Sunteți pe pagina 1din 1

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN VASLUI

COLEGIUL NAŢIONAL „GH. ROŞCA CODREANU” BÂRLAD


Str. Nicolae Bălcescu nr. 11, Jud. Vaslui, cod poştal 731183
CONTAB: Tel/Fax 0235/422242 SECR: Tel. 0235/415412; Fax 0235/414736 www.colegiulcodreanu.ro
__
Nr.________/____.07. 2021

CERERE DE ÎNSCRIERE
în clasa a IXa, anul şcolar 2021 – 2022

Subsemnatul(a) _____________________________________________________________,
absolvent_ a_ Şcolii ______________________________________________________________,
___________________________ promoţia 2021, domiciliat _ în localitatea _________________,
str._______________________________________, nr.______, bl.______, sc.______, ap.______,
judeţul _____________________, cod poştal______________, tel._________________________,
vă rog să-mi aprobaţi înscrierea în clasa a IXa, anul şcolar 2021 – 2022, la
Colegiul Naţional „GH. ROŞCA CODREANU” Bârlad ,
Profilul:  REAL  UMAN
Specializarea:
 MATEMATICĂ – INFORMATICĂ  FILOLOGIE
 ŞTIINŢE ALE NATURII  ŞTIINŢE SOCIALE

Media V – VIII: ________________________________________

Media Evaluare Naţională:______________________________

Media de admitere:_____________________________________
Doresc participarea titularului prezentei fişe de înscriere la orele de Religie, cultul___________________
NU doresc participarea elevului prezentei fişe de înscriere la orele de Religie
Declar că am luat cunoştinţă de prevederile din Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția
persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a
acestor dateși declar în mod explicit și îmi dau acordul în vederea prelucrării datelor cu caracter personal în
scop contractual și/sau legal de către Colegiul Național „Gh. Roșca Codreanu” Bârlad

Data: Semnătura,

________________ ______________

Date de contact părinţi: Mama Tata


Telefon
E-mail

Doamnei Director al Colegiului Naţional „GH. ROŞCA CODREANU” Bârlad

S-ar putea să vă placă și