Sunteți pe pagina 1din 2

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină

Veterinară a Banatului

Master MAPA

CREDIT BANCAR PE TERMEN LUNG ŞI MEDIU

Prof. coord: Nume student:


Dr.Ing. Petroman Cornelia Anca Alexandra Ioana
An 1, master

Timişoara
2011
Cuprins

I. Memoriu justifivativ…………………………………………... 3

II. Structura organizatorică a unei unităţi de


alimentaţie publică……………………………………………. 4
2.1. Întreprinderea de alimentaţie publică…………………….. 5
2.2. Clasificarea structurilor de primire cu
funcţie de alimentaţie…………………………………… 29
2.3. Tendinţe privind organizarea structurii
de alimentaţie publică…………………………………….. 31

III. Proba practică………………………………………………. 37


3.1. Descrierea unei unităţi de alimentaţie
publică…………………………………………………….
38
3.2. Întocmirea documentelor pentru o
unitate de alimentaţie publică…………………………....
40
3.3.Meniuri pentru
ocazii……………………………………...41

V.
Bibliografie……………………………………………………..45