Sunteți pe pagina 1din 10

Călătorind prin România

Din Piatra Neamț am plecat spre Sulina, frumosul oraș din jud.
Tulcea, situat în Delta Dunării.
Aici, pe lângă Dunăre, cu diversificata-i faună și floră, și plajele
la Marea Neagră se mai poate vizita și un cimitir maritim, unic
în țară și chiar în Europa. Cimitirul din Sulina este o „rezervație
istorică”, în care își au locul de veci înalți funcționari ai Comisiei
Europene a Dunării, danezul Magnusen - inginer-șef al lucrărilor
din Sulina, inginerul Carl Kühl, un cuplu tânăr îndrăgostit – o
prințesă și-un prinț grec de demult, dar și mulți oameni ai
apelor. Sunt și nume exotice, cu povești amplificate în legendă.
Caz unic, în perimetrul lui sunt înmormântați cetățeni de 21 de
naționalități, aparținând cultelor creștin, musulman și iudaic.
Unele monumente funerare sunt adevărate opere de artă, iar
poveștile unora dintre cei înhumați aici sunt tulburătoare.
În oraș se găsește și Farul Vechi din Sulina - astăzi muzeu – care
a fost construit între anii 1869 - 1870. Având o înălțime de
17,34 metri și o formă tronconică, farul găzduiește cabinetul de
lucru al lui Eugeniu Botez, cunoscut sub pseudonimul literar
Jean Bart. Tot la parterul farului se află o altă sală dedicată
Comisiunii Europene a Dunării, organism internațional
constituit în urma Tratatului de la Paris din 30 martie 1856.
Cimitirul maritim din
Sulina

Farul vechi din Sulina


Din Sulina am plecat spre reședința județului Mureș, orașul
Târgu-Mureș, situat în centrul Transilvaniei istorice, pe râul
Mureș.
În acest oraș se pot vizita diferite clădiri construite în stil baroc,
neoclasicist și secesionist, cum ar fi Turnul Franciscanilor.
Această clădire a fost un lăcaș de cult romano-catolic din Târgu
Mureș, cu hramul Sfântul Emeric, fiul regelui Ștefan I al Ungariei
și al soției acestuia, regina Ghizela de Bavaria, sora împăratului
Heinrich al II-lea. Biserica și mănăstirea au fost demolate în
1971, odată cu începerea lucrărilor la clădirea Teatrului
Național. Din biserică a fost păstrat doar turnul baroc sub care
se află intrarea în cavoul călugărilor.
Un alt obiectiv demn de vizitat este Palatul Culturii din Târgu
Mureș acesta fiind una din cele mai reprezentative clădiri ale
Belle Époque din Transilvania. Monumentul, ridicat între anii
1911-1913 prin eforturile primarului György Bernády, se
impune atât prin decorația interioară, cât și prin cea exterioară,
unde palatul este decorat cu mozaicuri și basoreliefuri, fresce și
vitralii de o reală valoare artistică.
Nu în ultimul rând în Tg. Mureș se poate vizita Teatrul Național
din Târgu Mureș. Ridicat la acest rang în 1978, este
continuatorul Teatrului Secuiesc din Târgu Mureș, înființat în
1946 de regizorul Miklós Tompa, tatăl lui Gábor Tompa,
actualul director al Teatrului Maghiar de Stat din Cluj. Teatrul
Național din Târgu Mureș are două secții, maghiară (Trupa
Tompa Miklós) și română (Trupa Liviu Rebreanu), și
funcționează într-o clădire integrată unui ansamblu arhitectonic
modernist (inaugurat în 1973), fiind construit prin demolarea
biserici franciscane și a mai multor clădiri istorice din centru.
Teatrul Național din Târgu Mureș

Palatul Culturii
Vom continua călătoria spre Oradea, orașul situat în vestul
României pe Crișul Repede, considerat cel mai important din
zona Crișanei.
Aici vom trece prima data pe la „Craterul de la Betfia”, o
formațiune carstică spectaculoasă din zonă, folosită de germani
în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, ca depozit de
muniții. Peștera are o adâncime de 86 metri, intrarea principală
fiind formată dintr-un puț de 54 metri adâncime cu un diametru
între 5 și 8 metri, impresionând nu doar prin adâncime, ci și
prin frumoasa arcadă ce întâmpină vizitatorii.
Mai departe vom merge Muzeul Francmasoneriei, unde
încăperile au funcțiunile specifice unei loje masonice. Sălile au
avea diferite nume precum „Sala paşilor pierduţi” sau “ Sala de
reflexie”.
În continuare vom trece pe la Teatrul de Stat pentru Copii și
Tineret Arcadia, (fostul Teatrul de Păpuși)care a luat ființă în
anul 1950 la inițiativa unui grup format din entuziaști iubitori ai
genului. Acesta s-a afirmat în decursul anilor ca una dintre cele
mai de seamă instituții de profil din România. Clădirea în care
funcționează teatrul datează din anul 1760 când aici era
inaugurat cu mare pompă hanul „Arborele verde” în
proprietatea Capitolului Romano-catolic
Craterul de la Betfia

Teatrul Arcadia
Următorul drum îl vom face la Botoșani, așezat în partea de sud-vest a
județului Botoșani, pe interfluviul dintre râurile Sitna și Dresleuca, spre
vest între Dresleuca și Siret, apoi coboară între dealurile Crivăț,
Agafton, Baisa, în adâncuri sprijinindu-se pe platforma Moldovei.
Aici vom putea vizita Biblioteca Județeană „Mihai Eminescu”, instituţie
de distinsă ţinută culturală, fondată în 1882, ce serveşte, de peste un
secol, interesele de informare, studiu, educaţie, lectură si recreere ale
utilizatorilor săi, oferind acces gratuit la informaţie şi cunoaştere prin
baza de date si colecţiile proprii.
În continuare vom trece prin Centrul istoric al municipiului Botoșani,
zonă ce adăpostește o serie de clădiri vechi cu destinație comercială cu
destinaţie comercială construite la sfârşitul secolului al XIX-lea. După
marele incediu din 1887 acest areal s-a dezvoltat semnificativ, fiind
construite numeroase imobile cu bun gust în care negustorii şi
meşteşugarii locuiau și îşi vindeau marfa. Clădirile sunt dispuse sub
formă de L, iar faţadele spre stradă au elemente arhitecturale dintre
cele mai diverse, mai ales de factură apuseană. Curţile interioare
prezintă ordonarea clasică a caselor de târgoveţi, cu galerii din stâlpi de
lemn, balcoane din fier forjat şi geamlâcuri susţinute de console de
lemn profilate. Centrul istoric al municipiului Botoşani se concentrează
astăzi în jurul Pieţei „1 decembrie 1918″ şi în ce a mai rămas din Strada
Mare de odinioară.
În final vom trece pe Filamonica „George Enescu”, a cărei activitate este
recunoscută și în afara județului, artiștii fiind invitați în mod permanent
să participe la diferite spectacole în țară și străinătate. Filarmonica
botoșăneană este principalul organizator al manifestărilor omagiale
dedicate lui George Enescu, manifestări care se bucură în fiecare an de
prezența unor personalități din lumea artei și culturii românești.
Aceasta are sediul la Casa de Cultură a Sindicatelor "Nicolae Iorga"
Botoșani. Pentru o perioadă sediul a fost la Vila Ventura.
Filamonica „George Enescu

Centrul istoric al municipiului Botoșani


Ultima noastră destinație este orașul Focșani, municipiul de reședință al
județului Vrancea, la limita între regiunile istorice Moldova și Muntenia,
România.
Prima noastră vizită în Focșani o vom face în Mausoleul eroilor români
din Primul Război Mondial. Monumentul se încadrează în categoria
celor mai reprezentative edificii de acest gen din țară și este înscris în
Lista Monumentelor Istorice. Lucrările de construcție au început în anul
1926 din inițiativă publică, cu sprijinul Societății Mormintele Eroilor
Căzuți în Război, filiala Putna și al oficialităților locale. Proiectul și
construcția mausoleului au fost încredințate arhitectului State Baloșin.
Lucrările au început în anul 1927 și au fost finalizate în cursul anului
1931.
Al doilea loc pe care îl vom vizita este Teatrul Municipal „Maior
Gheorghe Pastia”. Construcția teatrului a fost realizată la inițiativa
maiorului în rezervă Gheorghe Pastia care a donat 570.000 de lei pentru
executarea lucrărilor de construcție și de amenajare interioară, terenul
fiind pus la dispoziție gratuit de municipalitatea orașului Focșani.
Condiția principală cu care maiorul Pastia a realizat donația a fost ca
teatrul să poarte veșnic inscripția Teatrul „Maior Gheorghe Pastia”.
Lucrările pentru construcția clădirii au început în anul 1909, piatra
fundamentală fiind pusă la 11 septembrie 1909, iar inaugurarea
făcându-se pe 22 noiembrie 1913 cu spectacolul Fântâna Blanduziei de
Vasile Alecsandri, în montarea Companiei Dramatice a Teatrului
Național din Iași, aflată sub conducerea lui Mihail Sadoveanu.
Ultima oprire din călătoria noastră este la Biserica „Sfinții Împărați
Constantin și Elena”, un ansamblu de monumente istorice aflat pe
teritoriul municipiului Focșani. Biserica este ctitorită de Constantin
Robescu si sotia sa în anul 1815.
Mausoleul eroilor români din Primul Război Mondial.

Teatrul Municipal „Maior Gheorghe Pastia”

S-ar putea să vă placă și