Sunteți pe pagina 1din 120

Agenda

Sesiunea I
► Discurs introductiv
► Noutăți legislative și tendințe practice în sfera impozitelor directe
► Ultimele dezvoltări în domeniul Prețurilor de transfer
► Obligațiile fiscale curente privind impozitul pe venit și
contribuțiile sociale
► Sesiune de întrebări și răspunsuri

Sesiunea II
► Noile prevederi legislative privind impozitele indirecte
► Aspecte contabile în contextul închiderii anului financiar
► Ultimele modificări ale Codului de Procedură Fiscală.
Aspecte practice
► Sesiune de întrebări și răspunsuri

Pagina 2
Noutăți legislative și tendințe practice în
sfera impozitelor directe

1. Principalele modificări aduse Codului


fiscal în sfera impozitelor directe
2. Impozitul specific HORECA
3. Aspecte procedurale
4. Ce va urma?

Pagina 3
Principalele
modificări aduse
Codului fiscal în
sfera impozitelor
directe
Reîntoarcerea la anul fiscal calendaristic

► Noi prevederi referitoare la modificarea anului fiscal modificat, începând cu


1 ianuarie 2017

a) Dacă anul fiscal modificat redevine anul calendaristic

Pagina 5
Reîntoarcerea la anul fiscal calendaristic

b) Dacă se modifică perioada anului fiscal modificat

► Termenele de comunicare către autorități a modificării anului fiscal:


a) Până la data de 25 a celei de-a treia luni de la data când s-ar fi făcut închiderea anului
fiscal modificat
b) În termen de 15 zile de la data începerii noului an fiscal modificat

Pagina 6
Facilități fiscale pentru sectorul R&D

► O nouă scutire de impozit pe profit, începând cu 6 ianuarie 2017


► Aplicabilă contribuabililor care desfășoară exclusiv activitate de inovare, cercetare-
dezvoltare, precum și activități conexe acesteia
► Valabilă în primii 10 ani de activitate
► ! De avut în vedere prevederile OG nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și
dezvoltarea tehnologică
► Aspecte de clarificat în viitor: recuperarea pierderilor fiscale, identificarea contribuabililor care
desfășoară exclusiv activitate de inovare, cercetare-dezvoltare, etc.

► Deduceri suplimentare pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare


► Normele de aplicare - publicate în iulie 2016

Pagina 7
Impozitul pe veniturile micro-întreprinderilor

► Începând cu 1 ianuarie 2017:

► S-a redus nivelul minim al capitalului social subscris necesar pentru exercitarea
opțiunii de a aplica impozit pe profit de la înființare (în detrimentul impozitului pe
veniturile micro-întreprinderilor) de la 25.000 Euro la 45.000 RON - aprox. 10.000 Euro

► S-a introdus posibilitatea de a deveni plătitor de impozit pe profit începând cu


1 ianuarie 2017 sau cu trimestrul în care condiția referitoare la nivelul minim
al capitalului social subscris este îndeplinită

Pagina 8
Impozitul pe veniturile micro-întreprinderilor

► Începând cu 6 ianuarie 2017:

► A fost majorat plafonul veniturilor anuale pentru aplicarea impozitului pe veniturile


micro-întreprinderilor de la 100.000 Euro la 500.000 Euro

► Au fost introduse prevederi speciale aplicabile anului 2017, după cum urmează:

► Contribuabilii care se calificau drept plătitori de impozit pe profit dar la 31.12.2016 îndeplinesc
condițiile pentru a deveni micro-întreprinderi, au obligația de a plăti impozit pe veniturile micro-
întreprinderilor începând cu 1 februarie 2017
► ! 25 februarie 2017 - data până la care se comunică autorităților modificarea sistemului de impunere
- termenul de depunere a declarației de impozit pe profit pentru luna ianuarie 2017


Cota de impozit de 1% pentru micro-întreprinderile cu 1 angajat (înainte 2%)

Pagina 9
Alte modificări

► Scutirea de impozit a profitului reinvestit

► Va avea aplicabilitate nelimitată în timp

► Aria de aplicare a fost extinsă și asupra drepturilor de utilizare a


programelor informatice (susținerea sectorului IT&C)

Pagina 10
Impozitul specific
HORECA
Impozitul specific HORECA

► Introdus începând cu 1 ianuarie 2017

► Este specific PJ române care desfășoară următoarele activități:


► 5510 - „Hoteluri și alte facilități de cazare similare”
► 5520 - „Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată”
► 5530 - „Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere”
► 5590 - „Alte servicii de cazare”
► 5610 - „Restaurante”
► 5621 - „Activități de alimentație (catering) pentru evenimente”
► 5629 - „Alte servicii de alimentație n.c.a.”
► 5630 - „Baruri și alte activități de servire a băuturilor”

► Contribuabili = PJ române care la 31 decembrie a anului precedent


► desfășurau, conform actului constitutiv, ca activitate principală sau secundară, una dintre
activitățile corespunzătoare codurilor CAEN mai sus menționate, și
► nu se află în lichidare

Pagina 12
Impozitul specific HORECA

► Modalitate de calcul – formule diferențiate pe categorii de activități desfășurate


► Mai multe activități desfășurate (exceptând complexurile hoteliere) cu codurile CAEN – impozitul specific
se calculează ca sumă a impozitelor calculate pentru fiecare activitate, conform formulelor specifice
► Mai multe unități de lucru – impozitul specific se calculează prin însumarea impozitului specific aferent
fiecărei unități

► Declararea și plata
► Semestrial, până pe 25 inclusiv a lunii următoare
► Suma de plată = ½ din impozitul specific anual
► !Termenul de comunicare către autorități a aplicării de către plătitorii de impozit pe profit a
impozitului specific: 31 martie inclusiv a anului pentru care se plătește impozit specific

► Anul fiscal = anul calendaristic

► Pierderi fiscale
► Se recuperează în următorii 7 ani consecutivi de la data revenirii la sistemul de impozit pe profit
► Termenul începe să curgă de la data înregistrării pierderii

Pagina 13
Impozitul specific HORECA

► Impozit specific vs impozit pe profit

► Contribuabilii care, în cursul anului, realizează venituri și din alte activități în afara celor corespunzătoare
codurilor CAEN aplică sistemul de declarare și plată a impozitului pe profit

► Contribuabilii care desfășoară activități prin intermediul unui complex hotelier și realizează și venituri din
desfășurarea altor activități, aplică sistemul de declarare și plată a impozitului pe profit

► ! Normele de aplicare – nu au fost publicate

Pagina 14
Aspecte
procedurale
Aspecte procedurale

► Declarația 207 privind impozitul reținut la sursă/venituri scutite, pe beneficiari de venit


nerezidenți
► S-a publicat modelul și programul de completare
► Se va depune electronic în anul 2017?
► Presupune înregistrarea fiscală a nerezidenților în România
► Circulara ANAF privind înregistrarea fiscală a nerezidenților în România de către plătitorul de venit

► Administrarea contribuabililor mari/mijlocii


► Criteriile de selecție a contribuabililor mari/mijlocii au fost redefinite
► A fost introdus un nou criteriu specific – criteriul participării directe, conform căruia devin
mari contribuabili și
► PJ care dețin în mod direct minim 50% din titlurile de participare la un mare contribuabil
► PJ la care marii contribuabili dețin în mod direct minim 50% din titlurile de participare
► Criteriul reprezentării fiscale a fost menținut
► Confuzii în practică între reprezentant fiscal vs împuternicit fiscal
► Mari contribuabili administrați de DGAMC - aprox. 3.000 în 2017 vs 1.400 în 2016

Pagina 16
Aspecte procedurale

► Inspecții fiscale - tendințe


► Taxa de raft

► Servicii vs discount-uri și vice-versa

► Reclasificări de substanță (servicii/redevențe)

► Documentația de prețuri de transfer

► Metoda de alocare a costurilor

► Deductibilitatea cheltuielilor cu serviciile

Pagina 17
Ce va urma?
Ce va urma?

► Programul de Guvernare 2017 – 2020: propuneri de măsuri fiscale viitoare

► Eliminarea următoarelor impozite începând cu 1 ianuarie 2018


► Impozitul pe dividende
► Impozitul pe terenul agricol și utilaje agricole/tractoare

► Urgentarea aplicării Directivei 1164/2016 a Comisiei Europene, ce prevede impozitarea


profiturilor multinaționalelor în țările în care acestea se produc

► Impozitarea suplimentară a profiturilor obținute din extracția de resurse naturale și neprelucrate în


România, cu cel puțin 20%, prin adoptarea noii legi a redevențelor, cel târziu, la finalul anului 2017

► Înființarea unei Direcții în cadrul ANAF (în cooperare cu Registrul Comerțului) pe tematica
► Societăților cu pierderi continue (peste 3 ani consecutivi)
► Societăților cu cifră de afaceri nulă
► Creditelor acordate de acționarii privați propriilor societăți care înregistrează pierderi
► Consolidarea Direcției de Prețuri de Transfer

Pagina 19
Ultimele dezvoltări în
domeniul Prețurilor de transfer

Pagina 20
Obligativitatea de întocmire a dosarului la solicitarea
autorităților


Praguri de semnificație peste care contribuabilul are obligația de întocmire și
prezentare a unei documentații de prețuri de transfer numai la solicitarea
autorităților fiscale (emisă în cadrul unei inspecții fiscale)

Documentație specifică de prețuri de transfer necesară doar pentru
tranzacțiile controlate a căror valoare anuală totală este egală cu sau mai
mare decât oricare dintre următoarele praguri de semnificație:

EUR 50.000 dobânzi aferente serviciilor financiare

EUR 50.000 pentru prestări de servicii

EUR 100.000 pentru achiziții/vânzări de bunuri corporale sau necorporale

Notă: Valoarea totală anuală raportată la pragurile de semnificație este cea obtinută prin însumarea valorii
tranzacțiilor cu toate persoanele afiliate (exclusiv TVA)

Pagina 21
Obligativitatea de întocmire a dosarului la solicitarea
autorităților

Prevederi
contribuabili mici / mijlocii / mari care primesc de la
relevante autorități o Solicitare de întocmire și prezentare a
pentru dosarului (cf. 442/2016) în cadrul unei inspecții fiscale

Aplicabilitate
procedurile de administrare inițiate după 1 ianuarie 2016
începând cu

Termene de
întocmire și între 30 - 60 zile (plus o prelungire motivată de cel mult
prezentare 30 zile)

Perioada și
tranzacții specificate prin Solicitarea emisă de autorități în cadrul
documentate inspecției

Pagina 22
Obligativitatea de întocmire anuală a dosarului


Praguri de semnificație peste care contribuabilii din categoria celor mari au
obligativitatea de întocmire anuală a documentației de prețuri de transfer în
termenul legal de depunere a declarațiilor anuale privind impozitul pe profit

Documentație de prețuri de transfer obligatorie a fi întocmită pentru tranzacțiile
controlate a căror valoare anuală totală este egală cu sau mai mare decât
oricare dintre următoarele praguri de semnificație:

EUR 200.000 dobânzi aferente serviciilor financiare

EUR 250.000 pentru prestări de servicii

EUR 350.000 pentru achiziții/vânzări de bunuri corporale sau necorporale

Notă: Valoarea totală anuală raportată la pragurile de semnificație este cea obținută prin însumarea
valorii tranzacțiilor cu toate persoanele afiliate (exclusiv TVA)

Pagina 23
Obligativitatea de întocmire anuală a dosarului

Prevederi
contribuabili din categoria celor mari stabiliți anual prin
relevante
OPANAF
pentru

Aplicabilitate tranzacții cu persoane afiliate efectuate începând cu anul


începând cu 2016

Termene de întocmire anuală obligatorie, în termenul legal de


întocmire depunere a declarației 101 privind impozitul pe profit

maxim 10 zile calendaristice de la primirea solicitării:


Termene de
- solicitare de întocmire și prezentare a dosarului (în
prezentare
timpul unei inspecții fiscale)
- solicitare de prezentare a dosarului (în afara unei
inspecții fiscale)

Tranzacții
toate tranzacțiile controlate ce ating pragurile de
documentate semnificație specificate

Pagina 24
Amenzi, ajustări și penalități

► Neprezentarea sau prezentarea incompletă a documentației prețurilor de transfer conform


solicitării autorităților fiscale și în termenul prevăzut poate conduce la aplicarea unei
amenzi contravenționale în funcție de tipul solicitării și contribuabilului:

01 02

Solicitare de întocmire și prezentare Solicitare de prezentare emisă în afara


emisă în timpul unei acțiuni de unei acțiuni de inspecție fiscală:
inspecție fiscală:
- contribuabili mijlocii/mari: Contribuabili mari: 25.000 – 27.000
RON 12.000 – 14.000 RON (documentație anuală obligatorie)
- alți contribuabili persoane juridice:
RON 2.000 – 3.500

Pagina 25
Amenzi, ajustări și penalități

► Estimarea prețurilor de transfer de către autoritățile fiscale a prețurilor de


transfer pentru tranzacțiile pentru care contribuabilul nu a justificat respectarea
principiului valorii de piață (interpretare în situația neprezentării/prezentării
unei documentații incomplete)

► În cazul efectuării de tranzacții fără respectarea principiului valorii de piață de


către contribuabil, sau în situația estimării prețurilor de transfer de către
autorități: autoritățile pot efectua ajustări ale prețurilor de transfer la nivelul
tendinței centrale a pieței (mediana/media aritmetică) din care pot rezulta
obligații adiționale de impozit pe profit de plată (16%) și obligații accesorii

Pagina 26
Obligațiile fiscale curente privind
impozitul pe venit și contribuțiile sociale

1. Definiții generale

2. Rezidența fiscală

3. Categorii de venituri

5. Formulare modificate

6. Contribuții sociale

7. Aspecte practice

Pagina 27
Definiții generale - Stock Option Plan (SOP)

► Începând cu 1 ianuarie 2017, definiția SOP include şi planurile care


vizează valorile mobiliare care nu sunt tranzacționate pe o piață
reglementată / sistem alternativ de tranzacționare:
► Facilitatea fiscală prevede scutirea de la plata impozitului pe salarii
şi / sau venituri asimilate salariilor la momentul acordării dreptului de
a achiziţiona titluri de participare și cel al exercitării acestuia
► Perioada minimă între momentul acordării şi cel al exercitării trebuie
să fie de 1 an
► Beneficiari: angajaţii, administratorii şi / sau directorii unei persoane
juridice sau ai persoanelor juridice afiliate

Pagina 28
Rezidența fiscală

► S-a aprobat procedura privind rezidența fiscală în România având în


vedere reglementarea rezidenţei parţiale aplicabile de la 1 ianuarie
2016 (Ordinul nr. 1099/2016):

► Cetăţenii străini au obligația de a depune chestionarul de rezidenţă fiscală la sosire


în România dacă stau mai mult de 183 de zile, precum şi la plecare
► Cetaţenii români au obligația de a depune chestionarul de rezidenţă fiscală la
plecare din România dacă pleacă pentru o perioadă mai mare de 183 de zile,
precum şi la întoarcere
► Obligaţia de a prezenta un document ce atestă rezidenţa fiscală într-un alt stat
(dacă este cazul)
► Persoanele fizice care sunt / devin rezidenţi fiscali în România au obligaţia de a
declara venitul obţinut din orice sursă şi să plătească impozit pe venit în România

Pagina 29
Venituri din salarii - facilităţi fiscale

► Scutiri de la plata impozitului pe veniturile din salarii şi / sau


veniturilor asimilate salariilor pentru:

► Persoanele fizice care desfășoară activități de cercetare-dezvoltare aplicativă /


industrială și / sau de dezvoltare tehnologică - începând cu 1 august 2016 (OUG
32/2016 şi Ordinul nr. 4947/899/2018/1840/906 /2016)

► Lucrătorii sezonieri care desfășoară activități pe bază de contract


individual de muncă încheiat pe o perioadă de 12 luni în domeniul
hotelier / restaurante / turism (începând cu 1 februarie 2017)

Pagina 30
Venituri din salarii - facilităţi fiscale

► De la 1 februarie 2017, se aduc modificări condițiilor privind scutirea de la


plata impozitului pe salarii ca urmare a desfășurării activității de creare de
programe pentru calculator (Ordinul nr. 872/5932/2284/2903/2016):

► Se elimină plafonul de venituri de 10.000 USD / angajat / an


► Activitatea desfăşurată este în scopul realizării unui produs
final sau a unei componente a unui produs final, destinat
comercializării
► Se aplică atât în cazul societăților nou înființate (pentru anul
înființării și anul fiscal următor) cât și celor care fac obiectul unei
reorganizări (în anul în care s-a produs reorganizarea)

Pagina 31
Venituri din salarii – deductibilitatea abonamentelor
medicale

► Costurile cu abonamentele medicale suportate de angajați devin


deductibile la calculul impozitului pe veniturile din salarii:

► Deductibilitatea se acordă cumulat pentru primele de


asigurări voluntare de sănătate și serviciile medicale sub formă
de abonament în limita echivalentului în lei a sumei de 400
euro / persoană / an

► Măsura este aplicabilă începând cu veniturile salariale aferente


lunii februarie 2017

Pagina 32
Venituri din pensii

► Începând cu 15 ianuarie 2017, suma lunară neimpozabilă pentru veniturile


din pensii a fost majorată de la 1.000 lei la 2.000 lei

Pagina 33
Venituri din transferul dreptului de proprietate

► Pentru tranzacțiile efectuate începând cu 1 februarie 2017, se stabilește


un plafon neimpozabil de 450.000 lei pentru veniturile obținute din
transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

► Pentru diferența dintre valoarea contractuală și plafonul neimpozabil


(respectiv, 450.000 lei) se va aplica un impozit de 3%

Pagina 34
Formulare modificate 2017

020 030 200


Declarație de Declarație de Declarație privind
înregistrare fiscală / înregistrare fiscală / veniturile realizate din
declarație de mențiuni declarație de mențiuni România
pentru persoane pentru persoane
fizice române și fizice care nu
străine care dețin cod dețin cod numeric
numeric personal personal

201 204 205*


Declarație informativă
Declarație privind Declarație anuală de privind impozitul reținut
veniturile realizate venit pentru asocierile la sursă, veniturile din
fără personalitate jocurile de noroc și
din străinătate câștigurile/ pierderile din
juridică și entități
supuse regimului investiții, pe beneficiari
transparenței fiscale de venit

* Se elimină obligația depunerii formularului 205 pentru plătitorii de venituri din salarii, începând cu salariile aferente anului 2016

Pagina 35
Formulare modificate noi 2017

207 220** 230


Declaraţie informativă Declarație privind Cerere privind
privind impozitul reținut venitul estimat / norma destinația sumei
la sursă / veniturile de venit reprezentând până la
scutite, pe beneficiari 2% din impozitul anual
de venit nerezidenți pe veniturile din salarii
și din pensii

250*** 251*** 603


Decizie pentru Decizie pentru Declarație pe propria
veniturile realizate veniturile realizate din răspundere pentru
din România de străinătate de exceptarea de la
persoanele fizice persoanele fizice plata contribuției de
asigurări sociale de
sănătate

Pagina 36
Contribuții sociale – plafoane

► Eliminarea plafonului la CAS și CASS începând cu veniturile din salarii /


asimilate salariilor aferente lunii februarie 2017
► Introducerea plafonului la CASS (la 5 salarii medii pe economie pe lună)
pentru veniturile din activităţi independente, inclusiv pentru cele din
drepturi de proprietate intelectuală, realizate începând cu ianuarie 2017
► Reintroducerea scutirii de la plata CASS pentru venituri din investiţii şi alte
surse dacă persoanele realizează alte tipuri de venituri pentru care
datorează CASS
► CASS pentru veniturile din pensii se suportă de la bugetul de stat începând
cu 15 ianuarie 2017

Pagina 37
Contribuții sociale pentru veniturile din salarii

2017
Contribuții sociale Angajat Angajator
10,5% 15,8% / 20,8% /
Asigurări sociale – CAS (condiții de muncă normale /
25,8%
deosebite / speciale)
ianuarie 2017 – plafonat*

Asigurări sociale de sănătate – CASS 5.5% 5.2%


ianuarie 2017 – plafonat**

Fondul asigurărilor de somaj


0.5% 0.5%
Concedii și indemnizații de asigurări sociale de 0.85%
-
sănătate plafonat***
Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale - 0.25%

Accidente de muncă și boli profesionale - 0.15% - 0.85%

Pagina 38
Contribuții sociale – indicatori

► Salariul de bază minim brut pe țară pentru 2017*


• 1.250 lei până la data de 1 februarie 2017

• 1.450 lei începând cu data de 1 februarie 2017

► Salariul mediu brut pe țară pentru 2017 nu a fost publicat încă


• 3.131 lei conform proiectului

► Valoarea punctului de pensie


• 917,5 lei până la data de 1 iulie 2017
• 1.000 lei începând cu data de 1 iulie 2017

* Salariul minim este utilizat la stabilirea plafonului de calcul al contribuției privind concediile și indemnizațiile de
asigurări sociale de sănătate

Pagina 39
Contribuții sociale – angajatori nerezidenţi

► A fost publicată procedura de înregistrare în scop de asigurări sociale a


angajatorilor nerezidenți / persoanelor fizice care obțin venituri salariale /
asimilate salariilor de la angajatori nerezidenți (Ordinul nr. 3706/2016 )
- Obligația de înregistrare revine angajatorului nerezident (și poate fi preluată
de angajat în baza unui acord încheiat cu angajatorul) – în cazul în care se
aplică legislaţia europeană sau acordurile în domeniul securităţii sociale

- Obligația de înregistrare revine direct persoanelor fizice care au obligația


plății contribuțiilor de asigurări sociale în România (au obținut un document
de ședere temporară pe teritoriul României) – în celelalte cazuri

► În cazul în care se poate face dovada plății contribuției de asigurări sociale


de sănătate în alte state, potrivit legislației europene sau acordurilor în
domeniul securității sociale, apare obligația depunerii declarației 603 pentru
persoanele fizice (Ordinul nr. 3697/727/2016)

Pagina 40
Aspecte practice

► Plata contribuţiilor sociale pentru angajaţii mobili: se datorează contribuţii


sociale pentru toate veniturile salariale plătite atât din România, cât şi din
străinătate
► Aspecte fiscale şi juridice legate de activităţile dependente vs
cele independente
► Riscuri în cazul în care angajaţii din state terţe încep munca în România
fără acte de muncă legale

Pagina 41
Întrebări?

Pagina 42
Noile prevederi legislative privind
impozitele indirecte

1. Modificări din domeniul


legislației de TVA 2017
2. Tendințe europene. Cazuri CJUE
3. Modificări din domeniul legislaţiei
de accize aplicabile în 2017
4. Modificări din domeniul legislaţiei
vamale aplicabile în 2017

Pagina 43
1
Modificări din domeniul
legislației de TVA 2017
Principalele modificări

► Cota standard redusă de la 20% la 19%

► Contribuabili inactivi – colectare / deducere TVA

► Ajustare TVA bunuri de capital

► Regim special agricultori

► Eliminare formulare / obligații de înregistrare

Pagina 45
Reducerea cotei standard de TVA

► Impact asupra sistemelor informatice

► Exigibilitate TVA și fapt generator


► În contextul modificării cotei de TVA, faptul generator determină cota de
TVA aplicabilă, și eventuale regularizări
► Livrări de bunuri / prestări de servicii efectuate continuu:

► Regula generală: faptul generator intervine la data stipulată în


contract pentru plata facturii

► Când contractul nu stipulează o dată pentru plată – faptul


generator intervine la data la care se emite o factură
► Nu se ia în considerare termenul de plată menționat pe factură

Pagina 46
Reducerea cotei standard de TVA

► Operațiuni de închiriere, leasing, concesionare, arendare:


► Regula generală: faptul generator intervine la fiecare dată specificată în
contract pentru efectuarea plății

► Când contractul prevede că serviciile se plătesc la data emiterii facturii, iar pe


factura se menționează un termen de plată – faptul generator intervine la data
plății facturii (dar nu mai târziu de termenul limită stipulat pentru plata facturii)

Nota: Ca parte a programului de guvernare, actualul guvern isi propune reducerea


cotei standard de TVA la 18% incepand cu 1 ianuarie 2018

Pagina 47
Contribuabili inactivi – colectare / deducere TVA

► Contribuabilii declarați inactivi / au codul de TVA anulat sunt obligați să


plătească TVA aferentă livrărilor dar nu beneficiază de drept de deducere a TVA
aferentă achizițiilor

► În cazul (re)înregistrării în scopuri de TVA


► Exercită dreptul de deducere a TVA aferentă achzițiilor efectuate în perioada în care codul de
TVA a fost anulat, prin înscrierea acesteia în primul decont de TVA depus după inregistrare (sau
unul ulterior)
► Pentru livrări efectuate în perioada în care codul de TVA a fost anulat emit facturi în care
se înscrie distinct TVA colectată și care nu se declară în decontul de TVA

Beneficiarii care achiziționează bunuri / servicii de la contribuabili inactivi / cod de


TVA anulat nu au drept de deducere a TVA aferentă (cu anumite excepții)

► În cazul (re)înregistrării în scopuri de TVA a furnizorului / prestatorului


► Exercită dreptul de deducere a TVA în baza facturilor emise de furnizor / prestator prin înscrierea
acesteia în primul decont de TVA depus după re(înregistrarea) furnizorului / prestatorului

Pagina 48
Ajustare TVA bunuri de capital

► În situația în care bunul de capital


► Este folosit în alte scopuri decât activități economice
► Pentru realizarea de operațiuni care nu dau drept de deducere sau dau drept
de deducere într-o măsură diferită față de deducerea inițială

► Ajustare pentru o cincime sau o douăzecime din TVA dedusă inițial pentru fiecare an în
care apare o modificare a destinației de utilizare
► Se efectuează în perioada fiscală în care intrevine evenimentul generator / ultima perioadă a
fiecărui an (după caz)
► Excepție: trecere de la regim normal de taxare la regim de scutire (întreprinderi mici); livrări
bunuri de capital în regim de scutire (one-off)

Pagina 49
Ajustare TVA bunuri de capital

► În cazul în care apar modificări ale elementelor folosite la calculul TVA deduse
► Ajustarea se efectuează de persoanele impozabile care aplică pro-rata pentru
o cincime sau o douazecime din TVA dedusă inițial
► Se efectuează în ultima perioadă fiscală a anului calendaristic pentru fiecare an
în care apar modificări

► În situația în care bunul de capital al cărui drept de deducere a fost parțial /


integral limitat face obiectul unei operațiuni pentru care TVA este deductibilă
► Ajustarea se efectuează pentru o cincime sau o douazecime din TVA
nededusă inițial
► Se efectuează în perioada fiscală în care intervine evenimentul generator
► Excepții: trecerea persoanelor impozabile de la regimul de scutire (întreprinderi
mici) la regimul de taxare (one-off)

Pagina 50
Regim special pentru agricultori

► Regim special destinat persoanelor impozabile care realizează operațiuni cu


caracter agricol (activități de producție agricolă sau servicii agricole)
► Este opțional (depunere notificare)
► Persoană impozabilă care aplică regimul special:
► Nu are obligația colectării TVA pentru activitățile specifice
► Va colecta o compensație în cota forfetară calculată la c / val bunurilor livrate /
serviciilor prestate
► 1% - 2017
► 4% - 2018
► 8% - 2019
► Nu are drept de deducere a TVA pentru achiziții realizate în cadrul activității în
regim special
► Emite facturi care conțin o mențiune cu privire la aplicarea regimului special
► În cazul realizării de operațiuni intracomunitare – cod (special) de înregistrare în
scopuri de TVA
► Beneficiarii au drept de deducere a compensației în cota forfetară achitată
agricultorilor (similar TVA)

Pagina 51
Eliminare formulare / obligații înregistrare

► Anularea obligației de înregistrarea în Registrul operatorilor


intracomunitari

► Formularul 088

► Alte formulare (392A, 392B, 393)

Pagina 52
Intrastat – obligații declarare

► Praguri valorice Intrastat pentru anul 2017

► 900.000 lei pentru expedieri intracomunitare de bunuri

► 900.000 lei pentru introduceri intracomunitare de bunuri

Pagina 53
2
Tendințe europene.
Cazuri CJUE
Tendințe la nivel UE

► Lupta împotriva fraudei și evaziunii fiscale


► OECD a recomandat dezvoltarea și implementarea unui fișier standard de
audit al Uniunii Europene pentru taxe și impozite (Standard Audit File for
Tax – “SAF-T”)

► Acesta este destinat să ofere autorităților fiscale acces într-un mod facil
la datele relevante într-un format ușor de citit, pentru a permite inspecții
fiscale mai eficiente

► Un număr tot mai mare de administrații fiscale din întreaga lume au


implementat sau sunt în proces de implementare al verificărilor în format
electronic ale înregistrărilor și sistemelor financiare ale contribuabililor

► Pentru moment, SAF-T pare cea mai plauzibilă încercare de a aborda


în mod consecvent controalele fiscale de către autoritățile fiscale

Pagina 55
Pagina 56
Tendințe la nivel european
Propunere de modifcare a Directivei de TVA – sistem
generalizat de taxare inversă

► 7 aprilie 2016 - Plan de acțiune în domeniul TVA => a.o. sistem definitiv de
TVA pentru tranzacții intracomunitare
► 21 decembrie 2016, Comisia a adoptat o propunere de modificare a
Directivei 2006/112/EC în sensul implementării temporare a unui sistem
generalizat de taxare inversă pentru livrări de bunuri și servicii peste o
anumită limită
► Derogare de la sistemul comun de TVA
► Scop – combaterea în mod efectiv a fraudei în SM care nu au această
capacitate administrativă sau care se confruntă cu o creștere substanțială a
fraudei în domeniul TVA
► Acordarea derogării se face în baza unor criterii pre-definite având ca scop
implementarea în SM afectate în mod particular de frauda de tip carusel (un
exces al deficitului de TVA de 5% față de media UE și un nivel al fraudelor de tip
carusel mai mare de 25% față de aceeași medie)
► Un SM care are granite comune cu un SM care a implementat sistemul
generalizat de taxare inversă poate fi de asemenea autorizat să aplice acest
sistem în anumite condiții (având în vedere “fraud shifting”)
Pagina 57
Tendințe la nivel european
Brexit - TVA

► Livrări intracomunitare către UK => Export


► Achiziții intracomunitare din UK => Import

► Operațiuni triunghiulare (măsuri de simplificare)

► Stocuri deținute în țări UE sau în UK (simplificări call-off stock


/ consignment stock)

► Mini One Stop Shop

► Rambursare TVA D9 =>D13

► Înregistrare TVA prin reprezentant fiscal

Pagina 58
Cazuri soluționate în 2016 de CJUE

► C-40/15 Aspiro
► Instrumentare daune de un terț în numele și pe seama asiguratorului – operațiune
scutită de TVA ?
► C-130/15 NEC, C-607/14 Bookit
► Servicii de procesare a plăților cu cardul în legătură cu vânzarea de bilete de cinema /
bilete la diverse evenimente – operațiune scutită de TVA?
► C-576/15 Maya Marinova
► Estimare bază de impozitare TVA pentru bunuri achziționate de la furnizori
și neînregistrate, vândute ulterior fără colectare TVA
► C-24/15 Plockl
► Transferul de bunuri proprii când persoana impozabilă nu este înregistrată în scopuri
de TVA în SM de destinație – operațiune scutită de TVA? Condiții de fond vs condiții
formă
► C-208/15 Stock ’94
► Un operator economic livrează bunuri unui agricultor și îi acordă un împrumut destinat
cumpărării acestor bunuri => operațiune unică în care livrarea bunurilor este prestația
principală. Baza de impozitare = prețul bunurilor + dobânzile plătite pentru
împrumuturile acordate agricultorilor

Pagina 59
Cazuri soluționate în 2016 de CJUE

► C-516/14 Barlis
► Formă facturi – deducere TVA / condiții de fond vs condiții de formă

► C-518/14 Senatex
► Corecție facturi – deducere TVA / efect retroactive / principiul proporționalității

► C-393/15 ESET
► Drept de deducere a TVA aferentă achizițiilor efectuate de o sucursală dintr-un SM
când livrările sunt efectuate de către “mama” din alt SM

Pagina 60
3
Modificări din domeniul
legislaţiei de accize
aplicabile în 2017
Nivel accize în 2017

► Se aplică același nivel de accizare din 2016, cu excepția reducerii nivelului


accizelor pentru următoarele produse energetice

► Benzina cu plumb – 2.530,17 lei / tonă


► Benzina fara plumb – 2.151,13 lei / tonă
► Motorina – 1.796,53 lei / tonă

Pagina 62
4
Modificări ale legislaţiei
vamale aplicabile în 2017
Modificări în vigoare din 2017

► Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1821 al Comisiei de modificare a anexei I


la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifară și
statistică și Tariful vamal comun – aplicabil de la 1 ianuarie 2017

► Regulamentul (UE) 2016/2339 al Parlamentului European și al Consiliului Codului vamal


al Uniunii în ceea ce privește mărfurile care au părăsit temporar teritoriul vamal al Uniunii
pe cale maritimă sau aeriană - supraveghere vamală pentru mărfuri neunionale care au
părăsit temporar teritoriul vamal UE

► Sistemul de înregistrare al exportatorilor (“REX”)


► Sistem pentru certificarea originii bunurilor în cadrul SGP

► ! Definiție “exportator” – în discuție în Grupul de experți vamali din cadrul UE

Pagina 64
Aspecte importante

► Operator economic autorizat (“AEO”)


► Garanții
► Cuantumul acestei garanții la un nivel egal cu cuantumul exact (determinat sau estimat) al taxelor
corespunzător datoriei vamale și altor taxe
► Garanție globală cu un cuantum redus sau exonerare de garanție pentru operatorul economic care
îndeplinește criteriile AEO privind controlul și solvabilitatea
► Valoare în vamă – simplificări
► Declararea- standard versus declarații simplificate, înscrierea în evidențele declarantului (derogare de la
obligația prezentării mărfurilor)
► Regimuri speciale
► Exportator – o nouă definiție ??
► Autorizații - măsuri tranzitorii - reevaluare
► Autorizațiile valabile la 1 mai 2016, dar cu o perioadă de valabilitate limitată rămân valabile până la
expirarea acestei perioade, dar nu mai târziu de 1 mai 2019
► Autorizațiile valabile la 1 mai 2016, dar cu o perioadă de valabilitate nelimitată rămân valabile până la
reevaluare (înainte de 1 mai 2019)

Pagina 65
Principalele modificări ale
reglementărilor contabile
aplicabile societăților comerciale

Pagina 66
Principalele modificări ale reglementărilor
contabile aplicabile societăților comerciale
Sumar

► Procedura de corectare a erorilor cuprinse în situaţiile financiare


anuale şi raportările contabile anuale depuse de operatorii economici şi
persoanele juridice fără scop patrimonial (OMFP 450/2016)

► Declaraţia nefinanciară (OMFP 1938/2016)

► Modificarea reglementărilor contabile conforme cu Standardele


Internaţionale de Raportare Financiară (OMFP 2844/2016)

► Principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor


financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor
economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice,
precum şi modificarea şi completarea unor reglementări contabile (OMFP
166/2017)

Pagina 67
Principalele modificări ale reglementărilor
contabile aplicabile societăților comerciale
Alte modificări legislative

►Modificarea OUG 77/1999 privind unele măsuri pentru prevenirea


incapacităţii de plată (Ordonanta 22/2016)

►Modificarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr.


578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi
taxelor datorate la Fondul pentru mediu (Ordin 2413/2016)

Pagina 68
Procedura de corectare a erorilor cuprinse în situaţiile
financiare anuale şi raportările contabile anuale

Aplicare

► Începând cu data de 12 aprilie 2016

► Termenul maxim de depunere a situaţiilor financiare anuale/


raportărilor contabile anuale care cuprind informaţii corectate este
sfârşitul exerciţiului financiar/anului următor celui la care se referă
situaţiile financiare anuale/raportările contabile anuale la care s-au
constatat erori

Pagina 69
Procedura de corectare a erorilor cuprinse în situaţiile
financiare anuale şi raportările contabile anuale

Erori ce pot fi corectate

► Erorile determinate de completarea eronată a:

► Denumirii entităţii raportoare


► Activităţii CAEN (denumire clasă CAEN şi/sau cod CAEN)
► Formei de proprietate
► Numărului de salariaţi şi/sau a altor indicatori raportaţi prin formularul
"Date informative"

Pagina 70
Procedura de corectare a erorilor cuprinse în situaţiile
financiare anuale şi raportările contabile anuale

Erori ce pot fi corectate

►Situaţiile determinate de următoarele tipuri de erori:

► Transmiterea electronică de situaţii financiare anuale/raportări contabile


anuale în loc de declaraţie de inactivitate,
► Transmiterea electronică a declaraţiei de inactivitate în loc de situaţii
financiare anuale/raportări contabile anuale;
► Transmiterea electronică de situaţii financiare anuale/raportări contabile
anuale folosind un format de raportare cuprins în programul de asistenţă, diferit
de cel corespunzător tipului de entitate
► Netransmiterea electronică a tuturor documentelor prevăzute de lege
(raportul administratorilor, declaraţia pe propria răspundere, raportul auditorului
statutar etc.).

Pagina 71
Procedura de corectare a erorilor cuprinse în situaţiile
financiare anuale şi raportările contabile anuale

Depunerea situaţiilor financiare şi raportarilor contabile corectate

►Se depune, numai la registratura unităţilor teritoriale ale Ministerului


Finanţelor Publice, un alt set de situaţii financiare anuale şi documentele
cerute de lege, respectiv raportări contabile anuale, după caz, care vor
cuprinde informaţii corectate

► Administratorul trebuie să depună şi o declaraţie pe propria răspundere


din care să rezulte că documentele respective au fost retransmise ca
urmare a corectării erorilor constatate, precum şi faptul că acestea reflectă
realitatea entităţii raportoare.

Pagina 72
Procedura de corectare a erorilor cuprinse în situaţiile
financiare anuale şi raportările contabile anuale

► În cazul corectării de erori, indicatorii publicaţi pe site-ul Ministerului


Finanţelor Publice (MFP) au la bază informaţiile retransmise de operatorii
economici. În aceste situaţii, pe site apare menţiunea că "indicatorii
publicaţi se bazează pe informaţiile retransmise la data de "

► Corectarea de către operatorii economici şi persoanele juridice fără scop


patrimonial a erorilor constatate nu exonerează entităţile respective de
sancţiunile contravenţionale prevăzute de legea contabilităţii

Pagina 73
Declaraţia nefinanciară

Context

► S-au transpus parţial prevederile Directivei 2014/95/UE a


Parlamentului European şi a Consiliului din 22 octombrie 2014 de
modificare a Directivei 2013/34/UE în ceea ce priveşte prezentarea de
informaţii nefinanciare şi de informaţii privind diversitatea de către
anumite întreprinderi şi grupuri mari, publicată în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene seria L, nr. 330 din data de 15 noiembrie 2014

Aplicare
► Începând cu data de 1 ianuarie 2017

Pagina 74
Declaraţia nefinanciară

Obligativitatea întocmirii şi depunerii

► Entităţile de interes public care la data bilanţului, depăşesc criteriul de


a avea un număr mediu de 500 de salariaţi în cursul exerciţiului
financiar
► Entităţile de interes public care sunt societăţi-mamă ale unui grup,
care, la data bilanţului pe o bază consolidată, depăşesc criteriul de a
avea un număr mediu de 500 de salariaţi în cursul exerciţiului
financiar

Pagina 75
Declaraţia nefinanciară

Obligativitatea întocmirii şi depunerii

► Categoriile de entităţi de interes public, conform Legii 82/1991:


► Societăţile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe
o piaţă reglementată;
► Instituţiile de credit;
► Instituţiile financiare nebancare, definite potrivit reglementărilor legale,
înscrise în Registrul general;
► Instituţiile de plată şi instituţiile emitente de monedă electronică, definite
potrivit legii, care acordă credite legate de serviciile de plată şi a căror
activitate este limitată la prestarea de servicii de plată, respectiv emitere
de monedă electronică şi prestare de servicii de plată;
► Societăţile de asigurare, asigurare-reasigurare şi de reasigurare;

Pagina 76
Declaraţia nefinanciară

Obligativitatea întocmirii şi depunerii

► Categoriile de entităţi de interes public, conform Legii 82/1991:


► Fondurile de pensii administrate privat, fondurile de pensii facultative
şi administratorii acestora;
► Societăţile de servicii de investiţii financiare, societăţile de administrare
a investiţiilor, organismele de plasament colectiv, depozitari centrali,
casele de compensare, contrapărţi centrale şi operatori de piaţă/sistem
autorizaţi/avizaţi de Autoritatea de Supraveghere Financiară;
► Societăţile/companiile naţionale;
► Societăţile cu capital integral sau majoritar de stat;
► Regiile autonome

Pagina 77
Declaraţia nefinanciară

Conţinutul declaraţiei nefinanciare

► Continut minim: informaţii privind aspectele de mediu, sociale şi de


personal, respectarea drepturilor omului, combaterea corupţiei şi a
dării de mită, inclusiv:
► O descriere succintă a modelului de afaceri al entităţii
► O descriere a politicilor adoptate de entitate în legătură cu aceste
aspecte, inclusiv a procedurilor de diligenţă necesară aplicate
► Rezultatele politicilor respective
► Principalele riscuri legate de aceste aspecte care decurg din operaţiunile
entităţii, inclusiv relaţiile sale de afaceri, produsele sau serviciile care ar
putea avea un impact negativ asupra domeniilor respective şi modul în
care entitatea gestionează riscurile respective
► Indicatori-cheie de performanţă nefinanciară relevanţi pentru activitatea
specifică a entităţii.

Pagina 78
Declaraţia nefinanciară

Publicarea declaraţiei nefinanciare

► Declaraţia nefinanciară se include în raportul administratorilor,


respectiv în raportul consolidat al administratorilor, dupa caz
► Dacă o entitate întocmeşte un raport separat corespunzător aceluiaşi
exerciţiu financiar, care cuprinde informaţiile cerute pentru declaraţia
nefinanciară, entitatea respectivă este scutită de obligaţia de a
întocmi declaraţia, cu condiţia ca acest raport separat:
► Să fie publicat împreună cu raportul administratorilor; sau
► Să fie pus la dispoziţia publicului într-un termen rezonabil care să nu
depăşească 6 luni de la data bilanţului, pe site-ul entităţii, şi să fie
menţionat în raportul administratorilor

Pagina 79
Reglementări contabile conforme cu Standardele
Internaţionale de Raportare Financiară

Aplicare

► Se aplică începând cu situaţiile financiare ale exerciţiului financiar al


anului 2016 cu excepţia prevederilor capitolului 7 "Informaţii
nefinanciare şi informaţii privind diversitatea“, care se aplică de la
data de 1 ianuarie 2017

► Abrogă OMFP 1286/2012 pentru aprobarea Reglementărilor contabile


conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară,
aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt
admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată

Pagina 80
Reglementări contabile conforme cu Standardele
Internaţionale de Raportare Financiară
Entităţi
► Societăţile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe
o piaţă reglementată
► Persoanele juridice prevăzute de Ordinul ministrului finanţelor publice
nr. 666/2015 privind aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu
Standardele internaţionale de raportare financiară de către unele
entităţi cu capital de stat
► Alte entităţi obligate prin prevederi legale să aplice reglementările
respective
► Alte entităţi care au optat pentru aplicarea reglementărilor respective,
condiţiile în care acestea pot opta fiind stabilite prin prevederi legale

Pagina 81
Reglementări contabile conforme cu Standardele
Internaţionale de Raportare Financiară

Modificări aduse reglementărilor contabile conforme cu IFRS


► Cerinţe suplimentare in ceea ce priveste continutul minimal de
informatii, chiar daca acestea nu sunt cerute de IFRS
► Posibilitatea omiterii prezentarii informaţiilor privind indemnizaţiile
membrilor organelor de administraţie dacă prezentarea lor ar face
posibilă identificarea situaţiei financiare a unui anumit membru al
acestora
► În cazul acordării de avansuri şi credite membrilor organelor de
administraţie există obligatia indicarii ratelor dobânzii, a principalelor
condiţii şi a oricăror sume restituite, amortizate sau la care s-a
renunţat
► O descriere a politicii de diversitate aplicate în ceea ce priveşte
organele administrative, de conducere şi de supraveghere ale entităţii;
se include ca o secţiune distinctă a raportului administratorilor
Pagina 82
Reglementări contabile conforme cu Standardele
Internaţionale de Raportare Financiară
Modificări aduse reglementărilor contabile conforme cu IFRS
► La prezentarea tranzacţiilor între părţi legate in situatiile financiare
consolidate:
► nu se includ tranzacţiile între părţi legate incluse în consolidare, care sunt
eliminate cu ocazia consolidării; şi
► se prezintă numai sumele acordate membrilor de administraţie, de
conducere şi de supraveghere ale societăţii-mamă, de către societatea-
mamă şi de filialele sale

► Introducerea cerintelor de raportare a informatiilor nefinanciare


conform OMFP 1938/2016, aplicabile începand cu ianuarie 2017
► Au fost introduse noi conturi pentru a reflecta modul de contabilizare a
anumitor tranzactii (active biologice, etc.) şi pentru a reflecta
corelarea cu planul de conturi aprobat prin OMFP 1802/2014

Pagina 83
Intocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a
raportărilor contabile la 31 decembrie 2016
► OMFP nr. 166/2017 abrogă OMFP nr. 123/2016
► Se reglementeaza întocmirea si depunerea situatiilor financiare
anuale aferente exercitiului financiar 2016 si a raportărilor contabile
anuale întocmite de operatorii economici la 31 decembrie 2016
► Se detaliaza tipurile de situatii financiare anuale care trebuie întocmite
în functie de reglementările contabile aplicabile
► Societătile ale căror valori mobilare au fost admise la tranzactionare
în cursul anului 2016 întocmesc situații financiare anuale individuale
în baza IFRS prin retratarea informațiilor din contabilitatea organizată
conform OMFP 1.802/2014
► În formularul 30 „Date informative”, au fost introduse informații
distincte pentru reflectarea sumelor datorate acționarilor/asociaților
persoane fizice, respectiv persoane juridice

Pagina 84
Modificări şi completari ale reglementărilor contabile
introduse prin OMFP 166/2017

► În cazul în care se efectuează reevaluarea imobilizarilor, în notele


explicative trebuie prezentat si dacă a fost implicat un evaluator
autorizat, potrivit legii
► Suportarea liniară pe durata contractului se aplică şi veniturilor, nu
numai cheltuielilor in cazul stimulentelor acordate cu ocazia încheierii
de contracte de închiriere sau de alte contracte care presupun
acordarea de stimulente pentru atragerea chiriaşilor
► Cheltuielile reprezentând costuri de testare şi veniturile provenite din
vânzarea elementelor produse în timpul aducerii activului la
amplasamentul şi condiţia de funcţionare se înregistrează distinct, în
funcţie de natura acestora, diferenţa dintre cheltuielile şi veniturile
respective urmând a fi înregistrată apoi pe seama activului în curs de
construcţie

Pagina 85
Modificări şi completari ale reglementărilor contabile
introduse prin OMFP 166/2017

► În categoria stocurilor sunt cuprinse și ansamblurile sau complexurile


de locuinţe destinate vânzării
► În cazul investiţiilor imobiliare pentru care nu au fost găsiţi încă
chiriaşi, entitatea înregistrează în contabilitate o cheltuială cu
amortizarea sau o cheltuială corespunzătoare ajustării pentru
deprecierea constatată
► Dobânzile şi penalităţile de întârziere, precum şi alte datorii de natură
similară se recunosc fie în contul de profit şi pierdere, fie în rezultatul
reportat, în funcţie de perioada căreia îi corespund şi cu respectarea
prevederilor reglementărilor contabile
► O promisiune de cumpărare nu generează contabilizarea de cheltuieli

Pagina 86
Modificări şi completari ale reglementărilor contabile
introduse prin OMFP 166/2017

► Asistenţa guvernamentală reprezintă acţiunile întreprinse de guvern


cu scopul de a acorda beneficii economice specifice unei entităţi sau
unei categorii de entităţi care îndeplinesc anumite criterii. Nu include
beneficii care sunt oferite doar indirect, prin acţiuni ale guvernului care
influenţează condiţiile generale de activitate economică, cum ar fi
punerea la dispoziţie de infrastructură în zonele aflate în dezvoltare.

► Subvenţiile guvernamentale reprezintă asistenţa acordată de guvern


sub forma unor transferuri de resurse către o entitate în schimbul
conformării, în trecut sau în viitor, cu anumite condiţii referitoare la
activitatea de exploatare a entităţii. Subvenţiile exclud acele forme de
asistenţă guvernamentală cărora nu li se poate atribui, în mod
rezonabil, o anumită valoare, precum şi acele tranzacţii cu guvernul
care nu se pot distinge de operaţiunile comerciale normale ale entităţii.

Pagina 87
Modificări şi completari ale reglementărilor contabile
introduse prin OMFP 166/2017
► În general, nu este necesar ca o entitate activă în industria extractivă
sau în sectorul exploatării pădurilor primare să prezinte dividendele
plătite unui guvern ca acţionar comun sau obişnuit al entităţii
respective dacă aceste dividende sunt plătite guvernului în aceleaşi
condiţii ca şi celorlalţi acţionari. Cu toate acestea, entitatea va avea
obligaţia de a prezenta dividendele plătite în locul drepturilor de
producţie sau in locul redevenţelor
► Raportul asupra plăţilor către guverne se depune la unităţile teritoriale
ale Ministerului Finanţelor Publice odată cu situaţiile financiare anuale
► În Planul de conturi general se introduc conturile 4318 "Alte contribuţii
pentru asigurările sociale de sănătate“ şi 7865 "Venituri financiare din
amortizarea diferenţelor aferente titlurilor de stat“. Totodata se
redenumeste contul 8031 "Imobilizări corporale luate cu chirie" dupa
cum urmeaza: "Imobilizări corporale primite cu chirie sau în baza altor
contracte similare“

Pagina 88
Aspecte specifice închiderii exercițiului financiar

Determinarea tipului de raportări statutare aplicabil

► Pentru situațiile financiare aferente exercițiul financiar al anului 2016,


încadrarea în criteriile de mărime prevăzute prin OMFP 1802 / 2014 se
efectuează pe baza balanțelor de verificare întocmite la 31 decembrie
2015 şi 31 decembrie 2016
► Modificarea categoriei de raportare are loc atunci cand o entitate
depaşeşte sau încetează să depăşească criteriile prevăzute de OMFP
1802 / 2014 pentru ambii ani (2015 şi 2016)

Pagina 89
Aspecte specifice închiderii exercițiului financiar

Entităţile active în industria extractivă sau în sectorul exploatării pădurilor


primare care sunt obligate să raporteze plăţile efectuate către guverne
sunt:
►Entităţile mijlocii şi mari, indiferent de natura acţionarilor
►Societăţile/companiile naţionale, societăţile cu capital integral sau
majoritar de stat şi regiile autonome
►Entităţile parte a unei asocieri în participaţie care îşi desfăşoară
activitatea în industria extractivă sau în sectorul exploatării pădurilor
primare
►Obligaţia de raportare nu se aplică entităţilor care sunt filiale sau
societăţi-mamă, dacă:
► societatea-mamă intră sub incidenţa legislaţiei naţionale; şi
► plăţile efectuate de entitate către guverne sunt incluse în raportul consolidat
asupra plăţilor către guverne, întocmit de societatea-mamă respectivă

Pagina 90
Aspecte specifice închiderii exercițiului financiar

Imobilizări corporale reevaluate - modificarea politicii contabile

►Tratament contabil în funcție de modalitatea în care rezervele din


reevaluare au fost transferate în contul de rezultat reportat
► Transfer efectuat pe măsura amortizării imobilizării:

► rezerva din reevaluare se va închide pe seama imobilizării căreia


îi corespunde rezerva respectivă (contul 105 = contul 21x);
► Transfer la scoaterea din evidenţă a imobilizării:
► rezerva din reevaluare se va închide pe seama rezultatului reportat
reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (contul 105 =
contul 1175 pentru porțiunea amortizată)
► rezerva din reevaluare rămasă va reduce valoarea imobilizării căreia îi
corespunde (contul 105 = contul 21x pentru porțiunea neamortizată)

Pagina 91
Aspecte specifice închiderii exercițiului financiar

Imobilizări corporale reevaluate - modificarea politicii contabile

► Modificarea politicii contabile de reevaluare a imobilizărilor corporale se


va face în mod prospectiv:
► începând cu exerciţiul financiar curent şi exerciţiile financiare
următoare celui în care s-a luat decizia modificării politicii contabile
► fără afectarea contului de rezultat reportat (contul 1173
"Rezultatul reportat provenit din modificările politicilor contabile")
► fără efecte fiscale aferente perioadelor anterioare
► Trecerea de la metoda reevaluării la metoda costului nu trebuie să
conducă la subevaluarea activelor respective (valoarea care ar fi fost
recunoscută în bilanț dacă acele imobilizări corporale nu ar fi fost
reevaluate)

Pagina 92
Aspecte specifice închiderii exercițiului financiar

Concedii de odihna şi bonusuri acordate salariaţilor

►Concediile de odihnă se înregistrează pe seama datoriilor atunci când


suma lor este comensurată în baza statelor de salarii sau a altor
documente care să justifice suma respectivă. În lipsa acestora, sumele
reprezentând concedii de odihnă se recunosc pe seama provizioanelor
►Prevederile prezentului alineat referitoare la recunoaşterea unor obligaţii
faţă de salariaţi, pe seama datoriilor sau a provizioanelor, se aplică şi în
cazul bonusurilor acordate angajaţilor

Pagina 93
Aspecte specifice închiderii exercițiului financiar

Rezerve reprezentând facilităţi fiscale

►Calculul rezervei legale deductibile (Cod Fiscal) - 5% aplicat asupra


profitului brut, in limita a 20% din capitalul social

►Calculul rezervei legale (Legea societăţilor comerciale) - cel puţin 5%


aplicat asupra profitului net, in limita a 20% din capitalul social

►Rezerva rezultată din repartizarea profitului pentru care s-a calculat


scutirea aferentă profitului reinvestit – diferenta dintre suma profitului
pentru care s-a beneficiat de scutirea de impozit pe profit si partea aferentă
rezervei legale

Pagina 94
Modificarea OUG 77/1999 privind unele măsuri pentru
prevenirea incapacităţii de plată

Aplicare
► Începând cu data de 1 septembrie 2016

Obligaţii
► Persoanele juridice au obligaţia de a întocmi situaţia privind sumele
restante mai vechi de 30 de zile de la emiterea facturii fiscale sau
de la scadenţă, dacă scadenţa este clar specificată, către orice
creditor, respectiv de la orice debitor, persoană juridică, după caz,
cu sediul în România
► Situaţia se va depune prin internet la adresa dedicată în acest
scop, în vederea includerii în procedura de compensare a datoriilor
neplătite la termenele scadente
► Situaţia se actualizează de către contribuabili, în decurs de o zi
lucrătoare de la momentul oricărei modificări survenite.

Pagina 95
Modificarea OUG 77/1999 privind unele măsuri pentru
prevenirea incapacităţii de plată

Obligaţii

► Nerespectarea obligaţiilor legate de ţinerea şi actualizarea evidenţei


obligaţiilor de plată şi a evidenţei creanţelor, precum şi a acelora
legate de transmiterea situaţiei la termenele prevăzute de lege se
penalizează cu amendă între 500 si 1.000 RON (neţinerea şi
neactualizarea evidenţei) sau între 1.000 şi 5.000 RON
(netransmiterea situaţiei)
► Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se efectuează de
către persoanele împuternicite din cadrul Ministerului Finanţelor
Publice

Pagina 96
Modificarea Ordinului 578/2006 pentru aprobarea
Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la
Fondul pentru mediu

► Intrare în vigoare începând cu data de 29 decembrie 2016


► Evidenţa cantitativă şi valorică a activelor, datoriilor şi capitalurilor
proprii, precum şi înregistrarea cronologică şi sistematică,
prelucrarea, publicarea şi păstrarea informaţiilor referitoare la
activitatea desfăşurată se vor realiza în conformitate cu prevederile
Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare
► Documentele relevante pentru stabilirea cantităţilor şi valorilor ce
constituie baza de calcul al contribuţiilor, taxelor, penalităţilor şi altor
sume datorate la Fondul pentru mediu sunt cele prevăzute de Legea
contabilităţii nr. 82/1991, de Legea nr. 227/ 2015 privind Codul fiscal,
şi de reglementările contabile aprobate prin ordin al ministrului
finanţelor publice

Pagina 97
Ultimele modificări ale Codului de Procedură Fiscală.
Aspecte practice

1. Principalele modificări aduse NCPF prin OUG nr. 84/2016


2. Prescripția
3. Inspecția fiscală
4. Contestația Fiscală
5. Procedura judiciară de contestare
6. Frauda fiscală. Reguli anti-abuz
7. Penalitatea de nedeclarare
8. Sesizarea organelor de urmărire penală

Pagina 98
OUG nr. 84 din 16 noiembrie 2016
NCPF se aplică tuturor actelor emise de fisc

► Orice acte emise de organele fiscale precum și actele de executare sunt


anulabile daca nu cuprind următoarele elemente:

- Denumirea organului emitent

- Data emiterii și data de la care își produce efectele

- Motivele de fapt și temeiul de drept

- Numele și calitatea persoanelor care reprezintă organul fiscal

- Semnătura persoanelor împuternicite să reprezinte organul fiscal și


ștampila instituției emitente

- Posibilitatea de a fi contestat, termenul de depunere a contestației precum


și organul fiscal la care se depune contestația

Page 99
OUG nr. 84 din 16 noiembrie 2016
Ordinea de stingere a datoriilor. Consecințe

► Dacă suma plătită nu este suficientă pentru a stinge toate obligațiile,


stingerea se efectuează de drept, în următoarea ordine:

- Obligații principale, urmate de accesorii în ordinea vechimii

- În funcție de data comunicării, pentru diferențele de obligații fiscale


principale și accesorii

► Consecințe:

► Creanțele stabilite prin decizii de impunere trec înaintea celor declarate


ulterior comunicării unor asemenea decizii

► Imposibilitatea suspendării executării silite (prin emiterea unei scrisori de


garanție) sau în instanță prin obținerea unei hotărâri judecătorești

Page 100
OUG nr. 84 din 16 noiembrie 2016
Soluționarea deconturilor de TVA. Măsuri asiguratorii

► REGULĂ: În cazul inspecției fiscale anticipate pentru soluționarea


deconturilor de TVA, aceasta cuprinde doar perioada fiscală în care s-
au derulat operațiunile generatoare a soldului sumei negative de TVA

► EXCEPȚIE: Dacă există indicii cu privire la nerespectarea legislației fiscale


ori stabilirea incorectă a obligațiilor fiscale, perioada supusă inspecției va fi
extinsă în mod corespunzător. Această prevedere se aplică pentru
deconturile de TVA pentru care inspecția fiscală începe după 6 decembrie
2016

► Se clarifică regimul formulării căii de atac împotriva deciziei prin care s-a
dispus instituirea măsurilor asigurătorii care va putea fi introdusă direct în
fața instanței în termen de 30 de zile, fără a fi necesară urmarea
procedurii prealabile

Page 101
OUG nr. 84 din 16 noiembrie 2016
Contestația fiscală

► Se modifică competența de soluționare a contestației fiscale în funcție de


criteriul valoric, pragul inițial de 5 milioane RON fiind redus la 1 milion RON

► Ca urmare, structurile specializate din cadrul direcțiilor generale regionale


și din cadrul DGAMC vor soluționa contestațiile ce au ca obiect creanțe
fiscale de până la 1 milion de RON, iar direcția generală de soluționare a
contestațiilor va soluționa contestațiile cu obiect în valoare de 1 milion RON
sau mai mult

► Se reglementează, de asemenea, competența de soluționare a contestațiilor


care au ca obiect creanțe fiscale accesorii, indiferent de cuantum, la aceeași
autoritate fiscală investită și cu soluționarea contestației deciziei de impunere

Page 102
OUG nr. 84 din 16 noiembrie 2016
Procedura executării silite. Accesorii

► Se introduce mențiunea expresă că pe parcursul suspendării executării


silite în temeiul depunerii unei scrisori de garanție bancară, organul fiscal nu
poate emite și comunica decizii privind obligațiile de plată accesorii.

► În cazul în care o poprire asiguratorie devine executorie, atât terțul poprit cât
și debitorul vor fi înștiințați printr-o adresă de înființare a popririi executorii.

► O altă modificare semnificativă privește introducerea unei excepții în


legătură cu obligația autorității fiscale de a menționa titlul executoriu, natura
și cuantumul debitului pentru care are loc executarea silită, în cadrul popririi
bancare asupra conturilor contribuabilului.

► De asemenea, condiția ca o persoană care intenționează să participe la


o licitație privind valorificarea bunurilor executate silit, de a nu avea
obligații fiscale restante, a fost abrogată.

Page 103
NCPF
Prescripția

Suspendarea termenului
între data începerii inspecţiei
fiscale şi data emiterii
deciziei de impunere dar cu
respectarea duratei legale de
efectuare a acestora
Aplicarea legii în timp
Începutul termenului Taxe și impozite din 2014 și
2015?
1 iulie al anului următor celui
pentru care se datorează sau
obligația Doar taxe și impozite
începând cu 2016?

PRESCRIPȚIE
Page 104
NCPF. Controlul fiscal
Durata inspecției fiscale


Consecințele depășirii duratei inspecției fiscale

Dacă inspecţia nu se finalizează


într-o perioadă reprezentând
dublul duratei legale inspecţia
fiscală încetează fără a se
emite RIF şi decizie de impunere

Se poate relua în perioada de


prescripţie şi doar cu aprobarea
organului ierarhic superior; Efectul
suspensiv al inspecţiei iniţiale cu
privire la prescripţie dispare

Page 105
NCPF. Controlul fiscal
Alte aspecte

 
Nu se poate îngreuna situaţia contribuabilului;

Refacerea inspecției  Poate avea loc şi dacă s-a anulat
verificării ulterioare prin prescripție;
 rezerva

Întrebare: se aplică aceeași sancțiune dacă 
 refacerea inspecției depășește durata legală?


 Obligaţia autorităţii de a
înainte de discuţia finală;
înmâna proiectul de RIF
Discuția finală

Punctul de vedere se depune în 5 zile lucrătoare 
 respectiv 7 zile lucrătoare (mari contribuabili);


 
Se emite doar la cererea contribuabilului;

Decizia de  Sumele din decizia provizoriese preiau şi se
regularizează în decizia finală;
impunere provizorie

 la data la care
Nu constituie titlu executoriu decât
devine executorie decizia finală;

Page 106
NCPF: Contestația fiscală
Procedura de soluționare

Pentru lămurirea cauzei, organul de soluționare poate


Solicita punctul de vedere al MFP, ANAF
Efectuarea unei cercetări la fața locului
sau alte autorități;

Nu se poate crea o situație mai grea contestatorului

Pot fi depuse probe noi în susținerea cauzei

Contestatorul poate solicita susținerea orală a contestației

Solicitare în maxim 30 de zile de la Se convoacă organul emitent și


depunerea contestației contestatorul

Page 107
NCPF. Contestarea deciziei de soluționare
Căi de atac

Acțiune în contencios împotriva deciziei de soluționare a contestației

• În 6 luni de la comunicarea deciziei


• Dacă se atacă în instanță decizia de soluționare prin care s-a desființat actul
contestat cu obligarea încheierii unui nou act, emiterea noului act va avea loc în
30 de zile, urmând ca instanța să se pronunțe și asupra noului act emis
• Dacă s-a respins contestația fără a se intra în fond, instanța, anulând decizia
de soluționare, se va pronunța și pe fondul cauzei

Acțiunea în contencios în situația nesoluționării contestației în 6 luni de


la înregistrare

• Nu se iau în calcul perioadele de suspendare a soluționării


• Instanța se va pronunța pe fond

Page 108
Frauda fiscală. Tranzacții artificiale
Reguli anti-abuz.

► NCPF ►“Situațiile de fapt relevante din punct de vedere fiscal se apreciază


de fisc în concordanță cu realitatea lor economică, …” (art. 14 alin. 2)

► NCPF ► Eludarea legislației fiscale: “În cazul în care, eludându-se


scopul legislației fiscale, obligația fiscală nu a fost stabilită ori nu a fost
raportată la baza de impozitare reală, obligația datorată și, respectiv,
creanța fiscală corelativă sunt cele legal determinate.” (art. 15 alin 1)

► Frauda fiscală – concept legal neunitar, prezent în multiple reglementări și


susceptibil de interpretare și aplicare extinsă, având în centru ideea de
disimulare a realității în scopul eludării unor norme legale cu caracter fiscal
prin folosirea lor abuzivă și contrar scopului pentru care au fost edictate

Page 109
Frauda fiscală. Tranzacții artificiale
Reguli anti-abuz.

► Atunci când NCPF sau CF nu dispun, se aplică prevederile Codului civil

► Art. 1237 C.civ. - “Frauda la lege” ► “acea operațiune prin care, la


întocmirea unui act juridic, în scopul eludării unor norme legale imperative,
sunt uzitate alte norme legale, prin deturnarea acestora din urmă de la
scopul în care au fost edictate de legiuitor” – ICCJ, Decizia 1386/2014

► Codul fiscal ► La stabilirea sumei unui impozit, fiscul poate să nu ia în


considerare o tranzacție care nu are un scop economic, ajustând
efectele fiscale ale acesteia

► Organul fiscal este obligat să motiveze în fapt decizia de impunere emisă


ca urmare a neluării în considerare a unei tranzacții

Page 110
Frauda fiscală. Tranzacții artificiale
Reguli anti-abuz.

► Prin tranzacție fără scop economic se înțelege orice activitate care nu


este destinată să producă avantaje economice și care determină, în mod
artificial ori conjunctural, o situație fiscală mai favorabilă.

► Conform Doctrinei acesta este o clauză “anti-abuz” și transpune în


mod incorect teoria realității economice

► Noua abordare a fiscului ► Lipsa unei proceduri de verificare a


tranzacțiilor sau încălcarea unei astfel de proceduri = abordare
neprudențială a contribuabilului în modul de desfășurare a
activității economice

► Atunci când lipsa de diligență a contribuabilului duce la încheierea de


tranzacții păguboase pentru acesta din urmă organul fiscal pune sub
semnul întrebării existența scopului economic al respectivelor tranzacții?

Page 111
Frauda fiscală. Tranzacții artificiale
Reguli anti-abuz. Legislație domestică

► Cauza sau scopul este elementul care răspunde la întrebarea – «de ce»
ori «pentru ce» s-a încheiat o anumită tranzacție?
► Potrivit Codului civil, doar obligația fără cauză nu poate avea nici un efect.
► Cauza este prezumată până la dovada contrarie. Ea nu trebuie
dovedită, existența ei fiind prezumată.
► Conform Codului Civil dacă nu există o eroare asupra cauzei sau
contraprestația nu este inexistentă la momentul semnării tranzacției, nu se
poate reține lipsa cauzei (scopului economic)
► Fiscul trebuie să dovedească legătura de cauzalitate dintre lipsa de diligență
la încheierea tranzacției și paguba rezultată din respectiva tranzacție
► Conform Doctrinei ► Tranzacțiile desfășurate conform obiectului principal
de activitate nu pot fi considerate artificiale

Page 112
Frauda fiscală. Tranzacții artificiale
Reguli anti-abuz. Legislație domestică

► Directiva (UE) 2016/1164 a Consiliului din 12 iulie 2016 definește


norma generală anti-abuz
► Normele generale anti-abuz ar trebui aplicate acordurilor care nu sunt
autentice. Un acord nu este autentic în măsura în care nu este întreprins din
motive comerciale valabile care să reflecte realitatea economică.
► Comunicarea CE către Consiliu și către Parlamentul European din data de
10.12.2007 privind aplicarea măsurilor anti-abuz în domeniu impozitării
directe ► Normele anti-abuz trebuie să se limiteze la situațiile în care există
un element suplimentar de abuz.
► Depistarea unui aranjament pur artificial constă într-o analiză comparată
a fondului și formei. Fiscul trebuie să dovedească legătura de cauzalitate
dintre lipsa de diligență la încheierea tranzacției și paguba rezultată din
respectiva tranzacției

Page 113
Implicațiile Noului Cod de Procedură Fiscală
Penalitatea de nedeclarare!

IMPACT: orice stabilire de sume suplimentare va genera aplicarea penalității


de întârziere asupra sumelor suplimentare stabilite de inspecție

SOLUȚIE: verificarea preventivă a declarațiilor fiscale înainte de începerea


inspecției fiscale

► Rectificarea declarațiilor fiscale până la data înregistrării în RUC

► Planificarea inspecției fiscale capătă o importanță deosebită

► Reducere cu 75% in caz de achitare sau eșalonare a debitului principal

► Limitare totuși la nivelul creanţei fiscale principale (pentru dobânzi nu există)

Page 114
Implicațiile Noului Cod de Procedură Fiscală
Corectarea declarațiilor fiscale

► Declarația de impunere nu poate fi corectată după anularea


rezervei verificării ulterioare

► Rezerva se anulează:
► La împlinirea termenului de prescripție;
► Ca urmare a unei inspecții fiscale

► Prin excepție de la prevederile alin. (5), declarația de impunere poate fi


corectată după anularea rezervei verificării ulterioare în situația în care
corecția se datorează îndeplinirii sau neîndeplinirii unei condiții
prevăzute de lege care impune corectarea bazei de impozitare;

► Orice persoană poate efectua plata unor obligații fiscale pentru care s-
a împlinit termenul de prescripție, însoțită de o declarație pe propria
răspundere cu privire la opțiunea efectuării plății.

Page 115
Redeschiderea rezervei verificării ulterioare

Corectarea declarațiilor
– redeschidere rezervă

Pentru elementele bazei de


impozitare care fac obiectul
corecţiei, dacă rezerva s-a Pentru toate elementele bazei
anulat ca urmare a inspecţiei de impozitare dacă rezerva
s-a anulat ca urmare a
prescripţiei

Page 116
Sesizarea organelor de urmărire
VCPF vs NCPF. Consecințe

► Organul de inspecție fiscală are obligația de a sesiza organele judiciare


competente în legătură cu constatările efectuate cu ocazia inspecției
fiscale și care ar putea întruni elemente constitutive ale unei infracțiuni, în
condițiile prevăzute de legea penală. (Art. 132 alin. 1)

► Organul de soluționare poate suspenda → decizie motivată, soluționarea


contestației atunci când organul de control a sesizat organele în drept cu
privire la existența indiciilor săvârșirii unei infracțiuni în legătură cu
mijloacele de probă privind stabilirea bazei de impozitare și a cărei
constatare ar avea o înrâurire hotărâtoare asupra soluției ce urmează să
fie dată în procedură administrativă (art. 277 alin. 1 lit. a)

Page 117
Întrebări?

Page 118
Contact

► Adrian Rus
Partener, Prețuri de transfer

► Gabriel Sincu ► Stela Andrei


Director Executiv Coordonatorul Senior Manager, Impozit pe venit
birourilor regionale de și contribuții sociale
Asistență fiscală ► Costin Manta
Email: gabriel.sincu@ro.ey.com Senior Manager, Impozite Indirecte

► Alex Grecu ► Radu Tudoran


Director Executiv, Contabilitate
Manager în cadrul biroului de și conformitate fiscală
Asistență fiscală din Timișoara
Email: alexandru.grecu@ro.ey.com ► Steluța Niță
Manager, Contabilitate
și Conformitate Fiscală
► Călin Stan
Manager, Litigii și Dispute Fiscale

Page 119

S-ar putea să vă placă și