Sunteți pe pagina 1din 1

NOTA EXPLICATIVA

Subsemnatul(a) ______________________ avand calitatea de __________ la __________ angajat de la data


de ___/___/____, domiciliat in __________ judetul/sector _________ bdul/str. _________________, nr. ___,
bloc ___, sc. ___, et. ___, ap. ___, telefon ____________, legitimat cu BI/CI/Pasaport seria ____, nr.
___________, eliberat de __________, la data de ___/___/____, CNP _____________ la intrebarile puse de
____________________________, avand functia de ____________________ la
unitatea....................................................................................................................., dau urmatoarele explicatii:

1. Intrebare: _____________________________________________________

1. Raspuns: _____________________________________________________

2.Intrebare: _____________________________________________________

2. Raspuns: _____________________________________________________

3. Daca mai aveti ceva de adaugat? __________________________________

________________________________________________________________

Semnatura salariat, 

Data in fata noastra, azi ............... 


Semnatura ................

S-ar putea să vă placă și