Sunteți pe pagina 1din 24

LOCUL DE MUNCĂ NR.

2
INGINER AUTOMATIST / INGINER GESTIONAR SISTEME DE
COMANDA (DCS)
PROCESUL DE MUNCA

Inginerul Automatist /Inginer gest. sisteme de comanda (DCS) se conduce in


activitatea sa dupa instructiunile functionale si de productie, instructiunile de
securitate a muncii, cunoasterea carora este obligatorie pentru el, instructiunile de
ordine interioara, regulamentele, ordinele si dispozitiile, luate catre executare in
ordinea stabilita, precum si regulile si legile in vigoare pe teritoriul României.

ELEMENTELE COMPONENTE ALE SISTEMULUI DE MUNCĂ EVALUAT


MIJLOACE DE PRODUCŢIE
- Calculator (PC) : videoterminal, unitate centrala, tastatura, mouse
- imprimantă
- fotocopiator
- scanner
- accesorii de birotica/articole de papetărie
- masă de lucru, scaune
- bibliorafturi, fişet
- fax
- echipamente de muncă - sisteme de control distribuit ( DCS ) sistemele de
emergenta (ESD ) si automate programabile masini dinamice
- Echipamentelor de automatizare (EA), din intreaga societate, inclusiv pentru
materiale si piese de schimb

SARCINA DE MUNCĂ
Obligatii specifice functiei detinute:
Obligatiile de serviciu ale IA / Inginer gest. sisteme de comanda (DCS):
- Sarcina principala a Inginerului Automatist este de a colecta defectiunile din registrul de
defectiuni, de a analiza si stabili cauzele defectiunii, de a face cereri de oferte, de a
verifica si analiza ofertele, emiterea comenzii, emiterea autorizatiilor de lucru pentru
lucrarile planificate, urmarirea lucrarilor, verificarea situatiilor de plata, intocmirea
aplicatiilor de plata si transmiterea lor la contabilitate, tinerea evidentei lucrarilor si a
cheltuielilor.
- Sa propuna necesarul de componente, piese schimb, materiale, aparate si sa
stabileasca stocul minim de siguranta pentru materiale si piese de schimb.
- Sa indeplineasca activitatea de intretinere si reparatii in conditii de functionare
corespunzatoare a sistemelor de Automatizare din instalatiile tehnologice.
- Sa controleze calitatea lucrarilor de revizie pe linie Automatizare cu ocazia reviziilor
periodice ale instalatiilor tehnologice.
- Sa prezinte documentele primare de evidenta contabila, specifice serviciului sau
necesare intocmirii raportarilor financiare consolidate a Grupului "LUKOIL" conform
sistemului US GAAP.

Obligatiile persoanei responsabile pentru buna functionare a DCS


Responsabilul pentru buna functionare a DCS trebuie sa asigure:
a) mentinerea DCS in stare buna de functionare;
b) eliminarea la timp a defectiunilor identificate;
c) executarea la timp a reparatiilor preventive la DCS si pregatirea acesteia pentru
inspectia tehnica;
d) intretinerea DCS de catre un personal calificat si atestat;
e) instructiuni pentru personalul de exploatare, privind modul de functionare in conditii de
siguranta a DCS, precum si testarea periodica a cunostintelor conform acestor
instructiuni;
f) executarea de catre personalul de exploatare a instructiunilor;
g) elaborarea si realizarea activitatilor preventive;
h) tinerea si pastrarea documentatiei tehnice privind exploatarea si reparatia DCS.

Responsabilul pentru buna functionare in conditii de siguranta a DCS este obligat:


a) sa inspecteze periodic echipamentele DCS in functiune;
b) in fiecare zi lucratoare sa verifice inregistrarile facute in jurnalul de schimb, sub
semnatura;
c) sa lucreze cu personalul in scopul imbunatatirii calificarii acestuia (studii tehnice,
instructiuni, dispozitii).
d) sa examineze si sa aprobe programele de exercitii antiavarie pentru personalul implicat
in functionarea DCS;
e) sa organizeze inspectia tehnica a DCS;
f) sa participe la examinarile si inspectiile tehnice ale DCS realizate de catre societate
specializata;
g) sa pastreze cartile echipamentelor DCS si instructiunile uzinelor-producatoare privind
montajul si exploatarea acestor sisteme;
h) sa execute prescriptiile;
i) sa verifice corectitudinea tinerii documentatiei tehnice in timpul exploatarii si reparatiei
DCS;
j) sa participe in cadrul comisiei de certificare si testare periodica a cunostintelor
personalului;
k) sa dea dispozitii privind pornirea si punerea in functie a echipamentelor DCS, dupa ce
a fost verificata disponibilitatea echipamentelor;
l) sa efectueze verificarea echipamentelor DCS dupa reparatia elementelor, precum si
inainte de inspectia tehnica a acestora.

Obligatiile salariatului in conformitate cu Legea nr. 319/2006 privind


securitatea si sanatatea in munca:
- Sa isi insuseasca si sa respecte normele de securitate si sanatate in munca si
masurile de aplicare a acestora;
- Sa desfasoare activitatea in asa fel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau
imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si celelalte persoane participante la
procesul de munca;
- Sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca orice defectiune tehnica sau
alta situatie care constituie un pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala;
- Sa aduca la cunostinta conducatorului de munca accidentele de munca suferite de
propria persoana si de alte persoane participante la procesul de munca;
- Sa opreasca lucrul la aparitia unui pericol iminent de producere a unui accident si sa il
informeze de indata pe conducatorul locului de munca;
- Sa utilizeze echipamentul individual de protectie din dotare, corespunzator scopului
pentru care a fost acordat si dupa utilizare il inapoiaza si il pune la locul destinat pentru
pastrare;
- Sa utilizeze corect masinile, aparatura, uneltele, substantele periculoase,
echipamentele de transport si alte mijloace de productie;
- Sa nu procedeze la scoaterea din functiune, modificarea, schimbarea sau
inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii, in special ale masinilor,
aparaturii, uneltelor, instalatiilor tehnice si cladirilor si utilizeaza corect aceste dispozitive;
- Sa coopereze, atat timp cat este necesar, cu angajatorul si / sau persoanele
desemnate, pentru a permite angajatorului sa se asigure ca mediul de munca si conditiile
de munca sunt sigure si fara riscuri pentru securitate si sanatate, in domeniul
sau de activitate;
- Sa coopereze, atat timp cat este necesar, cu angajatorul si / sau persoanele
desemnate, pentru realizarea oricaror masuri si cerinte dispuse de catre inspectorii de
munca si inspectorii sanitari, pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor;
- Sa dea relatiile solicitate de organele de control si de cercetare in domeniul securitatii
si sanatatii in munca.

Obligatiile salariatului in conformitate cu Legea nr. 307/2006 privind Apararea


impotriva incendiilor:
- Sa respecte regulile si masurile de aparare impotriva incendiilor, aduse la
cunostinta, sub orice forma, de administrator sau de conducatorul institutiei;
- Sa utilizeze substantele periculoase, instalatiile, utilajele, masinile, aparatura si
echipamentele, potrivit instructiunilor tehnice, precum si celor date de administrator sau
de conducatorul institutiei;
- Sa nu efectueze manevre nepermise sau modificari neautorizate ale sistemelor si
instalatiilor de aparare impotriva incendiilor;
- Sa comunice, imediat dupa constatare, conducatorului locului de munca orice incalcare
a normelor de aparare impotriva incendiilor sau a oricarei situatii stabilite de acesta ca
fiind un pericol de incendiu, precum si orice defectiune sesizata la sistemele si instalatiile
de aparare impotriva incendiilor;
- Sa coopereze cu salariatii desemnati de administrator, dupa caz, respectiv cu cadrul
tehnic specializat, care are atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor, in vederea
realizarii masurilor de aparare impotriva incendiilor;
- Sa actioneze, in conformitate cu procedurile stabilite la locul de munca, in cazul aparitiei
oricarui pericol iminent de incendiu;
- Sa furnizeze persoanelor abilitate toate datele si informatiile de care are
cunostinta, referitoare la producerea incendiilor.

Obligatiile salariatului pe linie de Protectia Mediului:


- Sa actioneze pentru eliminarea, sau reducerea la minim a aspectelor semnificative de
mediu, eliminarea / minimizarea riscurilor de poluare / contaminare si depasire a limitelor
admisibile reglementate pentru emisii si deversari, deseuri, uleiuri uzate, precum si
asigurarea permanenta a conditiilor necesare in acest sens;
- Sa identifice si sa respecte prevederile aplicabile din actele legislative privind protectia
mediului precum si asigurarea permanenta a conditiilor necesare pentru aceasta;
- Sa cunoasca si sa respecte cerintele legale si alte cerinte la care organizatia subscrie,
aplicabile la locurile de munca si asigurarea permanenta a conditiilor necesare in acest
sens.

A.MIJLOACE DE PRODUCŢIE
 FACTORI DE RISC MECANIC
- Deschiderea sau inchiderea necontrolată a sertarelor-uşilor de la biroul de lucru
sau de la fişete, dulapuri, biblioteci – prindere, lovire, strivire ;
- Recipiente sub presiune – vase, rezervoare, alte ehipamente de muncă din cadrul
rafinariei in zona carora se poate afla lucratorul la un moment dat, în timpul
operaţiilor de inspecţie tehnică/verificare
- Deplasarea/ răsturnarea necontrolată a scaunelor (rotative) de birou ;
- Suprafeţe sau contururi periculoase, înţepătoare, tăioase ale birourilor, meselor de
lucru, rechizitelor, etc. – înţepări, tăieri, zgarieri,loviri
- Incendiu datorat instalaţiei electrice defecte, echipamentelor electrice defecte, etc.
- Cădere liberă de produse şi obiecte, poziţionate incorect sau la manipularea
manuală a acestora ;
- Lovire de către mijloacele de transport auto la deplasarea între locul de muncă şi
domiciliu si invers pe traseul si durata normale de deplasare – accident de traseu ;
- Balans periculos la manipularea mecanismelor de ridicat, la trecerea accidentală
pe lângă acestea
- Explozii, incendii, datorate scăpărilor accidentale de gaze din instalatie;
- Curgeri şi jet de produse petroliere/ fluide cu temperatura ridicata (fierbinte) la
deteriorarea accidentală a garniturilor echipamentelor de munca din cadrul
instalatiei, la spargerea unei conducte, a unui recipient sub presiune, sau al
oricarui utilaj/echipament tehnic din instalatie, la trecerea accidentală pe lângă
acestea – arsuri termice
- Organe de maşini în mişcare cu care poate intra în contact accidental, inclusiv la
operaţiile de inspecţie/verificare a mecanismelor de ridicat– prindere, lovire, strivire
- Răsturnarea materialelor şi subansamblelor poziţionate greşit şi neasigurate
împotriva căderii
 FACTORI DE RISC TERMIC
- Scurgere libera de fluide tehnologice (produse fierbinti - condens, abur, etc.,
produse petroliere) – spargere garnituri etanşare, echipamente de muncă cu
suprafeţe supraâncălzite din instalatie, in zona in care se poate afla la un moment
dat lucratorul– arsuri termice
 FACTORI DE RISC ELECTRIC
- Electrocutare prin atingere directă, atingere indirectă, tensiune de pas în cazul
deteriorării izolaţiei cablurilor de alimentare cu energie electrică la echipamentele
de muncă electrice ;
- Electrocutari, datorate defecţiunilor cablurilor de alimentare ale echipamentelor de
muncă electrice
 FACTORI DE RISC CHIMIC
- Preparate si produse chimice/explozive, sub formă de vapori/gaze, provenite din
procesul tehnologic din cadrul instalatiei;
B.MEDIUL DE MUNCĂ
 FACTORI DE RISC FIZIC
- Curenţi de aer - afecţiuni respiratorii;
- Zgomote datorate telefoanelor, echipamentelor de muncă electrice (imprimantă),
echipamentelor de muncă din instalaţiile din instalatie ;
- Recipiente sub presiune – vase, rezervoare, alte ehipamente de muncă din cadrul
rafinariei in zona carora se poate afla lucratorul la un moment dat, în timpul
operaţiilor de inspecţie tehnică/verificare
- Nivel de iluminare insuficient ;
- Vibraţii datorate echipamentelor de muncă din instalatie;
- Pulberi fizice (minerale, organice) în mediul de muncă, în perioadele de
revizie/mentenanţă, la trecerea ocazională a lucrătorului prin instalatie;
- Variatii ale temperaturii mediului de muncă, specific activităţii defăşurate (în
perioadele vară/iarnă)
- Calamitaţi naturale – seism
 FACTORI DE RISC PSIHOSOCIAL
- Stres datorat volumului mare de munca, sub presiunea timpului, monotonie,
operatii repetitive
 FACTORI DE RISC CHIMIC
- Preparate si produse chimice toxice/explozive, provenite din procesul tehnologic
din cadrul instalatiei, emanate sub forma de vapori toxici/explozivi, in mediul de
munca
 FACTORI DE RISC BIOLOGIC
- Contactul accidental cu virusi/persoane purtataore de virusi (SARS CoV – 2, etc.)
sau de boli infectioase transmisibile ; contactul accidental cu caini comunitari şi / sau
insecte periculoase (viespi, albine, păianjeni) aflate în apropierea zonei de lucru –
rabie, şoc anafilactic, etc.
C. SARCINA DE MUNCĂ
 SUPRASOLICITARE PSIHICĂ
- Suprasolicitare psihică – ritm de muncă intens, eventuale conflicte şi situaţii
tensionate cu colegii de muncă
 SUPRASOLICITARE FIZICĂ
- Suprasolicitarea analizatorului vizual la expunere indelungata in fata
videoterminalelor ( patologii oculare)
- Poziţii de lucru statice şi mişcări repetitive la utilizarea PC, poziţii vicioase la
inspecţiile tehnice/verificările echipamentelor de muncă sub preiune şi/sau de ridicat ;
D.EXECUTANT
 ACŢIUNI GREŞITE
- Executarea de operaţii neprevăzute în sarcina de muncă (intervenţii la
echipamentele electrice sub tensiune) ;
- Deplasări cu pericol de cădere de la acelaşi nivel prin dezechilibrare, alunecare,
împiedicare ;
- Fumatul şi utilizarea focului deschis în locuri nepermise ;
- Adoptarea unei pozitii de lucru incomode si/sau la utilizarea scaunelor
ergonomice/birourilor ;
- Amplasarea incorecta a videoterminalelor fata de sursele de lumina ;
- Nerespectarea semnalizarii de securitate privind circulatia pietonala din incinta
instalatiilor/semnalizării mediilor potenţial explozive ;
- Pătrunderea accidentală în zone periculoase (potenţial explozive, sub tensiune, în
imediata apropiere a echipamentelor de muncă sub presiune şi/sau de ridicat)
- Utilizarea incorectă şi/sau neutilizarea E.I.P. corespunzător sarcinilor de muncă
executate;
- Prezentarea la serviciu în stare fizică şi psihică necorespunzătoare ;
- Alimentarea / oprirea arbitrară cu energie electrică a echipamentelor de muncă
electrice, utilizarea unor cabluri electrice/prize deteriorate, fara legatura la pamant;
- Nerespectarea ordinii şi disciplinei la locul de muncă ;
- Cadere de pe scarile de acces din incinta instalatiei;
- Acţiuni şi manevre greşite în caz de incendiu datorită necunoaşterii modului de
intervenţie şi / sau mijloacelor de stingere (extinctoare) neverificate ;
- Consumul substanţe halucinogene, interzise, alcoolice;
- Nerespectare prevederilor din fişa postului ;
- Utilizarea unor cabluri electrice deteriorate (fisurate, lipsă izolaţie, etc.), la
echipamentele de calcul deservite;
- Neprezentarea la instruirile periodice in domeniul s.s.m.
- Nerespectarea instrucţiunilor proprii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă,
precum şi a procedurilor şi regulilor care reglementează accesul în instalatii şi / sau
medii potenţial explozive;
- Necunoaşterea şi / sau nerespectarea măsurilor din planul de prevenire şi protecţie
al societăţii ;
- Nerespectarea semnalizărilor de securitate la locurile de muncă din incinta
instalatiei, unde execută operaţii de inspecţie/revizie a echipamentelor de muncă
sub presiune şi/sau de ridicat ;
- Necunoaşterea modului de funcţionare al instalaţiilor AMC, necunoasterea
masurilor de ssm la emiterea autorizatiilor de lucru, in vederea efectuarii lucrarilor
de reparatii/revizii.
OMISIUNI
- Omiterea operaţiilor care-i asigură securitatea la locul de muncă ;
Unitatea : LAND POWER S.A. Numar de persoane expuse : 1
Loc de munca : Inginer automatist/ Echipa de evaluare :
Inginer gest. sisteme de comanda Ing. Lungu Razvan – evaluator autorizat
(DCS) FISA DE EVALUARE A LOCULUI Ing. Dinu Florentin – sef SIPP
DE MUNCA nr. 2 Marinica Elena – Inspector SSM-SU CET
Avădanei Elisei – sef serviciu Exploatare CET
Ghiță Adrian – reprezentant lucratori
Dr. Grigoropol Cristina – medic medicina muncii
Componenta Forma concreta de manifestare a Consecinta Clasa de Nivel
Factori de risc Clasa de
sistemului de factorilor de risc (descriere, maxim probabilitat de
identificati gravitate
munca parametri) previzibila e risc
0 1 2 3 4 5 6
MIJLOACE DE FACTORI DE 1. Deschiderea sau inchiderea
PRODUCŢIE RISC MECANIC necontrolată a sertarelor-uşilor de la
ITM 3-45
biroul de lucru sau de la fişete, 2 2 2
zile
dulapuri, biblioteci – prindere, lovire,
strivire
2. Recipiente sub presiune –
conducte, preincalzitoare, vase,
rezervoare, alte ehipamente de
ITM 3-45
muncă din cadrul instalatiei in zona 2 5 3
zile
carora se poate afla lucratorul la un
moment dat, în timpul operaţiilor de
inspecţie tehnică/verificare
3. Deplasarea/ răsturnarea
ITM 3-45
necontrolată a scaunelor (rotative) 2 5 3
zile
de birou
4. Suprafeţe sau contururi
periculoase, înţepătoare, tăioase ale
ITM 3-45
birourilor, meselor de lucru, 2 2 2
zile
rechizitelor, etc. – înţepări, tăieri,
zgarieri,loviri
5. Incendiu datorat instalaţiei DECES 7 1 3
electrice defecte, echipamentelor
electrice defecte, etc.
6. Cădere liberă de produse şi
ITM 3-45
obiecte, poziţionate incorect sau la 2 2 2
zile
manipularea manuală a acestora
7. Lovire de către mijloacele de
transport auto la deplasarea între
locul de muncă şi domiciliu si invers DECES 7 1 3
pe traseul si durata normale de
deplasare – accident de traseu
8. Balans periculos la manipularea
mecanismelor de ridicat, la trecerea DECES 7 1 3
accidentală pe lângă acestea
9. Explozii, incendii, datorate
scăpărilor accidentale de gaze din DECES 7 1 3
instalatie
10. Curgeri şi jet de produse
petroliere/ fluide cu temperatura
ridicata (fierbinte) la deteriorarea
accidentală a garniturilor
echipamentelor de munca din cadrul
instalatiei, la spargerea unei DECES 7 1 3
conducte, a unui recipient sub
presiune, sau al oricarui
utilaj/echipament tehnic din
instalatie, la trecerea accidentală pe
lângă acestea – arsuri termice
11. Organe de maşini în mişcare cu DECES 7 1 3
care poate intra în contact
accidental, inclusiv la operaţiile de
inspecţie/verificare a mecanismelor
de ridicat– prindere, lovire, strivire
12 Răsturnarea materialelor şi
ITM 45 –
documentelor poziţionate greşit şi 3 3 3
180 zile
neasigurate împotriva căderii
13 Preparate si produse
FACTORI DE chimice/explozive, sub formă de
DECES 7 1 3
RISC CHIMIC vapori/gaze, provenite din procesul
tehnologic din cadrul instalatiei
14. Scurgere libera de fluide
tehnologice (produse fierbinti -
condens, abur, etc., produse
petroliere) – spargere garnituri
FACTORI DE
etanşare, echipamente de muncă cu DECES 7 1 3
RISC TERMIC
suprafeţe supraâncălzite din
instalatie, in zona in care se poate
afla la un moment dat lucratorul–
arsuri termice
15. Electrocutare prin atingere
directă, atingere indirectă sau DECES 7 1 3
tensiune de pas
FACTORI DE
16.Electrocutari, datorate
RISC ELECTRIC
defecţiunilor cablurilor de alimentare
DECES 7 2 4
ale echipamentelor de muncă
electrice
MEDIUL DE FACTORI DE 17. Curenţi de aer - afecţiuni ITM 3-45
2 2 2
MUNCĂ RISC FIZIC respiratorii zile
18. Zgomote datorate telefoanelor,
echipamentelor de muncă electrice ITM 45 –
3 1 2
(imprimantă), echipamentelor de 180 zile
muncă din instalaţiile din instalatie
19. Pulberi fizice (minerale, ITM 3-45 2 2 2
organice) în mediul de muncă, în zile
perioadele de revizie/mentenanţă, la
trecerea ocazională a lucrătorului
prin instalatie
20. Nivel de iluminare insuficient ITM 45 –
3 1 2
180 zile
21. Vibraţii datorate echipamentelor ITM 3-45
2 5 3
de muncă din instalatii zile
22. Evenimente produse de
patricularităţile noilor locaţii de lucru
(institutii publice , birouri etc, ca DECES 7 1 3
urmare a neverificării şi neinstruirii,
neasigurării)
23. Variatii ale temperaturii mediului
ITM 45 –
de muncă, specific activităţii 3 3 3
180 zile
defăşurate (în perioadele vară/iarnă)
24. Calamitaţi naturale - seism
DECES 7 1 3
FACTORI DE 25.Preparate si produse chimice
RISC CHIMIC toxice/explozive, provenite din
procesul tehnologic din cadrul
DECES 7 1 3
rafinariei, emanate sub forma de
vapori toxici/explozivi, in mediul de
munca/mediul potential exploziv
26. Stres datorat volumului mare de
CLIMAT ITM 45 –
munca, sub presiunea timpului, 3 3 3
PSIHOSOCIAL 180 zile
operatii repetitive, monotonie
FACTORI DE 27. Contactul accidental cu DECES 7 1 3
RISC BIOLOGIC virusi/persoane purtataore de virusi
(SARS CoV – 2, etc.) sau de boli
infectioase transmisibile ; contactul
accidental cu caini comunitari şi /
sau insecte periculoase (viespi,
albine, păianjeni) aflate în
apropierea zonei de lucru – rabie,
şoc anafilactic, etc.
28. Suprasolicitare psihică – ritm de
SOLICITARE muncă intens, eventuale conflicte şi
DECES 7 1 3
PSIHICĂ situaţii tensionate cu colegii de
muncă
29. Suprasolicitarea analizatorului
vizual la expunere indelungata in ITM 45 –
3 3 3
SARCINA DE fata videoterminalelor ( patologii 180 zile
MUNCĂ oculare
SOLICITARE 30. Poziţii de lucru statice şi mişcări
FIZICĂ repetitive la utilizarea PC, poziţii
vicioase la inspecţiile ITM 45 –
3 3 3
tehnice/verificările echipamentelor 180 zile
de muncă sub preiune şi/sau de
ridicat
.EXECUTANT ACŢIUNI 31. Executarea de operaţii
GREŞITE neprevăzute în sarcina de muncă
DECES 7 1 3
(intervenţii la echipamentele
electrice sub tensiune)
32. Deplasări cu pericol de cădere
de la acelaşi nivel prin
INV. Gr. I 6 1 3
dezechilibrare, alunecare,
împiedicare
33. Fumatul şi utilizarea focului
DECES 7 1 3
deschis în locuri nepermise
34. Adoptarea unei pozitii de lucru
ITM 45 –
incomode si/sau la utilizarea 3 1 2
180 zile
scaunelor ergonomice/birourilor
35. Nerespectare prevederilor din ITM 45 –
3 1 2
fişa postului 180 zile
36. Nerespectarea semnalizarii de DECES 7 1 3
securitate privind circulatia pietonala
din incinta instalatiilor/semnalizării
mediilor potenţial explozive ;
37. Pătrunderea accidentală în zone
periculoase (potenţial explozive, sub
tensiune, în imediata apropiere a DECES 7 1 3
echipamentelor de muncă sub
presiune şi/sau de ridicat)
38. Utilizarea incorectă şi/sau
neutilizarea E.I.P. corespunzător DECES 7 1 3
sarcinilor de muncă executate
39. Prezentarea la serviciu în stare
DECES 7 1 3
fizică şi psihică necorespunzătoare
40. Alimentarea / oprirea arbitrară
cu energie electrică a
echipamentelor de muncă electrice, DECES 7 1 3
utilizarea unor cabluri electrice/prize
deteriorate, fara legatura la pamant
41. Nerespectarea ordinii şi
DECES 7 1 3
disciplinei la locul de muncă
42. Cadere de pe scarile de acces ITM 45 –
3 3 3
din incinta instalatiei 180 zile
43. Acţiuni şi manevre greşite în
caz de incendiu datorită
necunoaşterii modului de intervenţie DECES 7 1 3
şi / sau mijloacelor de stingere
(extinctoare) neverificate
44.Consumul substanţe
Neglijabil 1 1 1
halucinogene, interzise, alcoolice;
45. Adoptarea unor poziţii de lucru DECES 7 1 3
incomode şi / sau la utilizarea
scaunelor ergonomice / birourilor
46. Utilizarea unor cabluri electrice
deteriorate (fisurate, lipsă izolaţie,
DECES 7 1 3
etc.), la echipamentele de calcul
deservite
47. Neprezentarea la instruirile
DECES 7 1 3
periodice in domeniul s.s.m.
48. Nerespectarea instrucţiunilor
proprii în domeniul securităţii şi
sănătăţii în muncă, precum şi a
DECES 7 2 4
procedurilor şi regulilor care
reglementează accesul în instalatii
şi / sau medii potenţial explozive
49. Necunoaşterea şi / sau
nerespectarea măsurilor din planul DECES 7 1 3
de prevenire şi protecţie al societăţii
50. Nerespectarea semnalizărilor
de securitate la locurile de muncă
din incinta rafinăriei unde execută
DECES 7 1 3
operaţii de inspecţie/revizie a
echipamentelor de muncă sub
presiune şi/sau de ridicat
51. Necunoaşterea modului de
funcţionare al instalaţiilor AMC,
necunoasterea masurilor de ssm la
DECES 7 1 3
emiterea autorizatiilor de lucru, in
vederea efectuarii lucrarilor de
reparatii/revizii.
OMISIUNI 52. Omiterea operaţiilor care-i
asigură securitatea la locul de DECES 7 1 3
muncă
Nivelul de risc global al locului de muncă este:

52

Riri
i=1 ** Expression is faulty **(7x7) + ** Expression is faulty **(6x6) + 0(5x5) + 410 **
1(4x4) + 41(3x3) + 9(2x2) + 1(1x1) Expr
52 ** Expression is faulty **x7 + ** Expression is faulty **x6 + 0x5 + 1x4 + 41x3 146 essio
+ 9x2 +1x1
Nrg2 = = = = n is
faulty
**2,8
0
ri
i=1
NIVELURILE PARŢIALE DE RISC PE FACTORI DE RISC Locul de muncă Nr. 2
NIVEL GLOBAL DE RISC: 2,80

5
NIVELURI PARTIALE DE RISC

0
F 1 F 3 F 5 F 7 F 9 F 11 F 13 F 15 F 17 F 19 F 21 F 23 F 25 F 27 F 29 F 31 F 33 F 35 F 37 F 39 F 41 F 43 F 45 F 47 F 49 F 51

FACTORI DE RISC
FIŞA DE MĂSURI PROPUSE PENTRU LOCUL DE MUNCĂ NR. 2

Nr. Nivel MĂSURI PROPUSE


FACTOR DE RISC
Crt de risc Nominalizarea măsurii
0 1 2 3
Executarea de operaţii neprevăzute în sarcina de Măsuri organizatorice:
1. muncă (intervenţii la echipamentele electrice sub 3 - intervenţiile la echipamentele electrice din dotare se vor face
tensiune) numai de către personal specializat în astfel de lucrari
Masuri organizatorice :
2. Calamitati naturale (trasnet, vant puternic, grindina, 3 - Instruirea intregului personal vizand modul concret de actiune
viscol, seisme, etc.) in caz de situatii de urgenta
Lovire de către mijloacele de transport auto la
1. deplasarea între locul de muncă şi domiciliu si la 3 MASURI ORGANIZATORICE:
deplasarile in interes de serviciu - Respectarea regulilor de circulaţie pe drumurile publice
Electrocutare prin atingere directă, atingere MASURI ORGANIZATORICE:
2. 3
indirectă sau tensiune de pas - Respectarea prevederilor de electrosecuritate
Incendiu datorat instalaţiei electrice defecte, MASURI ORGANIZATORICE:
echipamentelor electrice defecte, etc - Respectarea prevederilor legale referitoare la prevenirea
şi stingerea incendiilor
- Depozitarea materialelor şi substanţelor inflamabile în
locuri special destinate în care să fie exclusă
3. 3
posibilitatea de apariţie a unui incendiu
- Verificarea periodica a instalatiilor electrice de catre
personal autorizat
- Cunoasterea de catre personal a modului de actiune in
caz de incendiu
Măsuri organizatorice
- respectarea instrucţiunilor proprii în domeniul SSM, a
procedurilor şi regulilor care reglementează accesul în instalatii
Nerespectarea instrucţiunilor proprii în domeniul şi / sau medii potenţial explozive.
0 1 2 3
- instruirea lucrătorilor privind consecinţele nerespectării
restricţiilor de securitate – neutilizarea sau utilizarea
incompletă a mijloacelor de protecţie individuale şi colective, etc.
- verificarea prin control permanent, din partea şefului
6. 4 formaţiei, şi/sau prin sondaj, din partea şefilor ierarhic
securităţii şi sănătăţii în muncă, precum şi a superiori în ceea ce priveşte respectarea înstrucţiunilor proprii în
procedurilor şi regulilor care reglementează accesul domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă referitor la accesul în
în instalatii şi / sau medii potenţial explozive instalatii şi / sau medii potenţial explozive
Măsuri organizatorice
- respectarea instrucţiunilor proprii în domeniul SSM, a
procedurilor şi regulilor care reglementează semnalizarea de
securitate în rafinării şi / sau medii potenţial explozive.
- instruirea lucrătorilor privind consecinţele nerespectării
restricţiilor de securitate referitor la semnalizare de securitate şi
7. 3
sănătate la locurile de muncă din rafinărie
- verificarea prin control permanent, din partea şefului
Nerespectarea semnalizărilor de securitate la formaţiei, şi/sau prin sondaj, din partea şefilor ierarhic
locurile de muncă din incinta rafinăriei unde execută superiori în ceea ce priveşte respectarea instrucţiunilor proprii în
operaţii de inspecţie/revizie a echipamentelor de domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă referitor la semnalizarea
muncă sub presiune şi/sau de ridicat de securitate în instalatii şi / sau medii potenţial explozive
INTERPRETAREA
REZULTATELOR EVALUĂRII PENTRU
LOCUL DE MUNCĂ Nr. 2

Nivelul de risc global calculat pentru locul de muncă Nr. 2 – INGINER AUTOMATIST / DCS, este egal cu
2,80valoare ce îl încadrează în categoria locurilor de muncă cu nivel de risc .Rezultatul este susţinut de “Fişa de
evaluare Nr. 2 ”, din care se observă că din totalul de 52 factori de risc identificaţi , unul depaşeste, ca nivel parţial de
risc, valoarea 3: 0 , incadrandu-se in categoria nivelelor de risc mediu.

În ceea ce priveşte repartiţia factorilor de risc pe sursele generatoare, situaţia se prezintă după cum urmează :
 30%, factori proprii mijloacelor de producţie;
 22 %, factori proprii mediului de muncă;
 8 %, factori proprii sarcinii de muncă;
 40 %, factori proprii executantului.

Din analiza factorilor de risc se observă că 66 % dintre aceştia provoacă consecinţe ireversibile asupra
organismului uman (deces sau invaliditate).

S-ar putea să vă placă și