Sunteți pe pagina 1din 1

Nume și prenume:

EVALUARE SUMATIVĂ
I Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect:
1 Navigatorul care a atins prima dată Capul Bunei Speranțe a fost:
a Bartolomeo Diaz b Vasco da Gama c Fernando Magellan
2 America a fost descoperită în secolul:
a al XIV-lea b al XV-lea c al XVI -lea
3 În urma descoperirilor geografice, civilizațiile precolumbiene din America:
a au fost valorizate și păstrate de europeni b au dispărut c au evoluat independent
4 Statul care a avut cel mai mult de câștigat în urma descoperirilor geografice a fost:
a Spania b Mexic c Franța
5 Continentul american a fost numit la început:
a India b Lumea Nouă c Columbia

II Selectați din lista următoare noțiunile referitoare la marile descoperiri geografice și


subliniați-le: busolă, Portugalia, Magellan, Capul Bunei Speranțe, bancher, salariu, marfă,
mirodenii, Imperiul Bizantin, colonii.

III Citiți textele de mai jos și răspundeți la întrebări:


A. În primul rând, principele dorea să cunoască pământul care se întinde dincolo de Insulele
Canare. În al doilea rând, exista posibilitatea navigării fără pericole către noile teritorii, de
unde se puteau aduce diverse mărfuri. În al treilea rând, el dorea să cunoască puterea
eventualilor dușmani ai regatului. În al patrulea rând, principele spera să găsească alți
conducători creștini cu care să se alieze. Și în al cincilea rând, el spera să răspândească
credința creștină în rândul altor popoare.
(după Eanes Gomez de Azurara, Cronica descoperirii și cuceririi Guineei, sec. al XV-lea)
B. Măritul rege al Portugaliei mi-a cerut lămuriri despre o rută maritimă către ţinuturile
mirodeniilor, mai scurtă decât cea prin Guineea. Am desenat o hartă maritimă pe care am
marcat coastele şi insulele pe care se pot face opriri, navigând numai către vest. Ea indică şi
distanţele care ne despart de aceste locuri atât de bogate în mirodenii şi pietre preţioase.
(după geograful Paolo Toscanelli, sec. al XV-lea)
a. Alcătuiți o listă care să cuprindă cauzele expedițiilor maritime portugheze din secolul al
XV-lea, menționate în documentele A și B.
b. Menționați cel puțin două urmări ale marilor descoperiri geografice.
c. Formulați o opinie despre importanța marilor descoperiri geografice pentru istoria
omenirii.

Fiecare subiect se punctează cu 3 puncte. Se acordă 1 punct din oficiu.


Timp de lucru: 45 de minute.

S-ar putea să vă placă și