Sunteți pe pagina 1din 1

Anexă la cerere modificări de acordare beneficii sociale

Alocație de stat ICC /Concediu de Stimulent de inserție


acomodare
 Carte de Identitate a  Carte de Identitate a
reprezentantului legal- reprezentantului legal-
 Carte de Identitate a
copie copie
reprezentantului legal-
 Certificat Naștere copil-  Certificat Naștere copil-
copie
copie copie
 Certificat Naștere copil-
 Adeverință elev peste 18  Extras de cont;
copie
ani  Certificat de handicap-
 Extras de cont;
 Extras de cont copie
 Hotărâre (divorț,
 Hotărâre (divorț,  Decizie de reluare a
plasament, adopție)-
plasament, adopție)- activității
copie
copie  Declarația celuilalt
 Certificat de handicap-
 Certificat de handicap- părinte (luna tatălui)
copie
copie  Contract de
 Decizia de reluare a
muncă/prelungire
activității (pentru situația
contract/încetare
în care persoana
contract – copie
beneficiară își reia
activitatea profesională)

Documente atașate pentru: Documente atașate pentru:


Documente atașate pentru:

 Acordare plăți restante  Acordare plăți


 Acordare plăți restante
 Repunere în plată restante  Repunere în plată
 Virarea prestației în  Repunere în plată  Virarea prestației în
cont  Virarea prestației în cont
 Schimbare cont  Schimbare adresă
reprezentant legal  Schimbare adresă  Încetarea/
 Schimbare nume  Încetarea/ suspendarea
copil/reprezentant suspendarea acordării acordării prestației;
legal prestației;
 Schimbare adresă

Handicap

 Carte de Identitate/
Pașaport- copie; PENTRU CELELALTE MODIFICĂRI :
 Certificat de handicap,
copie;
 Certificat de deces ASF, VMG, ALOCAȚIE DE PLASAMENT, INDEMNIZAȚIE DE
-copie( doar pentru
acordarea plaților HRANĂ,
restante în cazul
persoanei decedate);
 Certificat de căsătorie
-copie; SE ATAȘEZĂ LA CERERE:
 Certificat de naștere-
copie;
 Declarație pe propria Carte de Identitate - copie
răspundere- copie;
 Certificat de moștenitor-
copie( doar pentru Extras de cont bancar
acordarea plaților
restante în cazul
persoanei decedate); Documente medicale- original ( dacă este cazul)
 Extras de cont;
 Alte documente
relevante

Documente atașate pentru:

 Acordare plăți restante


 Repunere în plată
 Virarea prestației în
cont