Sunteți pe pagina 1din 8

13. Aplicaţii

13. APLICAŢII

13.1. Rezolvări ale unor probleme enunţate

1. Problema 17 din capitolul 3. Fie reţeaua din fig. 13.1, în care duratele activităţilor sunt exprimate în zile lucrătoare. Se cere: verificarea compatibilităţii legăturilor din reţea. În cazul în care reţeaua este incompatibilă să se prezinte o soluţie prin care poate fi făcută compatibilă, fără a modifica durata proiectului.

A2 30 z A7 15 z A5 10 z A3 15 z A8 5 z
A2 30 z
A7 15 z
A5 10 z
A3 15 z
A8 5 z
A10 10 z
A1 10 z
A6 10 z
A9 20 z
A4
10 z
Fig. 13.1

Verificarea compatibilităţii legăturilor din reţea

 

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

A10

A1

 

1

 

1

           

A2

           

1

     

A3

 

1

   

1

1

       

A4

   

1

         

1

 

A5

           

1

1

   

A6

     

1

     

1

   

A7

             

1

 

1

A8

                   

A9

             

1

 

1

A10

                   

Nivel

 

0

2

1

2

1

1

2

4

1

2

uri

x

1

1

1

1

1

2

4

1

2

                   

Reţeaua nu poate fi descompusă în niveluri de activităţi ordonate. Rezultă că în reţea există legături incompatibile. Incompatibilitatea provine

229

Managementul operaţional al proiectelor

din legăturile lui A4 cu A3 şi A6; după cum se poate deduce dintr-un calcul CMD, aceste legături nu pot fi satisfăcute simultan. Concluzie: Reţeaua este incompatibilă! Soluţie de transformare în reţea compatibilă Incompatibilitatea decurge din faptul că durata activităţii A4 este mai mică decât suma duratelor activităţilor A3 şi A6. O soluţie de transformare în reţea compatibilă este aceea de a înlocui pe A4 cu două activităţi A41 şi A42, având legătură de tip S-Î (fig. 13.2).

A2 30 z A7 15 z A5 10 z A3 15 z A8 5 z
A2 30 z
A7 15 z
A5 10 z
A3 15 z
A8 5 z
A10 10 z
A1 10 z
A6 10 z
A9 20 z
A41
5 z
A42 5z

Fig. 13.2

2. Problema 16 din capitolul 5.

Fie proiectul reprezentat prin reţeaua logică din fig.13.3. Se cere:

efectuarea calculelor CMD şi CMT; calculul marjelor activităţilor şi stabilirea drumului critic; elaborarea planurilor de sarcini CMD şi a programului de lucru aferent; elaborarea planurilor de sarcini CMT şi a

programului de lucru aferent. A4 15z R1 50% A1 25 z A8 20z R1 100%
programului de lucru aferent.
A4 15z
R1 50%
A1 25 z
A8 20z
R1 100%
A5 10z
R1 100%
R1 100%
A2 20z
A9 10z
R2 50%
A6 5z
R2 100%
R2 50%
A3 10z
R2 100%
A7 10z
R2 100%

230

Fig. 13.3

13. Aplicaţii

Calculul datelor CMD şi CMT, calculul marjelor activităţilor şi stabilirea drumului critic Calculul datelor CMD şi CMT este prezentat în figura 13.4, iar calculul marjelor este prezentat în tabelul 13.1.

A1 A2 A3 A4 A5 CMD A6 A7 A8 A9 t 0 5 10 15
A1
A2
A3
A4
A5
CMD
A6
A7
A8
A9
t
0 5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
zile
A9
A8
A7
A6
A5
CMT
A4
A3
A2
A1
zile
-60
-55
-50
-45
-40
-35
-30
-25
-20 -15
-10
-5
t
f

Fig. 13.4

231

Managementul operaţional al proiectelor

Tabel 13.1 Calculul analitic al marjelor

Activitatea

Date CMD

Date CMT

Marje [zile]

A1

t 0 + 0

t f – 60 = t 0 + 0

0

A2

t 0 +0

t f - 50 = t 0 + 10

10

A3

t 0 +10

t f - 25 = t 0 + 35

25

A4

t 0 +25

t f - 35 = t 0 + 25

0

A5

t 0 +20

t f - 30 = t 0 + 30

10

A6

t 0 +35

t f - 15 = t 0 + 45

10

A7

t 0 +35

t f - 10 = t 0 + 50

15

A8

t 0 +40

t f -

20= t 0 + 40

0

A9

t 0 +50

t f - 10 = t 0 + 50

0

Drumul critic este ansamblul activităţilor cu marjă nulă: A1, A4, A8, A9.

Elaborarea planurilor de sarcini CMD şi CMT precum şi a programelor de lucru aferente

Elaborarea planurilor de sarcini şi a programului de lucru CMD se prezintă în fig. 13.5

Durata proiectului după lisaj este de 70 zile.

Elaborarea planurilor de sarcini şi a programului de lucru prezintă în fig 13.6

CMT se

Durata proiectului după lisaj este de 70 zile.

232

13. Aplicaţii Planurile de sarcini ale resurselor 200% A5 R1 150% 100% A5 50% A1
13. Aplicaţii
Planurile de sarcini ale resurselor
200%
A5
R1
150%
100%
A5
50%
A1
A8
A4
150%
R2
100%
A3
A7
50%
A7
A9
A2
A6
Lisajul planurilor de sarcini ale resurselor
R1
A1
A5
A8
A4
A3
A7
A9
R2
A2
A6
Programul de lucru
A1
A2
A3
A4
A5
A6 A7
A8 A9
zile
t
5 10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60 65
70
0
de lucru A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 zile t 5 10 15

Fig. 13.5

233

Managementul operaţional al proiectelor Planurile de sarcini ale resurselor 200% 150% R1 100% A5 50%
Managementul operaţional al proiectelor
Planurile de sarcini ale resurselor
200%
150%
R1
100%
A5
50%
A1
A8
A4
200%
A7
150%
100%
R2
50%
A3
A9
A2
A6
Lisajul planurilor de sarcini ale resurselor
R1
A1
A5
A8
A4
A3
A7
A9
A2
A6
R2
Programul de lucru
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8 A9
-70
-65
-60
-55 -50
-45
-40
-35
-30
-25
-20
-15
-10
-5
t f
zile
-50 -45 -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 t f zile Fig. 13.6 3.

Fig. 13.6

3. Problema 6 din capitolul 6.

Fie proiectul reprezentat prin reţeaua logică din fig. 13.3. Se cere:

efectuarea calculelor CMD şi CMT; calculul marjelor activităţilor şi stabilirea drumului critic; efectuarea ordonanţării ÎNAINTE; efectuarea ordonanţării ÎNAPOI.

Calculul

datelor

CMD

şi

CMT,

calculul

marjelor

şi

stabilirea

drumului critic au fost realizate la problema anterioară.

234

13. Aplicaţii

Ordonanţarea ÎNAINTE Aceasta presupune alcătuirea listei de activităţi şi apoi încărcarea activităţilor în ordinea din listă pe calendarele resurselor. Lista de activităţi este prezentată în tabelul 13.2.

Tabel 13.2 Lista de activităţi la ordonanţarea ÎNAINTE

         

Sarcină

Activitatea

Criteriul de

selecţie

Durata

[zile]

Resursa

Intensitatea

resursei [%]

[zile

maşină]

A1

1

25

R1

100

25

A4

3

15

R1

50

7,5

A2

1

20

R2

50

10

A5

3

10

R1

100

10

A8

3

20

R1

100

20

A3

1

10

R2

100

10

A6

1

5

R2

50

2,5

A9

3

10

R2

100

10

A7

1

10

R2

100

10

Încărcarea calendarelor resurselor şi programul de lucru aferent sunt prezentate în fig. 13.7. Ordonantarea INAINTE
Încărcarea calendarelor resurselor şi programul de lucru aferent sunt
prezentate în fig. 13.7.
Ordonantarea INAINTE - Planurile de sarcini
R1
A5
A1
A8
A4
A3
A7
A9
R2
A2
A6
Ordonantarea INAINTE - Programul de lucru
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
zile
t
0 5
10
15
20
25
30
35
40
45
50 55
60 62,5

Fig. 13.7

235

Managementul operaţional al proiectelor

Ordonanţarea ÎNAPOI Aceasta presupune alcătuirea listei de activităţi şi apoi încărcarea activităţilor în ordinea din listă pe calendarele resurselor. Lista de activităţi este prezentată în tabelul 13.3.

Tabel 13.3 Lista de activităţi la ordonanţarea ÎNAPOI

         

Sarcină

Activitatea

Criteriul

de selecţie

Durata

[zile]

Resursa

Intensitatea

resursei [%]

[zile

maşină]

A9

3

10

R2

100

10

A8

3

20

R1

100

20

A5

3

10

R1

100

10

A7

1

10

R2

100

10

A6

1

5

R2

50

2,5

A4

3

15

R1

50

7,5

A3

1

10

R2

100

10

A2

1

20

R2

50

10

A1

1

25

R1

100

25

Încărcarea calendarelor resurselor şi programul de lucru aferent sunt prezentate în fig 13.8

Ordonantarea INAPOI - Planurile de sarcini A1 R1 A5 A8 A4 A3 A7 A9 A2
Ordonantarea INAPOI - Planurile de sarcini
A1
R1
A5
A8
A4
A3
A7
A9
A2
A6
R2
Ordonantarea INAPOI - Programul de lucru
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
zile
-62,5
-60
-55 -50
-45
-40
-35
-30
-25
-20
-15
-10
-5
t f

236

Fig. 13.8