etapele realizarii studiului dupa natura. metodic exercitii in
- Diferite ob. creion.
Studiu după natură 1.1 - Exercitii de observare si reprezentare a deformarilor aparente, in - Manual, Frontala,
3.1 functie de linia de orizont, de prezenta desenatorului si de punctele - Album vizionaredis
de fuga; 1 metodic, cutii,
- Exercitii de paginare a obiectelor. - Planse de- exercitii în
- - Exercitii de valoratie in creion monstrative. creion.
Evaluare - Mape cu lucrari; - Portofoliu In grup,
1 Dezba-tere.

COMPOZIŢIA PLASTICĂ

Contrastul de comple- 3.2 - Discutii pe imagini reproduceri de arta pt. identificarea contrastului Manual, cerc Frontala,
mentare de complementare. cromatic, ind., comp.
- Exercitii de obtinere a contrastului de complementare . 1 reproduceri, plastica,
- Compozitie plastica aplicativa folosind contrastul de (Mondrian) culoare.
complementare.
Contrastul de calitate 3.2 - Discutii pe imagini - reproduceri de arta pt. identificarea Manual, cerc Frontala,
Contrastul de cantitate contrastului de calitate; cromatic, ind., comp.
- Exercitii de obtinere a contrastului de calitate. 1 reproduceri plastica,
- Compozitie plastica aplicativa folosind contrastul de calitate. (Veronesse) culoare
- Discutii pe imagini – reprod. de arta; , (Mondrian)
- Exercitii de obtinere a contrastului de cantitate;
- Compozitie plastica aplicativa folosind contrastul de cantitate.
Efectul spaţial al 3.4 - Observatii pe reproduceri de arta a efectelor spatiale si - Manual, Frontala,
culorilor si semnificatia termodinamice ale culorilor; 1 planse ind., comp.
lor - Compozitie plastica folosind efectul termodinamic al culorilor. demonstrativ plastica,
e reproduceri culoare
(Cezanne,
Seurat).
Centru de interes 3.2 - Exercitii de recunoastere pe reproduceri de arta a centrelor de 1 - Manual, Frontala,
interes ale compozitiilor plastice; album ind., comp.
- Compozitia aplicativa cu unu sau mai multe centre de interes. metodic, plastica,
reproduceri. culoare.
Compoziţia statică 3.3 - Exercitii de recunoastre pe imagini a compozitiei statice; 1 - Manual, Frontala,
Compoziţia dinamică - Compozitie aplicativa cu organizarea statica a elementelor unitare album ind., comp.
cromatic. metodic, plastica.
- Exercitii de recunoastre pe imagini a compozitiei dinamice; reproduceri.
- Com aplicativa cu organizarea dinamica a elementelor unitare
cromatic.
Evaluare Mapa lucrari 1

COMPOZIŢIA DECORATIVĂ
Construcţia poligoane- 3.5 - Exercitii de constructie a poligoanelor regulate si stelate; - Manual, Frontala,
lor regulate şi stelate - Exercitii de compunere a motivelor decorative folosind poligoanele - Trusa de individu-
regulate si stelate. 3 geometrie, ala, exercitii
- Planse de- creion.
monstrative.
Compoziţie decorativă 3.5 - Compozitie decorativa folosind motivele geometrice obtinute pe 3 - Manual, Frontala,
baza unor retele. - Album ind., comp.
metodic.
Evaluare Mapa de lucrari 1
SEMESTRUL II

Detalieri de continut C.S. Activitati de invatare Tim Resurse Strategii


p Tehnici Data
Ore

COMPOZIŢIA DECORATIVĂ
Design -ul 2.1 - Observarea design -ului produselor si al procesului de proiectare si - Manual, Frontala,
reproiectare a acestora; - Diferite Vizio-nare
- Discutii si comentarii pentru explicarea notiunii si importantei 1 obiecte, Discutii.
design -ului. - Planse dem.
Design -ul de copertă de 2.1 - Discutii privind alegerea celor mai potrivite forme de elaborare a - Manual, Frontala,
carte 2.2 copertii de carte; 1 - Coperti de ind.,
- Exercitii de elaborare a copertii de carte carte. exercitii
crom.
Desig- ul de produs şi 2.1 - Discutii privind alegerea celor mai potrivite forme de produs si de - Manual, Frontala,
afiş publicitar 2.2 afis publicitar; 1 -Diferite individu-
- Exercitii de elaborare a design -ului de produs si de afis publicitar obiecte, ala, exercitii
pe o tema data. - Afise. crom.
Evaluare Mapa de lucrari 1

STUDIUL DUPĂ NATURĂ

Timp
Detalieri de conţinut C.S. Activităţi de învăţare Resurse Strategii Data
Ore
Tehnici
Studiu după natură 1.1 - schite de redare a volumelor prin culoare, pentru obtinerea unei Manual, Frontala,
3.1 unitati cromatice a compozitiei Album discutii,
2 Planse dem. exercitii în
Grup de culoare.
obiecte.
-redarea in perspectiva a liniei ,suprafetei, volumuluisi a culorii 3 -Manual, Frontala,
-exprimarea prin culoare, apropierea si departarea , senzatia de greu- Album , discutii,
usor si cald-rece Planse exercitii în
demonstrative culoare
Evaluare Mapa de lucrari 1

ISTORIA ARTEI
ARTA EUROPEI ÎN SECOLELE AL XVII-LEA ŞI AL XVIII-LEA
Barocul 4.1 - Identificarea pe imagini a modalitatilor de expresie specifice; - Manual, Frontala,
- Identificarea pe imagini a trasaturilor esentiale ale artei in baroc; - Istoria artei, Discutii.
- Distingerea elementelor definitorii reflectate in operele principalilor - Reproduceri
reprezentanti in arhitectura, pictura, sculptura, arte decorative. 1 de arta.

Clasicismul 4.1 - Identificarea pe imagini a modalitatilor de expresie specifice; 1 - Manual, Frontala,


- Identificarea pe imagini a trasaturilor esentiale ale artei in clasicism; - Istoria artei, Discutii.
- Distingerea elementelor definitorii reflectate in operele principalilor - Reproduceri
reprezentanti in arhitectura, pictura, sculptura, arte decorative. de arta.
Rococoul 4.1 - Identificarea pe imagini a modalitatilor de expresie specifice; - Manual, Frontala,
- Identificarea pe imagini a trasaturilor esentiale ale artei in rococo; - Istoria artei, Discutii.
- Distingerea elementelor definitorii reflectate in operele principalilor - Reproduceri
reprezentanti in arhitectura, pictura, sculptura, arte decorative. 1 de arta.
Neoclasicismul 4.1 - Identificarea pe imagini a modalitatilor de expresie specifice; - Manual, Frontala,
- Identificarea pe imagini a trasaturilor esentiale ale artei in - Istoria artei, Discutii.
neoclasicism; - Reproduceri
- Distingerea elementelor definitorii reflectate in operele principalilor 1 de arta.
reprezentanti in arhitectura, pictura, sculptura, arte decorative.

ARTA EUROPEI ÎN PRIMA ŞI A DOUA JUMĂTATE A SECOLULUI AL XIX-lea


Romantismul 4.1 - Identificarea pe imagini a modalitatilor de expresie specifice; - Manual, Frontala,
- Identificarea pe imagini a trasaturilor esentiale ale artei in - Istoria artei, Vizionari
romantism; 1 - Reproduceri Discutii.
- Distingerea elementelor definitorii reflectate in operele principalilor de arta.
reprezentanti in arhitectura, pictura, scluptura, arte decorative.
Realismul 4.1 - Identificarea pe imagini a modalitatilor de expresie specifice; - Manual, Frontala,
- Identificarea pe imagini a trasaturilor esentiale ale artei in realism; - Istoria artei, Vizionari
- Distingerea elementelor definitorii reflectate in operele principalilor 1 - Reproduceri Discutii.
reprezentanti in arhitectura, pictura, scluptura, arte decorative. de arta.

Impresionismul 4.1 - Identificarea pe imagini a modalitatilor de expresie specifice; - Manual, Frontala,


- Identificarea pe imagini a trasaturilor esentiale ale artei in - Istoria artei, Vizionari
inpresionism; - Reproduceri Discutii.
- Distingerea elementelor definitorii reflectate in operele principalilor de arta.
reprezentanti in arhitectura, pictura, scluptura, arte decorative. 1
Neoimpresionismul 4.1 - Identificarea pe imagini a modalitatilor de expresie specifice; - Manual, Frontala,
- Identificarea pe imagini a trasaturilor esentiale ale artei in - Istoria artei, Vizionari
neoimpresionism; - Reproduceri Discutii.
- Distingerea elementelor definitorii reflectate in operele principalilor 1 de arta.
reprezentanti in arhitectura, pictura, scluptura, arte decorative.
Postimpresionismul 4.1 - Identificarea pe imagini a modalitatilor de expresie specifice; - Manual, Frontala,
- Identificarea pe imagini a trasaturilor esentiale ale artei in - Istoria artei, Vizionar,
postimpresionism; 1 - reproduceri Discutii.
de arta.
Evaluare - Portofoliu: Care dintre perioadele, stilurile, artistii studiati sunt mai - Portofoliu Frontala
aproape de sufletul meu si de ce ? 1 Dezbatere
SCOALA GIMNAZIALA Disciplina :EDUCATIE PLASTICA
Ppofesor: Clasa a – VIII - a

PLANIFICARE CALENDARISTICA 2013 - 2014

Unitatea de învăţare Competenţe specifice Conținuturi Nr. Săptămâna Observaţii


de
ore
1 2 3 4 5 6
Recapitulare şi evaluare 1
iniţială
- Reprezentarea după natură a aspectului exterior si  Natura statică 4
Studiul după natură. structura  Proporţiile corpului
interioara a formelor; uman;
- Integrarea reprezentării corpului omenesc in mişcare, in
compoziţii plastice de toate tipurile;
- realizarea unui studiu după natură, valorificând o problemă
de culoare

- Identificarea caracteristicilor definitorii ale design-ului;  Design-ul grafic; 2


Noţiuni generale de design  Design-ul de produs;
 Design-ul ambiental.
Compoziţia decorativă. - Organizarea unui spaţiu decorativ, cu efect cinetic, pe  Organizare 3
baza compoziţională
unei reţele; decorativă obţinută pe
- realizarea unor construcţii grafice pe baza racordărilor de baza
drepte şi cercuri, precum şi prin împărţirea cercului în părţi modificării succesive a
egale spaţiului.

Elemente de desen proiectiv - Reprezentarea punctului, a dreptei si suprafeţei în spaţiu  Reprezentarea punctului, 5
şi în a dreptei , a formelor şi
epură, pe cele trei plane de proiecţie; a corpurilor geometrice
- realizarea unor construcţii grafice pe baza racordărilor de în proiecţie ortogonală,
drepte şi cercuri, precum şi prin împărţirea cercului în părţi pe cele trei plane de
egale proiecţie şi în
epură.

Istoria artei.  Arta sec. XX 3


- Utilizarea criteriilor valorice proprii in analiza operelor de  Arta românească sec.
arta; XIX-XX

În rubrica „Observaţii” se trec modificările de intenţie ale profesorului

PLANIFICARE SEMESTRIALĂ CLASA a VIII –a

SEMESTRUL I
Detalieri de Timp Resurse Strategii
C.S. Activitati de invatare Data
continut Ore Tehnici
1 2 3 4 5 6 7
COMPOZIŢIA PLASTICĂ

Studiu după 3.1 - Exercitii de observare a formei obiectelor , a - Manual, Frontala,


natură raporturilor dintre planuri, a paginatiei; - Obiecte, indepen-
- Exercitii de constructie a obiectelor de forme 1 - Planse denta
compuse, dupa descompunerea lor in forme simple. de- exercitiu
monstrat creion.
ive
Studiu după 3.1 - Studiu dupa natura statica - grup de obiecte - creion si 1 - Obiecte, Frontala,
natură creion. culoare, pe baza contrastelor si armoniilor studiate. - Planse indepen-
de- denta
monstrat
ive.

Studiu după 3.1 - Studiu dupa natura statica – grup de obiecte – creion 1 - Obiecte, Frontala,
natură culoare. si culoare, pe baza contrastelor si armoniilor studiate. - Planse indepen-
de- denta
monstrat
ive.
Compozitie 3.1 - Natura moarta desen dupa model 1 Obiecte, Frontala,
plastica - Planse indepen-
de- denta
monstrativ
e.
ELEMENTE DE DESEN PROIECTIV

Elemente de desen 1.2 - Exercitii de intuire a spatiului tridimensional - Manual, Frontala,


proiectiv reprezentat de triedul de referinta; - Planse de- individu-
- Reprezentarea punctului si a dreptei pe cele trei plane 2 monstrative, ala,
de proiectie in spatiu si in epura. - trusa de exercitii
geometrie. creion.
Construcţii grafice 1.1 - Exercitii de constructie a racordarilor cercurilor si - Manual, Frontala,
pe baza dreptelor; - Planse de- ind.,
racordărilor - Exercitii de reprezentare grafica a diferitelor tipuri de 2 monstrative, comp.
arce de bolta si rozete realizate cu instrumente - Trusa de culoare.
geometrice. geometrie
Evaluare - Schita fatadei unei cladiri in care sa se gaseasca arcul 1 - Planse de- Comp.
de bolta si rozeta cu vitraliu. monstrative. decorativa

SEMESTRUL AL II-lea
Timp Strategii
Detalieri de continut C.S. Activitati de invatare Resurse Data
Ore Tehnici
COMPOZIŢIA DECORATIVĂ
Spaţiul decorativ cu 2.1 - Exercitii de descifrare a unor tipuri de retele pe baza -Manual, Frontala,
efect cinetic imaginilor; 1 Planse individuala,
- Exercitii de compunere a unei retele pe baza unui demonstrative ex. creion.
algoritm de lucru. .
Compoziţie 2.1 - Compozitie decorativa realizata in contrastul inchis - - Manual, Ind., comp.
decorativă deschis pe baza unei retele. 1 - Planse decor.
demonstrative

ISTORIA ARTELOR - Arta europeană în sec. al XX –lea

Fovismul, Cubismul - Discutii pe imagini in vederea recunoasterii - Manual, Frontala,


si Epresionismul caracteristicilor curentelor; - Istoria artei, Vizionari
- Activitate de comentare pe baza unor reproduceri; 1 - Reproduceri Discutii
- Sublinierea modului in care se reflecta caracteristicile de arta.
curentelor in opere reprezentative.
Abstracţionismul 4.1 - Discutii pe imagini in vederea recunoasterii - Manual, Frontala,
caracteristicilor abstractionismului; - Istoria artei, Vizionari
- Activitate de comentare pe baza unor reproduceri din 1 - Reproduceri Discutii.
abstractionism; de arta.
- Sublinierea modului in care se reflecta caracteristicile
curentului in opere reprezentative.

4.1 - Discutii pe imagini in vederea cunoasterii - Manual, Frontala,


Pop-Art caracteristicilor artei pop; - Istoria artei, Vizionari
- Activitate de comentare pe baza unor reproduceri din 1 - reproduceri Discutii.
arta pop; de arta.
- Sublinierea modului in care se reflecta caracteristicile
curentului in opere reprezentative.

REPREZENTANTI DE SEAMA AI ARTELOR PLASTICE ROMANESTI IN SEC AL XIX-LEA SI AL XX-LEA

Arhitectura 4.1 - Discutii cu privire la caracterisicile arhitecturii si - Manual, Vizionari


1 sculpturii din sec. al XIX -lea; - Istoria artei, Discutii
- Exercitii de recunoastere a modalitatilor in care se 1 - Arta Comentariu
reflecta aceste caracteristici in operele principalilor romaneasca
reprezentanti;
Pictura 4.1 - Discutie cu privire la caracteristicile picturii din sec. al - Manual, Vizionari
XIX -lea in arta romaneasca; - Istoria artei, Discutii
- Exercitii de recunoastere a elementelor de limbaj si 1 -Reproduceri Comentariu
expresie plastica pe imagini reproduceri de arta; (Grigorescu,
Andreescu)

Sculptura - Discutie cu privire la caracteristicile sculpturii din sec. - Manual, Vizionari


al XIX -lea in arta romaneasca; - Istoria artei, Discutii
- Exercitii de recunoastere a elementelor de limbaj si 1 - Arta Comentariu
expresie plastica pe imagini reproduceri de arta; romaneasca
Evaluare - Referat: National si universal in arta plastica 1 - Referat In grup
romaneasca din sec. al XIX -lea. Dezbatere

S-ar putea să vă placă și