Sunteți pe pagina 1din 1

  

  

0 1 3 5 6 5 3 3 8 6 5 5
3 3 3 8 6 5 5 10 8 6 6

 
2

 
Deș tea ptă te, ro mâ ne, din som nul cel de moar te,
, în

   
  

10 8 6 5 3 5 1 3 5 3 1 0 0 1 3 5 3 1 0 1
11 10 8 3 5 6 5 3 3 3ca re te-a dân ci ră bar ba rii de ti rani, bar ba rii de ti rani! A

   
   

10 10 10 10 8 8 10 8 6 5 3 8 6 5 5 10 8 6 5 3
3 11 11 11 11 10 10 11 10 8 8 10 8 6 6 11 10 8

  
   
cum ori ni cio da tă cro ieș teți al tă soar tă, la ca re să se-n

  
 

5 1 3 5 3 1 0 0 1 3 5 3 1 0 1
5 6 5 3 3 5 6 5 3 3chi ne și cru zii tăi duș mani, și cru zii tăi duș mani!

S-ar putea să vă placă și