Sunteți pe pagina 1din 1

Societatea Comercială…………….S.A./S.R.L.

Anunţ

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile


comerciale, cu modificările și completările ulterioare, S.C.
………………………….... S.A./S.R.L., …………… (sat, comună/oraș, județ)
având numărul de ordine în registrul comerţului J .../..…/….., codul unic de
înregistrare …….………. și o cifră anuală de afaceri de peste 10 milioane lei,
confirmă că a depus sub numărul ……....... din data de ……..…... la
………………………… (se trece unitatea teritorială a Ministerului Finanţelor
Publice ) copie de pe situaţiile financiare anuale pentru exerciţiul financiar 1
ianuarie …….. – 31 decembrie ……. , însoţite de raportul
administratorilor/directoratului, raportul cenzorilor/auditorilor financiari.

……………….. ….………….
(nume, funcție, semnătură (ștampila societății)

reprezentant legal al societății)

Contabili pe Facebook – grup de intrebari si raspunsuri - https://www.facebook.com/groups/461223925594/


Contabili si resurse pentru ei – pagina stiri contabile si nu numai - https://www.facebook.com/fiscalitate/
www.cabinetexpert.ro – stiri contabile, fiscale, resurse umane - la zi