Sunteți pe pagina 1din 7

Vinerea Mare şi Sfântă (Grupa de vârstă 10-12)

Introducere : Crucificarea – Noi de ce parte suntem?

Obiective

La sfârşitul Lecţiei, copii trebuie:

· Să spună evenimentele principale în urma cărora Iisus a fost arestat, judecat şi condamnat ;
· Să coreleze evenimentele Răstignirii cu cuvintele “Ci, ca tâlharul mărturisindu-mă, strig Ţie” pe care
le spunem înainte de a primi Sfânta Împărtăşanie ;
· Să relaţioneze riscul pe care şi l-au asumat Nicodim şi Iosif din Arimatea cu riscul luat de Sfânta
Maria Skobtsova când l-au urmat pe Iisus Hristos

Materiale

· Biblii
· Resursă Media: Icoana Răstignirii
· Resursă Media: Icoana Sfintei Maria Skobtsova
· Resursă Handout: Ultimele Zile ale Domnului nostru pe pământ (1 pentru fiecare copil )
· Planşe simple cu cuvintele din Rugăciunea de început şi cu Rugăciunea de sfârşit, aşezate în sala de
clasă

Resurse

· Textul Deniilor din Săptămâna Mare


· Icoana cu Sfânta nou canonizată Maria Skobtsova
· Ultimele zile ale Mântuitorului nostru pe pământ
· Rugăciunea de la Utrenia din Joia Mare
· Icoana cu Răstignirea Domnului

Metodologie

1 Rugăciunea de început
(Copii stau în picioare şi folosesc planşa pe care le-ai pus-o la îndemână cu cuvintele rugăciunii de
început)

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.Amin.

Făcând cunoscători în cele de taină,


Doamne, pe ucenicii Tăi, i-ai învăţat, zicând:
O, prietenilor! Vedeţi să nu vă despartă de mine vreo frică;
Că, deşi pătimesc, pentru lume pătimesc.
Să nu vă smintiţi deci în Mine, că n-am venit să-Mi slujească cineva Mie,
ci să slujesc Eu şi să-Mi pun sufletul răscumpărare pentru lume.
De-Mi sunteţi deci prieteni, faceţi ca Mine;
cel ce voieşte să fie întâi, să fie cel din urmă; stăpânul, ca slujitorul.
Rămâneţi în Mine, ca să aduceţi struguri, că Eu sunt viţa vieţii. Amin. (De la Utrenia din Joia Mare)

Discută următoarele întrebări şi lasă-i pe copii să ofere răspunsuri. În paranteze, marcate în italic, găseşti
sugestii pentru răspunsuri:

De ce credeţi că Iisus considera că « se tem » ucenicii Lui ? (Când ucenicii au văzut ce I s-a
www.hristosimpartasitcopiilor.blogspot.com 1
întâmplat în timpul arestării, judecării şi execuţiei, cu siguranţă că s-au temut pentru vieţile lor şi
pentru siguranţa lor şi poate că L-au părăsit tocmai din această teamă. De asemenea, ei au văzut că El
nu a fost în stare să se salveze pe El Însuşi şi probabil că s-au gândit că nu ar fi trebuit să Îl urmeze
pentru că El nu era Mântuitorul pe care ei îl aşteptau sau despre care sperau să fie El)

Care a spus Iisus că este motivul pentru care a venit în lume? (El a spus că a venit ca să slujească,
ba chiar mai mult, El a spus că a venit ca să se dea pe El Însuşi pentru noi – El a venit să moară pentru
noi şi să ne salveze/mântuiască biruind puterea morţii pentru noi)

Ce le-a cerut Iisus ucenicilor Lui să facă dacă sunt cu adevărat prietenii Lui? (El i-a rugat să îi
slujească pe ceilalţi cu smerenie şi să le dea o pildă despre ceea ce El a învăţat: “Stăpânul să fie
asemenea slujitorului)

2 Activitate din Sfânta Scriptură


O metodă de a trece prin povestirea despre arestarea, judecarea şi condamnarea Mântuitorului Iisus
Hristos este aceea de a-i ruga pe copii să citească cu voce tare articolele din Ultimele zile ale
Mântuitorului nostru pe pământ.

Dă fiecărui copil o copie din acest material. Este posibil ca unii dintre copii să nu dorească să citească în
faţa celorlalţi cu voce tare. Încurajează-i să ia parte la citire, dar lasă-i să stea şi să asculte dacă preferă
mai degrabă să facă acest lucru. Roagă-i să fie foarte atenţi la ceea ce se citeşte.

Lasă-i pe copii care doresc să citească să se uite pe text câteva minute. Răspunde la orice întrebare îţi
vor pune. Apoi, ei pot să stea aranjaţi pe un rând şi să citească articolele în ordine.

După aceea, împarte copii în două grupe, cu scopul de a începe recapitularea. Prima grupă trebuie să
conceapă 5 întrebări care să aibă la bază articolele 1-12 din text. Cea de a doua grupă trebuie, la rândul
ei, să conceapă un set de 5 întrebări care să se refere la articolele 13-24 din text. Copii pot să îşi pună pe
rând întrebările şi să răspundă la ele. (Această activitate nu trebuie să se transforme într-o competiţie,
dar este posibil să lauzi una dintre grupe sau amândouă grupele dacă au conceput mai degrabă întrebări
serioase decât superficiale)

3 Citire din Sfânta Scriptură şi Discuţie, Icoana


Continuă citirea din Sfânta Scriptură cu ajutorul Bibliilor. Citiţi împreună de la Marcu 15: 16-32 şi de
la Luca 23: 32-49. Copii vor observa probabil că sunt câteva detalii care se repetă. Aceasta se întâmplă
deoarece în cursul slujbelor de la Utrenia din Vinerea Mare se citeşte din cele patru Evanghelii; de
aceea, detaliile se găsesc în ele şi, de asemenea, avem de acolo şi înţelesul întreg al evenimentelor
petrecute.

Citiţi împreună de la Luca 23: 21 şi 23, şi de la Marcu 15: 29-30. Întreabă-i pe copii : “Ce credeţi,
oamenii care au spus aceste cuvinte sunt tot aceia care au strigat “Osana” în Duminica Floriilor?
(Cu siguranţă că au fost unii care s-au întors împotriva lui Hristos în momentul când şi-au dat seama
că El nu era regele pe care îl doreau ei, adică EL nu era un rege politic, nu era un rege din lumea
aceasta. Aceasta era un fel de frică sau de dezamăgire, faţă de care Iisus i-a avertizat pe ucenicii Săi.)

Uitaţi-vă împreună la Icoana Răstignirii. Reţineţi că nu există nicio mulţime de oameni lângă Hristos
atunci când El moare. Mulţimile care L-au înconjurat în Duminica Floriilor au dispărut.

Reaminteşte-le copiilor că înainte de Sfânta Împărtăşanie spunem următoarele cuvinte în rugăciune:


“Ci, ca tâlharul mărturisindu-mă, strig Ţie”. Întreabă-i pe copii dacă ştiu provenienţa acestor cuvinte.
Dacă este necesar, ajută-i să găsească textul de bază pentru aceste cuvinte la Luca 23: 39-43. Noi, ca şi
creştini, vrem să fim asemeni tâlharului care L-a mărturisit pe Iisus ca fiind Hristos.

În rugăciunea de la Sfânta Împărtăşanie mai spunem şi “Nici sărutare Îţi voi da ca Iuda.” Întreabă-i pe
copii: De ce credeţi că Biserica a ales aceste exemple, adică să fim ca unul, ca tâlharul şi nu ca
www.hristosimpartasitcopiilor.blogspot.com 2
celălalt, ca Iuda? Lasă-i pe ei să dea răspunsuri. (Nu vrem să fim ca Iuda, care L-a vândut pe Domnul,
pe prietenul şi pe învăţătorul lui, unor duşmani puternici. Noi luptăm să avem credinţă ca şi tâlharul,
care L-a iubit şi a crezut în Hristos chiar în cele mai cumplite condiţii.)

4 Discuţie & Icoana


Arată-le copiilor icoana cu Sfânta Maria Skobtsova, şi dacă este posibil şi alte fotografii. Spune-le
copiilor că ea a fost o călugăriţă care a murit într-un lagăr de concentrare nazist chiar în Vinerea Mare a
anului 1945. Ea a făcut multe lucruri ca să îi ajute pe ceilalţi, dar lucrul cel mai important pe care l-a
făcut, cel în urma căruia a fost trimisă în lagărul de concentrare, a fost acela că dădea evreilor certificate
false de botez, ca să ateste faptul că sunt creştini şi astfel să le salveze vieţile. Ea a spus că trebuie să
ajutăm pe oricine, ca să reuşim să ne arătăm dragostea pentru Domnul nostru Iisus Hristos.

Apoi, citiţi împreună de la Ioan 19: 38-42. Întreabă-i pe copii ce este asemănător în acţiunile acestor
doi oameni (Iosif din Arimateia şi Nicodim) şi în acţiunile Sfintei Maria. (Cei doi bărbaţi şi-au asumat
riscuri pentru a-şi arăta dragostea pentru Iisus Hristos. Ajută-i pe copii să vadă faptul că oamenii care
au trăit mai aproape de vremurile în care trăim, la fel ca şi Maica Maria, au făcut aceleaşi lucruri
curajoase şi pline de dragoste pe care le-au făcut Iosif din Arimatea şi Nicodim, pentru că ei, la fel ca
şi apostolii şi ca alţii care L-au cunoscut pe El, L-au urmat pe Iisus Hristos.)

Notă: Este posibil ca elevii să ştie deja că Iosif din Arimatea este o persoană complet diferită faţă de
Iosif, soţul Sfintei Fecioare Maria. Soţul Prea Sfintei Născătoare de Dumnezeu murise cu ani mulţi
înainte de a fi Iisus răstignit. Trebuie să verificaţi ca elevii să facă această distincţie între cei doi şi să
înţeleagă ca cei doi bărbaţi nu sunt aceeaşi persoană.

5 Încheiere
Roagă-i pe copii să se gândească, în săptămâna care vine, cum ar putea să-şi asume riscuri pentru a
arăta dragostea lor faţă de Iisus Hristos. Aceste riscuri nu se referă la riscuri care presupun pericole
fizice, dar pot include faptul că pot fi percepuţi ca ridicoli deoarece merg des la biserică, că pot fi
tachinaţi sau ridiculizaţi pentru că încearcă să urmeze învăţăturile Bisericii, că apără o poziţie care nu e
populară, dar pe care ei o consideră dreaptă, că sunt prieteni cu o persoană care este respinsă de ceilalţi
şi aşa mai departe. Dacă mai aveţi timp, lasă-i să sugereze aceste tipuri de riscuri pe care şi le-ar asuma.

6 Rugăciunea de sfârşit
Copii stau în picioare şi folosesc planşa care conţine cuvintele din rugăciune:

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.


Vino, o , credinciosule, să ne bucurăm de ospitalitatea Stăpânului;
Sărbătoarea nemuririi.
În cămara de sus a minţilor noastre
Să primim cuvintele înalte ale Cuvântului, pe Care Îl slăvim. Amin.

(Din Cântările de la Utrenia din Marea şi Sfânta Joi)

Fii sigur că elevii au înţeles că verbul « a slăvi » are aici sensul de a aduce laudă înaltă. Întreabă-i dacă
ştiu ce înseamnă ”sărbătoarea nemuririi”. (Sfânta Împărtăşanie. Suntem la fel ca apostolii care au
împărţit cu Mântuitorul Cina cea de Taină în cămara de sus. El este Cuvântul lui Dumnezeu, Cel Care
ne spune cuvintele lui Dumnezeu.)

www.dce.oca.org

Traducere de Eufemia Toma

www.hristosimpartasitcopiilor.blogspot.com 3
Ultimele zile ale Domnului nostru pe
pământ

1. După Cină, Hristos i-a rugat pe apostoli să meargă cu El în grădina din Gheţimani ca
să se roage. Era plin de durere, cunoscând ce lucruri teribile aveau să se întâmple.
2. Apostolii au mers cu El, dar au adormit. Iisus S-a uitat la ei cum dormeau şi a spus :
“Nu puteţi să privegheaţi împreună cu Mine nici măcar un ceas?"
3. Dar El i-a iertat şi S-a rugat pentru ca ei să fie puternici după ce El nu va mai fi
împreună cu ei. El S-a rugat Tatălui Lui : "Facă-Se Voia Ta."
4. Curând a venit în grădină o mulţime înarmată cu bâte şi săbii. Iuda era cu ei.
5. Iuda a mers către Iisus şi L-a sărutat. Nu a fost o sărutare din dragoste, ci un semn de
a-L da pe Iisus duşmanilor Lui.
6. Iisus a fost arestat şi a fost luat pentru a fi interogat de căpeteniile de la Templu.
7. Unii oameni au mărturisit împotriva lui Iisus. Dar povestirile lor nu au fost adevărate –
nici măcar nu au putut să se pună de acord şi să spună ceea ce s-a întâmplat de fapt.
8. În final, căpeteniile de la Templu L-au întrebat pe Iisus: "Eşti Tu Hristos, Fiul lui
Dumnezeu?"
9. Iisus a răspuns: "Eu sunt şi Îl veţi vedea pe Fiul omului şezând de-a dreapta Tatălui şi
venind pe norii cerului."
10. Acum căpeteniile erau gata să Îl condamne la moarte, deoarece a îndrăznit să Se
compare pe Sine Însuşi cu Dumnezeu.
11. În tot acest timp, Petru aştepta în curtea din spate. Una dintre slujnicele marelui preot
l-a privit şi a spus: "Şi tu erai cu acest om din Nazaret, cu Iisus."
12. Petru s-a înfricoşat. A spus: "Nu ştiu sau nu înţeleg ceea ce vrei să spui." Apoi, încă
de două ori a negat că Îl cunoaşte pe Iisus. A spus : "Nu Îl ştiu pe omul despre care vorbeşti."

www.hristosimpartasitcopiilor.blogspot.com 4
13. Şi spunând aceste cuvinte, Petru a auzit cocoşul cântând. Apoi Petru şi-a adus aminte
ceva ce Iisus îi spusese.
14. Iisus îi spusese: "Înainte de a cânta cocoşul, te vei lepăda de Mine de trei ori." Petru
răspunsese că niciodată nu se va lepăda de Iisus. Dar acum plângea cu amar, ştiind ce faptă
cumplită făcuse.
15. Când s-a făcut dimineaţă, s-a adunat întregul sinedriu. L-au legat pe Iisus şi L-au trimis
la Pilat, guvernatorul roman care conducea Iudea.
16. Pilat L-a întrebat pe Iisus: "Tu eşti Regele iudeilor?" Iisus a răspuns doar: "Tu ai spus
aceasta."
17. Căpeteniile Templului L-au acuzat din nou pe Iisus, dar Acesta nu S-a mai
dezvinovăţit. Pilat L-a întrebat: "Nu răspunzi nimic? Nu vezi câte mărturii au adus împotriva
Ta?"
18. Dar Iisus nu a mai spus nimic. Pilat s-a minunat de acest lucru.
19. Iuda ştia ce I S-a întâmplat lui Iisus. El a spus: "Am trădat un om nevinovat."
20. Iuda a luat banii pe care îi primise ca să Îl trădeze pe Iisus şi i-a aruncat în Templu.
Apoi a mers şi s-a apânzurat.
21. Între timp, Pilat a urmat un obicei. În fiecare an, la Sărbătoarea Paştelui, elibera pe
cineva cerut/ dorit de către mulţime.
22. Chiar în acele zile era în închisoare un criminal numit Baraba. Pilat a întrebat
mulţimea: Să îl eliberez pe Baraba sau pe Iisus, Care Îşi spune Hristos?"
23. Mulţimea a ţipat ca Baraba să fie eliberat, deoarece căpeteniile Templului îi
convinsese pe oameni să Îl omoare pe Iisus.
24. Pilat i-a întrebat atunci: "Ce ar trebui să fac cu Iisus Care Îşi spune Hristos?" Şi
mulţimea a strigat: "Răstigneşte-L!"

www.hristosimpartasitcopiilor.blogspot.com 5
www.hristosimpartasitcopiilor.blogspot.com 6
www.hristosimpartasitcopiilor.blogspot.com 7

S-ar putea să vă placă și