Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DIDACTIC- ACTIVITATE INTEGRATĂ

Data:
Grădinița: cu Program Prelungit nr.7-Structură G.P.N.,POPA LUPU,,- loc.Sighetu Marmaţiei
Propunător: OROSZ ELENA

Nivelul: I
Grupa: mijlocie GRUPA SPIRIDUȘILOR

Tema anuală: CUM / CÂND ȘI DE CE SE ÎNTÂMPLĂ?


Tema săptămânii: LEGUME DE TOAMNĂ
Tema zilei: LEGUME BUCLUCAȘE
Tipul activităţii: Verificare şi consolidare de cunoştinţe
Modalitate de realizare : Activitate integrată
Componeța activităților: ALA1 ADP, ADE,ALA2
Categorii de activități:

ACTIVITĂȚI LIBER ALESE ( ALA I):


centre de interes:

CONSTRUCȚII: ,,Lădițe pentru legume”


Mijloc de realizare: joc
ARTĂ: ,,Leguma preferată’’
Mijloc de realizare: desen
JOC DE MASĂ: ,,Din jumătăți – întreg!’’
Mijloc de realizare: joc - exercițiu

ACTIVITĂȚI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ ( ADP )


Întâlnirea de dimineaţă: ,,Zâna Toamnă oare ce ne-a adus ? ’’ – discuții libere
Prezența: ,,Bine ai venit, steluță dragă !’’
Calendarul naturii: ,,Cum e vremea azi, spiridușii o știu.’’
Împărtășirea cu ceilalți: ,,Ce darnică e Zâna Toamnă ! ’’
Tranziţii: cântec ,,A,a,a, acum e toamnă, da!"
,, Ne pregătim de activitate ’’ – deprinderi de ordine
ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE (ADE)

DOMENIUL LIMBĂ ȘI COMUNICARE: ,, Povestea legumelor lăudăroase”


Mijloc de realizare: povestire
DOMENIUL PSIHOMOTRIC - educație fizică: Mers înainte pe un teren variat cu transportare de obiecte (legume de toamnă).
Joc ,,Ștafeta”. Complex de exerciții: ,,Clopotul”, ,,Cântarul” , ,,Avioanele”, ,,Hip-hop”.
Mijloc de realizare: exercițiul fizic, jocu de mișcare;
JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI ALESE ( ALA2 )
JOCURI CU REGULI: ,,Am căzut într-o fântână”; ,,Poștașul”; ,,Liniștea”;
Mijloc de realizare: joc cu grupa întreagă
SCOPUL ACTIVITĂȚII:
Dezvoltarea capacității de a se concentra și de a asculta cu atenție o poveste ,precum și consolidarea unor deprinderi motrice (mersul).

OBIECTIVE:

ACTIVITĂȚI LIBER ALESE ( ALA I):


CONSTRUCȚII:
Obiective operaționale:
-să denumescă materialul primit;
-să selecteze piesele pentru a obține obiectul dorit;
-să construiască liber lădițele pentru legume ;
Strategii didactice:
Metode: explicația, exercițiul, conversația, observația, problematizarea, munca individuală/ în pereche;
Materiale didactice
ARTĂ:
Obiective operaționale:
- să identifice corect leguma pe desen;
- să hașureze în spațiul dat – leguma obținută prin trasarea conturului pe punctele de sprijin;
- să utilizeze corect instrumentele de specifice activității de desen;
- să finalizeze individual tema dată;
Strategii didactice:
Metode: explicația, exercițiul, conversația, observația, problematizarea, munca individuală
Materiale didactice: desene / fișe , carioca,
Forma de organizare: munca individuală
JOC DE MASĂ:
Obiective operaționale:
- să selecteze jetoanele pentru a realiza imaginea dorită;
- să enumere elementele ce compun imagimea realizată prin adăugare;
- să precizeze din ce poveste este secvența imagini reconstituite;
- să participe cu interes la activitate, cooperând cu colegii la rezolvarea sarcinilor;
Strategii didactice:
Metode: explicația, exercițiul, conversația, observația, problematizarea, munca în pereche.
Materiale didactice: jetoane ilustrate , imagini cu grădina de legume
Forma de organizare: munca în pereche .

JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI ALESE ( ALA2 )


JOCURI CU REGULI:
Obiective operaționale:
-să se grupeze după cerință;
- să se raporteze în spațiul dat;
- să respecte regulile de joc învățate/ cunoscute;.
Strategii didactice:
Metode: explicația, exercițiul, conversația,observația
Materiale didactice: jetoane ilustrate, geantă de poștaș;
Forma de organizare: în grup
ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE (ADE)
Domeniul limbă și comunicare :
Să numească titlul și personajele povestirii.
Să relateze conținutul povestirii pe baza imaginilor prezentate.
Să precizeze rolul legumelor în viața omului.
Să înțeleagă sensul cuvintelor din textul audiat (prăpădit,exclamat, lăudăros).
Domeniul psiho motric- educație fizică
Să practice exercițiul fizic, antrenându-și principalele grupe musculare (gât, trunchi, membre superioare, membre inferioare)
Să se orienteze în spațiu cu și fără reper.
Să execute corect mersul după după cerința dată.
Să parcurgă traseul indicat .
Să învețe regulile jocului aplicativ.

STRATEGII DIDACTICE:
Metode şi procedee: observația, conversaţia, explicaţia, mâna oarbă, exemplul, problematizare, demonstraţia, exerciţiul, munca individuală,
pe grupuri mici și în pereche, aprecierea verbală.
Elemente de joc:
surpriza, mânuirea materialului, aplauzele, recompensa
Mijloace de învăţământ: CD/ DVD + calculatorul
Material didactic:
a) demostrativ: imagini ilustrate – prezentatre Pawert Point, legume proaspete, coșulețe,
b) distributiv : fişe de lucru individuale – legume vesele /personalizate, jetoane ilustrate cu legume, creione colorate, ecusoane (ardei grași, roșii)
Forme de organizare: frontal, individual, pe grupuri, pe echipe.
Durata: o zi
Locul desfăşurării: sala de grupă
Material bibliografic:
***Curriculum pentru învăţământul preşcolar (3-6/7 ani), M.E.C. – 200
Culea, Laurenţia- Activitatea integrată din grădiniţă, Didactica Publishing House, Bucureşti, 2008

Noutatea zilei o reprezintă intrarea în sala de grupă a unei eleve, care are în mână un coș cu legume proaspete. Eleva își exprimă bucuria că
,,spiridușii’’știu multe lucruri despre anotimpul toamna. Ea îi roagă să o ajute ca să înțeleagă ce rol au laceste legume. Propunătoarea se
adresează ,,spiridușilor’,care îi roagă să precizeze care sunt legumele din coș și să găsească care este secretul acestora. În coș se găsește o scrisoare
pe care propunătoarea o prezintă preșcolarilor .
Activitatea de grup se va realiza prin intermediul surprizei primite scrisoarea primită. Educatoarea le va citi conținutul .Astfel ei vor afla ce
activitate li s-a propus: ,, Vom asculta o poveste. Din poveste vom găsi răspunsul la întrebarea :Care este cea mai bună legumă și de ce? Zâna Toamna
este darnică, dar ea nu știe că ele, fiecare se laudă ? Oare de ce ? Voi le veți identifica, care sunt, veți spune cum sunt, iar apoi de ce s-au lăudat.
Îi vom arăta Zânei Toamna că suntem steluțe istețe și harnice.

Tranziţia se va realiza prin intermediul interpretarea cântecului ,,A,a,a, acum e toamnă, da!"

,,Spiridușilor vă rog ca să priviți acum la mine. Zâna Toamna nu a cules toate legumele. Haideți ca s-o ajutăm! Pentru că vouă vă place să vă
jucați m-am gândit să ,,mergem în grădina noastră’’. Ne vom împărți în două echipe ,pentru ca să culegem cât mai repede legumele .
,,Spiridușii sunt harnici , dar știu să fie și cuminți. Cu întreaga grupă se vor organiza jocurile cu reguli ,,Am căzut într-o fântână”; ,,Poștașul”;
,,Liniștea”;

Etapele Conţinutul ştiinţific Strategii didactice


activităţii
Resurse Resurse materiale Evaluare
procedurale
Moment Organizarea spațiului și a climatului educațional într-un Observarea
organizatoric mod optim desfășurării activității de învățare: comportamentului copiilor.
 Aerisirea sălii de grupă;
 Amenajarea spațiului de desfășurare a activităților.
 Pregătirea materialului didactic necesar .
 Momentul de înviorare – exerciții fizice.
În cadrul Întâlnirii de dimineață: se face prezența co-
piilor; se completează Calendarul naturii cu datele calen-
daristice cunoscute de copii; se realizează împărtășirea jetoane ilustrate cu
gândurilor între cei prezenți; se transmite Mesajul zilei, conversația cerul înorat / ninge /
prin intermediul ,,musafirului " venit în sala de grupă – observația cerul este senin
eleva care aduce coșul cu legume proaspete de toamnă.
Captarea Captarea atenţiei se realizează prin ciocănitul în ușă, Probă orală:
atenţiei care vestește primirea unui musafir în sala de grupă – Coș cu legume Denumesc legumele de
eleva care are în mână un coș cu legumeși scrisoarea cu proaspete toamnă.
conținutul povestirii.
Propunătoarea primește coșul cu legume și scrisoarea
Preșcolarii ascultă anunțul propunătoarei : ,,Vom asculta conversația
o poveste. Din poveste vom găsi răspunsul la observația
întrebarea ,,Care este cea mai bună legumă ? " Dragi problematizarea
copii, Zâna Toamna este frumoasă și darnică. Din
povestea mea voi veți identifica care sunt legumele ,
veți spune cum sunt, iar apoi veți preciza de ce ele s-au
lăudat. Îi vom arăta Zânei Toamna că suntem steluțe
istețe . "
Anunțarea Pentru început ,,spiridușii sunt rugați să-și aleagă Observarea
temei și a una din activitățile oferite la sectoare pregătite. comportamentului copiilor.
obiectivelor Preșcolarii vor fi solicitați să enuere materialele pregătite observația
și ce pot realiza cu ele. Propunătoarea le sugerează explicația
tema la care ar putea să lucreze: Probă practică:
CONSTRUCȚII: ,,Lădițe pentru legume” în grupuri mici
ARTĂ: ,,Leguma preferată’’ Construiește independent
Mijloc de realizare: desen sau în pereche.
JOC DE MASĂ: ,,Din jumătăți – întreg!’’ Desenează leguma
Mijloc de realizare: joc – exercițiu
Lucrările sunt așezate la expoziție și vor fi apreciate preferată .
atât de către propunătoare,cât și de către colegi . Reconstituie imaginea .
Copiii sunt informați că li se va povesti povestea
,, Povestea legumelor lăudăroase”
,,Pentru că știu că vă plac poveștile astăzi am ales una
foarte frumoasă. Voi trebuie să fiți foarte atenți și știți
să-mi spuneți cum se numește povestea; ce s-a întâmplat
în această povestire; care sunt personajele povestirii și
care au fost faptele lor.’’
Concomitent cu relatarea evenimentelor vor fi prezentate observația Calculatorul
Prezentarea și imaginile sugestive de pe calculator, care vor întări problematizarea CD/DVD
conţinutului şi cele spuse. explicația Probă orală:
dirijarea Cuvintele și expresiile noi vor fi explicate preșcolarilor. povestirea Muncă independentă
învăţării prin Aceștia vor fi întrebați dacă cunosc semnificația lor, soli- Să asculte povestea relatată
abordarea citându-l să exemplifice pe baza cunoștințelor lor : de către educatoare .
integrată a (prăpădit,exclamat, lăudăros).
conţinuturilor Copiii vor fi solicitați să interpreteze împreună cu
propunătoarea cântecul audiat ,, Supa de zarzavat ’’ Acest Probă orală:
moment va stârni interesul pentru a cunoaște faptele Muncă independentă
personajelor și finalul povestirii. Să răspundă la întrebările
Propunătoarea se adresează preșcolarilor: puse de către educatoare
,,Spiridușilor vă rog ca să priviți acum la mine. Zâna
Toamna nu a cules toate legumele. Haideți ca s-o
ajutăm! Pentru că vouă vă place să vă jucați m-am
gândit să ,,mergem în grădina noastră’’. Ne vom împărți
în două echipe ,pentru ca să culegem cât mai repede
legumele .
Obţinerea Influiențarea selectivă a aparatului loco-motor:
performanţei Variante de mers si alergare: mers gimnast, mers pe vârfuri,
pe călcâi cu diferite poziții de brațe; mersul piticului, mers
fandat;
Probă practică:
Alergare ușoară, mers cu imitarea transportării unor
Execută corect exerciții
obiecte( coșul / sacul cu legume ), alergare cu imitarea fizice.
zborului păsărilor , mers cu schimbarea direcției la
semnalul propunătoarei, alergare ușoară; exerciții de
respirație.
Pregătirea organismului pentru efort:
Complexul de exerciții fizice
1.,,Clopotul” – departat stand cu bratele pe lânga corp –
indoirea trunchiului stânga-dreapta, genunchii intinsi,
spatele drept.
2.,,Cântarul” – câte doi față în față de mâini apucat –
genoflexiuni;
3.,,Avioanele” – departat stând, trunchiul aplecat la 90*,
brațele întinse lateral: 1-2 – răsucirea trunchiului spre stânga
cu ducerea brațului drept la piciorul stâng; 3-4 aceleași
mișcări spre piciorul drept.
Revenirea organismului
Se organizează exercițiul ,,Hip-hop”-
Asigurarea Se realizează sintetizarea celor relatate prin intermediul Probă orală: individuală
retenţiei şi a unei scurte conversații, prin care preșcolarii : conversaţia Coșul cu legume Denumește leguma și
transferului - vor preciza titlul povestirii; observația primit la începutul precizează faptele fiecărui
-care sunt personajele din povestire problematizarea activității. personaj.
- principalele momente ale acțiunii . exercițiul
Preșcolarii sunt solicitați să-și exprime părerea despre
comportamentul personajelor din povestire.
Evaluarea Exersarea deprinderilor prin joc: Probă practică:
performanţei Joc:,,Ștafeta” – copiii sunt împărțiți în două echipe –– în problematizarea coșuri în grupuri mici
spatele unei linii de plecare. munca în legume proaspete Adună legumele din spațiul
,,Spiridușii’’ se vor lua la întrecere . Echipa care va grupuri mici (cartofi,ceapă, dat și în timpul precizat.
culege cât mai repede toate legumele va câștiga întrecerea
morcovi)
întrecerea (,,Alegeți cât mai repede toate legumele din
grădină!’’). Va fi apreciată echipa în care toate castron
,,steluțele’’ au respectat regulile jocului .Fiecare membru jetoane decupate
al echipei (echipa cepelor / echipa ardeilor) care a
finalizat corect sarcina este recompensat cu câte un
jeton.Propunătoarea împreună cu preșcolarii vor număra
jetoanele din castroane pentru a vedea care este echipa
câștigătoare .
Încheierea Se fac aprecieri generale asupra desfășurării ștafetei, și
activităţii asupra comportamentului individual și colectiv al conversaţia Aprecieri verbale
preșcolarilor, urmată de tranziția ,realizată prin observația individuale
intermediul cântecului ,, ,,A,a,a, acum e toamnă, da!" aprecierea Probă practică:
Cu grupa întreagă se vor organiza jocuri cu reguli: ,,Am verbală în grupuri mici
căzut într-o fântână”; ,,Poștașul”; ,,Liniștea”; o geantă de poștaș ; Respectă regulile jocurilor
jetoane ilustrate cunoscute.

Se ascultă muzică - discuții libere între copii. exemplul recompense


exercițiul CD/DVD calculator
observația
aprecierea
verbală

ANEXĂ: : ,, Povestea legumelor lăudăroase”

Într-o zi de toamnă gospodina s-a dus la piaţa să facă cumpărături. Şi-a încărcat coşul cu de toate: ceapă, cartofi, ardei, morcovi,
roşii, pătrunjel, varză.
Legumele din coş au început să se certe între ele pentru că erau îngrămădite, că nu aveau loc, că fiecare ar fi vrut să stea
deasupra, la aer. Ardeiul iute, fiind mai mititel se simţea destul de bine şi spuse:
– Ce tot vă certaţi? Aveţi puţină răbdare, că în oală o să aveţi destul loc, când o să fiebeţi.
Apoi interveni gogoşarul, fratele ardeiului iute.
– Tu să taci frǎţioare! Nu vezi ce mic şi prăpădit eşti? Parcă n-ai frate cu mine şi cu ardeiul galben.
– Lasǎ-l în pace pe fratele nostru, că-i mic şi nu ştie ce spune- zise ardeiul galben.
Şi tot certându-se între ei, gospodina a ajuns acasă şi a aşezat legumele pe masǎ pentru a le spǎla, curǎţa şi pune la fiert.
Când s-au văzut pe masă fiecare a început cu lauda; morcovul a zis că el e cel mai dulce şi mustăcios, gogoşarul că-i gras, roşu şi
gustos, varza cǎ-i cea mai înfoiată şi frumoasă.
Atunci ardeiul iute, cum n-avea astâmpăr interveni şi spuse:
-Nu vă mai certaţi, că-n oalǎ o să ajungeţi şi-o să fierbeţi de n-o să vă mai vedeţi.
Gospodina a spălat legumele, le-a curăţat şi în oală le-a tocat. Când ciorba a fost gata, a fost pusă în farfurii la răcit. Cum nu se
mai auzea nimic, ardeiul iute, ca să nu tacǎ, a început să întrebe.
-Ce staţi supărate, nu mai aveţi glas? Aţi râs de mine că sunt mititel dar eu tot proaspăt am rămas, nu ca voi nişte legume fierte.
Şi nu bine a terminat vorba că bunicul l-a şi luat şi din el a muşcat, apoi a exclamat.
– Vai ce ardei mititel, dar e iute, vai de el!
Şi aşa s-a terminat povestea noastră cu legumele lăudăroase după cum spune şi proverbul “Lauda de sine nu miroase a bine!”

S-ar putea să vă placă și