Sunteți pe pagina 1din 1

Continente și țări - reprezentări cartografice.

Harta politică a lumii

Harta este o reprezentare micșorată, aproximativă și convențională a suprafeței


terestre. Spunem că harta este o reprezentare micșorată pentru simplu motiv că atunci când
o realizăm micșorăm suprafața terestră. Pentru că forma Pământului este sferică (de geoid)
iar harta este plană, imaginea hărții nu mai este fidelă realității, ci s-a modificat, de aceea
spunem că harta este o reprezentare aproximativă. Pe orice hartă se folosesc o serie de
semne convenționale (în primul rând culorile: albastru pentru ape, verdele pentru câmpii,
galben pentru podișuri, maro închis pentru munți etc), motiv pentru care harta este
convențională.
Reținem că știința care se ocupă cu realizarea hărților se numește cartografia.
Primele reprezentări în plan datează din anul 6500 î.Ch. 
Tipuri de hărți:
 fizice - pe care sunt redate formele de relief, apele (ca în exemplul de mai sus)
 politice - pe care sunt reprezentate statele lumii, fiecare cu câte o culoare 
 tematice: turistice, rutiere, meteo, economice etc.
Din analiza hărților Europei observăm o serie de caracteristici ale țărilor:
 unele sunt insulare: Islanda, Cipru
 altele sunt peninsulare: Italia, Grecia
 altele sunt fără ieșire la mare: Ungaria, Rep. Moldova
După mărime, întindere, țările se clasifică în:
 mari: Franța, Germania
 medii: România, Polonia
 mici: Ungaria, Elveția
 foarte mici: Cipru, Malta.
Țările pot fi clasificate și după alte criterii:
 după numărul de locuitori
o foarte mari: China (1,4 miliarde loc), India (1,3 miliarde loc)
o mari: SUA (300 mil loc)
o mijlocii: Germania (80 mil loc), Franța (60 mil loc)
o mici: Bulgaria (9 mil loc)
o foarte mici: Vatican (1000 loc)
 după suprafață
o foarte mari: Rusia (17 mil kmp)
o mari: Canada și China (cu peste 9 mil kmp fiecare)
o medii: (Japonia)
o mici: Vatican (0,44 kmp)

S-ar putea să vă placă și