Sunteți pe pagina 1din 4

Valori eterne în creația lui Lucian Blaga, care îmi permit un intens dialog spiritual

la actuala etapă a formării pesonalității mele

,,Nici unul dintre poeții români de după Eminescu n-a dat iubirii un sens asa de
inalt ca Blaga.” afirmă Andreea Stănescu.

În opinia mea această atestare este veridică în adevăratul sens al cuvântului,


căci universul literar național se mândrește cu o variație considerabilă de scriitori și
poeți, dar puțini dintre ei ajung să descopere piatra filosofală a literaturii:
traducerea cu inima, să lase în operele sale valori eterne în inimile cititorilor,
contribuind astfel la formarea personalității fiecăruia din noi... Așa cum a reușit
Mihai Eminescu și mai târziu emeritul poet Lucian Blaga.

Un sistem filosofic comparabil ca arhitecturã cu cel al lui Hegel, piese de


teatru impregnate de valori eterne, o vocaţie intelectualã de excepţie, o lamentaţie
aproape tragicã, iar pe de alta parte un sentiment al unirii desãvârşite cu
universul.... Iată cu ce poate fi asemuită creația metafizică a lui Lucian Blaga.

Ca să înțelegem mai bine mesajul și influența dialogului spiritual purtat cu creațiile


poetului, este vital să-i cunoaștem personalitatea. Cine este totuși Lucian Blaga?
Lucian Blaga este descris în multe surse, ca fiind un fiu de preot, născut la 9 mai
1895, în Lancrăm, unde își va petrece copilaria rămasă întipărită în suflet. Se spune
că temeiul intregii viziuni a lui Blaga asupra copilăriei sale și a satului se află în
trăirile acestei prime vârste, iar poezia lui naturista, panica, este de fapt expresia,
transfigurată uneori mitologic, a amintirii ei.

În mare parte, impulsurile de valori create de Lucian Blaga prin operele sale,
care ne permit creearea unui dialog spiritual au fost poeziile: ,,Gorunul” care ne
oferă posibilitatea de a medita asupra vieții și ,,Mirabila sămânță” care intenisifică
dialogul dintre poet și cititor prin contemplații despre continuitate, bucuria rodului
și a devenirii.Un rol aparte în crearea valorilor îl are drama ,,Meșterul Manole”,
care ne sugerează ideea că elementele durabile și trainice se obțin doar prin jertfă.
Poezia lui Blaga poate fi perceputã drept o aspiraţie la o existenţa plenarã,
cosmicã, prin care se poate depãşi tristeţea metafizicã iar valorile transmise de poet
prin versurile sale, ne influențează într-un mod fabulos personalitatea.

Drept dovadă aș putea menționa opera ,,Gorunul” ce ne accentuează


motivele vieții și a morții. Pentru mine, poezia ilustrează ideea că viaţa oricărei
fiinţe se scurge cu fiecare clipă înspre moarte, „cu fiecare clipă care trece”,
existând o îmbinare perfectă între om şi natură. Cu toate acestea, am remarcat că
moartea nu trezeşte spaime, groază, ci se insinuează lent şi liniştit în sufletul
poetului, ca presimţire, concentrând stările lirice în ideea curgerii ireversibile a
timpului. Datorită interacțiunii cu valorile împărtășite de operă, am reușit să
meditez asupra desfășurării timpului, și trecerii într-o altă stare spirituală care se
apropie pe măsură ce viaţa alunecă treptat spre neant. Prin urmare, am izbutit să
îmi formez o personalitate mai puternică prin conștientizarea reală a valorii
timpului, astfel năzuind să prețuiesc mai mult clipa.

Un alt exemplu, care poate servi drept argument ideei principale de formare
a personalității mele prin valorile eterne ale creației blagiene este opera ,,Mirabilă
sămânță” care întruchipează în versuri reîntoarcerea eternă și valorea de conștiință
de sine a poetului. ,,Mirabilă sămânță” este o odă modernă dedicată prefacerii
rodniciei materiale si spirituale. Lecturarea poeziei m-a ajutat să înțeleg că
“Sămânța” este încarcată de sensuri metaforice, Eutopia devenind patria unde
semintele cresc – patria de cuvinte. Interacțiunea cu poezia, m-a ajutat să-mi
fortific personalitatea, consolidându-mi concepțiile despre universul poetic,
gradina spiritului și credința străbunilor care se nasc din așa-zisele ,,mirabilele
semințe”.

Valorile eterne în creația lui Lucian Blaga rămân mereu actuale, iar
opera ,,Meșterul Manole” apare drept unul dintre cele mai puternice argumente ce
poate susține ideea tezei propuse. Savurând lectura aceastei splendide realizări
literare, am perceput că opera poate fi descrisă drept dramă de idei filosofice, în
care autorul are scopul ca cititorul să se regăsească în pielea protagonistului și
anume a lui Manole, să petreacă intens drama unei vieți superioare, tensionate și
dinamice. Personajul trăieşte o serie de conflicte: cu sine insuşi fiind forţat să
aleagă intre cele două jumătăţi: Mira sau biserica, cu meşterii care il imping spre
sacrificiu, astfel şi conflictul cu boierii şi călugării care cer pedeapsa lui. În
psihologia lui Manole, momentul în care a stabilit jertfirea Mirei reprezintă lupta
dintre om și natură, deoarece este nevoit să aleagă între pasiunea devastatoare
pentru creaţie şi iubire, dragoste de viaţă. Aici personajul principal, prin acțiunile
sale, de a jertfi pe soția sa, Mira pentru omenire, poate fi asemuit unui erou, la fel
ca Prometeu care tot prin sacrificiu, aduce focul. Prin dialogul spiritual intreținut
cu valorile operei marelui poet, am învățat valoarea jertfei și ambiției pentru
îndeplinirea viselor și atingerea scopurilor până la o anumită limită, iar dragostea
dintre cei doi și sfârșitul tragic a lui Manole m-a determinat să meditez mai mult
asupra vieții și al prețului unei alegeri luate.

Așadar, este evident că opera blagiană, în esență, nu e ,,vorbire”, ci ,,cântec”,


ce traversează timpurile și generațiile, urmând drumul inimii, personalității și al
simțirii. Din propria experiență, pot afirma că dialogul spiritual purtat cu valorile
creațiilor poetului, a contribuit esențial la cunoașterea mai aprofundată a vieții și la
formarea personalității mele la etapa actuală.

Ținând cont de formarea valorilor personalității tinerei generații, care cu


părere de rău sunt umbrite de viciile tehnologiilor moderne, în încheiere, vin cu un
îndemn către întreaga societate, și în special către adolescenți: ,,Dragii mei,
savurați din plin farmecul operei blagiene, căci anume EA vă poate călăuzi spre
cele mai distinse valori umane!”

S-ar putea să vă placă și