Sunteți pe pagina 1din 12

Biletul Nr. 12: Biletul Nr.

13
1. Topografia spațiilor fasciocelulare ale bazinului. Căi de difuzare ale
colecțiilor purulente.
Spațiul celular din jurul vezicii urinare se împarte în: 1. Topografia duodenului, vascularizația, inervația.
o Prevezical (între simfiza pubiană și fascia vezicii urinare, fundul format
de diafragmul urogenital al bazinului). Colecțiie purulente din aceste
spații difuzeaza spre femur (prin canalele femural și obturator), în Scheletotopic, limita superioară a duodenului trece pe marginea
spațiile laterale ale bazinului, pe peretele anterior al abdomenului. superioară a vertebrei L1, iar cea inferioară – pe marginea superioară
o Retrovezical (între peretele posterior al vezicii urinare și aponeuroza a vertebrei L4. Sintopic, partea superioară a duodenului e în raport cu
peritoneoperineală, fundul servește diafragma urogenitală ). Răspîndirea ficatul și vezica biliară. Marginea concave a duodenului pe parcurs e
se face în regiunea canalului inghinal (de-a lungul ductului deferent) și în strîns lipită de capul pancreasului, cea convexă de rinichiul drept.
spațiul retroperitoneal (pe traiectul ureterelor). Inferior partea orizontală e în contact cu colonul ascendant și unghiul
Spațiul celular retrorectal se află între intestinul rect cu fascia lui și osul sacral.
Limita inferioară este formată de fascia care acoperă m. Levator ani. Purulențele se drept al colonului transvers. Posterior de partea orizontala,
pot răspîndi în spațiul retroperitoneal. Spațiile celulare situate pe amble părți ale traversează vena cava inferioara și aorta, iar peste semicercul
rectului se numesc pararectale de unde infecțiile purulente se pot răspîndi în superior al ei curbează, apoi trec pe peretele anterior al duodenului
spațiile celulare laterale ale bazinului mic. artera mezenterică superioară și vena. Vascularizația e realizată de
În bazinul mic deosebim spațiul celular parametral situat în jurul colului uterin sistemul trunchiului celiac și a. mezenterică superioară. Artera
inclus între foițele lig. lat al uterului mai ale la baza lui. Infecțiile purulente se pot gastroduodenală se ramifică în: pancreaticoduodenală superior
răspîndi în țesutul celular retroperitoneal (pe traiectul ureterelor), în țesutul celular al posterior și superior anterior. A. mezenterică superioară se ramifică:
fosei iliace și al regiunii fesiere.
2. Topografia flexurii duodenojejunale, pliurile, recesele, importanța a. pancreaticoduodenale inferioare care anastomozează cu cele
practică. superioare , formînd arcurile anterioare și posterioare. Inervația se
Reprezintă continuarea porțiunii ascendente a duodenului în jejun formată la nivelul realizează prin fibre simpatice și parasimpatice ce aparțin: plexurilor
vertebrei L2-L3. Se află anterior de m. Psoas mare și de vasele renale stîngi, spre solar, mesenteric superior, hepatic, gastric, pancreatic, nervilor vagi.
stînga de aorta abdominală. Se află mezoperitoneal. La nivelul trecerii duodenului în
jejun se formează recesul duodenojejunal. La nivelul trecerii din spațiul
retroperitoneal spre cavitatea peritoneală se formează un orificiu care este delimitat 2. Topografia triunghiului urogenital perineal, stratigrafia.
de:
- plica duodenala superioara (Plica duodenalis superior/Plica duodeno-jejunalis),
care delimiteaza împreuna cu peritoneul parietal si recesul duodenal Triunghiul urogenital este cuprins între linia convențională trasată de
superior(Recessus duodenalis superior), la unul de tuberculii sciatici spre altul a perineului și marginea
- plica duodenala inferioara (Plica duodenalis inferior/Plica duodeno-mesocolica), inferioară a simfizei pubiene.
care si ea la rândul ei delimiteaza recesul duodenal inferior (Recessus duodenalis
inferior).
Importanța practică a recesurilor se manifestă prin: acțiunea acestora de ventuză, Stratigrafia la barbați:
care rezultă datorită presiunii negative. De aceea în aceste recese sunt posibile
hernii interne prin strangulare a anselor intestinului subțire. Este numită hernia
Treitz.  Pielea
3. Canalul inghinal: pereții, conținutul.  Ț. Celular subcutanat ce pătrunde în fosa ischiorectală. În țesut
În regiunea inghinala peretele abdominal este traversat de catre funiculul spermatic trec vasele superficiale și nervii.
(la barbat) sau lig.rotund al uterului (la femeie), printr-un traiect intraparietal numit  Fascia superficială acoperă mușchii superficiali.
canal inghinal. Acesta are o lungime de 4 - 5 cm. si are directie oblica, infero-medial,  Stratul de mușchi superficiali (bulbospongios, ischiocavernos,
aproximativ paralel si situat superior de lig.inghinal. Ii descriem 4 pereti (anterior,
posterior, superior si inferior) si 2 orificii( orificiul inghinal superficial si orificiul
superficial transvers al perineului).
inghinal profund).  Fascia inferioarnnnnnnnnnnă a diafragmului urogenital formează
Peretele anterior al canalului inghinal: portiunea inferomediala a aponevrozei centrul tendineum perinei.
m.oblic extern abdominal; peretele posterior al canalului inghinal (cel mai slab  Mușchiul transvers perineal profund formează diafragmul
perete al canalului inghinal, ceea ce determina producerea la nivelul lui a herniilor urogenital.
inghinale) format de catre fascia transversalis, in intervalul dintre: superior -  Fascia superioară ce acoperă din superior mușchiul transvers
marginea inferioara a m.transvers; lateral - fascia iliaca; inferior - buza posterioara a perineal profund.
lig.inghinal; medial - marginea laterala a tecii m.drept abdominal.
Fascia transversalis este intarita de structuri fibroconjunctive:
medial: lig.reflex (Colles), tendonul conjunct (falx inguinalis aponeurotica), lig. lui 3. Topografia spațiului celuloadipos retroperitoneal
Henle propriu-zis. Răspîndirea purulențelor.
lateral:  lig.interfoveolar Hesselbach 
Peretele superior al canalului inghinal: marginile inferioare ale mm.oblic intern si
transvers Spatiul retroperitoneal e situate posterior de porțiunea posterioară a
Peretele inferior al canalului inghinal il formeaza lig.inghinal. peritoneului parietal, între el și foița endoabdominală. Drept limită
Orificiul inghinal superficial superioară servește diafragmul, la locul de trecere a foiței posterioare
situat imediat supero-lateral de tuberculul pubic, subcutanat: tuberculul pubic poate a peritoneului parietal pe diaphragm. În partea de jos limitele
fi folosit ca reper pentru palparea orificiului inghinal superficial. are forma ovalara, convenționale sînt promontoriul și linea terminalis a bazinului. Spațiul
alungita, cu axul mare paralel cu fibrele aponevrozei oblicului extern. pe laturi este retroperitoneal e completat de un strat masiv de țesut adipos, e
marginit de condensari ale fibrelor aponevrozei oblicului extern
o stalpul lateral (crus lateralis)
stratificat de fascii și include în componența sa organe, vase
o stalpul medial ( crus medialis) sanguine și limfatice și nervi.
o intre cei doi stalpi se arcuiesc fibre aponevrotice denumite fibre intercrurale;
acestea solidarizeaza stalpii delimitand supero-lateral orificiul inghinal superficial
Orificiul inghinal profund se gaseste preperitoneal, la nivelul fasciei transversalis 4. Spațiul inghinal- variante, importanța clinică.
care se continua la acest nivel cu fascia spermatica interna. la nivelul marginii
mediale a orificiului inghinal profund fascia transversala este intarita de catre
Distanța dintre peretele superior și cel inferior al canalului inghinal
lig.interfoveolar; pe fata posterioara a acestui ligament au traiect vasele epigastrice
inferioare. orificiul inghinal profund este situat la aproximativ 3 cm.superior de sau dintre mm. abdominali oblic intern și transvers superior și
mijlocul lig.inghinal, la jumatatea distantei dintre spina iliaca antero-superioara si ligamentul inghinal inferior poartă denumirea de spațiu inghinal.
tuberculul pubic. corespunde fosetei inghinale laterale a peritoneului parietal. prin Forma lui variază (fisurală, ovală, triunghiulară) avînd dimensiuni
acest orificiu trec herniile inghinale oblice externe diverse și o importanță deosebită la apariția herniilor inghinale.
4. Topografia ombilicului. Fistulele ombilicale.
Ombilicul e situa la mijlocul liniei albe. Distingem 3 straturi concrescute între ele:
pielea, stratul fibros cicatrizat cu fascia ombilicală și peritoneul parietal. În stadiul de
evoluție intrauterine, inelul ombilical e traversat de cordonul ombilical care asociază
fătul cu placenta, la înlăturarea lui, inelul se cicatrizează constituind ombilicul
cicatrizat. Totuși acesta prezintă locuri slabe și favorabile pentru apariția herniilor.
Fistulele ombilicale sunt secundare persistenței permeabilității canalului vitelin sau
al uracăi. Fistulele viteline sunt relative frecvente ele pot fi oarbe externe, interne
(diverticul Meckel) sau totale. Datorită acestor fistule și persistenței deschise a
canalului, se pot elimina zilnic cantități de lichid incolor sau fecaloid prin ombilic.
Fistulele uracale se manifestă prin încă o deschidere a vezicii urinare la nivelul
ombilicului.
BILET 18 Biletul 1
1. Anomaliile congenital ale organelor cavitatii pelviene 1.canalele laterale abdominale,limite,raspindirea colectiilor purulente: Canalul lateral drept-situat intre
Malformatiile vulvei:
colonul ascendent si peretele abdominal dret .Inferior-canalul transverseaza fosa iliaca dreapta ,apoi trece
- Aplazia sau absenta vulvei
- Hemiagenezia vulvara in bazinul mic ,superior-spatiul subdiafragmatic din cauza absentei ,sau exprimarii slabe a lig.frenico-colic.
- Hipoplazia vulvei( oprirea in dezvoltare a vulvei, se intalneste la bolnave cu Canalul latreal sting-limitat de colonul descendent si peretele abdominal lateral sting,trece in fosa iliaca
infantilism somatic si psihic si cu alte malformatii stinga,apoi in bazinul mic.Lig.frenico-colic delimiteaza din suprior canalul de spatiul subdiafragmatic
- Absenta congenitala a perineului sting.In pozitia orizontala a corpului,cele mai profunde segmente se considera portiunile superioare,in
- Deschiderea ureterelor in vulva
poz.verticala-exudatul inflamator poate cobori prin canalele laterale in fosele iliaca dreapta si stinga,apoi
Malformatiile vaginului
- absenta sau atrofierea vaginului: obliterarea vaginului printr-un diafragm in cav.baz.mic.
transversal care, de cele mai multe ori se reduce la o simpla brida- prezenta 2.Topografia zonelor de rezistenta scazuta in reg.lombara,triunghiul Petit si spatiul Lesgaft-Grynfelt:
unui sept sagital, mai mult sau mai putin complet care imparte vaginul in 2 Regiunea costo-iliaca Este o regiune pereche si situate lateral.
cavitati. Daca septul despartitor nu e complet vaginul se numeste subseptat,
Limite:
daca este complet se poate asocia cu un uter dublu
- hipoplazia vaginala( vagin scurt, stramt)
Malformatiile uterului - superior: arcul costal si marginile inferioare ale coastei a 12-a
- absenta uterului este exceptionala si nu se constata decat in cazul absentei
concomintente si a aparatului urinar
- uter didelf: cele doua canale Muller raman neunite pe toata intinderea si in - inferior: orizontala ce uneste cele doua spine iliace antero-superioare
consecinta uterul este dublul
- uter pseudodidelf: corpurile uterine sunt separate, colurile fiind insa unite
- anterior: marginea laterala a muschiului drept abdominal
- uter septat sau subseptat: uterul este complet sau incomplet impartit de un
sept sagital in 2 cavitati
- uter bicorn sau unicorn: este o malformatie frecventa care consta in -posterior: marginea laterala a muschilor proprii a coloanei vertebrale.
dezvoltarea mai accentuata a ambelor sau a unui singur corn uterin
- hipoplazia uterina care se poate explica printr-o lipsa de dezvoltare. Hemiuterul
este jumatatea unui uter dublu care se dezvolta in lipsa celeilalte jumatati - Regiunea postero-laterala sau regiunea costo-iliaca posterioara
Malformatiile trompelor
- absenta lor( exceptionala)
Stratigrafie: 1)pielea 2)planul subcutanat: este un tesut conjunctiv lax.Se gasesc artere ce provin din
- hipoplazia( trompele sunt subtiri si sinuoase)
- atrezia (trompe rudimentare, obstruate) arterele lombare si din circumflexa iliaca superficiala3)planul fascial: reprezentat de fascia oblicului extern
Malformatiile ovarelor: si dorsal mare4)planul profund: are mai multe straturi:- stratul musculo-fascial superficial: format din
- agenezia si disgenezi ovariana cu prezenta gonadelor a tesutului stromei si portiunea laterala a fasciei toraco- lombare.Intre dorsalul mare, oblic extern si creasta iliaca se
absenta completa sau aproape completa a elementelor epiteliale si germinale, delimiteaza triunghiullombar PETIT (acesta este o zona slaba a peretelui abdominal )- stratul musculo-
se observa in sindromul de disgenezie gonadica
aponevrotic mijlociu: alcatuit din fasciculele posterioare aleoblicului intern si aponevroza sa posterioara.La
- grade minore de hipoplazie, asociate cu un tract mullerian normal dezvoltat, se
manifesta prin tulburari menstruale diverse acest nivel se formeaza tetragonal lombar GRYNFELT( punct slab )- stratul aponevrotic: reprezentat de
Hermafroditismul lama mijlocie a aponevrozei posterioare amuschiului transvers al abdomenului- stratul muscular al
Este o malformatie foarte rara caracterizata prin prezenta la o singura persoana a organelor patratul lombelor: acest muschi se afla intre coasta 12 sicresta iliaca- stratul fascial profund: format de
genitale ale ambelor sexe. Mai frecvent se poate constata un canal genital, care in parte sau in lama anterioara a aponevrozei posterioara amuschiului transvers5) planul premuscular: are 2 straturi:-
totalitate nu corespunde gonoadelor respective. Aceasta malformatie are o explicatie fascia transversalis- stratul retroperitoneal: alcatuit din tesut celulo-adipos, bine dezvoltat in specialin
embriologica:pana la stadiul de 25mm embrionul este un hermafrodit avand elementele necesare
dreptul rinichiului unde formeaza grasimea pararenala GEROTA.
de a se dezvolta fie catre un sex fie catre celalalt. In acest stadiu gonoadele sunt diferentiate si
3.Sistemul venos superficial al peretelui antero-lateral al abdomenului,anastomozele cavo-cavale si
embrionul poseda atat canale Muller cat si canalele Wolff. Cauzale care determina dezvoltarea
porto-cavale: Sunt venule care anastomozeaza sistemul port cu sistemul cave disting 5 grupe principale
ambelor elemente embrionare, mascule si femele nu sunt bine cunoscute. Hermafroditul adevarat
(Couinaud) :Anastomoze ale regiunii cardio-esofagiene: ±sistemul port (vena gastrica stânga), sau
este purtator intr-o parte a unui ovar si in partea opusa a unui testicol sau a unui amestec al acestor
tesuturi glandulare. Pseudohermafroditul are gonoadele respective ale unui sex dar organele ±sistemul cav inferior (vena frenica inferioara stânga), sau ±sistemul cav superior (prin intermediul
genitale externe sunt corespunzatoare sexului opus. sistemului azygos).Anastomoze rectale, între : ±venele rectale superioare, ramuri de origine ale venei
mezenterice inferioare, deci alesistemului port , ±venele rectale mijlocii si inferioare, ramuri ale venelor
iliace interne, deci ale sistemului cavinferior.Anastomoze ombilicale, între : ±vena (sau venele)
A. Anomalii ale aparatului urinar I.  anomalii ale  parenchimului renal II. anomalii ale cailor urinare ligamentului rotund tributar(e) sistemului port , ±venele peretelui tributare sistemului cav: toracice
B. Anomalii ale aparatului   genital masculin A. Anomalii ale aparatului urinar I. Anomaliile interne, epigastrica inferioara, epigastrica superficiala.Anastomoze parietoparietale.Anastomoze
parenchimului renal: 1        Anomalii de numar:(agenezia  renala, rinichiul supranumerar) portohepatice : ±fie prin absenta obliterarii ligamentului venos (canalul lui Aranzio) , ±fie prin anastomoze
2      Anomalii de volum si de structura: (rinichi mic congenital: aplazia renala ,rinichiul directe intrahepatice între sistemul port fi venele hepatice (3% dincazuri).
hipoplazic,  hipoplazia segmentara, hiperplazia renala, chisturile renale)
3.     Anomali de forma si de fuziune: (rinichi in potcoava:,  rinichi inelar, rinichi discoidal)
4 .    Anomalii de pozitie:( ectopia renala, ptoza renala) Drenajul limfatic.Colonul este înconjurat de o retea de vaselimfatice în submucoasa si musculara
5.     Anomalii de rotatie: rinichi incomplet rotat (bazinet anterior), rinichi super-rotat (bazinet mucoasei.Mucoasa are un plex vascular bogat, însa nu limfatic. Din aceasta cauza, cancerelesuperficiale ce
posterior), rinichi invers rotat (bazinet lateral). nu depasesc în profunzimemusculara mucoasei nu pot metastaza în ganglionii limfatici aceasta arhitectura
2 Topografia maduvei spinarii si canalului vertebralCanalul vertebral este limitat de fata segmentara limiteaza extensia intramusculara tumorii.Extensia circumferentiala în zonele submucoasei
posterioara a vertebrelor,discurile intervertebrala a de,lig longitudinal posterior si arcurile seroase rezulta în cazul leziunilor anulare.
vertebrlelorcu lig galbene.La diferite nivele forma acestuia difera,astefel in regiunea cervical are 4.Topografia tecii muschiului abdominal drept,vascularizatia,inervatia. Pereţii cavităţii abdomino-pelvine
forma de triunghi,th- rotunda iar in regiunea lombara si sacrala triunghiulara.Arcul vertebral se sunt constituiţi de muşchi pe care îi putem sistematiza: mm.peretelui antero-lateral abdominal: se întind
leaga de corpul vertebrei prin pediculii vertebrali,marginea superioara si infer ale pediculului are de la baza toracelui la pelvis; m.regiunii toracoabdominale - m.diafragma, care desparte cele 2 cavităti,
incizuri,2 incizuri suprapuse formeaza un orificiu prin care trec nervii ,vase.in regiunea sacrala toracică şi abdominală; mm.regiunii lomboiliace : m.psoas mare, m. psoas mic, m.pătrat lombar, mm.
continuarea canalului formeaza canalul sacral,treptat in jos canalul se ingusteaza.lumenul intertransversari lombari şi m.iliac; mm.regiunii anale; mm.regiunii perineale
aplatizindu se,Canalul sacral prezinta niste orificii ,sacrale pelviene si dorsal,ce corespund
TEACA M.DREPT ABDOMINAL Este un înveliş fibros al m.drept abdominal format de aponevrozele
vertebrelor fuzionate.Inferior canalul se deschide in hiatul sacral. Maduva spinarii este un cordon
muşchilor laţi ai peretelui lateral abdominal, astfel: în 2/3 superioare ale m.drept abdominal aponevroza
cilindric aplatizat in directie anteroposterioara cu o lungime de 45 cm, situate in canalul vertebral.
oblicului intern ajunge la marginea laterală a m.drept abdominal şi se clivează în două foiţe: anterioară şi
Incepe de la arcul atlasului pina la vertebra L2 . marginea inferioara a maduvii spinarii la adulti este
posterioară foiţa anterioară a aponevrozei oblicului intern peste care se asează aponevroza m.oblic extern,
localizata cu o vertebra mai sus sau mai jos , la copii ea e situalta mai jos. Conul medular se
prelungeste in jos prin filum terminale , care se insereaza pe vertebra a 2 a coccisului. Maduva compun lama anterioară a tecii dreptului abdominal foiţa posterioară a aponevrozei m.oblic intern,
spinarii prezinta doua intumescente, cervical –de la C4 pina la T1, lombosacrala care cuprinde dublată profund de către aponevroza anterioară a m.transvers abdominal şi fascia transversalis alcătuiesc
vertebrele inferioare toracice si lombare superioare. lama posterioară a tecii m.drept abdominal. în 1/3 inferioară a m.drept abdominal aponevroza m.oblic
3, CAILE CHIRURGICALE DE ACCES SPRE RINICHI la.incizia FIODOROV .INCEPRE DE LA intern nu se mai dedublează şi toate aponevrozele anterioare ale mm.laşi trec anterior de m.drept
PUNCTUL DE INSERTIE A COASTEI 12 A CU M. ERECTOR SPINAE IN DIRECTIE OBLICA abdominal formând lama anterioară a tecii dreptului abdominal, cu structură trilaminată lama posterioară
SPRE OMBILIC,PINA LA MARGINEA LATERALA A M,DREPT ABDOMINAL.DUPA a tecii dreptului abdominal o va forma singură fascia transversalis, la acest nivel puţin mai îngroşată. limita
SECTIOANREA STRATURILOR SUPERFICIALE,SE DESFAC SRAT CU STRAT DEA LUNGUL inferioară a lamei posterioare a tecii dreptului abdominal, pentru cele 2/3 superioare o reprezintă o
FIBRELOR MUSCHII LATI ABDOMINALI SI SE DAU INTRO PARTE,SE SECTIONEAZA FASCIA condensare fibroasă, concavă inferior, dispusă pe faţa posterioară a muşchiului drept abdominal; aceasta
TRANSVERSALA,IAR PERITONEUL SE RETRAGE ANTERIOR,SE DESCOPERA FASCIA este linia arcuată (arcada lui Douglas): la nivelul liniei arcuate au origine lig.interfoveolar (Hesselbach),
RETRORENALA.CARE SE INCIZEAZA INCIZIA BERGMAN –ISRAEL DESCHIDE ACCES SPRE care se termină pe buza posterioară a lig.inghinal lig.lui Henle, care trece spre inserţie spre
RINICHI SI URETER APROAPE PE TOT PARCURSUL LUI.INCIZIA INCEPE la mijlocul coastei a creasta pectineală a osului coxal şi îsi contopeşte fibrele cu cele ale lig.pectineal (Cooper) La
12-a si e dusa oblic in jos la nivelul crestei iliace, neajungind la ea cu 3-4 cm. dupa sectionarea interiorul tecii m.drept abdominal, între muşchi şi lama posterioară a tecii au traiect vasele
straturilor superficiale, muschilor , peritoneul se va indrepta inainte, nervul iliohipogastric inapoi. Se epigastrice superioare şi inferioare (la acest nivel, în interiorul tecii, aa.epigastrice respective se
deschide capsula fasciala si rinichiul se separa de tesutul adipos pararenal. vor anastomoza prin inosculaşie = cap la cap) a.epigastrică superioară provine din artera
4.Divizari topografice a peretelui anterolateral al abdomenului, proiectia organelor cavitatii subclavie; a.epigastrică inferioară provine din a.iliacă externă, anastomoza epigastricelor
peritoniale. Peretele abdominal anterolateral e delimitat superior de rebordurile costale si xifoid, reprezintă o cale de deviere a sângelui din subclavie în iliaca externă (deci către membrul inferior)
inferior – de crestele iliace, pubis si lig. Inghinale, lateral – liniile vertical ce unesc capetele libere utilă în situaţia unor obstrucţii (ex.tumori) la nivelul aortei descendente.Prin intricarea
ale coastelor 11 crestele iliace. divizari topografice. Prin trasarea a doua linii orizonatale si paralele aponevrozelor celor trei perechi de mm.laţi ai abdomenului se formează în planul median, între
si 2 linii vertical aceasta zona se divizeaza in 9 parti, linia orizontala superioara uneste punctele procesul xifoid sternal şi simfiza pubiană, un rafeu fibros numit linia albă abdominală. Astfel, linia
inferioare ale perechii a 10 de coaste ,cea inferioara – crestele iliace anterosuperioare. Liniile albă abdominală este scheletul fibros de la nivelul peretelui abdominal antrerior care desparte cei
orizonatale impart peretele abdominal si anterolateral in 3 zone: epigastrul , mezogastrul, doi muşchi drepti abdominali şi tecile acestora.
hipogastrul. 2 linii vertical pleaca din mijlocul lig inghinale pe marginile externe ale muschilor
abdominali drepti catre rebordurile costale si vor subdiviza cele 3 zone sus mentionate. Zona
superioara cuprinde epigastrul deoparte si alta fiind hipogastrul drept , respective sting. Zona
mijlocie cuprinde regiunea ombilicala si 2 laterale:dreapta , stinga. Zona inferioara cuprinde : in mij
regiunea pubiana si 2 laterale inghinale dreapta si stinga.in regiunea hipocondrica dreapata se afla
inferior, fibrele liniei albe abdominale se inseră la nivelul simfizei pubiene, pe versantul anterior şi,
ficatul( lobul drept) vezica biliara ,flexura dreapta a colonului transvers, lobul superior a rinichiului
respectiv, cel posterior, ale acesteia, formând "adminiculum lineae albae"; acesta se prelungeşte
drept, suprarenala dreapta . in regiunea epigastrica se afla lobul sting al ficatului, stomacul,
lateral până pe creasta pectineală ca lig.lui Cooper). La nivelul liniei albe abdominale se găseşte
duodenul(jum super);pancreasul , aorta abdominal, trunchiul si plexul celiac. In reg hiinpocondrica
inelul ombilical, aproximativ la jumătatea distanţei dintre procesul xifoid sternal şi simfiza pubiană
stinga se afla portiunea cardiac si fundul stimacului, splina,unghiul sting colon transvers, lob
superior rinichi sting si suprarenala stinga., coada pancreasului. Reg abdominal lateral dreapta
cuprinde colon ascedent drept , rinichi drept , ansele in, subtire, ureter drept. In reg ombilicala se
proiecteaza colon transvers ,jum infer a duoden, ansele intestine subtire, curbura mare a stomac,
hilul rinichi, aorta abdomin, vena cava infer. In reg abdomin lateral sting se proiecteaza colon
descendent sting , rinichi sting, ansele intestine subtire, ureten sting. In reg inghinala drepta se afla
cecul si apendicile , ureterul drept. In reg pubiana ansele intestine subtire, vezica urinara,utern, o
portiune a sigmoidului,in reg inghinala stinga colon sigmoid ,ansele intestine subtire, ureter sting.

Biletul 3
1. Anatomia chirurgicala a intestinului subtire(jejunoileonului),
segmente,raport cu peritoneul,mezenteriul,vascularizarea,circulatia
Biletul4 venoasa,limfaticele.,inervatia.
Intestinul subtire reprezinta o portiune a tubului digestiv situata intre stomac si
intestinul gros.El cuprinde 3 portiuni:duodenul,jejunul,ileonul.Jejunul si ileonul
1. Topografia intestinului cec,raportul cu peritoneul si organele
limitrofe,vascularizarea, inervatia,drenajul limfatic prezinta partea mezenterica a intestinului subtire si este cea mai mobila parte a
Cecul-partea initiala a intestinului gros,prezinta o extindere in forma de sac cu lung tubului digestiv.Desi o limita neta intre jejun si ileon nu exista totusi anumite
de 5-6cm. Este situat in fosa iliaca dreapta,cuprinde spatiul de jos in sus pina la deosebiri se constata. Diametrul jejunului este 4-5 cm,al ileonului 2.5-3cm.Peretele
trecerea ileonului in cec. Anterior cecul e acoperit de marele epiploon,in lipsa lui se jeunului este mai masiv si mai vascularizat.Ansele jejunului sunt situate in stinga de
afla lipit cu peretele abdomianal antero-lateral. Posterios cecul e situat pe muschiul linia mediana,pe cind ansele intestinale ale ileonului in dreapta ei. Ansele
iliopsoas.Medial vine in parort cu ansele terminale ale ileonului,iar lateral cu muschiul intestinului subtire sunt acoperite de marele epiploon in anterior,in dreapta si stinga
iliac,creasta iliaca si partial ligamentul inghinal. Frecvent initialul cecului e acoperit cu fiind limitate de diferite segmente ale intestinului gros.Posterior ansele intestinale
peritoneu din toate partile,pe cind partea superioara e situata mezoperitoneal. contacteaza cu fata parietala a peritoneului.Inferior si in stinga ansele intestinale se
Vascularizatia prin artera iliocolica,apendiculara care se ramifica de la artera SOCO limiteaza cu colonul sigmoid,in bazin cu vezica urinara,intestinul rect,la femei cu
superioara. Refluxul venos se realizeaza in vena apendiculara,ileocolica, apoi in uterul si anexele lui. Mezenterul intestinului subtire isi ia inceputul de la peretele
vena mezenterica superioara care contribuie la formarea venei porte. Circulatia posterior al cavitatii abdominale.Lungimea bazei mezenterului e de 15-20
limfatica eferenta din cec se efectuiaza in ganglionii limfatici situati pe traiectul cm,lungimea marginii libere 5m. Vascularizarea e asigurata de artera mezenterica
vaselor:apendiculari,retrocecali,prececali,iliocecali. Inervatia simpatica e realizata de superioara care se ramifica in 10-16 artere jejunale si ileace.Aceste artere se
plexul mezenteric superior,aortic abdominal si hipogastric. Inervatia parasimpatica e ramifica formind arcade de gr1,2,3,4.arcadele situate distal se ramifica formind
realizata de nervii vagi si cei splanhnici pelvieni arterele drepte care patrund in peretele intestinului. Din pertele intestinului ies
venele drepte care formeaza venele jejunale si ileale,apoi din ultimele se constituie
2. Topografia liniei albe abdominale si regiunii ombilicale(inelul si vena mezenterica superioara care participa la formarea venei porte. Circulatia
canalul ombilical,vena ombilicala la copii si adulti) limfatica:Vasele limfatice ale intestinului formeaza vasele chilifere acre se intrerup in
Linia alba abdominala prezinta o placa din tesut conjunctiv formata din incrucisarea numerosi ganglioni limfatici mezenterici.Vasele limfatice eferente formeaza
pe linia mediana a fasciculelor aponevrotice ale muschilor lati ai abdomenului. trunchiuri intestinale care se varsa in canalul limfatic toracic. Inervatia:Plexul
Situata in spatiul dintre cei 2 muschi drepti abdominali ea se intinde de la apendicele mezenteric superior,fibrele nervoase simpatice ,parasimpatice si senzitive se
xifoid pina la marginea superioara a simfizei pubiene.Aceasta formatiune are latime anastomozeaza cu plexurile nervoase situate in diverse straturi ale intestinului.
maxima in portiunea sa superioara,iar in cea inferioara este mai ingusta dar mai
groasa.Intre fibrele aponevrotice ale liniei albe se pot afla fisuri care favorizeaza 2. Anatomia topografica a canalului vertebral,meningele si spatiile
producerea herniilor. meningeale.
Canalul vertebral este limitat pe fata posterioara a vertebrelor,discurile
Ombilicul e situat la mijlocul liniei labe si reprezinta un inel formal din fascicule intervertebrale,ligamentul longitudinal posterior si arcurile vertebrelor cu ligamentele
fibroase in forma de butoniera cu marginile consistente si aderate la piele.La ombilic galbene.El protejeaza maduva spinarii de leziuni.La nivelul diverselor segmente ale
distingem 3 straturi concrescute:pielea,strat fibros cicatrizat cu fascia ombilicala si coloanei vertebrale,canalul are forma si suprafata de sectiune aberante.In
peritoneul parietal. In stadiul de evolutie intrauterina inelul ombilical este traversat de vertebrele cervicale are forma de triunghi,in cele toracice rotunda,iar in cele
cordonul ombilical care asociaza fatul cu placenta. La inlaturarea lui inelul se lombare si sacrale aproximativ triunghiulara.Prelungirea canalului vertebral in
cicatrizeaza-se constituie ombilicul cicatrizat. Spre marginile inelului ombilical pe fata segmentul sacral poarta denumirea de canal sacral. In canalul vertebral e situata
interna a peretelui abdominal anterior converg 4 cordoane fibroase:unul din maduva spinarii,radacinile anterioare si posterioare,tunicile ei,tesut celular adipos
superior(rezultatul obliterarii venei ombilicale ce la fat e indreptata sper ficat iar la lax si plexuri venoase care pornesc de la ea. Maduva spinarii prezinta un cordon
adulti formeaza ligamentul rotund al ficatului) si 3 cordoane din inferior(unul cilindric,lung de 42-45 cm situat in canalul vertebral, incepind de la arcul atlasului
reprezinta uraca obliterata si 2 artere ombilicale obliterate). pina la marginea superioara a vertebrei L2.Conul medular se prelungeste in jos prin
filum terminale,alcatuit prin continuarea invelisurilor maduvei spinarii. Maduva
3. Procesul de descindere a testiculului si mecanismul de producere a spinarii e invelita de 3 membrane dispuse din exterior in interior:dura
herniilor congenitale. mater,arahnoida,pia mater. Dura mater captuseste peretii canalului vertebral
La fat testicului este localizat la nivelul vertebrelor L1,2. Din portiunea inferioasa a neintim,formind spatiul epidural.Dura mater incepe de la gaura occipitala mare si se
testicului coboara in jos ligamentul scrotal al testicului. Paralel cu dezvoltarea tremina la nivelul vertebrelor S2,3.In spatiul epidural se afla tesut celular lax.In el se
intrauterina a fatului, incepind cu luna a 4-a,testicului treptat de deplaseaza in scrot afla plexul venos intern care se imparte in plexurile anterior si posterior. Arahnoida
urmind ligamentul conductor si formind procesul peritoneovaginal(e o prelungire a prezinta o foita subtire fara vase separata de dura mater prin spatiul subdural.Sub
peritoneului parietal).De obicei portiunea superioara a prelungirii peritoneale se arahnoida se afla spatiul subarahnoidian in care se afla lichid cefalorahidian.La
oblitereaza si comunicarea intre cavitatea abdominala si sacul seros al testiculului se nivelul gaurii occipitale spatiul comunica cu cel subarahnoidian si cisternele
intrerupe. Ramasitele procesului peritoneovaginal obliterat se afla in componenta creierului. Pia mater prezinta o memrana interna care contine numeroase vase
cordonului spermatic. Neobliterarea acestui canal poate duce la prolabarea directa a sanguine. E adera strins la maduva,patrunzind in toate santurile si depresiunile ei.
organelor din cavitatea abdominala prin canalul inghinal deschis pina in scrot si
formarea herniilor inghinale congenitale. 3. Megacolonul congenital(maladia Hirschsprung)-notiune.
Megacolonul congenital- este tulburare cronica a motilitatii intestinului gros ca
4. Anastomoze porto-cave interne. Importanta clinica urmare a reducerii sau absentei neuronilor plexului mezenteric in segmentele
In portiunea abdominala a esofagului si partea cardiala a stomacului:vena gastrica terminale ale colonului(sigmoid si rect),urmata de constipatie severe si refractara la
stinga(v.porta) anastomozeaza cu venele esofagiene(v.c.s).In peretele rectului:vena tratament.Este o afectiune rara,predomina la copiii de sex masculin,cu caracter
rectala superioara(v.porta) anastomozeaza cu venele rectale medie si ereditar sau familial,in unele cazuri.
inferioara(v.c.i).In peretele posterios:vena mezenterica superioara si venele lienale
ale venei porte anastomozeaza cu venele renale(v.c.i) 4. Anatomia chirurgicala a canalului inghinal la barbati si femei, cu
predispozitie la hernii si nu
Anastomozele porto-cave permit derivatia singelui in cazul unui obstacol pe vena Canalul inghinal este situat in partea inferioara a regiunii inghinale,mai sus de
porta, de exemplu in ciroza ficatului sau in tromboza venei porte,cind singele nu ligamentul inghinal.In canalul inghinal distingem 2 inele si 4 pereti.Inelul inghinal
poate trece prin ficat din cauza obstacolului.Ele se dilata esential in caz de dereglare superficial se formeaza din 2 fascicule separate ale aponevrozei muschiului oblic
a refluxului singelui prin vena poarta ce poate avea loc in caz in caz de hipertensiune extern abdominal unite prin fibre intercrurale. Inelul inghinal profund corespunde din
portala,tromboza etc. Venele se dilata,devin sinusoase si sunt denumite varicoase. partea cavitatii abdominale fosetei laterale inghinale.

Peretele anterior al canalului ighinal e constituit din aponevroza muschiului oblic


extern;cel posterior-fascia transversala consolidata de fibre aponevrotice ale
muschiului transvers abdominal.Peretele superior-marginile inferioare ale muschilor
abdominali oblic intern si transvers.Peretele inferior-ligamentul inghinal.

Prin canalul inghinal la barbati trece cordonul spermatic si la femei-ligamentul


rotund al uterului.

Biletul 5

1. Anatomia chirurgicala apendicelui vermiform,raportul cu peritoneul si


organele limitrofe,vascularizarea si inervarea.
Apendicele vermiform prezinta un tub cu lungimea de 5-15cm care se separa de la peretele
postero-medial al cecului inferior de locul de trecere al ileonului in cec. Lumenul apendicelui
Biletul 6
vermiform comunica cu cel al cecului printr-un orificiu. Apendicele vermiform poseda un mezou
propriu care-l fixeaza de cec si de portiunea terminala ileonului. Apendicele e situat in fosa ileaca
1. Recesele,sinusurile mezenteriale ale cavitatii peritoneale inframezocolice si dreapta,virful fiind orientat in jos si in stinga ajungind pina la linia terminala. In afara de pozitia
insemnatatea practica descendenta apendicele poate avea sediul medial-de-a lungul portiunii terminale a
Sinusul mezenteric drept e delimitat in dreapta de colonul ascendent,superior de mezocolonul
ileonului;lateral-in canalul lateral drept;anterior-paralel peretelui anterior al cecului;retrocecal-in
transvers(de la flexura dreapta pina la unghiul duodenojejunal),in stinga si inferior de mezenterul
tesutul celular retroperitoneal si sub ficat. In dependenta de pozitie apendicele poate adera de
intestinului subtire.Anterior e acoperit de marele epiploon si delimitat de cavitatea bazinului mic prin
rinichiul drept ,ureterul drept,vezica urinara si de intestinul rect.La femei el poate ajunge pina la
capatul distal al radacinii mezenterului intestinului subtire,care se lipeste la cec in regiunea
ovarul drept ,tubul uterin drept si uter. Vascularizarea: a.apendiculara de la a.mezenterica
unghiului ileocecal.In sinus se afla ansele intestinului subtire.
superiaoara. Refluxul venos se realizeaza prin v.apendiculare care se varsa in v.mezenterica
superioara si mai departe in vena porta. Inervatia simpatica e realizata de plexul mezenteric
Sinusul mezenteric sting la dreapta e delimitata de radacina mezenterului intestinului superior,aortic abdominal,hipogastric,iar cea parasimpatica e realizata de ramurile nervilor vagi.
subtire,superior de mezoul colonului transvers(de la unghiul duodenojejunal pina la flexura
stinga),din stinga de colonul descendent si mezoul colonului sigmoid,inferior sinusul mezenteric
2. Continul spatiul paranefral,caile de difuzare a lichidului
sting e deschis si continua larg cu cavitatea bazinului,anterior e rambursat de marele epiploon.In Spatiul paranefral este limitat de fascia prerenala si retrorenala,derivate din fascia
sinus se afla ansele intestinului subtire. retroperitoneala.Lamelele fasciale cuprins rinichiul cu tesutul adipos pararenal,vasele
renale,aorta,v.cava inferioara si ureterele.Lichidul difuzeaza pe parcursul vaselor si a ureterelor
Exudatul inflamator poate difuza din sinusurile mezenterice in canalele laterale ale cavitatii ajungind pina in bazinul mic.
peritoneale.Ambele sinusuri mezenterice comunica reciproc prin fisura cuprinsa intre mezoul
colonului transvers si unghiul duodenojejunal.Sinusul mezenteric sting e mai pronuntat decit cel 3. Topografia peritoneului,raportul cu organele bazinului la barbati si
drept si din cauza lipsei de limite anatomice in portiunea inferioara procesele purulente dezvoltate femei.Pliurile si recesele peritoneale
au tendinta de a cobori in cavitatea bazinului mic.Peritonitele incapsulate se formeaza mai des in In excavatia bazinului mic la barbati peritoneul trece de pe peretele antero-lateral al abdomenului
sinusul mezenteric drept. pe peretele anterior al vezicii urinare,acopera peretii superior,posterior si partial cei laterali ai
vezicii si apoi trece pe peretele anterior al rectului,formind intre vezica urinara si rect un reces-
Depresiunile cavitatii peritoneale apar in locurile de trecere a peritoneului de pe peretii cavitatii rectovezical.Lateral el este limitat de plicile peritoneale rectovezicale acre au directie
abdominale pe viscere sau de pe un organ pe altul. anteroposterioara de la vezica urinara spre intestinul rect.In excavatia rectovezicala poate sa se
plaseze o parte din ansele intestinului subtire si intestinul sigmoid.
Recesul duodenojejunal se formeaza in locul de trecere a duodenului in jejun.
La femei peritoneul trece de la vezica urinara pe fundul uterului,posterior pe toata suprafata
intestinala a uterului si partial pe vagin,apoi pe peretele anterior al rectului.Deci in excavatia
Recesul iliocecal inferior si superior se formeaza in locul de confluenta a ileonului in cec. Recesul
micului bazi la femei se formeaza 2 adincituri:vezicouterina si rectouterina.La trecerea de pe uter
ileocecal superior e situat intre peretele superior al ileonului si peretele medial al cecului; cel inferior
pe rect peritoneul formeaza 2 plice laterale care se intind in directie anteroposterioara ajungind la
intre peretele inferior al ileonului si marginea interna a cecului.
sacru.In excavatia vezicouterina poate sa se amplaseze omentul mare,in cel rectouterin-ansele
intestinului subtire.
Recesul retrocecal reprezinta o depresiune in peritoneul parietal pe peretele posterior al cavitatii
peritoneale.
4. Repere,limite si diviziuni clinico-topografice pe peretele abdominal antero-
lateral,proiectia organelor cavitatii abdominale
Recesul intersigmoid este o formatiune anatomica in forma de pilnie delimitata din parti de Limitele abdomenului:superior-rebordurile costale si apendicele xifoid,inferior-crestele
mezenterul intestinului sigmoid si peritoneul parietal. iliace,simfiza pubiana si ligamentele inghinale,lateral-de liniile verticale ce unesc capetele libere
ale coastelor 11 cu crestele iliace.
Importanta practica a receselor consta in aceea ca in anumite cazuri ele treptat se adincesc.In
aceste recese e posibila formarea herniilor interne prin strangulare mai frecvent a anselor Repere:rebordurile costale,apendicele xifoid,crestele iliace,spina iliaca antero-superioara,linia
intestinului subtire. alba,ombilicul,muschiul drept abdominal.

2. Metode de hemostaza in leziunile traumatice ale ficatului. Peretele antero-lateral al abdomenului este divizat prin 2 linii orizontale paralele(spinala si
Hemostaza reprezinta oprire a unei hemoragii (prin procedee medicale sau chirurgicale), mai ales costala) si 2 linii verticale in 9 zone.
în timpul unei intervenții chirurgicale. Hemostaza in plaga se efectueaza prin ligaturarea vaselor
aplicind suturi si tamponament biolgic.Tratamentul chirurgical al ficatului lezat consta initial in
Liniile orizontale impart peretele abdominal anterolateral in 3 zone suprapuse :epigastrul,
hemostaza minutioasa si indepartarea tesutului neviabil,inclusiv rezectia ficatului.Hemostaza certa
mezogastrul si hipogastrul. Liniile verticale paralele(trasate pe marginea laterala a muschilor
se obtine prin apropierea si suturarea marginilor plagii. Hemostaza se realizeaza in afara de
drepti abdominali) subdivizeaza cele 3 zone intr-o serie de regiuni secundare mediane si laterale.
suturarea plagii,folosind trombina uscata,buretele hemostatic,tifonul hemostatic.Se utilizeaza
tampoane biologice compuse din plasma singelui de donator sau fibrinogen uscat cu adaos de
remedii hemostatice si antiseptice. Astfel zona superioara cuprinde: epigastrul si hipocondrul drept si sting;zona mijlocie:regiunea
ombilicala si 2 laterale dreapta si stinga;zona inferoara include regiunile in mijloc pubiana si 2
laterale inghinale dreapta si stinga.
3. Anatomia chirurgicala a intestinului rect,vascularizarea,inervatia,refluxul venos
Rectul-ultima portiune a tubului digestiv (prelungeste portiunea pelviana a sigmoidului) descinde in
bazinul mic,strabate perineul si se deschide in exterior prin orificiul anal. Prezinta 2 curburi in plan In regiunea hipocondrica dreapta se afla:lobul drept al ficatului,vezica biliara,flexura dreapta a
sagital (flexura sacrala si perineala) si 2 curburi inconstante in plan frontal,ce-i confera forma literei colonului transvers,lobul superior al rinichiului drept,glanda suprarenala dreapta;
“S”. Topografic distingem 2 portiuni: ampul arectala(segmentul pelvin,mezoperitoneal) si canalul
anal(care strabate diafragmul pelvin si e extraperitoneal). regiunea epigastrica:lobul sting al ficatului,corpul si pilorul stomacului,jumatatea superioara a
duodenului,pancreasul,aorta abdominala,trunchiul si plexul celiac;
Ampula posterior este in raport cu sacrul si coccisul ,iar anterior la barbati este in raport cu
peritoneul ce se rasfringe pe fata superioara a vezii urinare,rezultind excavatia rectovezicala;la regiunea hipocondrica stinga:portiunea cardiaca si fundul stomacului,splina,unghiul sting al
femei anterior vine in raport cu peritoneul ce se rasfringe pe peretele posterior al uterului,formind colonului transvers,lobul superior al rinichiului sting,glanda suprarenala stinga,coada
excavatia rectouterina Douglas. pancreasului;

Canalul anal la barbati vine in raport cu virful prostatei,partea membranoasa a uretrei,glandele regiunea abdominala laterala dreapta:colonul ascendent,rinichiul drept,ansele intestinului
bulbouretrale Cowper;la femei-cu fata posteriara a veginului formind excavatia rectovaginala. subtire,ureterul drept;

Vacularizatia:ramuri a a.mezenterice superioare-a.rectala superioara si ramuri ale a.iliace interne- regiunea ombilicala:colonul transvers,jumatatea inferiaoara a duodenului,ansele intestinului
a.rectala medie si inferioara. subtire,curbura mare a stomacului,hilul rinichiului,aorta abdominala,vena cava inferioara;

Refluxul venos:v.rectala superioara(v.porta) si in v.rectale medii si inferioare(v.cava inferioara) regiunea abdominala laterala stinga:colonul descendent,rinichiul sting,ansele intestinului
subtire,ureterul sting;
Limfaticele:in ganglionii iliaci interni,subaortali,si rectali superiori Inervatia simpatica-plexul
mezenteric inferior,hipogastric superior si pelvin;parasimpatica-prin n. splanhnici pelvini. regiunea inghinala dreapta:cecul si apendicele,portiunea terminala a ileonului,ureterul drept;

4. Procesul de descindere a testiculului si mecanismul de producere a herniilor regiunea pubiana:ansele intestinului subtire,vezica urinara,portiunea inferioara a
congenitale ureterelor,uterul,o portiune a colonului sigmoid;
La fat testicului este localizat la nivelul vertebrelor L1,2. Din portiunea inferioasa a testicului
coboara in jos ligamentul scrotal al testicului. Paralel cu dezvoltarea intrauterina a fatului, incepind
regiunea inghinala stinga:colonul sigmoid,ansele intestinului subtire,ureterul sting.
cu luna a 4-a,testicului treptat de deplaseaza in scrot urmind ligamentul conductor si formind
procesul peritoneovaginal(e o prelungire a peritoneului parietal).De obicei portiunea superioara a
prelungirii peritoneale se oblitereaza si comunicarea intre cavitatea abdominala si sacul seros al Biletul 7
testiculului se intrerupe. Ramasitele procesului peritoneovaginal obliterat se afla in componenta
cordonului spermatic. Neobliterarea acestui canal poate duce la prolabarea directa a organelor din
1. Limitele,scheletul osteoligamentar si orificiile pelvisului
cavitatea abdominala prin canalul inghinal deschis pina in scrot si formarea herniilor inghinale
Inelul pelvian osos este format din 2 oase pelviene si osul sacru.Fiecare os pelvian
congenitale.
Biletul 8 consta din 3 oase:ilion,ischion si pubis.La fomarea inelului pelvian osos participa
vertebra L5 care proemineaza deasupra strimtorii superioare a bazinului,formind la
1. Sistemul venos portal,structura,anastomozele porto-cave si cavo- limita cu sacru-promontoriul. In componenta inelului pelvian osos intra:anterior-
cave profunde ale cavitatii peritoneale. simfiza osului pubian,posterior-articulatia para sacroiliaca.Sacrul se uneste cu osul
Vena porta reprezinta un trunchi venos care colecteaza singele de la toate oraganele pelvian cu 2 ligamente puternice din fiecare parte:sacrotuberal si
impare ale abdomenului,cu exceptia ficatului.Ia nastere posterior de capul sacrospinal.Aceste ligamente transforma incisurile ischiatice mare si mica in orificii
pancreasului prin confluerea a 2 radacini venoase principele:vena mezenterica omonime.Inelul pelvian osos are orificiu de intrare-apertura superioara si de iesire
superioara si vena lienala.In 1/3 de cazuri participa si vena mezenterica din bazinul mic-apertura inferioara.Apertura superioara e limitata
inferioara.Vena porta prezinta un trunchi venos de mare calibru avalvular,cu o lung de:promontoriu,linia terminala, creasta pubiana si simfiza pubiana. Apertura
de 4-6cm si un diametru de 15-20mm,situat in componenta ligamentului inferioara este formata de coccis ,ligamentul sacrotuberal,ramura osului
hepatoduodenal care,prin hilul ficatului,patrunde in parenchim. ischion,ramura inferioara a pubisului care formeaza unghiul subpubian.70-75 grade
la barati, 90-100 la femei.
Pina a patrunde in hilul ficatului,vena porta primeste:
2. Argumentarea topografica a cailor posibile de acces chirurgical pe
-v.cistica pancreas
Caile de acees chirurgical utilizate pe pancreas sint:
-v.gastica dreapta si stinga
-abordarea pancreasului prin omentul mic-se incizeaza ligamentul hepatogastric ce
-v.prepilorica permite a decola limitat numai capul pancreasului.

-v.pancreatice -decolarea pancreasului prin ligamentul gastrocolic-cea mai comoda cale;permite a


desco
-v.paraombilicale
cperi toata glanda.
Anastomozele porto-cave: In portiunea abdominala a esofagului si partea cardiala
a stomacului:vena gastrica stinga(v.porta) anastomozeaza cu venele -calea de acees operatorie prin mezocolonul transvers-incizia se efectuiaza la
esofagiene(v.c.s).In peretele rectului:vena rectala superioara(v.porta) radacina lui sub arcada arteriala Riolani dupa ridicarea in sus a colonul
anastomozeaza cu venele rectale medie si inferioara(v.c.i).In peretele posterios:vena transvers.Aceasta cale e incomoda si prezinta pericol de infectare a etajului inferior
mezenterica superioara si venele lienale ale venei porte anastomozeaza cu venele al cavitatii abdominale in caz de suturare a exudatului in bursa omentala.
renale(v.c.i) Anastomozele porto-cave permit derivatia singelui in cazul unui
obstacol pe vena porta, de exemplu in ciroza ficatului sau in tromboza venei -calea de acces operatorie lombara extraperitoneala-se practica la microabcesele
porte,cind singele nu poate trece prin ficat din cauza obstacolului.Ele se dilata fuzate in tesutul celular retropancreatic.
esential in caz de dereglare a refluxului singelui prin vena poarta ce poate avea loc in
caz de hipertensiune portala,tromboza etc. Venele se dilata,devin sinusoase si sunt -abordarea pancreasului dupa separarea epiplonului de colonul transvers.
denumite varicoase.
3. Topografia bursei omentale,limite,importanta practica,raspinderea
Anastomozele cavo-cave: Pe peretele anterior al abdomenului: vena epigastrica lichidului
superioara(v.c.s)anastomozeaza cu vena epigastrica inferioara(v.c.i);pe peretele
posterior al abdomenului: vena azigost si hemiazigos(v.c.s) cu venele lombare Bursa omentala prezinta un spatiu ingust care se situeaza posterior de micyl
ascendente(v.c.i);in peretele lateral al toracelui si al abdomenului: epiploon,stomac si este spatiul cel mai izolat al cavitatii peritoneale.Patrunderea in
venatoracoepigastrica(v.c.s) cu venele epigastrice superficiala si inferiaoara(v.c.i); bursa e posibila numai prin orificiul epiploic. Peretele anterior-micul e format de
venele intercostale posterioatre(v.c.s) cu velnele lombare(v.c.i). micul epiploon,peretele posterior al stomacului si ligamentul gastrocolic;peretele
inferior-colonului transvers cu mezoul sau;superior-lobul caudal al
2. Topografia ureterelor si raportul cu vasele si nervii in bazinul ficatului;posterior-foita parietala peritoneala care acopera din anterior
feminin pancreasul,aorta,v.cava inferioara,plexurile nervoase si ganglionii limfatici;din
In portiunea pelviana a ureterului se disting partea parietala care adera la peretele partea stinga bursa omentala e delimitata de splina si ligamentul gastrolienal.In
lateral al micului bazin si cea viscerala care se alatura la organele pelviene.Limita bursa se evidentiaza prelungirea omentala superioara,care se situiaza posterior de
superioara a portiunii pelviene a ureterului se afla la nivelul liniei terminale.Aici el se lobul caudat al ficatului ajungind pina la esofag si diafragm;si prelungirea inferioara
incruciseaza cu vasele iliace,in partea stinga intersecteaza artera iliaca comuna,in care se intinde pina la splina. In bursa omentala e posibila acumularea continutului
dreapta-artera iliaca externa.Inferior ureterul se situeaza la peretele lateral al gastric in cazul ulcerului perforant al stomacului situat pe peretele lui posterior;pot
bazinului trecind pe peretele antero-medial sau anterior a arterei iliace evolua diverse purulente ca urmare a proceselor inflamatorii la pancreas sau in
interne,intersectind inceputul arterei ombilicale,vasele obturatorii si nervul urma complicatiilor postperforatorii ale ulcerelor gastrice si duodenale.
obturator.In portiunea viscerala ureterul formeaza o curbura indreptata anterior si
interior,apoi se prelungeste in profunzimea cavitatii bazinului mic.In acest loc 4. Anatomia chirurgicala a canalului inghinal in hernia directa.semne
formeaza intersectie cu artera uterina.Mai departe el trece in baza ligamentului lat al distinctive
uterului.In apropierea marginii uterului,la nivelul colului uterin,ureterul se incruciseaza
a 2-a oara cu artera uterina,apoi se indreapta spre vezica urinara fiind situat posterior Canalul inghinal este situat in partea inferioara a regiunii inghinale,mai sus de
de artera uterina si anterior de vena.Indreptindu-se apoi anterior-inferior si interior ligamentul inghinal.In canalul inghinal distingem 2 inele si 4 pereti.Inelul inghinal
ajunge la peretele postero-lateral al vezicii urinare. superficial se formeaza din 2 fascicule separate ale aponevrozei muschiului oblic
extern abdominal unite prin fibre intercrurale. Inelul inghinal profund corespunde din
3. Zonele socogene ale cavitatii abdominale si blocajul lor partea cavitatii abdominale fosetei laterale inghinale.
Un punct critic reprezinta ligaturarea arterei mezenterice inferioare la nivelul
bifurcatiei acesteia in arterele colica stinga,sigmoidiana si rectala superioara.Un alt
Peretele anterior al canalului ighinal e constituit din aponevroza muschiului oblic
punct critic il prezinta ligaturarea arterei colice medii care poate duce la necroza
extern;cel posterior-fascia transversala consolidata de fibre aponevrotice ale
jumatatii medii a colonul transvers deorece ramurile superioare ale arterei colice
muschiului transvers abdominal.Peretele superior-marginile inferioare ale muschilor
stangi nu pot asigura vascularizatia acestei portiuni extinse a colonului.
abdominali oblic intern si transvers.Peretele inferior-ligamentul inghinal.

4. Zonele de rezistenta scazuta pe peretele abdominal antero-


Prin canalul inghinal la barbati trece cordonul spermatic si la femei-ligamentul
lateral,importanta practica
Linia alba-poate prezenta fisuri care favorizeaza producerea herniilor; Apendicele rotund al uterului. Hernia directa reprezinta prolabarea viscerelor in sacul herniar
xifoid; Ombilicul; acoperit cu fascia transversala; apare in foseta inginala mediala in afara cordonului
Linia arcuata-situata cu 4-5 cm mai jos de obilic la trecerea aponevrozelor muschilor spermatic.In acest caz se observa deformatia peretelui posterior al canalului
lati ai abdomenului pe partea anterioara a muschiului drept abdominal; Linia inghinal.Hernia inghinala directa se considera numai capatata.
semilunara-formata la limita dintre portiunea musculata si aponevrotica a muschiului
transvers abdominal; Canalul inghinal; Inelul inghinal superficial si profund ce BILETUL 14
favorizeaza aparitia herniilor inghinale directe si oblice; Inelul femural-sediul herniilor
femurale. 1.ANAT.TOPOGR A INT GROS-SEGM,RAPORT KU PERITONEU,VASC,INERV.
Intestinul gros are urmatoarele port-cecul si apend vermiform, col ascend, col
Biletul 2 transvers, col descen, sigmoid, rect(port supraampulara, ampula si port
distala).Raportul cu peritoneul-mezoperitoneal col ascend, descend, ampula rect;
1.topografia orificiului Winslow,importanta practica: intreperitoneal –apend, port supraampulara a rect, col trans, sigmoid;
extraperitoneal – port distal a rectului.Vascul – e asigurata de de 2 vase
are sediul aproape de hilul hepatic,cu diiametrul de 3-4 cm.In absenta aderentelor magistralece pornesc de la aorta abd- art mezenterice sup si inf. De la art mez sup
permite introducera a doua degete.In aderete-e acoperit si bursa omentala are forma –art iliocolika,care se ramifika spre port terminal a ilionului,apendice si cec.A 2-a
de spatiu izolat.Iportanta-la hmostaza provizorie,in caz de operatii la ficat,vasele ramura de la art mez supindreptata spre colon-art colika.La rindul sau se diviz in –
situate in ligamentul hepatoduodenal se comprima cu 2 degete ale mainii ram descen ce se anastam cu cea ascend de la art iliokolika sic ea ascend ce se
stingi,trecind cu degetul indicator prin orificiul epiploic,posterior de elementele anastam ku ram descen de la art kolika medie,.Ramurile sekundare ale art kolice
anatomice ale acestui ligam. medii vascul col transv pinal a flexura kolika stinga.De la art mezen inf incep art
kolika stinga ,art sihmoide si art rectala sup.Art kolika stinga se divizeaza in ram
ascend(anastam ku ram stinga a aart kolice medii) si descen(anastam ku art
sigmoide ),art rectala sup vasc port initiala a rectului si port terminal a
2.Raportul a.si venei renale in raport cu vena cava inferioara si aorta sigmoidului.Sist venose format din venele omonime se varsa in ven mezen sup si
abdominala: infer apoi in v.kava.INERV- plex mezent sup si inf,aortic abd,hipogastric sup si
inf.Inerv parasim ram n,vagi si splanhnici pelvieni
Rinichii s/t situati la nivelul TXII si LI-II.Rinikiul sting e mai sus ca cel
drept(ficat).proiectia hilurilor renale pe peretele anterior si posterior se numesc 2.REVIZIA INT. SUBTIRE-PROC GUBAREV---Procedeul Gubarev se foloseste cu
puncte renale.Punctul renal anterior coincide cu lokul intersectiei m.dret abdom.cu scop de exam a viscerelor cavitatii abd si de determinare a lungimii ansei
arcul dorsal;cel posterior cu intersectia marginii lateralem.erector spinae cu coasta intestinale, necesara la crearea anastamozei gastrointestinal.Aceasta procedura
XII.Medial de riniki se aflam.psoas mare si venacava infer.din dreapta,aorta din consta in determinarea flexurii duodenojejunale intr-un timp rapid si anume marele
stinga.In hilurile renale s/t situati pediculii renal ice contin a.et v.renalis,ramificari ale epiploon cu colon transverse deplaseaza in sus, sub radacina mezoului abordam
plexului nervos renal,g.limfatici.Corelatiile acestor formation st: col vert.si alunecam cu degetul aratator in stinga ei ,se determina portiunea initiala
a jejunului lungimeaacestuia fiind apreciata prin fixarea intima la col vert(corpul vetr
L2)
Posterior-bazinetul si ureterul

3.PROIECTIA HILURILOR RENALE PE PERETII ANT SI POST AL


Mai sus si anterior-art.renala
ABDOMENULUI ---Proiectia hilurilor renale pe peretiii ant si post ai abdomenului
poarta denumirea de puncte renale.Punctul renal ant coincide cu loculde intersectie
Mai jos si ce mai anterior-vea renala.
a m-lui rect abdominal cu arcul costal,cel post – cu locul de intersectie a marg
laterala a m-lui erector spinae cu coasta XII.
Vena renala stinga e mai lunga ,ea intersecteaza aorta in partea anterioara.

4. straturile peretelui anterior al abdomenului:


3.Diverticulul Mechel-dfinitie,tipuri:

1. stratul superficial
Diverticulul Meckel (Meckel's diverticulum) reprezintă un vestigiu embrional care se
menține uneori și la adult, ca o formațiune „în deget de mănușă” („fund de sac”)
Pielea
localizată pe marginea antimezostenică (antimezenterică) a ileonului terminal, lângă
cecum, în locul unde artera mezenterică superioară dă ramurile terminale. Importanța
Țesutul subcutanat
medicală a acestei anomalii este în potențialul ei de a se ulcera și sângera și ca
sursă de complicații
Fascia superficiala cu 2 lame: foița superficială laxă și foița profundă densă
Localizare Localizat la 70-100 cm proximal de cec, cu frecvența de 0,3-3%,
reprezintă o formațiune „în deget de mănușă” de dimensiune variabilă, cu lungimea 1. stratul mijlociu
mușchiul drept abdominal și teaca acestuia. Superior de linia arcuata peretele
de 4-10 cm. El provine dintr-o anomalie involutivă a canalului omfalo-mezenteric -- se
anterior este constituit din aponeuroza mușchiului oblic extern și foița anterioară a
obliterează doar segmentul ombilical al canalului, iar cel distal rămâne deschis. Acest
aponeurozei mușchiului oblic intern, peretele posterior este alcătuit din foița
diverticul se poate prezenta sub 2 forme:libera,fixate la ombilic/mezenter/ileon.
posterioară a aponeurozei m. oblic intern si cea a m. transvers. Inferior de linia
arcuată peretele anterior al tecii este format de cele 3 aponeuroze ale mușchilor lați:
oblic extern, intern și transvers abdominal.

4.Topografia fosetelor si plicilor peritoneale inghinale pe fata posterioara a


2. Stratul profund: reprezentat de fascia transversala a abdomenului în
peretelui aterolateral,importanta practika: porțiunea inferioară și endoabdominală în porțiunea superioară, țesutul
celular preperitoneal și peritoneul parietal.
In spatiul dintre plicile peritoneale ,in vecinatatea canalului inghinal,se formeaza niste
depresiuni numite fosete inghinale.Foseta supravezicala este situate intre plica
ombilicala mdiana si ceA MEDIALA.Foseta inghinala mediala-intre plicile ombilicale
mediale si laterala.Foseta inghinala laterala-in afara plicii abdom.indreptul inelului
profund.INSEMNATATE PRACTIKA A FOSETELOR:prin ele se produc hernia
inghinale.Daca se produc prin foseta mediala-Hernii inghinale directe;dca se produc
prin foseta inghinala laterala-corespunde inelului ingh.profund-Hernie oblica.Prin
cea supravezicala-herniile rara se intilnesc.

Plicile-in portiunea inferioara a peretelui abdom.anterolateral el(peritoneul) acopera


format.anatom. formind plici.Olica peritoneului acopera uraca-cordon median fibros si
impar pina la ombilic,si se numeste PLICA OMBLICLA MEDIANA.PLICILE
OMBILICALE MEDIALE-2 cordoane fibroase formate in urma obliterarii
aa.umbilicales.CELE LATERALE-st plici ale peritoneului ridicate deasupra art.si
venelor epigastrice inf.

Biletul nr:15

1.Limitele,repere osteomusculare si segmentele coloanei vertebrale

2.Topografia pancreasului,vascularizarea,inervatia.
BILET NR 19 3.Raportul ureterului cu vasele si nervii pe parcurs la barbate

1.Topografia vezicii biliare si caile biliare.vascularizare,inervare.triunghiul lui 4.Topografia formatiunilor anatomice in funiculul spermatic
Calot,importanta clinica
1.Limite:superior de osul occipital;
Schelotopic vezica biliara se determina-anterior in punctual de intersectie a marginii laterale a
m.drept abd.din dreapta cu rebordul costal,posterior-la nivelul marginii superioarea vertebrei L2. Inferior ultima vertebra coccigiana;
Vezica biliara se limiteaza anter si super cu ficatul,in dreapta si infer cu flexura hepatica a colonului
transvers ,in stinga cu pilorul.vezica biliara e situate mezoperitoneal.peretele ei e lipsit de invelis
Segmente5:cervical,thoracic,lombar,sacral si coccigian;
seros si vine in contact cu capsula fibroasa a ficatului si se fixeaza in foseta biliara cu ajutorul
tesutului conjunctiv lax. Vascularizatia e realizata de a.colecistica care se ramifica de la a.hepatica
dreapta. Inervatia veziculei biliare se face prin fibre nervoase ale plexului nervos hepatic. Caile Repere osteomusculare:
bilare extrahepatice include ductul hepatic comun,cystic,coledoc Canalul hepatic comun se
formeaza in hilul hepaticdupa contopirea canalelor hepatice drept,sting.,are o lungime de 2.5-5 cm *apofiza spinoasa a vertebre C2;
Canalul cystic are lungimea de 3cm si diam de 3 cm.se uneste sub unghi cu canalul hepatic comun
Canalul coledoc se formeaza la contopirea canalelor hepatice comun cu cel cystic,are o lungime de *apofiza spinoasa vertebrei C7;
8 cm. In dependent de pozitie acesta are mai multe portiuni.1 portiunetrece in grosimea lig
hepatoduodenal,pina la nivelul super al duodenului/portiune supraduodenala.2 portiune este
*Coloana vertebrala usor in flexiune se poate palpa apofizele spinoasa ale vertebrelor C3-6;
retroduodenala situate poster de partea super a duodenului lungime de 2 cm.3 portiunetrece in
grosimea pancreasului si se numeste retropancreatica.4 portiune strapunge peretele poster al
duodenului si se deschide la nivelul papilei mari *linia ce leaga unghiurile inferioare ale omoplatilor determina apofiza spinoasa a vertebrei T7;

Vascularizare.ramurile arterelor hepatica,cistica,gastric dreapta ,pancreatoduodenala super si *linia orizontala trasata prinpunctele superioare ale crestelor iliece posterioara,traverseaza printer
infer,refluxul venos prin vena porta apofizele spinoase ale vertebrelor L4-5;

Inervarea canalului coledoc se face prinplexurile hepatic,pancreatic,duodenal,,in partea terminal a *muschiul trapez si dorsal mare;
coledocului si duaden e situate un plex din ramuri para si simpatico cu ganglioni intramural.
2.Pancreas.Componente:cap,git,corp,coada;
TRIUNGHIUL marginit superior dea.cistica si pe laturi de canalele cisitc si hepatic comun se
numeste CALOT Corpul situat la nivelul T12;

2.TOPOGRAFIA BURSEI HEPATICE,LIMITE,IMPORTANTA Portiunea din dreapta a corpuluie deplasat anterior formind-tuberculul epiploic.Pe marginea
PRACTICA,RASPINDIREAPURULENTELOR superioara a fetei posterioare a corpului este situate trunchiul celiac.Partea abdominal a aortei
intersecteazacorpul pancreasului in directive vertical si este posibila palparea pulsului in regiunea
Bursa hepatica inconjoara lobul drept al ficatului,delimitate super dediafragm,posterior de o epigastrica.
portiune a lig coronar,din stinga de lig falciform,inferior de ficat.Partea bursei care e situate intre
fata poster a lobului drept al ficatului,diaphragm,lig coronar estenumit spatiu subdiafragmatic. Capul situat la nivelul L1;
Adesea el comunica cucanalul lateral drept al etajului infer al cavitatii abdominale.Astfel exudatul
din fosa iliaca dreapta poatepoate difuza in spatial subdiafragmatic,formind asa numitul abces
Este situate in interiorul corburii duodenului,cuprins strins din 3 parti:din dreapta,din sus.si
subdiafragmatic.procesele purulentelimitate pot avea loc si in sediul intre fata infer a lobului drept al
jos.Capul e aplatizat in directive anteroposterioara si are o forma de oval extins.In locul de trecere
ficatului si colonel transvers cu mezocolonul sau.In urma formarii aderentelor in spatial
a capului in corp,in santul de pe fata posterioara e situate vena porta si afluentii sai,in dreapta si
subhepatic,orificiul micului epiploon se reduce sau se inchide complet
anterior capul acopera vena cava inferioara,separate printr-un tesut cellular retropancreatic.In
santurile dintre duoden si capul pancreasului si pe fata anterioara si posterioara sunt situate
3.Topografia etajului peritoneal al bazinului arterele si venele pancreaticeduodenale anterioare si posterioare sub forma de arcade.In limitele
dintre cap si corpul pancreasului se aflao incizura prin care trec vasele mezenterice superioare.Pe
Portiunea peritoniala a micului bazin este reprezentata de et inferior al cav abdominal, unde se fata anterioara a capului in plan orizontal se insereaza radacina mezocolonului transvers.
situeaza organelle sau portiunea organelor acoperite cu peritoneu. In escavatia bazinului mic la
barbat peritoniul trecind de pe peretele anterolateral al abdomenului pe peretele anterior al vezicii Coada situate la nivelul T11;
urinare si apoi trecind pe peretele anterior al rectului formeaza intre vezica urinara si intestinal rect ,
excavatia rectovezicala.in escavatia rectovezicala poate sa se plaseza o parte din ansele din intes
Are o forma conica sau plata.Posterior de coada se afla artera si vena renala stinga.
subrite si intes sigmoid. La femeii peritoneul trece de la veizica urinara pe fundul uterului , posterior
pe toata suprafata intestinala a uterului apoi trece pe peretele interior al rectului, astefel in
excavatia micului bazin la femeii se formeaza 2 excavatii :vezica uterine si rectouterina, sau spatial Vascularizarea:artera hepatica comuna;artera lienala ,artera mezenterica superioara,artere
duglas. La trecerea de pe uter pe rect , peritoneul formeaza doua plici laterale, care se intind in pancreatoduodenale superioara si inferioara prin formarea arcadelor.
directii anteroposterioara si ajunge la sacrul. In excavatia vezicouterina, poate sa se amplaseze
omentul mare , in cel recto uterin ansele intestinului subtire. Refluxul venos se realizeaza in sistemul venei porte prin venele lienale si pancreatoduodenale’

4.vascularizare si inervarea peretelui abdominal anterolateral Inervatia:fibre nervoase simpatico ale nervilor splanhici mic si mare;fibre nervoase parasimpatice
de la plexul celic,plexurile nervoase mezenteric superior,lienal,hepatic si renal sting.
vascularizare peretelui abdominal anterolateral se efectueaza de aretere superficial si profunde ,
cele superficiale sint situate in tesutul cellular subcutanat. In regiunea inferi a abdomen se gasesc 3.La barbate ureterul se afla lateral de vasele iliace interne,artera ombelicala,artera obturatorie si
artera epigastrica superficial , artera circumflexa iliaca superficial, su arterele pudenda externe si nervul obturator.Se afla si in raport reciproc cu canalul deferent,ampulele si veziculele seminal.
ramuri inghinale, toate au origine artera femurala. in reg superioara a abdomen arterele superficiale
sint ramuri anterioare ale arterelor intercostale si lombare . din arterele profunde fac parte:arterele 4.Funiculul spermatic:
epigastrice superioara si inferioara si artera circumflexa iliaca profunda. Artera epigastrica
superioara porneste de la artera toracica interna , artera epigastrica inferioara se desprinde de la
*fascia cremasterica;
artera iliaca externa, acestea 2 artere gastrice anastomozeaza. De la artera epigastrica infer isi are
origine artera cremasterica. 5 artere intercostale infer originare din aorta toracica se indreapta oblic
de sus in jos , si medial intre muschii oblic intern si transvers al abdomenului si anastamozeaza cu *muschiul cremaster-este format din fascicule musculare provin din muschiul oblic abdominal
intern si din muschiul tranvers al abdomenului,are origine pe fascia iliaca si terminatie pe fascia
artera epigastrica superioara. Deasemenea cele 4 artere lombare anamostezeaza cu ramurile
psermatica interna;
arterei epigastrice infer. *fascia spermatica interna- derivă de la fascia abdominală transversă; concreşte cu foiţa parietală
a tunicii vaginale a testiculului. La nivelul extremităţii inferioare a testiculului această fascie uneşte
Sitemul venos al peretelui abdominal anterolateral este dispus in 2 planuri :superficial si venos . pielea şi dartosul cu testiculul şi epididimul, formând
venele superficial formeaza o retea densa mai pronuntata in jur ombilicului si se unesc cu cele ligamentul scrotal. Acest ligament este constituit din fibre conjunctive,
elastice şi musculare, reprezentând un rest din gubernaculum testis,
profunde . prin intermediul venelor toracoepigastrice care dreneaza single venos in vena axilara si
care a contribuit la descenderea testiculului în scrot;
vena epigastrica superficial care se varsa in vena femurala se realizeaza o anastamoza intre *plexul pampiniform
system venelor cave. Prin intermediul venelor paraombilicale care se revarsa in vena porta se *artera testiculara;
realizeaza anastomoze porto cavale.Venele profunde insotesc areterele . venele lombare prezinta *plexul testicular;
sursa pt venele azigos si hemiazigos. *artera cremasterica;
*ramura geniltala de la nervul genitofemural;
*artera ductului deferent;
Inervatia se face de catre nervii intercostali inferiori, nervii iliohipogastric, ilioinghinal, ramurile *ductul deferent;
ansterioare ale nervilor intercostali se situeaza intre muchii oblic abdominal intern si transvers dind Biletul nr:17
ramuri, nervii iliohipogastric si ilioinghinal au origine de la plexul lombar. Nervul genitofemural tot
incepe de la plexul lombar , ramura genital patrunde in canalul inghinal, si trece in component
cordonului spermatic, contribuie la inervatia muchiului clemaster si a tunicilor testiculului, ramura 1.Anatomia clinica a splinei, vascularizarea, inervatia.
femurala inerveaza piele regiunii femurale.
2.Continutul” etajului” subperitoneal al bazinului.
- Biletul nr:16 3.Particularitatile de vascularizare si sistemul venos al intestinului rect.
1.Topografia ficatului,particularitatile sistemului sanguine,schema segmentara
Couinaud.
4. Clasificarea herniilor abdominal externe conform mecanismului de producer si semnelor
2.Fasciile si straturile adipoase retroperitoniale.
3.Semnele distincte dintre herniile inghinale oblice si drepte; clinice.
4.Raportul dintre arterile uterine si ureterele in portiunea pelviana,importanta clinica.
1.Splina e situate in hipocondriul sting intre coastele 9 si 11 . Limite: superior – fata
1.Limite.Limita superioara-din dreapta linia axilara medie,spatial intercostal 10,pe inferioara a diafragmului, posterior-portiunea lombara a diafragmului, cu rinichiul sting si
linia claviculara medie pina la spatial intercostals 4,traverseaza sternul mai sus de
apofiza xifoida si in spatial intercostals 5 din stinga atinge linia parasternala.Limita glanda suprarenala, inferior- coada pancreasului si unghiul sting al colonului transvers. Pe
inferioara-spatiul intercostal 10, se indreapta oblic in sus si in stinga traverseaza fata visceral a splinei se afla hilul lineal din care pleaca 2 ligamente ( gastrolienal- care
rebordul costal si la nivelul cartilajului coastei a 7-a din stinga trece in spatiul pleaca spre curbura amare a stomacului si frenolienal care pleaca spre portiunea lombara a
intercostal 5, unde se uneste cu linia superioara. diafragmului. Fata de peritoneu splina se afla introperitoneal. Vascularizatia splinei e
Ficatul are 2 fete: diafragmatica si visceral, deosebim 2 lobi drept si sting, pe fata
reralizata de artera lienala ca ramura a trunchiului celiac.Inervatia e realizata de plexul
diafragmatica divizati de ligamentul falciform,iar pe fata visceral- de santul
longitudinal sting. Fata de peritoneu- mezoperitoneal. Pe fata posterioara unde ficatul celiac , plexul diaphragmatic sting, plexul suprarenal sting si plexul nervos splenic.
are contact direct cu diafragmul peritoneul lipseste.
Aparatul de sustinere- asigura fixarea suficienta a organului(ligamentul coronarian a 2.Portiunea subperitoneala a micului bazin se afla intre peritoneu si fascia paritela
ficatului, lig. Falciform, lig. Rotund, vena cava inferioara, presiunea intrabdominala, pelviana,care a copera muschiul levatir ani,in aceasta regiune la barbati se
tonusul muschilor peretelui abdominal antero-lateral, diafragmul).
Sistemul sangvin(system vascular cu circulatie dubla( nutritive si functional)). aflta:prostata,portiunile pelviene ale ureterelor,portiunile extraperitoniale ale vezicii
Circulatia functional e asigurata de fluxul sangvin hepatic, singe venos din circulatie urinare,ale rectului,ale veziculelor seminal,ale portiunilor pelvinele ale canalelor deferente
portala 75%, circulatie nutritionala asigurata de single arterial venit de la arterele si ampulele lor. La femei: portiunile pelviene ale ureterelor,portiunile extraperitoniale ale
hepatice. vezicii urinare si ale colului rectului si portiunea pelvina a vaginului. Organele sintuate in
Schema Segmentara Coulnaud- reprezinta clasificarea segmentelor functionale
potiunea subperitoniala a bazinului mic sunt inconjurate de teci de tesut conjunctiv si
hepatice astfel parenchimul hepatic poate fi divizat in 4 sectiuni functionale prin
trasarea a 3 planuri sagitale: cellular.
Planul sagital- separa lobul hepatic drept de cel sting , intersecteaza fata superioara 3. Rectul este o importanta regiune de anastomoze porto-cave. La nivelul rectului exista
a ficatuluila dreapta lig. Falciform, iar prin fata inferiaora hepatica trece prin fosa doua plexuri venoase, plexul rectal (hemoroidal intern), situat in submucoasa rectului si in
policistului, bifurcatia venei porte si ajunge pe santul sting al venei cave inferioare. tesutul subcutanat al regiunii perianale, si cel de-al doilea,plexul venos extern sau
Planul sting- separa lobul sting anatomic si restul parenchim hepatic. El trece sagital
perimuscular din regiunea extra peritoneala a rectului.
sting de pe fata viscerala si prin insertia lig. falciform de pe fata diafragmatica.
Planul drept-oblic trece anterior la jumatatea distantei dintre si extremitatea dreapta a
ficatului si se indreapta posterior spre locul unde vena hepatica dreapta se varsa in
vena cava. Plexul rectal intern prezinta o parte superioara si alta inferioara, delimitate de linia
Potrivit acesteia, inficat se disting 8 segmente. In lobul drept al ficatului deosebim
sectorul paramedian drept, compus din segmentele 5 paramediocaudalsi 7
laterocranian. In lobul sting al ficatului distingem sectorul paramedian sting , constituit pectinata. Pareta superioara este formata dintr-un sistem plexiform de vene
din sgmentele 3 laterocaudal si 4 paramediocaudal. Segmentul 1 paramediocranian
formeaza sectorul dorsal sting. columnare rectale, din care rezulta hemoroizii interni, si care participa la formarea
Lobul sting: segment caudal , laterocranian., laterocaudal si patrat.
Lobul drept:paramediocaudal, lateocaudal, laterocranian, caudal.
venei rectale superioare, ce este un afluent de origine al venei mezenterice inferioare.
2. Spatiul retroperitoneal e situat posterior de portiunea posterioara a peritoneului
parietal si fascia endoabdominala. Venele ce formeaza partea inferioara contribuie la formarea venei rectale inferioare,
Tesut adipos retroperitoneal;
Spatiul adipos pararenal include( rinichii, glandel suprarenale, partea abdominal a ce se varsa in vena rusinoasa interna, afluent al venei iliace interne.
aortei, vena azigos si hemiazigos, ureterul, veba si artera renala, vena cava Plexul venos extern dreneaza ascendent in vena rectala superioara sau lateral, prin venele
inferioara, trunchiul simpatico si plexul nervos vegetativ si ganglion limfatici).
rectale medii, in vena iliaca interna ce apoi se varsa in vena cava inferioara.
Spatiu adipos paraureteric;
Spatiul adipos paracolon include( portiunea ascendenta si descendenta a colonului,
pancreasul si duodenul). Vascularizarea este asigurata de 2 vase magistrale ce pornesc din aorta abdominal:arterele
Fasciile.Anterior de tesutul adipos retroperitoneal se afla fascia retroperitoneal ace mezenterice superioara si inferioara.De la artera mezenterica superioara se separa artera
incepe de la fascia endoabdominala si peritoneul parietal in regiunea marginii laterale iliocoloca care la rindul ei se ramifica spre portiunea terminal a ilionului,apendice si cec.A
a canalului lateral a cavitatii abdominal. Ea se indreapta medial si catre marginea
lateral a rinichiului( ureterului) se divizeaza in 2 lamele: fascia pre si retrorienala care doua ramura de la artera mezenterica superioara indreapta spre colon artera colica
formeaza capsula adipoasa a rinichiului. dreapta,care se divizeaza in ramura descendenta care se anastomozeaza cu cea ascendenta
Fascia prerenala se divizeaza in 2 foite si formeaza capsula glandei suprarenale. de la artera iliocolica sic ea ascendenta care anastomozeaza cu ramura descendenta a
arterei colice medii,ramura a arterei mezenterice superioara.De la artera mezenterica
3. Herniile inghinale oblice iese prin foseta inghinala laterala, este o hernie capatata
inferioara-artera colica stinga,arterele sigmoide si artera rectal superioara.Artera colica
datorita presiunii intraabdominale marite si destinderii tesuturilor, care constituie
inelul inghinal profund unde se formeaza sacul herniar( prolabarea peritoneului stinga se divizeaza in ramurila ascendenta si descendenta,cea ascendenta anastomozeaza
parietal), situate in grosimea cordonului spermatic in grosimea cordonului spermatic cu ramura stinga a arterei colice medii si ramura descendenta anastomozeaza cu aretrele
sub fascia spermatica interna. La fel hernia inghinala oblica se considera si sigmoide.
congenital cind canalul peritoneovaginal, complet sau partial neobliterat, serveste ca
sac hernia.
Herniile inghinale directe ies prin foseta inghinala medial. Aceasta hernie inghinala 4.Clasificarea herniilor externe dupa mecanismul de producere: hernia
se considera hernie numai capatata. Majoritatea herniilor inghinaledirecte se inghinala;femurala;herniile linii albe,ombilicale,herniile semilunare(Spiegel),ale apendicelui
formeaza in spatiile inghinale inalte, de aceea plastia orificiilor herniare are drept xifoid,lombare,obturatorii.
scop consolidarea peretelui posterior al canalului inghinal. De obicei sacul hernia e
lipsit de col pregnant si formeaza o bombare.
Dupa simptome clinice: Hernia reductibile-continutul din sacul hernia,in pozitia orizontala a
4. Interesctia arterei uterine si a ureterului e situate la 2 cm in afara istmului uterin, la bolnavului,se reduce liber in cavitatea abdominal si iese din nou in pozitie vertical,se
2 cm mai profund fata de peretele lateral. La femei portiunea pelvica a ureterului palpeaza bine orificiul hernia. Hernii ireductibile-presenta aderentei dintre sacul hernia si
impreuna cu artera iliaca interna si ovarul delimiteaza peretele posterior al fosei continut si este imposibil de a reduce continutul hernia. Hernii strangulate-comprimarea
ovariene. In traseul sau catre peretele inferior a acestei fose ureterul e insotit de ( 2,5 viscerilor la nivelul inelului hernia,la staza venoasa cu transsductie ce complica reductia
cm) artera uterine care apoi trece anterior de ureter pentru a urca intre cele 2 foite continutului in cavitatea abdominal.In orificiul hernia ingust e posibila strangularea
ale ligamentului lat. Ureterul adera la artera uterine la nivelul originii sale apoi peretelui intestinal(hernia Rihter),herniile ombilicale,epigastrice si fmurale.
coboara mai profund fata de artera uterina sip e un plan mai anterior fiind aderat la
peretoneul parietal posterior. . În timpul sarcinii, artera uterină urcă odată cu uterul
şi, datorită imbibiţiei gravidice, cele două elemente sunt mai uşor de eliberat; Biletul 9
segmentului inferior determină împingerea arterei uterine şi ureterului către peretele
lateral al 1.RAPORTUL PERITONEULUI IN RAPORT KU ORG CAV
PERITONIALE(LIG,,MEZOURI PARS NUDA DESEN SKEMA IN PLAN
pelvisului, ele fiind înghesuite şi dificil de disecat .
SAGITAL) desen

2. STRAT DE TES CELULOADIPOS PARAKOLON AL REG


Bilet nr 20 RETROPERITONEAL(KONT,SINTOPIA,CAI DE DIFUZIUNE A INF
PURULENTE) -e situate anterior de fasciile retroperit,prerenala si
1.Topografia stomacului, ligamentele, vacularizatia si inervatiaStomacul este situate in preureterika.Parakolon ant e delim de fascia retrokolika ,kare in timpul
etajul superior al cav abdominale, pozitia lui variaza in functie de gr de umplere a stomac, de dezv i/uter a kolonului ka urmare a transformarii mezoului kolonului.Port
virsta, particularitati individuale. Cea mai mare parte a scomacului e situate in hipocondrul date la inceput sint situate i/perit ,iar apoi okup o pozitie mezoperit.In sus
sting , cea mai mica in reg epigastrica. Axa lunga a stomacului e orientata de la stinga spre
ajunge pina la mezoul kol transv,lateral e delimitat dekonkresterea fasc
dreapta , de sus in jos. Locul de intrare a esofag in stomac e situate in stinga de coloana
retroperit ku perit parietal,de pancreas si 1/3 duoden,inf-in dreapta –
vertebrala. Din posterior orificiul de intrare se proiecteaza la stinga, de fata lateral a corpului
cec;in stinga-radac mezoului kolon sigmoid ;korespundesituarii
vertebrei T11, locul de iesire din stomac se determina la 2-3 cm in dreapta de linia mediana.
Cind stomacul este plin el va fi in raport superios cu diafradmul si lob stinga l ficatului, sinusurilor mezenteriale drepte si stingi ale cav abd
posterios si-n stinga cu pancreasul , rinichiul sting si suprarenala stinga, spilna, anterior cu
peretele abdomenului, inferior cu colonel transvers . cind e gol stomacul se contracta si urca
in sus si posterior. Iar in spatial eliberat se deplaseaza colonel transvers. Ligamentul
hepatogastric consta din 2 foite peritoniale , separate printr-o lama subtire de tesut cellular 3. KAI DE DIFUZIUNE A PURULENTEI DIN SPATIUL LATERAL AL
adipos. La baza ligamentului se afla arterele gastrice dreapta si stinga si venele. Ligamentul
BAZINULUI. In port laterale ale bazinului ,intre foitele fascpelviene, sint
adera pe distant curburii mici. Ligamentul frenoesofagian e situate intre diaphragm ,
situate spatii laterale de tes cellular,in kare se afla v.iliace komune si
esofag , potiunea cardiaca stomacului. Prin ligament tranverseaza o ramura a arterei gastrice
iliace interne,g.limfatici,plexuri nerv,ureterele,canale deferente.Tes dat
stingi. Ligamentul gastrofrenic se formeaaza in urma traversarii peritoneului parietal de pe
diafrangm pe peretele anterior al fundului si partial pe partea cardiaca a kontribuie la raspindirea kolectiilor purulente fuzate in spatiile celulare
stomacului.Ligamentul gastrolienal se afla intrre splina si curbura mare a stomacului ,se visceral ale cav bazin mik,in reg fesiera prin orif supra-,infrapirirform(pe
extinde in stinga si in sus de lig gastrocolic. Ligamentul gastrocolic e dispus intre curbura traiectul vas si n. gluteali sup +inf),apoi prin traiectul n,sciatic pe
mare a stomacului si colonel transvers. Ligamentul gastropancreatic se constituie la trecerea suprafata post a femurului,prin kanal obturator in tes cel al strat-lor
peritoneului de pe marginea super a pancreasului pe peretele poster al corpului,portiunii profunde ale suprafetei ant a femurului
cardiace si fundului stomacal. Ligamentul piloropancreatic e situate intre portiunea
pancreatica a pancreatica si partea dreapta a corpului pancreasului. 4. ZONE DE REZISTA SKAZUTA ALE DIAFRAG,KONT LOR-
Vascularizatia e facuta de sistemul trunchiului celiac,a .gastric stinga se dispune dealungul Printrefascikulele muskulare ale diafragmului,lateral de pedunculii lui trec
curburii mici a stomacului, de la stinga la dreapta si distribuie ramuri anterioare si v,azigos ,hemiazigos si n.splanhnici+triunkiul simpatik.Intre port
posterioare. Artera hepatica dreapta incepe de la artera hepatica proprie si anamostozeaza musk(costala,lombara si sternala)deseori se formeaza fisuri triunghiulare
cu artera gastric stinga formind arcada arteriala. Artera gastroepiploica stinga este ramura
ku baza indreptat aspre periferie,iar apexul –partea centrului
artererei lienale,care e dispusa dealungul corburii mari. Artera gastroepiploica dreapt are
tendinos.Aceste fisuri musk pot duce la aparitia herniilor
originea de la artera duodenala si se uneste cu artera gastoepiploica stinga formind a 2
diafragmale.Importanta klinika inalta- triunghiul lombokostal si
arcada arteriala. Artera gastrice scurte incep de la artera lienala patrund prin lig gastrolienal
ajungind la curbura mare a stomacului facind legatura cu ramurile arterelor gastric stinga si
sternokostal
gastroepiploica stinga.
Venele .v.gastrica stinga trece prin lig gastropancreatic si se varsa in vena porta. Vena
gastrica dreapta traverseaza curbura micas a stomacului apoi lig hepatoduodenal ajunge la
hilul hepatic se varsa in v,porta. Vena gastroepiploica stinga traverseaza curbura mare a
stomacului spre hilul splinei se varsa in vena lienala. Vena gastroepiploica dreapta se varsa in
v.mezenterica superioara. Inervatia e asigurata de portiunile sim parasimpatice a le SNCV.
{plex solar si vagii drept si sting}
2.Topografia rinichilor,sintopia formatiounilor anatomice in pediculii renali
Rinichiul este cel mai mare organ al spatial retroperitoneal ,rinichii sunt situati la nivelul
vertebrelor th12 si L1-2,extremitatea super a rinichiului sting atinge coasta 11 ,cel drept se
proiecteaza in spatial intercostals 11 .rinichiul sting e mai sus deit cel drept.hilul renal din
stinga se afla la nivelul vertebrei L1 ,din dreapta la nivelul discului intervertebral intre
vertebrele L1L2. Punctul renal anter coincide cu locul intersectiei m.rect abdominal cu arcul
costal,, cel poster cu intersectia marginii laterale, m spinae erector cu coasta 12. In partea
poster rinichii sint situati in loja renala ,formata in partea super de portiunea lombara a
diafragmului,in partea cavitatii toracice dupa el se afla sinusul pleural
costodiafragmic.Inferior de partea lombara a diafragmului rinichiul e situate intr o fundatura
formata de m.patrat lombar. Si marele psoas. Ei formeaza loja renala. In hilurile renale sunt
situate pediculii rennali ce contin a,si v,renale,Corelatiile formatiunilor susnumite in hil sunt
poster se afla bazinetul si ureterul,mai sus si anter se afla artera renal,mai jos sic el mai
anter se afla venas renala.
3 Trunchiul SIMPATIC SI PLEXURILE NEURALE VEGETATIVE IN SPATIUL
RETROPERITONEALTunchiul simpatico patrunde in spatial retroperitoneal din mediastinul
poster prin fisuri ale diafragmului .ganglionii lombari ale trunchiului inferior de linia terminal
trec in ganglioni sacrali.trunchiul simpatico e situat pe marginea medial a muschiului marele
psoas intro duplicatura a fasciei endoabdominale.Trunchiul drept anterior e acoperit de vena
cava infer si ganglionii limfatici postcavali,cel sting e situate linga aorta,iar anter sint situati
ganglionii limfatici para aortic. Plexul nervos vegetativ al spatiului retroperitoneal sint
prezentate de plexurile celiac ,ale arterelor mezenterice superior,infer,renala si plexurile
aortic abdominal si hipogastric superior.la formarea acestor plexuri participa n. splahnic
mare si splahnic mic, mai participa si ramuri nerv. Vagi, pelvieni si spahnici. Cel mai mare
plex este celiac,care contine 2 ganglioni , o prelungire a plexului celiac prezinta plexul aortic
abdominal iar mai jos plex hipogastric superios situate pe bifurcatia aortei.
4.peretii canalului inghinal-inelele,spatial inghinal, insemnatatea practica Canalul inghinal
est situate in partea inferioara a reg inghinale, mai sus de ligamentul inghinal. In canalul
inghinal sunt 2 inele:inelul inghinal superficial care se formeaza din 2 fascicule separate ale
aponevrozei muchiului oblic extern abdominal unite prin fibre arcidorme ce redau fisurii
forma de inel.pe linga cei 2 pilieri descrisi exista si al 3-lea –fasciculul prfind al inelului
superficial. El prezinta fibre aponevrotice inferioare ale muchiului oblic extern din partea
opusa, care traverseaza linia mediana si adera la lig inghinal. Inelul inghinal profund
corespunde fosetei laterale inghinale. Peretele anterior al canalului inghinal e format de
aponevroza muschiului oblic extern, cel posterios de fascia transversal, aceste fibre se
indreapta in jos pe marginea muschiului rect abdominal spre lig. Inghinal si se numesc coasa
inghinala. Peretele superior este format de marginile inferioare ale muschilor abdominali
oblic intern si transvers, peretele inferios este format de lig . inghinal. Distant dintre peretele
super si infer. al canalului . de spatiu, forma lui variaza si are dimensiuni diverse si o
importanta deosebita la aparitia herniilor inghinale.

S-ar putea să vă placă și