Sunteți pe pagina 1din 1

Numele elevului ……………………………….. Data.....................

Nota......................

TEST DE EVALUARE - Clasa a V-a


Mușchi, Ferigi şi Gimnosperme

I.Completaţi spaţiile libere: 9 X 0,20p = 1,80p


a. Feriga prezintă organe……………………………, adică…………………………., tulpină
şi………………………………., corpul lor fiind numit ……………………….. .
b. Mușchii, ferigile și gimnospermele aparțin Regnului ………………………….și au o hrănire
………………………………, deoarece prezintă……….................. .
c. Mușchii și ferigile se înmulțesc prin ………………. iar gimnospermele prin ………… .

II.Asociati corect noţiunile din cele două colane: 6 X 0,20p=1,20p


A B
…..1. Mușchi a. sunt primele plante cu flori
b. au rizom
…..2. Ferigi c. tal
d. produc rășină
…..3. Gimnosperme e. nu au vase conducătoare
f. corm

III. Adevărat sau Fals: 4 X 0,25p=1p


A. F. 1. Mușchii se înmulțesc prin spori ce se găsesc pe dosul frunzelor.
A. F. 2. Plantele cu seminţele descoperite se numesc gimnosperme.
A. F. 3. Ferigile se înmulţesc prin semințe.
A. F. 4. Frunzele coniferelor poartă popular numele de cetină.
Modificați parțial întrebări considerate false, astfel încât acestea să fie adevărate. 0,40 p

IV. Specificați câte două utilizări pentru grupele studiate: 6 X 0,25p=1,50p


Mușchi: - …………………………………………………………………………….……….
- …………………………………………………………………………….………
Ferigi: - …………………………………………………………………………………….
- …………………………………………………………………………….………
Gimnosperme: - ………………………………………………………………………..……
- …………………………………………………………………………………….

V. Alcătuiţi enunţuri corecte cu următorii termeni: 5 X 0,30p=1,50p


larice/zada →……………………………………………………………………………..…
sporangi/spori→……………………………………………………………………………..
tal→………………………………………………………………………………………….
trunchi→……………………………………………………………………………………..
mușchiu de turba→………………………………………………………………………….

VI. Dați câte doi reprezentanți pentru fiecare din grupele studiate 6 X 0,10p=0,60p
Muschi: …………………………………………………………………………….
Ferigi: ………………………………………………………………………………
Gimnosperme: ………………………………………………………………………

SUCCES!
2 puncte din oficiu

TOTAL= 10p

S-ar putea să vă placă și