Sunteți pe pagina 1din 9

Pregătirea mărfurilor alimentare în vederea vânzări

În zona de vânzare a magazinului, mărfurile trebuie să sosească complet


pregătite pentru vânzare. Pregătirea bunurilor pentru vânzare
includeoseriedeoperațiunipentruaaducebunurileîndeplinădisponibilitate pentru
vânzare către clienți. Natura și volumul acestor operațiuni sunt determinate de
proprietățile produsului, de gradul de pregătire pentru
vânzareșidemetodeledevânzareabunurilor.

Operațiunile de pregătire a bunurilor pentru vânzare sunt împărțite în


operațiunigeneraleșispeciale.

Operațiunile pregătitoare comune tuturor mărfurilor includ: despachetarea,


sortarea, verificarea corectitudinii marcajului, prezentarea (modernizarea),
mutarealaetajuldetranzacționare,înlocurileundesuntplasatemărfurile.

Despachetarea reprezintă eliberarea mărfurilor din containere de transport


externe,materialedeambalareșipachet.

Sortare - prevede gruparea mărfurilor în funcție de caracteristicile


sortimentului: dimensiuni, stiluri,clase,prețuri.

Pregătirea pentruvânzarea de articolede scrisși papetărieșcolarăinclude


înregistrareaeticheteidepreț(anexă).

Rafinarea mărfurilor implică curățarea lor de praf, murdărie, călcare,


îndepărtareagrăsimiidinfabrică,eliminareadefectelor minore etc.

Marcarea include atașarea etichetelor la mărfuri care indică numele mărfii,


numărularticolului,clasa,dimensiunea,prețul.

Despachetarea mărfurilor include eliberarea mărfurilor din containere externe de


transport, apoi sunt sortate, curățate de praf, murdărie, sunt eliminate defectele
minore, se verifică marcarea corectă, se întocmesc
etichetedepreț.esterecomandabilsăefectuațiacesteoperațiuniînîncăperi speciale cu
locuri de muncă echipate. În magazinele mari se pot asigura despachetarea,
ambalarea, tăierea, atelierele pentru reparații minore ale mărfurilor.

Responsabilitatea pentru calitatea pregătirii bunurilor pentru vânzare este


suportatădeșefiisecțiilorșidepartamentelordemagazine,managerulzonei de vâ nzare.
Operațiunilespecialedepregătireamărfurilorpentruvânzareseefectuează
cumărfuricarenecesitămetodeșitehnicispecialedeasamblareșiinstalare, ambalare etc.
Sunt specifice numai anumitor produse.

În special, bunurile complexe din punct de vedere tehnicșibunuriledintr-un


sortiment complex necesită operațiuni speciale pentru a le pregăti pentru vânzare.
Fiecare unitate comercială trebuie să fie etichetată cu o scurtă
specificațietehnicășiadnotare.

Numele și tipul mărfurilor, greutatea netă, costul, data ambalării, numărul


ambalatorului sau numele vânzătorului sunt indicate pe ambalaj sau pe
eticheteleplăcii.

Desigur, atunci când tranzacționați mărfuri preambalate o pe raț ii


pre găt it o are suntminimizate,ceeaceaccelereazăsemnificativprocesulde
vânzare,creștevolumulvânzărilorșiîmbunătățeșteculturaserviciuluipentru clienți.

Din punctul de vedere al minimizării costurilor, cel mai eficient este


ambalarealaîntreprinderileindustrialesaulalegăturileintermediare.

Pregătirea mărfurilor pentru vânzare trebuie efectuată înainte de deschiderea


magazinului sau în timpul liber de la serviciul pentru clienți. Mărfurile pregătite
pentru vânzare sunt plasate în căruțe, cutii-tăvi, containere-echipamente pentru
livrare în zona de vâ nzare.

Concomitent cu pregătirea mărfurilor pentru vânzare, este necesară pregătirea zonei


de vânzare, care se încheie cu o verificare a funcționării caselor de
marcatșiaechipamentuluidecântărire.

Sarcina 8.

Amplasarea și afișarea produselor alimentare pe echipamente tehnologice


comerciale. Implementarea exploatării comerțului și a echipamentelor tehnologice.

Nivelul de servicii pentru clienți, crearea condițiilor de lucru optime pentru


lucrătorii de vânzări și furnizarea de performanțe economice ridicate ale operațiunii
magazinului depind în mare măsură de cât de rațional este echipat cu
echipamente comerciale. La rezolvarea problemelor legate de
echipamentele tehnice ale magazinelor Atentie speciala ar trebui să se acorde
alegerea tipurilor și modelelor de echipamente comerciale și determinarea setului
optim al acestuia.
Alegereatipurilordeechipamenteșicompletareasetuluisăuartrebuisăse
bazezepeurmătoareleprincipiidebază:

conformitateaechipamentuluicuprofilulprodusuluișidimensiunilezoneide
vâ nzare a magazinului;

echipareamagazinelorcuechipamentecomercialeartrebuirealizatăținând
seama de metodele de vâ nzare a bunurilor utilizate;

Determinarea unui set rațional de echipamente comerciale și natura amplasării


acestuia au un impact semnificativ asupra eficienței utilizării spațiuluidedepozitare.

Cu echipamente tehnologice eficiente ale întreprinderii. Echipamentul


asigură utilizarea eficientă a spațiului de vânzare cu amănuntul al
magazinului,cuuninteriormoderntehnologicșiartisticaletajuluicomercial.

Echipamentele selectate și plasate corect vă permit să extindeți oferta de bunuri, să


creați mai multă comoditate pentru serviciul clienți, să creșteți cifra de afaceri pe
metru pătrat de spațiu comercial și astfel să obțineți indicatorideeficiențămai mari
spaț iu co me rcial .

Zona optimă de instalare, adică suprafața zonei de vânzare ocupată de


bazeledecomerțșiechipamentetehnologice.

Utilizarea eficientă a spațiului de vânzare cu amănuntul poate fi realizată dacă


magazinele sunt echipate cu echipamente de vânzare cu amănuntul care au o zonă
de afișare suficient de mare. Cu aceeași zonă de instalare, zona pentru afișarea
mărfurilor poate fi diferită în funcție de tipurile și compozițiile echipamentelor
comerciale, de numărul de articole pentru afișareamărfurilor.

1. Tehnici de etalare a marfurilor


Etalarea marfurilor = ansamblu de procedeee si reguli de prezentare a marfurilor,
care urmaresc realizarea unei oferte active, apte sa asigure cresterea vanzarilor si sporirea
profitului comerciantului.
Etalarea marfurilor actioneaza asupra consumatorului in mai multe sensuri:
▪ pune in valoare articolul, realizeaza o legatura intre publicitatea din presa, mass
- media si locul de vanzare a acestui articol;
▪ poate modifica dorinta de cumparare a unui client;
▪ furnizeaza anumite informatii inedite despre utilizare produsului, pe care-l pune in
valoare, creand deci, noi mobiluri de cumparare.
Scopul final al etalarii consta in:
✓ -atentionarea clientului, care prin natura sa, poate fi preocupat, visator sau neatent;
✓ atragerea si oprirea clientului spre informare;
✓ nasterea unei cereri de impuls;
✓ materializarea impulsului intr-o cumpararea eficient.
Etalarea marfurilor in vitrine
Vitrina - reprezinta, in miniatura, mijlocul cel mai eficient de intretinere continua a
dialogului dintre comerciant si clientii sai;
- este cel mai direct mod de informare a cumparatorului despre sortimentele si
calitatea marfurilor existente in magazin.
Pentru a realiza o etalare estetica se pot combina diverse elemente astfel incat sa se
obtina efecte cat mai placute:
Culoarea - etalarea foloseste culoarea ca un mijloc deosebit de eficace. Se folosesc
atat culorile calde (rosu, portocaliu, vernil) care "vin" mai in fata dar si culorile reci (albastru,
verde) care se "duc" spre fundalul vitrinei. Se poate folosi si numai o singura culoare.
- are un rol activ. Acest efect specific obtinut prin diferite combinatii pe o anumita tematica,
creeaza ambianta necesara si dirijeaza privirea catre articolele etalate.
Spatiul - etalarea se realizeaza in spatiul intregii vitrine. In aranjarea materialului
expus, se utilizeaza diferite forme si linii:
- linia verticala - subliniaza forta si soliditatea;
- linia orizontala - sinonima cu odihna, calmul si linistea;
- linia oblica - antreneaza miscarea, viata, mobilitatea;
- linia franta - simbol al dinamismului;
- linia curba - simbol al elegantei, rafinamentului, nobletei.
Lumina - culorile, materialele utilizate sunt bine puse in evidenta de o lumina bine
aleasa, care nu stanjeneste privirea celor interesati. Felul marfurilor prezentate impune diferite
grade de iluminare.
Etalarea corespunzatoare a marfurilor in vitrine pretinde realizarea urmatoarelor
cerinte:
- selectionarea cu multa grija a produselor ce urmeaza a fi expuse, evitandu-se prezentarea
unui numar prea mare de articole;
- fiecare produs etalat sa constituie un punct de atractie;
- etalarea sa fie echilibrata, logica;
- sa formeze un punct de sprijin realizat prin diferite grupaje de materiale decorative;
- etalarea pe grupe de utilitati, petru a le identifica cu usurinta;
- etalarea pe orizontala a produselor grele sau cu volum mare, linia orizontala, intrerupandu-se
prin pauze de decor, pentru a evita monotonia;
- dotarea pe verticala asigura sesizarea tuturor tipodimensiunilor la sortimentele expuse;
- produsele care prezinta accesorii (robotul de bucatarie, aspirator) se etaleaza impreuna cu
acestea, iar produsele formate din mai multe subansamble se vor prezenta in stare asamblata
(biciclete, corpuri de iluminat);
- produsele cu ambalaje care au un aspect publicitar pronuntat se pot etala ambalate cu
conditia ca cel putin unul sa fie dezambalat si prezentat in stare de functionre.
Modalitatile de realizare tehnica a etalarii marfurilor in vitrine se pot grupa in trei categorii,
astfel:
- Etalarea - catalog - se caracterizeaza prin multimea articolelor prezentate, evitandu-se insa
impresia de dezordine prin alegerea unui subiect de decor.
- Etalarea - tema - consta in realizarea unei vitrine plecand de la o idee conducatoare (luna
cadourilor, evenimete cultural - sportive, etc.).
- Etalarea - documentara - are un caracter tehnic;
- are ca scop mai buna cunoastere a unor produse, cu referire la particularitatile lor
constructive si de functionare, la modalitatile lor de folosire. Aces mod de prezentare se
foloseste la aparatele electrocasnice si electronice.
Tehnica de realizare a etalarii prezinta particularitati deosebite in functie de grupa
de marfuri si de nivelul vitrinei.
Etalarea incaltamintei presupune apelarea fie la vitrine strict specializate, fie la cele
generale, unde incaltamintea apare ca articol complementar pentru confectii. Gruparea se
face pe destinatii de utilizare (de sezon, de casa), pe categorii de cumparator (sex si varsta) si
in cadrul acestora pe modele si culori. Se utilizeza suporti de etalare universali (cuburi,
prisme, cilindrii), care ajuta la ridicarea pe verticala, precum si pe suporti de
incaltaminte specializati care contribuie la asezarea incaltamintei in pozitii diferite, astfel
incat sa puna in valoare modelul acesteia.
Etalarea jucariilor se va face sugerand abundenta si varietate. Abundenta de produse se va
realiza prin ridicarea expunerii pe verticala, folosind in acest scop panouri, gratare. Gruparea
jucariilor se poate face pe meserii si preocupari.
Etalarea aparatelor electronice se face pe grupe de produse: radioreceptoare,
radiocasetofoane, televizoare in toate variantele de modele, culori si finisaje. Suportii de
etalare vor fi simpli, rezistenti si caserati cu material textil, iar din combinarea lor sa rezulte
gradene stil amfiteatru sau compozitii cu volume ritmate. Etalarea lor se poate face combinand
produsele intre ele, asa cum se regasesc ele in interiorul unui apartament.
Etalarea marfurilor in interiorul magazinului urmareste sa asigure:
- o abundenta de marfuri;
- o varietate cat mai mare si nu evidentierea unei anumite categorii de marfuri;
- un flux rational si o circulatie activa a clientilor, care sa permita acestora cuprinderea intregii
suprafete a magazinului si contactul direct cu marfa.
Alte cerinte care trebuie avute in vedere la realizarea tehnica a expunerii marfurilor in
interiorul magazinului, se refera la:
- pentru marfurile care necesita o informare suplimentara cu privire la partea tehnica si
performante este necesar ca acestea sa fie prezentate prin panouri, afise, etichete in care sa se
precizeze caracteristicile si parametrii tehnico-functionali;
- pentru marfurile ce necesita o prezentare directa se vor amenaja spatii speciale
pentru demonstratii (aparate electrocasnice);
- articolele ce urmeaza a fi vandute cu prioritate se vor etala in locurile frontale;
- articolele din cadrul unor grupe de marfuri se expun impreuna pentru a da
posibilitatea clientului de a gasi la un loc marfuri inrudite;
- marfurile cu circulatie rapida vor fi expuse aproape de magazia de mana, pentru ca si acestea
sa fie in atentia cumparatorilor;
- in colturile salii de vanzare pot fi expuse marfuri de cerere zilnica, pentru a face si din
acestea puncte atractive;
- capetele de gondole sau stendere sa fie utilizate ca locuri pentru prezentarea notatilor, unde
etalarea va fi fantezista si cu un caracter puternic publicitar;
- pentru unele produse, cum sunt cele electrocasnice si electrice expunerea este indicat sa se
faca si in starea lor de functionare.
Modalitati de realizare tehnica a etalarii marfurilor in interiorul magazinului
Ceea ce trebuie sa se scoata in evidenta la etalarea marfurilor in interiorul magazinului este
abundenta de produse, ca fiind principalul punct de atractie a consumatorilor. Marfurile
trebuie sa fie expuse cat mai estetic in functie de caracteristicile lor merceologice.
Exemple cum se realizeaza expunerea la unele grupe de marfuri alimentare si nealimentare:
Conservele:
- sunt expuse pe gondole pe grupe comerciale de consum: de legume, de fructe, de carne, de
peste;
- expunerea se face pe verticala cu evidentierea sortimentului pe orizontala;
- locul de etalare va fi marcat cu indicatoare de grupa;
- la capetele gondolelor vor fi prezentate produse noi, deci un colt al noutatilor unde vor fi si
panouri cu referire la caracteristicile conservei, modul de folosire, pret, etc.
- se vor folosi elemente de reclama comerciala cu trimiteri la firma producatoare, cu
sublinierea valorii nutritive;
- prin etichete executate estetic si vizibil va fi mentionat pretul conservelor;
- conservele de dimensiuni mai mici se expun in vrac, in navete, cosuri, carucioare, boxpalete;
- in cadrul acestor grupe conservele se aseaza pe sortimente, astfel: conservele din legume: in
saramura, in bulion, in ulei si in otet; conservele din fructe: compoturi, creme, gemuri
si dulceturi; conservele din carne: in suc propriu, mixte; conservele din peste: in ulei, in sos
tomat, cu legume, in suc propriu.
Bauturile:
- datorita ambalajului din sticla, bauturile se preteaza foarte bine la etalarea pe verticala, tinand
seama ca sticlele de vin, de exemplu se pot asza si oblic;
- se expun in rafturi, gondole si boxpalete etajate, grupate astfel: bauturi alcoolice nedistilate,
vinuri: vinuri de masa, de regiune, superioare; bauturi alcoolice distilate: rachiuri naturale si
cele industriale; bauturi nealcoolice: ape minerale, siropuri, sucuri si bauturi racoritoare;
- se folosesc elemente de decor, inspirate din activitati viticole;
- locul de expunere va fi marcat de un indicator, iar fiecare grupa sortimentala va fi insotita de
o eticheta de pret cu denumirea produsului;