Sunteți pe pagina 1din 1

Nume și prenume elev:

EVALUARE INIȚIALĂ

1. În enumerarea de mai jos marchează cu un X măsurile de protecție socială pentru


elevi:

Burse sociale
Stabilirea regulamentului clasei
Facilități pentru transportul în comun

2. Citește afirmațiile de mai jos și precizează dacă sunt adevărate sau false:
a. Toate problemele legate de drepturile copilului pot fi asigurate numai de familie.
b. Comisia pentru Protecția Copilului ia măsuri pentru respectarea drepturilor copilului
aflat în situație de risc.
c. Rolul statului este de a da legi prin care drepturile să fie recunoscute pentru toți copiii,
fără niciun fel de discriminare.

3. Enumeră trei măsuri de sprijin financiar acordat de stat copiilor aflați în situație de
risc
……………………………………………………………………………………… ...............
..................................................................................................................... ..............................
......................................................................................................

4. Realizează corespondența între cele două coloane:

Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor


Instituții guvernamentale
Copilului și Adopție
Organizația Națiunilor Unite
Direcția Generală de Asistență Socială și protecția
Instituții interguvernamentale
Copilului
Fondul Națiunilor Unite pentru Copii

5. Formulează un argument în susținerea următoarei afirmații:


„Acordarea de către stat a alocației pentru copii asigură respectarea unui drept al
copilului.”

6. Precizează dreptul încălcat și consecința, pentru copil, a neimplicării instituțiilor


statului în următoarea situație:
Copiii care provin din familii sărace nu au posibilitatea de a accesa cursurile online.
7. Identifică o problemă cu care se confruntă copiii din școala ta și precizează care
instituție a statului ar putea să o rezolve.

Timp de lucru: 50 de minute.

S-ar putea să vă placă și