Sunteți pe pagina 1din 40

Logistică 2


APROVIZIONAREA#
Florin ROTARU#
Cuprinsul cursului#
C2. Aprovizionarea#
2.1. Conceptele de aprovizionare și
obiectivele de aprovizionare#
2.2. Aprovizionarea prin mijloace proprii#
2.3. Deciziile de cumpărare#
2.4. Evaluarea și selecția furnizorilor#
2.5. Managementul furnizorilor#

2#
Obiective#
  Cunoaștereaconceptelor privind
aprovizionarea;#
  Cunoașterea procesului de luare a
deciziilor de aprovizionare;#
  Dobândirea abilităților de evaluare a
furnizorilor.#

3#
2.1. Conceptele de aprovizionare și
obiectivele de aprovizionare#
Fluctuații aleatoare

Planificare Organizare

Intrări Ieșiri
Proces
Cerințele Satisfacția
clientului Modele
Comportament clientului
Control
• Controlul materialelor:
• Controlul stocurilor
• Aplicațiile controlului Feedback
stocului
• Planificarea
necesităților

4#
2.1. Conceptele de aprovizionare și
obiectivele de aprovizionare#

Funcțiile aprovizionării (după Purchasing and Supply


Lead Body):#
  Stabilirea și implementarea politicilor#
  Îmbunătățirea cumpărării#
  Elaborarea și menținerea bazelor de date#
  Stabilirea surselor#
  Obținerea bunurilor sau serviciilor necesare#
  Controlul lanțului de aprovizionare#

5#
Aprovizionarea - definiții#

Obținerea prin #
cumpărare, închiriere etc. #
a echipamentelor, materialelor,
furniturilor, serviciilor #
necesare producției. #
(Kenneth LYSONS)#
6#
Aprovizionarea - definiții#
Ansamblul operațiunilor care permit #
dispunerea de bunuri sau servicii #
necesare activității și #
procurate din exterior. #

(Marie-Noelle AMALBERT și colaboratorii)#


7#
Aprovizionarea - definiții#
Achiziționarea bunurilor și serviciilor
necesare,#
la un cost optim,#
din surse competente și sigure. #

(Eberhard SCHEUING)#

8#
Achiziționarea bunurilor și
serviciilor#
  Din surse interne#
  Din surse externe#
  cumpărare#

  contrapartidă #
  leasing etc.#

9#
Necesitatea achiziționării#
  Fundamentare,#

  Tip și caracteristici produs,#

  Cantitate,#

  Calitate,#

  Termene.#

10#
Costurile produselor și
serviciilor#
  Analizacosturilor#
  Raportul calitate – cost#
•  Costul optim #
diferit de#
•  Costul minim#
  Costurile asociate#
•  Comenzi#
•  Transport#
•  Depozitare.#

11#
Costurile de aprovizionare#
Corespund lansării comenzii:#
  Expedierea;#
  Convorbirile telefonice și
corespondența;
  Munca de aprovizionare și
contabilitate;
  Primirea;
  Menținerea înregistrărilor.#

12#
Evaluarea și selecția
furnizorilor#
  Competență,#

  Comportament,#

  Prețuri.#

13#
Tendințe actuale#
  Orientarea spre viitor, #
  Valoarea adăugată de aprovizionare,#
  Integrarea cu alte activități ale firmei
(proiectare, mk. etc.),#
  Parteneriat cu furnizorii (w-w),#
  Grija pentru mediu,#
  Informatizare ș. a.#

14#
Obiectivele de aprovizionare#
  Aprovizionarea la timpul potrivit#
  Optimizarea calității / prețului / service-
ului / timpului#
  Optimizarea stocurilor#
  Relații avantajoase cu furnizorii#
  Identificarea surselor alternative#
  Standardizarea și simplificarea#

15#
2.2. Aprovizionarea prin
mijloace proprii#
Alegerea dintre cumpărare sau integrare:#

  Obiectivele strategice#

  Conjunctura pieței#

  Costul#

16#
Analiza costurilor de
integrare#
  Costul marginal #
•  Costuri materiale#
•  Munca#
•  Cheltuieli directe și indirecte#
•  Reorientarea resurselor umane#
  Costul de oportunitate – venitul max al
capacităților utilizate altfel#
  Avantajul învățării unei tehnologii#

17#
Factori pentru cumpărare#
  Lipsă utilaje și RU specializate#
  Cantități mici#
  Costuri utilaje#
  Împărțirea riscului #
  Calitate #
  Alte utilizări ale capacităților#
18#
Factori pentru integrare#
  Capacități excedentare#
  Abilități de producție#
  Costuri mai mici#
  Învățarea#

  Independența#

  Păstrarea secretului de fabricație etc.#


19#
Integrarea pe verticală
Avantaje: - Reacție rapidă la cerințele clienților Depozit
- Controlul total al activităților
Depozit
Furnizor 1
Director General
Furnizor 2
Log. Prod. Fin. RU Vânzări Depozit
IT C&D Marketing Aprov
Furnizor n

Mat prime Transp Depozit Procese de Depozit Transport


proprii intern Mat prime prelucrare Prod finite La client

Mentenanță Intreținere cladiri


Administrare Transporturi interne Clienți
Importanți

Dezavantaje: - Costuri ridicate


- Dificultăți de atribuire a costurilor
2.3. Deciziile de cumpărare
privind sursele#
  Numărul (unică sau multiplă)#

  Localizarea #

  Mărimea#

  Piața de proveniență#

21#
Avantajele Sursei unice#
  Calitate,#

  Costuri mai mici#


•  Economii de scară#
•  Economii administrative,#

  Comunicare mai bună,#


  Certitudine pentru furnizor,#
  Disponibilitate pentru investiții la furnizor.#
22#
Dezvantajele Sursei unice#
  Dependența de un furnizor,#
  Reducerea contactului cu piața,#

  Lipsa presiunii concurențiale,#

  Transferul problemelor furnizorului,#

  Vulnerabilitate la scăderea performanțelor.#

23#
2 Surse#

60 / 40#

Cumulează avantajele celor 2 sisteme


(sursă unică și sursă multiplă)#

24#
Tema 1#

Pornind de la avantajele și dezavantajele


sursei unice, #
identificați avantajele și dezavantajele
surselor multiple.#

25#
Localizarea#
  Surse locale#
•  Economii la transport#

•  Relații personale#

•  Timp redus pentru comenzi urgente#

•  Dezvoltarea regiunii#

  Surse îndepărtate#

26#
Mărimea#
  Surse mici#
•  Atenție sporită acordată#
•  Relații personale#
•  Rezolvarea cererilor de asistență#

  Surse mari#
•  Capacități mari pentru comenzi urgente#
•  Echipamente și cunoștințe#

27#
Piața de proveniență#
Sursele internaționale#
  Mai multe produse disponibile#

  Produse noi#

  Prețuri avantajoase#

  Reciprocitate#

28#
Piața de proveniență#
Probleme cu Sursele internaționale#
  Comunicarea#

  Negocierea#

  Logistica#

  Legislația#

  Variația cursului de schimb#


  Documentație#
29#
2.4. Evaluarea și selecția
furnizorilor#
Identificarea de noi furnizori:#
  Lansarea unui produs#
  Creșterea cererii#
  Forța majoră la furnizor#
  Diminuarea performanțelor unui furnizor#
  Externalizarea #
  Extinderea activităților#
  Apariția unor substituienți etc.#
30#
Procesul de evaluare și
selecție ale furnizorilor#
  Listarea furnizorilor#
  Stabilrea criteriilor de evaluare#
  Evaluarea preliminară #
  Selecția preliminară - lista furnizorilor
calificați#
  Evaluarea furnizorilor calificați#
  Selecția – lista furnizorilor acceptați#

31#
Surse pentru

lista furnizorilor#
  Surse interne#
  Materiale de prezentare#

  Anuare, publicații, liste de firme etc.#

  Baze de date (ex. Kompass)#

  Târguri și expoziții#
  Agenții și firme specializate etc.#
32#
Criteriile de evaluare a
furnizorilor#
  Calitatea produselor#
  Raportul calitate – preț#
  Renumele#
  Situația financiară#
  Capacitățile tehnologice#
  Comportamentului personalului de
contact#
  Sistemele de management aplicate etc.#
33#
Evaluarea furnizorilor
Metoda criteriilor ponderate#
  Stabilirea criteriilor#
  Stabilirea ponderilor de importanță pentru
fiecare criteriu:#
•  Valoare pondere: între 0 și 1#

•  Suma ponderilor: 1 Σ P = 1#
  Evaluarea performanțelor pentru fiecare criteriu:
nota N (de la 1 la 10)#
  Calcului notei ponderate PxN #
  Calculul notei finale FN = Σ PxN #
34#
Metoda criteriilor
ponderate#
Nr! Criteriu! Pondere! Notă! Notă ponderată!
P! N! PxN!
1# Calitate# 0,4# 10# 4#
2# Raport calitate/ 0,2# 8# 1,6#
preț#
3# 0,3# 9# 2,7#
4#
5#
6# Comunicare # 0,1# 8# 0.8#
Notă finală: Σ PxN ! 9,1!
35#
Tema 2#
  Identificațicâte 2 furnizori pentru un
produs sa serviciu pe care îl achiziționați
periodic.#
  Evaluați furnizorii după Metoda criteriilor
ponderate.#
  Repetați exercițiul pentru alt produs,
diferit de primul și care să necesite altă
ponderare.#
  Comentați diferențele.# 36#
Evaluarea furnizorilor
Metoda costurilor asociate#
  Evaluarea variațiilor costului unitar datorate
performanțelor produsului aprovizionat (media
pentru un lot sau perioadă)#

  Calcularea variației totale a costului unitar


(suma variațiilor) = variația prețului unitar#

  Calcularea prețului unitar ajustat#

37#
Metoda costurilor asociate#

Factori de cost! U.M.! Furnizorul Furnizorul


A! B!
Variația costului unitar funcție de calitate# Lei# +2# -1#
Variația costului unitar funcție de livrare# Lei# +3# +2#
Variația costului unitar funcție de serviciu# Lei# -1# 0#
Variația totală a costului (indice de Lei# +4# +1#
ajustare)#
Prețul mărfii# Lei# 100# 102#
Prețul ajustat# Lei# 104! 103!
38#
2.5. Managementul
furnizorilor#
  Evaluarea periodică a furnizorilor#
  Menținerea furnizorilor performanți#
  Renunțarea la furnizorii necorespunzători#
  Identificarea unor surse noi alternative#
  Dezvoltarea relațiilor de parteneriat cu
furnizorii actuali#

39#
Tema 3#
Prelucrați fiecare câte 2 slide-uri consecutive din
această prezentare prin:#
  adăugarea de imagini#
  simplificarea sau dezvoltarea textului#
  prezentarea conținutului în mai multe slide-uri#
  modificarea fundalului, fonturilor, culorilor etc.#
  alte modificări care pot mări impactul
prezentării.#

40#