Sunteți pe pagina 1din 3

F-02-TM-049-I-07-0090

LAŞCO Natalia, mandatar autorizat,


FS Patent S.R.L.
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 134, c/p 233,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
2021.03.17

AVIZ DE REFUZ PROVIZORIU TOTAL

În urma examinării dosarului cererii de înregistrare a mărcii:


(210) nr. depozit 045516
(220) data depozit 2020.01.31
(730) solicitant SC Heineken România S.A., RO
Str. Tipografilor nr. 11-15, sector 1, Corp A2L, Etaj 4, Bucureşti,
România

s-a constatat că desemnarea solicitată nu poate fi înregistrată în


calitate de marcă pentru produsele solicitate din clas 32, deoarece:

- cuvântul "CIUC" (denumirea masivului muntos în grupa centrală a Carpaților


Orientali), ce intră în componenţa desemnării, poate induce în eroare consumatorul
în ceea ce priveşte originea geografică a produselor din clasa 32 (art. 7(1)g) din
Legea nr.38/2008 privind protecția mărcilor);

- este similară cu marca naţională verbală nr. 27488 din


2014.11.10, titular - Ursus Breweries S.A., sos. Pipera nr. 43, Corp A, etaj 2, sector
2, Bucharest, România, înregistrată pentru toate produsele din clasa 32 (art. 8(1)b
din Legea nr. 38/2008);

- este similară cu marca naţională combinată nr. 27736 din 2014.11.07,


titular - Ursus Breweries S.A., sos. Pipera nr. 43, Corp A, etaj 2, sector 2,
Bucharest, România, înregistrată pentru o parte de produse din clasa 32 (art. 8(1)b
din Legea nr. 38/2008);
- este similară cu marca naţională verbală nr. 31202 din 2014.03.18,
titular - EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY S.A., întreprindere mixtă, Str.
Uzinelor nr. 167, MD-2023, Chişinău, Republica Moldova, înregistrată pentru toate
produsele din clasa 32 (art. 8(1)b din Legea nr. 38/2008);
- este similară cu marca naţională verbală nr. 31895 din
2015.04.06, titular - EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY S.A., întreprindere
mixtă, Str. Uzinelor nr. 167, MD-2023, Chişinău, Republica Moldova, înregistrată
pentru toate produsele din clasa 32 (art. 8(1)b din Legea nr. 38/2008);
F-02-TM-049-I-07-0090

- este similară cu marca naţională verbală nr. 31896 din


2015.04.06, titular - EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY S.A., întreprindere
mixtă, Str. Uzinelor nr. 167, MD-2023, Chişinău, Republica Moldova, înregistrată
pentru toate produsele din clasa 32 (art. 8(1)b din Legea nr. 38/2008);
- este similară cu marca naţională verbală nr. 31897 din
2015.04.06, titular - EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY S.A., întreprindere
mixtă, Str. Uzinelor nr. 167, MD-2023, Chişinău, Republica Moldova, înregistrată
pentru toate produsele din clasa 32 (art. 8(1)b din Legea nr. 38/2008).

Dreptul exclusiv nu se extinde asupra tuturor elementelor verbale, cu excepţia


elementelor "CIUC", "RADLER" şi a executării grafice deosebite, deoarece aceste
elemente fiind termeni descriptivi nu pot fi înregistrate independent în calitate de
marcă (art. 10 din Legea nr. 38/2008).

În termen de două luni de la data primirii prezentului aviz, solicitantul este în


drept:
- să depună o contestaţie la avizul de refuz provizoriu cu prezentarea
argumentelor în favoarea înregistrării mărcii, inclusiv să prezinte o scrisoare de
consimţământ, care confirmă acordul titularilor drepturilor anterioare opuse de a
înregistra semnul solicitat;
- să retragă cererea;
- să solicite introducerea modificărilor;
- să solicite suspendarea procedurii, în baza prezentării dovezii iniţierii în instanţa
de judecată a unor proceduri de eliminare a motivelor invocate în aviz;
ţinând cont că după expirarea termenului indicat va fi adoptată decizia cu privire la
prezenta cerere de înregistrare a mărcii (art. 41(3), 43(2), 43(3), 43(4) din Legea nr.
38/2008 privind protecţia mărcilor, punctul 110 din Regulamentul privind procedura
de depunere, examinare şi înregistrare a mărcilor).

Solicitantul poate solicita prelungirea termenului menţionat sau repunerea în


termenul omis în conformitate cu alineatele (1), (2) şi (3) ale articolului 50 din Legea
nr. 38/2008 privind protecţia mărcilor.
Formularele-tip şi taxele pentru procedurile indicate pot fi accesate,
corespunzător, pe adresele: http://agepi.gov.md/ro/formulare/trademarks şi
http://agepi.gov.md/ro/trademarks/taxe

Solicitantul care doreşte să beneficieze de înlesniri în baza Hotărârii


Guvernului Republicii Moldova nr. 774 din 1997.08.13 „Cu privire la nomenclatorul
serviciilor cu semnificaţie juridică în domeniul protecţiei obiectelor proprietăţii
intelectuale”, va prezenta solicitarea acestora în scris, cu anexarea documentelor
corespunzătoare.
Achitarea taxelor se efectuează în lei moldoveneşti, conform cursului oficial
stabilit de Banca Naţională a Moldovei în raport cu euro la data plăţii.

Şef Direcţie mărci


Simion Leviţchi
şi design industrial

Şef Secţie mărci naţionale Tatiana Rusu

Ex. Julieta Rotaru


tel. 022-400641
F-02-TM-049-I-07-0090