Sunteți pe pagina 1din 5

05ȘCOALA GIMNAZIALĂ SOCOND Nr. ............... din ......................

Aria curriculară: Consiliere și orientare Aprobat, responsabil comisie,


Disciplina: Consiliere și dezvoltare personală
Nr. ore: 1 oră/săptămână
Manual: Consiliere și dezvoltare personală, Editura Litera
Clasa: a V-a Avizat director,
Profesor: Șipoș Mariana Daniela Barna Liliana

PLANIFICAREA ANUALĂ – ANUL ŞCOLAR 2021-2022

PERIOADA DOMENIUL TEMATIC NUMĂR DE ORE

Semestrul I AUTOCUNOAȘTERE ȘI STIL DE VIAȚĂ SĂNĂTOS ȘI ECHILIBRAT 15


13 septembrie 2021 – (14 săptămâni și 3 zile)
DEZVOLTARE EMOȚIONALĂ ȘI SOCIALĂ
22 decembrie 2021
Semestrul al II-lea MANAGEMENTUL ÎNVĂȚĂRII 20
(19 + 1 Șc. Altfel)
10 ianuarie 2022 – 10 iunie 2022 MANAGEMENTUL CARIEREI

Programul național „Școala altfel″ se va desfӑșura ȋn intervalul 08 – 14 aprilie 2022, pe baza unei planificări la decizia unității de învățământ.

1
PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ PE SEMESTRUL I

Nr. Nr. Săptămâna/


Domeniul tematic Conţinuturi asociate Competenţe specifice Obs.
crt. Data
ore
Prezentarea manualului
Portofoliul personal de ȋnvӑțare – utilitatea, structura, modul de realizare și de 1 S1 = 13.09 – 17.09
prezentare. Evaluarea inițialӑ

1. AUTOCUNOAȘTERE Cine sunt eu? (caracteristici și resurse 1.1. Identificarea


S2 = 20.09 – 24.09
ȘI STIL DE VIAȚĂ resurselor personale și a
personale: caracteristici pozitive, interese, abilități,
SĂNĂTOS ȘI oportunităților de
aptitudini, credințe, valori, preferințe)
ECHILIBRAT dezvoltare specifice S3 = 27.09 – 01.10
Cum sunt eu? (concept de sine vârstei.
global, concept de sine școlar)
7
Cresc, mă schimb, mă dezvolt (schimbare și dezvoltare; S4 = 04.10 – 08.10
1.2. Analiza surselor de
caracteristicile preadolescenței, modificări psihosomatice
stres și a consecințelor
specifice vârstei)
acestuia asupra sănătății
S5 = 11.10 – 15.10
Sunt sănătos (sănătatea persoanei și a mediului: starea și stării de bine.
de sănătate și prevenirea îmbolnăvirilor)
Trăiesc sănătos (sănătatea persoanei și a mediului:
alimentație sănătoasă, igiena personală/igiena în S6 = 18.10 – 22.10
colectivitate)
Fac față stresului (sănătatea persoanei și a mediului:
surse de stres și strategii de prevenire) S7 = 25.10 – 29.10
Îmi respect ritmul (sănătatea persoanei și a mediului:
ritm biologic de activitate și odihnă)
S8 = 01.11 – 05.11

Recapitulare (domeniul tematic 1) 1


1.1, 1.2 S9 = 08.11 – 12.11

2
Nr. Nr. ore
Domeniul tematic Conţinuturi asociate Competenţe specifice Săptămâna/Data Obs.
crt.
2

2. DEZVOLTARE
EMOȚIONALĂ Emoțiile în viața noastră (emoții de bază/emoții diverse) 2.1. Recunoaşterea unei 5
ȘI SOCIALĂ varietăţi de emoţii trăite în S10 = 15.11 – 19.11
raport cu sine şi cu ceilalţi
În explorarea emoțiilor (emoții de bază/emoții diverse)
2.2. Acordarea S11 = 22.11 – 26.11
feedbackului pozitiv în
Modalități de gestionare a emoțiilor (emoții de relaționarea cu ceilalți
bază/emoții diverse)
S12 = 29.11 – 03.12

Relațiile dintre noi și comunicarea (acordarea


feedbackului pozitiv) S13 = 06.12 – 10.12

Prietenia și relaționarea armonioasă (acordarea S14 = 13.12 – 17.12


feedbackului pozitiv)

Recapitulare (domeniul tematic 2) 2.1, 2.2 1


S15 = 20.12 – 22.12
Evaluare și autoevaluare. Reflecție, feedback

3
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ PE SEMESTRUL AL II-LEA
Nr. Săptămâna/
Domeniul tematic Conţinuturi asociate Competenţe specifice Nr. ore Obs.
crt. Data

De ce să învăț? (motivația învățării) 3.1. Identificarea factorilor 7 S1 = 10.01 – 14.01


3 MANAGEMENTUL
personali și de context care
ÎNVĂȚĂRII
De ce să învăț cum să învăț? (optimum motivațional) facilitează/blochează
învățarea S2 = 17.01 – 21.01
Ce mă ajută/ce mă împiedică să învăț? (factori care
facilitează/blochează învățarea) S3 = 24.01 – 28.01
3.2. Prezentarea
Cum învăț mai bine? (strategii și tehnici de învățare progreselor în învățare,
eficientă) utilizând modalități variate S4 = 31.01 – 04.02
de comunicare
Recapitularea în sprijinul învățării (strategii și tehnici
de învățare eficientă) S5 = 07.02 – 11.02

Concentrează-te pe succes! (motivația învățării)


S6 = 14.02 – 18.02
Portofoliul meu, oglinda mea (portofoliul personal de
învățare. Scop, principiu și rol în învățare) S7 = 21.02 – 25.02

Recapitulare (domeniul tematic 3) 3.1, 3.2 2 S8 = 28.02 – 04.03

Evaluare și autoevaluare. Reflecție, feedback S9 = 07.03 – 11.03

4 MANAGEMENTUL Școala în viața mea (rolul educaţiei în alegerea 4.1. Recunoașterea 6 S10 = 14.03 – 18.03
CARIEREI carierei) oportunităților pe care le
oferă educaţia pentru
Rolul și importanța disciplinelor școlare (rolul S11 = 21.03 – 25.07
alegerea carierei
educaţiei în alegerea carierei)

4
4.2. Identificarea unor S12 = 28.03 – 01.04
Relația dintre disciplinele școlare, domeniile de
ocupații din domenii diferite
activitate și profesii (ocupaţii şi domenii de activitate)
de activitate și a beneficiilor
Ocupațiile de ieri, ocupațiile de azi (ocupaţii şi acestora pentru persoană și S13 = 04.04 – 07.04
domenii de activitate) pentru societate
S14= 08.04 – 14.04
(Școala Altfel)
O ocupație pentru fiecare (beneficiile ocupaţiilor
pentru individ: perspective de angajare, rezolvarea
S15 = 02.05 – 08.05
unor probleme globale)
O ocupație pentru mine (beneficiile ocupaţiilor pentru
individ: perspective de angajare, rezolvarea unor S16 = 09.05 – 13.05
probleme globale)

Recapitulare (domeniul tematic 4) 4.1, 4.2 2 S17 = 16.05 – 20.05


Evaluare și autoevaluare. Reflecție, feedback S18 = 23.05 – 27.05

5 RECAPITULARE FINALĂ S19 = 30.06 – 03.06


1

6 Prezentarea portofoliilor de ȋnvӑțare. Feedbackul profesorului S20 = 06.06 – 10.06


1

S-ar putea să vă placă și