Sunteți pe pagina 1din 4

Proiect

ORDINEA DE ZI
a ședinței în plen a Parlamentului
din 14 octombrie 2021

Sediul Parlamentului Republicii Moldova, ora 11.00

raport
distribuit
1 Proiectul de lege privind utilizarea Drepturilor Speciale de Tragere
deputaților alocate de Fondul Monetar Internațional
nr. 251 din 22.09.2021 lectura II
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil - Ministerul Finanțelor)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
raport
distribuit
2 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre
deputaților Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare privind
Proiectul ”Răspuns de Urgență la COVID-19 – finanțare adițională”
nr. 254 din 24.09.2021 lectura II
Lege organică
Inițiator - Președintele Republicii Moldova (responsabil - Ministerul
Sănătății)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
3 Proiectul de lege privind modificarea Legii bugetului de stat pentru anul
2021 nr.258/2020
nr. 260 din 30.09.2021 lectura II
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Finanțelor)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
raport
distribuit
4 Proiectul de lege pentru modificarea Legii bugetului asigurărilor sociale
deputaților de stat pe anul 2021 nr.255/2020 (art.1, anexa nr.1, anexa nr.2)
nr. 250 din 22.09.2021 lectura II
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil - Ministerul Muncii și Protecției
Sociale)
Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie

1
raport
distribuit
5 Proiectul de lege pentru modificarea Legii fondurilor asigurării obligatorii
deputaților de asistență medicală pe anul 2021 nr.256/2020 (art.1, Anexa nr. 1, Anexa
nr.1.1, Anexa nr.1.2 , Anexa nr.2)
nr. 259 din 30.09.2021 lectura II
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Sănătății)
Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie
raport
distribuit
6 Proiectul de lege pentru modificarea Codului muncii al Republicii
deputaților Moldova nr.154/2003 (art. 781, 80, 972, 1901)
nr. 261 din 30.09.2021 lectura II
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Muncii și Protecției
Sociale)
Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie
7 Proiectul de lege cu privire la ratificarea Convenției Consiliului Europei
privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a
violenței domestice
nr. 262 din 01.10.2021 lectura II
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Muncii și Protecției
Sociale)
Raportor - Comisia politică externă și integrare
europeană

8 Proiectul de lege pentru ratificarea Protocolului de modificare a


Acordului în domeniul asigurărilor sociale dintre Republica Moldova și
Republica Estonia
nr. 268 din 07.10.2021 lectura I
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Muncii și Protecției
Sociale)
Raportor - Comisia politică externă și integrare
europeană
Coraportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie

raport
distribuit
9 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de modificare nr. 2 la
deputaților Acordul de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană
pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind realizarea lucrărilor de
construcție și reabilitare a drumurilor în Republica Moldova
nr. 266 din 05.10.2021 lectura I
Lege organică
Inițiator - Președintele Republicii Moldova (responsabil – Ministerul
Infrastructurii și Dezvoltării Regionale)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
Coraportor - Comisia politică externă și integrare europeană

2
raport
distribuit
10 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.438/2006 privind
deputaților dezvoltarea regională în Republica Moldova (art.1, 2, 4, ș.a.)
nr. 410 din 01.10.2020 lectura I
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Infrastructurii și
Dezvoltării Regionale)
Raportor - Comisia mediu și dezvoltare regională

11 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea


nr.278/2007 privind controlul tutunului – art.3, 13, 15, ș.a.; Codul
contravențional al Republicii Moldova nr.218/2008 – art.911)
nr. 193 din 23.08.2021 lectura II
Lege organică
Inițiatori - deputații D.Perciun, R.Marian
Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie
raport
distribuit
12 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea
deputaților nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni – art.33; Legea cadastrului
bunurilor imobile nr.1543/1998 – art.20, 26, 29, 36; ș.a.)
nr. 199 din 24.08.2021 lectura I
Lege organică
Inițiatori - deputații D.Alaiba, V.Spînu, E.Sinchevici, R.Marian,
M.Nistor, A.Băluțel
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
Coraportor - Comisia juridică, numiri și imunități
raport
distribuit
13 Proiectul de lege privind modificarea Legii nr.220 din 19 octombrie 2007
deputaților privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor
individuali (art.33, 341)
nr. 227 din 08.09.2021 lectura I
Lege organică
Inițiatori - deputații D.Alaiba, D.Istratii, V.Jacot, S.Lazarencu, M.Radu,
V.Spînu, A.Băluțel
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
raport
distribuit
14 Proiectul de lege pentru modificarea Codului navigației maritime
deputaților comerciale al Republicii Moldova nr.599/1999 (art.7)
nr. 243 din 16.09.2021 lectura I
Lege organică
Inițiator - deputatul R.Marian
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
15 Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului
nr.171/2021 privind grupurile parlamentare de prietenie (anexa nr.1,
anexa nr.2, ș.a.)
nr. 273 din 08.10.2021
Inițiatori - deputații D.Cherman, M.Popșoi
Raportor - Comisia politică externă și integrare
europeană

3
raport
distribuit
16 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.1536/1998 cu privire la
deputaților activitatea hidrometeorologică (art.1, 3, 4, ș.a.)
nr. 232 din 08.09.2021 lectura I
Lege organică
Inițiatori - deputații I.Coșeru, M.Cușnir, I.Babici
Raportor - Comisia mediu și dezvoltare regională
17 ÎNTREBĂRI

S-ar putea să vă placă și