Sunteți pe pagina 1din 1

Fișă de lucru

Amurg de toamnă violet…


Doi plopi, în fund, apar în siluete
Apostoli în odăjdii violete-
Oraşul tot e violet.

Amurg de toamnă violet…


Pe drum e-o lume leneşă, cochetă;
Mulţimea toată pare violetă,
Oraşul tot e violet.

Amurg de toamnă violet…


Din turn, pe câmp, văd voievozi cu plete;
Srăbunii trec în pâlcuri violete,
Oraşul tot e violet.
(George Bacovia, AMURG VIOLET)

1. Menţionează tema și motivele poetice prezente în


poezia citată.
2. Precizează patru trăsături ale poeziei simboliste, care
se regăsesc în textul dat.
3. Explică semnificaţiile a două figuri de stil diferite,
din strofa a doua a poeziei.
4. Prezintă semnificaţia titlului, în relaţie cu textul
poeziei citate.