Sunteți pe pagina 1din 296

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: VASLUI

Lista posturilor vacante-rezervate la data: 20/08/2021

Statut Post: Avize şi atestate:


Probă
Unitatea de 1. complet intensiv / 1. de culte 5. IGP/ARR
învăţământ bilingv
2. pt. nevăzători
Localitate Disciplină Num 6. ed. specială
ăr 3. constituit din ore rez. din reducerea
Probă orale
cu 2 ore a normei did.
ore la lb. de 2. de alternativă
trun 4. conţine ore rez. din reducerea cu 2 predare1
Cod Nivel de ore a normei did. Proba 7. HIV
Post
chi Detalii
[Alte unităţi] învăţământ practica
com
un / 5.conţine ore solic. la întreg. nor.
Viabilitate 3. al unit. de înv. 8. al unit. de
opţio
nale 6. pt. trans. cons. între unit. Probă orale mil. înv. particular
[Mediu] 7. pt.repart. în şed. publică de trans. la lb. de
[Unitatea de înv. cu predare2
8. cond. spec. de transfer 4. seminar 9. al liceului
statut juridic] pedagogic
teologic
9. propus pt. continuitate

CENTRUL ȘCOLAR DE SPECIAL 1. Da 4. Nu PRELUCRARE 5. Nu


EDUCAȚIE INCLUZIVĂ 1. Nu
(DEFICIENT POST IN 2. Nu 5. Nu A LEMNULUI /
VASLUI "CONSTANTIN PUFAN", ACTIVITATI DE PRE- VACANT 6. Da
MUN. VASLUI E GRAVE, REDUCERE- PRELUCRARE 2.Nu
PROFESIONALIZARE 3. Nu 6. Nu 7. Nu
3636 SEVERE, 20/0 conform A LEMNULUI Limba română
PROFUNDE planurilor 7. Da 8. Nu SI 3.Nu 8. Nu
SAU cadru 1 ani COMPETENTE
URBAN 4. Nu 9. Nu
ASOCIATE) 9. Nu DE UTILIZARE
CENTRUL ȘCOLAR DE 1. Da 4. Nu
EDUCAȚIE INCLUZIVĂ
SPECIAL 1. Nu 5. Nu
"ELISABETA (DEFICIENT POST IN 2. Nu 5. Nu TEXTILE /
VASLUI ACTIVITATI DE PRE- VACANT 6. Da
POLIHRONIADE", MUN. E GRAVE, REDUCERE- 3. Nu 6. Nu TRICOTAJE SI 2.Nu
PROFESIONALIZARE 7. Nu
3634 VASLUI SEVERE, 11/0 conform CONFECTII Limba română
7. Da 8. Nu 3.Nu
PROFUNDE planurilor TEXTILE, 8. Nu
SAU cadru 1 ani FINISAJ
URBAN 4. Nu 9. Nu
ASOCIATE)
9. Nu
CENTRUL ȘCOLAR DE SPECIAL POST IN 1. Da 4. Nu 5. Nu
EDUCAȚIE INCLUZIVĂ 1. Nu
(DEFICIENT REDUCERE- 2. Nu 5. Nu
VASLUI "CONSTANTIN PUFAN", ACTIVITATI DE PRE- VACANT PRELUCRARE 6. Da
MUN. VASLUI E GRAVE, conform 2.Nu
PROFESIONALIZARE 3. Nu 6. Nu A LEMNULUI / 7. Nu
3637 SEVERE, 12/0 planurilor
7. Da 8. Nu PRELUCRARE Limba română 3.Nu
PROFUNDE cadru-6 ore 8. Nu
A LEMNULUI
SAU Barlad si 6 1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
ASOCIATE) ore Husi 9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC, 1. Nu 4. Nu 5. Nu
SAT VLADIA 1. Nu
AGRICULTURA, VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
VLADIA 2.Nu
HORTICULTURA 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
3029 LICEAL 16/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu

Pagina 1 / 296
LICEUL TEHNOLOGIC, 1. Da 4. Nu 5. Nu
SAT VLADIA 1. Nu
AGRICULTURA, VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
VLADIA 2.Nu
HORTICULTURA 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
3027 LICEAL 18/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Da 4. Nu 5. Nu
"ION MINCU", MUN. ALIMENTATIE 1. Nu
VASLUI PUBLICA SI TURISM / VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
VASLUI 2.Nu
ALIMENTATIE 18 ORE CU 3. Nu 6. Da INSPECTIE LA 7. Nu
2465 LICEAL 18/0 Limba română
PUBLICA RISC 7. Nu 8. Da CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Da 4. Nu 5. Nu
"ION MINCU", MUN. ALIMENTATIE 1. Nu
VASLUI PUBLICA SI TURISM / VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
VASLUI 2.Nu
ALIMENTATIE 3. Nu 6. Da INSPECTIE LA 7. Nu
2464 LICEAL 18/0 Limba română
PUBLICA 7. Nu 8. Da CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Da 4. Nu 5. Nu
"ION MINCU", MUN. ALIMENTATIE 1. Nu
VASLUI PUBLICA SI TURISM / VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
VASLUI 2.Nu
ALIMENTATIE 3. Nu 6. Da INSPECTIE LA 7. Nu
2463 LICEAL 18/0 Limba română
PUBLICA 7. Nu 8. Da CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"IOAN CORIVAN", MUN. ALIMENTATIE Post 1. Nu
HUŞI PUBLICA SI TURISM / modificat VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
HUŞI 2.Nu
ALIMENTATIE prin 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2507 LICEAL 5/0 Limba română
PUBLICA nerealizarea 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu
planului de 8. Nu
1 ani
URBAN scolarizare 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"PETRU RAREȘ", MUN. ALIMENTATIE 1. Nu
BÂRLAD PUBLICA SI TURISM / VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BÂRLAD 2.Nu
ALIMENTATIE 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2667 LICEAL 8/0 Limba română
PUBLICA 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"ION MINCU", MUN. ALIMENTATIE Post 1. Nu
VASLUI PUBLICA SI TURISM / modificat VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
VASLUI 2.Nu
ALIMENTATIE prin 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2466 LICEAL 8/0 Limba română
PUBLICA nerealizarea 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu
planului de 8. Nu
1 ani
URBAN scolarizare 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL "ȘTEFAN 1. Nu 4. Nu 5. Nu
PROCOPIU", MUN. VASLUI Post 1. Nu
ALIMENTATIE 2. Nu 5. Nu
VASLUI modificat VACANT 6. Nu
PUBLICA SI TURISM / 2.Nu
prin 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
3049 LICEAL TURISM 17/0 Limba română
nerealizarea 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu
planului de 8. Nu
1 ani
URBAN scolarizare 4. Nu 9. Nu
9. Nu
COLEGIUL ECONOMIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"ANGHEL RUGINĂ", MUN. 1. Nu
ALIMENTATIE 2. Nu 5. Nu
VASLUI VASLUI VACANT 6. Nu
PUBLICA SI TURISM / 2.Nu
3. Nu 6. Da INSPECTIE LA 7. Nu
3100 LICEAL TURISM 4/0 Limba română
7. Nu 8. Da CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu

Pagina 2 / 296
LICEUL "ȘTEFAN 1. Nu 4. Nu 5. Nu
PROCOPIU", MUN. VASLUI Post 1. Nu
ALIMENTATIE 2. Nu 5. Nu
VASLUI inexistent VACANT 6. Nu
PUBLICA SI TURISM / 2.Nu
prin 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
3050 LICEAL TURISM 0/0 Limba română
nerealizarea 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu
planului de 8. Nu
1 ani
URBAN scolarizare 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"ALEXANDRU IOAN 1. Nu
ALIMENTATIE 2. Nu 5. Nu
BÂRLAD CUZA", MUN. BÂRLAD REZERVAT 6. Nu
PUBLICA SI TURISM / 2.Nu
Rezervat 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
3786 LICEAL TURISM 6/0 Limba română
Director 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ DE GIMNAZIU / 1. Nu 4. Nu 5. Nu
ARTE "N.N. TONITZA", 1. Nu
PRIMAR 2. Nu 5. Nu
BÂRLAD MUN. BÂRLAD VACANT 6. Nu
MUZICA / ANSAMBLU CORAL DIRIJAT 2.Nu
3. Nu 6. Da 7. Nu
1236 ARTA / - 2/0 ANSAMBLU Limba română
GIMNAZIU 7. Nu 8. Da CORAL 3.Nu 8. Nu
COREGRAFI 1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
E 9. Nu
SEMINARUL TEOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
ORTODOX "SF. IOAN 1. ORTODOX
LICEU 2. Nu 5. Nu
HUŞI GURĂ DE AUR", MUN. VACANT 6. Nu
HUȘI MUZICA / ANSAMBLU CORAL DIRIJAT 2.Nu
3. Nu 6. Nu 7. Nu
2992 ARTA - 8/0 ANSAMBLU Limba română
COREGRAFI 7. Da 8. Nu CORAL 3.Nu 8. Nu
E 1 ani
URBAN 4. DA 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ GIMNAZIU / 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"VASILE ALECSANDRI", DIRIJAT 1. Nu
PRIMAR 2. Nu 5. Nu
VASLUI MUN. VASLUI ANSAMBLU VACANT ANSAMBLU 6. Nu
MUZICA / 2.Nu
ORCHESTRAL 3. Nu 6. Nu ORCHESTRAL 7. Nu
2343 ARTA / - 4/0 Limba română
7. Da 8. Nu / 3.Nu
GIMNAZIU 8. Nu
INSTRUMENT
COREGRAFI 1 ani
URBAN AL 4. Nu 9. Nu
E 9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ DE GIMNAZIU / 1. Nu 4. Nu 5. Nu
ARTE "N.N. TONITZA", 1. Nu
PRIMAR 2. Nu 5. Nu
BÂRLAD MUN. BÂRLAD ANSAMBLU VACANT 6. Nu
MUZICA / 2.Nu
ORCHESTRAL 3. Nu 6. Da INSPECTIE LA 7. Nu
1237 ARTA / - 2/0 Limba română
7. Nu 8. Da CLASA 3.Nu
GIMNAZIU 8. Nu
COREGRAFI 1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
E 9. Nu
CLUBUL COPIILOR "SPIRU 1. Da 4. Nu 5. Nu
HARET", MUN. BÂRLAD 1. Nu
2. Nu 5. Nu ANTICIPATIE
BÂRLAD ANTICIPATIE Locatie post: VACANT 6. Nu
STIINTIFICA 2.Nu
CLUBURILE STIINTIFICA Clubul 3. Nu 6. Nu 7. Nu
1548 18/0 (PALATE SI Limba română
COPIILOR copiilor 7. Da 8. Nu 3.Nu
CLUBURI ALE 8. Nu
HUSI
4 ani COPIILOR)
URBAN Clubul copiilor HUSI 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL PEDAGOGIC 1. Nu 4. Nu STUDII 5. Nu
"IOAN POPESCU", MUN. 1. Nu
LICEU 2. Nu 5. Nu TEORETICE
BÂRLAD BÂRLAD VACANT 6. Nu
MUZICA / ARMONIE (TEORIE - 2.Nu
3. Nu 6. Nu 7. Nu
2434 ARTA - 12/0 SOLFEGIU - Limba română
COREGRAFI 7. Da 8. Nu DICTEU; 3.Nu 8. Nu
E 1 ani ARMONIE;
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu ISTORIA
LICEUL PEDAGOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"IOAN POPESCU", MUN. 1. Nu
LICEU 2. Nu 5. Nu
BÂRLAD BÂRLAD VACANT 6. Nu
MUZICA / ARTA ACTORULUI 2.Nu
3. Nu 6. Nu ARTA 7. Nu
2455 ARTA - 2/0
7. Da 8. Nu ACTORULUI Limba română 3.Nu
COREGRAFI 8. Nu
E 1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu

Pagina 3 / 296
LICEUL PEDAGOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"IOAN POPESCU", MUN. 1. Nu
LICEU 2. Nu 5. Nu
BÂRLAD BÂRLAD ARTA VOCALA - VACANT 6. Nu
MUZICA / 2.Nu
INITIERE VOCALA 3. Nu 6. Nu 7. Nu
2437 ARTA - 17/0 ARTA VOCALA Limba română
COREGRAFI 7. Da 8. Nu 3.Nu 8. Nu
E 1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL PEDAGOGIC 1. Da 4. Nu 5. Nu
"IOAN POPESCU", MUN. 1. Nu
LICEU 2. Nu 5. Nu
BÂRLAD BÂRLAD ARTA VOCALA - VACANT 6. Nu
MUZICA / 2.Nu
INITIERE VOCALA 3. Nu 6. Nu 7. Nu
2436 ARTA - 18/0 ARTA VOCALA Limba română
COREGRAFI 7. Da 8. Nu 3.Nu 8. Nu
E 4 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
CLUBUL COPIILOR "SPIRU 1. Nu 4. Nu ATELIER 5. Nu
HARET", MUN. BÂRLAD 1. Nu
ATELIER INTERACTIV 2. Nu 5. Nu INTERACTIV
BÂRLAD VACANT 6. Nu
PENTRU PRESCOLARI PENTRU 2.Nu
CLUBURILE 3. Nu 6. Nu 7. Nu
1547 SI SCOLARI MICI 9/0 PRESCOLARI Limba română
COPIILOR 7. Da 8. Nu 3.Nu
SI SCOLARI 8. Nu
URBAN 1 ani 9. Da, candidat inscris la definitivat cu MICI (PALATE
SI CLUBURI 4. Nu 9. Nu
nota/media cel putin 7
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1. Nu 4. Nu
1, SAT VOINEȘTI 1. Nu 5. Nu
2. Nu 5. Nu
VOINEŞTI REZERVAT 6. Nu
BIOLOGIE CONCEDIU 3. Nu 6. Nu 2.Nu
INSPECTIE LA 7. Nu
2156 GIMNAZIAL 5/4 CRESTERE 7. Nu 8. Nu Limba română
CLASA 3.Nu
COPIL 8. Nu
SC OBARSENII 1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
LINGURARI
SC GARDESTI 9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"PRINCIPESA ELENA 1. Nu
BIBESCU", MUN. BÂRLAD VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BÂRLAD BIOLOGIE 2.Nu
3. Da 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
3355 GIMNAZIAL 1/0 Limba română
7. Nu 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"ION MINCU", MUN. Post 1. Nu
VASLUI inexistent VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
VASLUI BIOLOGIE 2.Nu
prin 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2456 LICEAL 0/0 Limba română
nerealizarea 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu
planului de 8. Nu
1 ani
URBAN scolarizare 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, 1. Nu 4. Nu 5. Nu
SAT HÂRSOVA 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
HÂRSOVA BIOLOGIE 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2063 GIMNAZIAL 4/0 Limba română
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu
1, SAT DELEȘTI 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ŞCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"ION CREANGĂ", MUN. 1. Nu
HUŞI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
HUŞI BIOLOGIE 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
3530 GIMNAZIAL 1/0 Limba română
7. Nu 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"PETRU RAREȘ", SAT 1. Nu
VETRIŞOAI VETRIȘOAIA VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
A BIOLOGIE 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
3532 LICEAL 8/0 Limba română
7. Nu 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu

Pagina 4 / 296
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1, SAT GARA BANCA 1. Nu
GARA VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BANCA BIOLOGIE 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
3573 GIMNAZIAL 4/0 Limba română
7. Nu 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL ȚIFU 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"ȘTEFAN CIOBOTĂRAȘU", 1. Nu
SAT LIPOVĂȚ VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
LIPOVĂŢ BIOLOGIE 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2853 GIMNAZIAL 0/1 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL SATE COMP 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ŞCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"ANASTASIE PANU", MUN. 1. Nu
HUŞI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
HUŞI BIOLOGIE 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1088 GIMNAZIAL 1/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"DIMITRIE NEGRUȚIU", 1. Nu
SAT POGONEȘTI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
POGONEŞTI BIOLOGIE 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1330 GIMNAZIAL 6/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, 1. Nu 4. Nu 5. Nu
SAT RECEA 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
RECEA BIOLOGIE 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1358 GIMNAZIAL 0/3 Limba română
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu
1, SAT IANA 8. Nu
1 ani
RURAL SC IANA 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Da 4. Nu 5. Nu
"NICOLAE IORGA", ORAȘ 1. Nu
NEGREȘTI REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
NEGREŞTI BIOLOGIE CONCEDIU 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2648 LICEAL 18/0 CRESTEREA Limba română
7. Nu 8. Nu CLASA 3.Nu
COPILULUI 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"MARCEL GUGUIANU", Post 1. Nu
SAT ZORLENI inexistent VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
ZORLENI BIOLOGIE 2.Nu
prin 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2892 LICEAL 1/0 Limba română
nerealizarea 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu
planului de 8. Nu
1 ani
RURAL scolarizare 4. Nu 9. Nu
9. Nu
PENITENCIARUL VASLUI 1. Nu 4. Nu
1. Nu 5. Nu
2. Nu 5. Nu
VASLUI VACANT 6. Da
BIOLOGIE 3. Nu 6. Nu 2.Nu
CENTRUL ȘCOLAR DE
INSPECTIE LA 7. Nu
1581 GIMNAZIAL 2/0 7. Da 8. Nu Limba română
EDUCAȚIE INCLUZIVĂ CLASA 3.JUSTITIE 8. Nu
"CONSTANTIN PUFAN",
1 ani
URBAN MUN. VASLUI 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1. Nu 4. Nu
1. Nu 5. Nu
1, SAT POGANA
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
POGANA BIOLOGIE 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1370 GIMNAZIAL 12/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani 9. Da, candidat cu nota/media cel putin
RURAL SC TOMESTI 4 ORE 4. Nu 9. Nu
SC MASCUREI 5 ORE 5 sau intre 5 si 7

Pagina 5 / 296
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"MAREȘAL CONSTANTIN 1. Nu
PREZAN", SAT DUMEȘTI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
DUMEŞTI BIOLOGIE 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1386 GIMNAZIAL 2/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"GHEORGHE CIOATĂ", 1. Nu
SAT TODIREȘTI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
TODIREŞTI BIOLOGIE 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1422 GIMNAZIAL 0/1 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"MANOLACHE COSTACHE 1. Nu
EPUREANU", SAT VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
EPURENI BIOLOGIE 2.Nu
EPURENI 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA
1718 GIMNAZIAL 6/0 7. Nu
7. Da 8. Nu CLASA Limba română
3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1, SAT CEPEȘTI 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
CEPEŞTI BIOLOGIE 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1734 GIMNAZIAL 2/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"MIHAI EMINESCU", SAT 1. Nu
LAZA VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
LAZA BIOLOGIE EDUCATIE 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1756 GIMNAZIAL 0/2 PT Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu
SANATATE 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
CENTRUL ȘCOLAR DE 1. Nu 4. Nu 5. Nu
EDUCAȚIE INCLUZIVĂ 1. Nu
"CONSTANTIN PUFAN", VACANT 2. Nu 5. Nu COMUNICARE 6. Da
VASLUI BIOLOGIE 2.Nu
MUN. VASLUI 3. Nu 6. Nu IN LIMBAJ
1568 GIMNAZIAL 1/0 7. Nu
7. Da 8. Nu MIMICO- Limba română
3.Nu 8. Nu
GESTUAL
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1, SAT BOGDANA 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BOGDANA BIOLOGIE 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2078 GIMNAZIAL 2/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"NICOLAE IORGA", ORAȘ Post 1. Nu
NEGREȘTI inexistent VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
NEGREŞTI BIOLOGIE 2.Nu
prin 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2613 LICEAL 0/0 Limba română
nerealizarea 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu
planului de 8. Nu
1 ani
URBAN școlarizare 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, 1. Nu 4. Nu
SAT RÂNCENI 1. Nu 5. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
RÂNCENI BIOLOGIE 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA
1502 GIMNAZIAL 8/0 7. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 7. Da 8. Nu CLASA Limba română
"ANASTASIE FĂTU", SAT 3.Nu 8. Nu
BEREZENI 1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu

Pagina 6 / 296
LICEUL TEORETIC "EMIL 1. Nu 4. Nu 5. Nu
RACOVIȚĂ", MUN. VASLUI 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
VASLUI BIOLOGIE 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2745 LICEAL 0/3 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"CONSTANTIN PARFENE", 1. Nu
MUN. VASLUI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
VASLUI BIOLOGIE 2.Nu
1 ORA CU 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1537 GIMNAZIAL 1/2 Limba română
RISC 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu
"MIHAI BOTEZ", SAT 1. Nu 5. Nu
GIURCANI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
GIURCANI BIOLOGIE 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA
2178 GIMNAZIAL 2/0 7. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 7. Da 8. Nu CLASA Limba română
"ION ARTENE", SAT 3.Nu 8. Nu
GĂGEȘTI 1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"IORGU RADU", MUN. 1. Nu
BÂRLAD VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BÂRLAD BIOLOGIE 2.Nu
3. Nu 6. Da INSPECTIE LA 7. Nu
2383 GIMNAZIAL 0/1 Limba română
7. Nu 8. Da CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"GEORGE TUTOVEANU", 1. Nu
MUN. BÂRLAD VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BÂRLAD BIOLOGIE 2.Nu
2 ORE 3. Da 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2393 GIMNAZIAL 2/0 Limba română
BLOCATE 7. Nu 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"VASILE PÂRVAN, MUN. 1. Nu
BÂRLAD VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BÂRLAD BIOLOGIE 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2413 GIMNAZIAL 0/1 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL PEDAGOGIC Revenirea 1. Nu 4. Nu
"IOAN POPESCU", MUN. titularului la
BÂRLAD 2. Nu 5. Nu
post prin 1. Nu 5. Nu
renuntare la 3. Nu 6. Nu
BÂRLAD VACANT 6. Nu
BIOLOGIE pensionare 7. Da 8. Nu 2.Nu
INSPECTIE LA 7. Nu
2420 LICEAL 0/0 anticipata. Limba română
CLASA 3.Nu
POST 8. Nu
ore blocate-pensionare BLOCAT - 1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
anticipata PENSIONAR
E
ANTICIPATA 9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1, SAT SĂLCENI 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
SĂLCENI BIOLOGIE 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2099 GIMNAZIAL 6/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
RURAL 1 ani
4. Nu 9. Nu
9. Nu

Pagina 7 / 296
LICEUL TEORETIC 1. Nu 4. Da 5. Nu
"MIHAIL 1. Nu
KOGĂLNICEANU", MUN. VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
VASLUI BIOLOGIE 2.Nu
VASLUI 4 ORE 3. Nu 6. Da INSPECTIE LA
2724 LICEAL 6/0 7. Nu
BLOCATE 7. Nu 8. Da CLASA Limba română
3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, 1. Nu 4. Nu 5. Nu
SAT BARBOȘI 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BARBOŞI BIOLOGIE 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1636 GIMNAZIAL 1/0 Limba română
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu
1, SAT HOCENI 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, 1. Nu 4. Nu 5. Nu
SAT PRIBEȘTI 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
PRIBEŞTI BIOLOGIE 2.Nu
3. Nu 6. Da INSPECTIE LA 7. Nu
2949 LICEAL 5/0 Limba română
LICEUL "ȘTEFAN CEL 7. Nu 8. Da CLASA 3.Nu
MARE", SAT CODĂEȘTI 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1, SAT PUȘCAȘI 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
PUŞCAŞI BIOLOGIE 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1856 GIMNAZIAL 0/1 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
EDUCATIE PT 1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
SANATATE 9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"PETRU RAREȘ", SAT 1. Nu
VETRIŞOAI VETRIȘOAIA VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
A BIOLOGIE 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2939 LICEAL 2/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
COLEGIUL ECONOMIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"ANGHEL RUGINĂ", MUN. 1. Nu
VASLUI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
VASLUI BIOLOGIE 2.Nu
3. Nu 6. Da INSPECTIE LA 7. Nu
3091 LICEAL 6/0 Limba română
7. Nu 8. Da CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"PETRU RAREȘ", MUN. 1. Nu
BÂRLAD VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BÂRLAD BIOLOGIE 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2651 LICEAL 8/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1, SAT GHERGHEȘTI 1. Nu
GHERGHEŞ VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
TI BIOLOGIE 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
3305 GIMNAZIAL 2/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL SC CHETROSU 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"CONSTANTIN MOTAȘ", 1. Nu
MUN. VASLUI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
VASLUI BIOLOGIE 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1951 GIMNAZIAL 1/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu

Pagina 8 / 296
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"VIRGIL CARAIVAN", SAT 1. Nu
ȘULETEA VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
ŞULETEA BIOLOGIE 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2025 GIMNAZIAL 0/3 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
EDUCATIE PT 1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
SANATATE 9. Nu
COLEGIUL AGRICOL 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"DIMITRIE CANTEMIR", Post 1. Nu
MUN. HUŞI modificat VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
HUŞI BIOLOGIE 2.Nu
prin 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2515 LICEAL 4/0 Limba română
nerealizarea 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu
planului de 8. Nu
1 ani
URBAN scolarizare 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1, SAT MĂLUȘTENI 1. Nu
MĂLUŞTEN VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
I BIOLOGIE 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
3574 GIMNAZIAL 6/0 Limba română
7. Nu 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu
1. Nu 5. Nu
"SFÂNTUL ANDREI", SAT
TĂCUTA VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
TĂCUTA BIOLOGIE 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
3583 GIMNAZIAL 16/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL Scoala Protopopesti, 4. Nu 9. Nu
Focseasca 9. Nu
COLEGIUL NAȚIONAL 1. Nu 4. Da 5. Nu
"GH. ROȘCA CODREANU", 1. Nu
MUN. BÂRLAD VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BÂRLAD BIOLOGIE 2.Nu
2 ORE 3. Nu 6. Da INSPECTIE LA 7. Nu
2697 LICEAL 0/4 Limba română
BLOCATE 7. Nu 8. Da CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
COLEGIUL NAŢIONAL 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"CUZA VODĂ", MUN. HUŞI 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
HUŞI BIOLOGIE 2.Nu
3. Nu 6. Da INSPECTIE LA 7. Nu
3357 LICEAL 0/7 Limba română
7. Nu 8. Da CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEORETIC "MIHAI 1. Nu 4. Nu 5. Nu
EMINESCU", MUN. Post 1. Nu
BÂRLAD modificat VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BÂRLAD BIOLOGIE 2.Nu
prin 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
3042 LICEAL 0/1 Limba română
nerealizarea 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu
planului de 8. Nu
1 ani
URBAN scolarizare 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1, SAT BLĂGEȘTI 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BLĂGEŞTI BIOLOGIE 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
3575 GIMNAZIAL 3/0 Limba română
7. Nu 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"ALEXANDRU VLAHUȚĂ", 1. Nu
ALEXANDR SAT ALEXANDRU VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
U VLAHUŢĂ VLAHUȚĂ
BIOLOGIE 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2872 GIMNAZIAL 6/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu

Pagina 9 / 296
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu
"GENERAL AVIATOR 1. Nu 5. Nu
FRUNTIŞEN INGINER GHEORGHE 2. Nu 5. Nu
VACANT 6. Nu
I NEGRESCU", SAT BIOLOGIE 3. Nu 6. Nu 2.Nu
INSPECTIE LA 7. Nu
2219 FRUNTIȘENI GIMNAZIAL 0/2 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
COLEGIUL NAŢIONAL 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"CUZA VODĂ", MUN. HUŞI 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
HUŞI BIOLOGIE 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
3528 LICEAL 9/0 Limba română
7. Nu 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL "ȘTEFAN 1. Nu 4. Da 5. Nu
PROCOPIU", MUN. VASLUI Post 1. Nu
modificat VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
VASLUI BIOLOGIE 2.Nu
prin 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
3051 LICEAL 1/0 Limba română
nerealizarea 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu
planului de 8. Nu
1 ani
URBAN scolarizare 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"TEODOR JUNCU", SAT 1. Nu
BĂCEȘTI REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BĂCEŞTI BIOLOGIE 2.Nu
Rezervat 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
3680 GIMNAZIAL 2/0 Limba română
Director 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL "ȘTEFAN 1. Nu 4. Da 5. Nu
PROCOPIU", MUN. VASLUI 1. Nu
REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
VASLUI BIOLOGIE 2.Nu
Rezervat 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
3893 LICEAL 5/0 Limba română
inspector 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"ION MINCU", MUN. 1. Nu
VASLUI REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
VASLUI BIOLOGIE 2.Nu
Rezervat 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
3807 LICEAL 8/0 Limba română
Director 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"CONSTANTIN PARFENE", 1. Nu
MUN. VASLUI REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
VASLUI BIOLOGIE 2.Nu
Rezervat 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
3817 GIMNAZIAL 6/0 Limba română
Director 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"GEORGE TUTOVEANU", 1. Nu
MUN. BÂRLAD
Rezervat REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BÂRLAD BIOLOGIE Director Sc 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
3699 GIMNAZIAL 6/0 10 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu
(completare 8. Nu
norma) 1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL "ȘTEFAN 1. Da 4. Nu 5. Nu
PROCOPIU", MUN. VASLUI 1. Nu
REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
VASLUI BIOLOGIE 2.Nu
detasare 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
3855 LICEAL 1/0 Limba română
Purice 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
4 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu

Pagina 10 / 296
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"IONEL MIRON", SAT 1. Nu
IVĂNEȘTI Rezervat REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
IVĂNEŞTI BIOLOGIE 2.Nu
Director 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
3766 GIMNAZIAL 6/0 Limba română
Stefan cel 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu
Mare 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"CONSTANTIN PARFENE", 1. Nu
MUN. VASLUI REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
VASLUI BIOLOGIE 2.Nu
detasare 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
3852 GIMNAZIAL 1/0 Limba română
Purice 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ŞCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"ANASTASIE PANU", MUN. 1. Nu
BIOLOGIE – EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
HUŞI HUŞI VACANT 6. Nu
TEHNOLOGICA SI 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
3526 GIMNAZIAL APLICATII PRACTICE 8/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"MIHAI EMINESCU", SAT 1. Nu
OȘEȘTI REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
OŞEŞTI CHIMIE 2.Nu
detasare 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
3848 GIMNAZIAL 4/0 Limba română
Tanase 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"ȘTEFAN CEL MARE", 1. Nu
MUN. VASLUI REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
VASLUI CHIMIE Rezervat 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
3824 GIMNAZIAL 6/0 Director Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu
adjunct 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"TEODOR JUNCU", SAT 1. Nu
BĂCEȘTI REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BĂCEŞTI CHIMIE 2.Nu
Rezervat 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
3679 GIMNAZIAL 4/0 Limba română
Director 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, 1. Nu 4. Nu 5. Nu
SAT DOAGELE 1. Nu
REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
DOAGELE CHIMIE 2.Nu
Detasare 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
3830 LICEAL 2/0 Limba română
LICEUL TEHNOLOGIC, Padurean 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu
SAT VLADIA 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"CONSTANTIN PARFENE", 1. Nu
MUN. VASLUI REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
VASLUI CHIMIE 2.Nu
Rezervat 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
3883 GIMNAZIAL 2/0 Limba română
inspector 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
COLEGIUL ECONOMIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"ANGHEL RUGINĂ", MUN. 1. Nu
VASLUI REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
VASLUI CHIMIE 2.Nu
Rezervat 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
3884 LICEAL 8/0 Limba română
inspector 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu

Pagina 11 / 296
LICEUL "ȘTEFAN 1. Nu 4. Da 5. Nu
PROCOPIU", MUN. VASLUI 1. Nu
REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
VASLUI CHIMIE 2.Nu
Rezervat 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
3901 LICEAL 7/0 Limba română
inspector 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
COLEGIUL ECONOMIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"ANGHEL RUGINĂ", MUN. 1. Nu
VASLUI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
VASLUI CHIMIE 2.Nu
3. Nu 6. Da INSPECTIE LA 7. Nu
3090 LICEAL 2/0 Limba română
7. Nu 8. Da CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL CU PROGRAM 1. Nu 4. Nu 5. Nu
SPORTIV, MUN. VASLUI 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
VASLUI CHIMIE 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2758 LICEAL 7/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"SFÂNTUL ANDREI", SAT 1. Nu
TĂCUTA VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
TĂCUTA CHIMIE 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
3584 GIMNAZIAL 2/0 Limba română
7. Nu 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"ȘTEFAN CEL MARE", 1. Nu
MUN. VASLUI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
VASLUI CHIMIE 2.Nu
2 ORE 3. Da 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
3232 GIMNAZIAL 2/0 Limba română
BLOCATE 7. Nu 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1, SAT PĂDURENI 1. Nu
REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
PĂDURENI CHIMIE Rezervat 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
3705 GIMNAZIAL 4/0 Director Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu
Crețesti 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"MAREȘAL CONSTANTIN 1. Nu
PREZAN", SAT DUMEȘTI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
DUMEŞTI CHIMIE 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1396 GIMNAZIAL 0/1 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"ANDONE CUMPĂTESCU", 1. Nu
SAT RAFAILA VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
RAFAILA CHIMIE 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1409 GIMNAZIAL 6/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, 1. Nu 4. Nu
SAT PUNTIȘENI 1. Nu 5. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
PUNTIŞENI CHIMIE 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA
2564 GIMNAZIAL 2/0 7. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 7. Da 8. Nu CLASA Limba română
"SFÂNTUL IERARH LUCA", 3.Nu 8. Nu
SAT COSTEȘTI 1 ani
RURAL ȘCOALA GIMNAZIALĂ, 4. Nu 9. Nu
SAT PUNTIȘENI 9. Nu

Pagina 12 / 296
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1, SAT MĂLUȘTENI 1. Nu
MĂLUŞTEN VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
I CHIMIE 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1453 GIMNAZIAL 4/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"GHEORGHE CIOATĂ", 1. Nu
SAT TODIREȘTI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
TODIREŞTI CHIMIE 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1418 GIMNAZIAL 6/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, 1. Nu 4. Nu
SAT FOCȘEASCA 1. Nu 5. Nu
FOCŞEAŞC VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
A CHIMIE 6. Nu 2.Nu
3. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1430 ȘCOALA GIMNAZIALĂ GIMNAZIAL 10/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu
"SFÂNTUL ANDREI", SAT 8. Nu
TĂCUTA 1 ani
RURAL SC PROTOPOPESTI 4. Nu 9. Nu
SC TACUTA 9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, 1. Nu 4. Nu
SAT FUNDU-VĂII 1. Nu 5. Nu
FUNDU VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
VĂII CHIMIE 6. Nu 2.Nu
3. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2844 ȘCOALA GIMNAZIALĂ GIMNAZIAL 2/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu
"ȘTEFAN CIOBOTĂRAȘU", 8. Nu
SAT LIPOVĂȚ 1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"MARCEL GUGUIANU", Post 1. Nu
SAT ZORLENI modificat VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
ZORLENI CHIMIE 2.Nu
prin 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2893 LICEAL 1/0 Limba română
nerealizarea 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu
planului de 8. Nu
1 ani
RURAL scolarizare 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"TEODOR JUNCU", SAT 1. Nu
BĂCEȘTI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BĂCEŞTI CHIMIE 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1269 GIMNAZIAL 4/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1, SAT PERIENI 1. Nu
REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
PERIENI CHIMIE 2.Nu
PENSIONAR 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1349 GIMNAZIAL 8/0 Limba română
REVIZUIBIL 7. Nu 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, 1. Nu 4. Nu 5. Nu
SAT RECEA 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
RECEA CHIMIE 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1359 GIMNAZIAL 4/0 Limba română
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu
1, SAT IANA 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1. Nu 4. Nu
1. Nu 5. Nu
1, SAT POGANA
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
POGANA CHIMIE 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1369 GIMNAZIAL 12/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL SC TOMESTI 4 ORE 4. Nu 9. Nu
SC MASCUREI 4 ORE 9. Nu

Pagina 13 / 296
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1, SAT CREȚEȘTII DE SUS 1. Nu
CREŢEŞTII VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
DE SUS CHIMIE 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1494 GIMNAZIAL 0/1 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1, SAT GÂRCENI 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
GÂRCENI CHIMIE 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
3178 GIMNAZIAL 10/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
4 ORE GARCENI 1 ani
RURAL SC RACOVA 4. Nu 9. Nu
6 ORE RACOVA 9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1, SAT HOCENI 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
HOCENI CHIMIE 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1645 GIMNAZIAL 6/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL SC BARBOSI 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"GRIGORE T. POPA", SAT 1. Nu
DĂNEȘTI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
DĂNEŞTI CHIMIE 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2328 GIMNAZIAL 6/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL SC EMIL RACOVITA 4. Nu 9. Nu
9. Nu
CENTRUL ȘCOLAR DE 1. Nu 4. Nu 5. Nu
EDUCAȚIE INCLUZIVĂ 1. Nu
"CONSTANTIN PUFAN", VACANT 2. Nu 5. Nu COMUNICARE 6. Da
VASLUI CHIMIE 2.Nu
MUN. VASLUI 3. Nu 6. Nu IN LIMBAJ
1569 GIMNAZIAL 1/0 7. Nu
7. Da 8. Nu MIMICO- Limba română
3.Nu 8. Nu
GESTUAL
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"DIMITRIE CANTEMIR", 1. Nu
MUN. VASLUI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
VASLUI CHIMIE 2.Nu
3. Nu 6. Da INSPECTIE LA 7. Nu
1836 GIMNAZIAL 2/0 Limba română
7. Nu 8. Da CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1, SAT BOGDANA 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BOGDANA CHIMIE 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2079 GIMNAZIAL 4/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1, SAT DELENI 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
DELENI CHIMIE 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2158 GIMNAZIAL 2/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, 1. Nu 4. Nu
SAT UNȚEȘTI 1. Nu 5. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
UNŢEŞTI CHIMIE 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA
1211 GIMNAZIAL 2/0 7. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 7. Da 8. Nu CLASA Limba română
"HORIA STAMATIN", SAT 3.Nu 8. Nu
BOGDĂNEȘTI 1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu

Pagina 14 / 296
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1, SAT AVEREȘTI 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
AVEREŞTI CHIMIE 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1316 GIMNAZIAL 8/2 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL SC BUNESTI 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"ION ANGHELUȚĂ", SAT 1. Nu
BĂLȚAȚI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BĂLŢAŢI CHIMIE 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1613 GIMNAZIAL 4/0 Limba română
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu
1, SAT TĂTĂRĂNI 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1, SAT CEPEȘTI 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
CEPEŞTI CHIMIE 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1735 GIMNAZIAL 4/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, 1. Nu 4. Nu
SAT FLORENI 1. Nu 5. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
FLORENI CHIMIE 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA
2122 GIMNAZIAL 8/0 7. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 7. Da 8. Nu CLASA Limba română
"EMIL JUVARA", SAT 3.Nu 8. Nu
SĂRĂȚENI-MURGENI 1 ani
URBAN SC SARATENI 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1, SAT VINDEREI 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
VINDEREI CHIMIE 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2131 GIMNAZIAL 4/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"ION ARTENE", SAT 1. Nu
GĂGEȘTI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
GĂGEŞTI CHIMIE 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2177 GIMNAZIAL 6/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL SC GIURCANI 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1. Nu 4. Nu
3, SAT POPENI 1. Nu 5. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
POPENI CHIMIE 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA
2194 GIMNAZIAL 6/0 7. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 7. Da 8. Nu CLASA Limba română
"ION MURGEANU", SAT 3.Nu 8. Nu
ZORLENI 1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, 1. Nu 4. Nu 5. Nu
SAT OPRIȘIȚA 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
OPRIŞIŢA CHIMIE 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2304 GIMNAZIAL 2/0 Limba română
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu
1, SAT POIENEȘTI 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"GEORGE TUTOVEANU", 1. Nu
MUN. BÂRLAD VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BÂRLAD CHIMIE 2.Nu
3. Nu 6. Da INSPECTIE LA 7. Nu
2395 GIMNAZIAL 2/0 Limba română
7. Nu 8. Da CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu

Pagina 15 / 296
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1, SAT PUNGEȘTI 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
PUNGEŞTI CHIMIE 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1826 GIMNAZIAL 6/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"CEZAR BOTEZ", SAT 1. Nu
FÂSTÂCI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
FÂSTÂCI CHIMIE 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1873 GIMNAZIAL 4/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, 1. Nu 4. Nu
LOC. BRODOC-VASLUI 1. Nu 5. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BRODOC CHIMIE 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA
1900 GIMNAZIAL 8/0 7. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 7. Da 8. Nu CLASA Limba română
"ALEXANDRU IOAN 3.Nu 8. Nu
CUZA", MUN. VASLUI 1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, 1. Nu 4. Nu 5. Nu
SAT HÂRSOVA 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
HÂRSOVA CHIMIE 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2064 GIMNAZIAL 6/0 Limba română
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu
1, SAT DELEȘTI 8. Nu
4 ORE DELESTI 1 ani
RURAL SC DELESTI 4. Nu 9. Nu
2 ORE HARSOVA 9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, 1. Nu 4. Nu 5. Nu
SAT OBÂRȘENII 1. Nu
OBÂRŞENII LINGURARI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
LINGURARI CHIMIE 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2142 GIMNAZIAL 10/0 Limba română
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu
1, SAT VOINEȘTI 8. Nu
1 ani
RURAL SC GARDESTI 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, 1. Nu 4. Nu 5. Nu
SAT BANCA 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BANCA CHIMIE 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2802 GIMNAZIAL 8/0 Limba română
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu
1, SAT GARA BANCA 8. Nu
1 ani
RURAL SC ȚIFU 4. Nu 9. Nu
9. Nu
COLEGIUL NAȚIONAL 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"GH. ROȘCA CODREANU", 1. Nu
MUN. BÂRLAD VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BÂRLAD CHIMIE 2.Nu
3. Nu 6. Da INSPECTIE LA 7. Nu
2696 LICEAL 2/3 Limba română
7. Nu 8. Da CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEORETIC 1. Nu 4. Da 5. Nu
"MIHAIL 1. Nu
KOGĂLNICEANU", MUN. VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
VASLUI CHIMIE 2.Nu
VASLUI 2 ORE 3. Nu 6. Da INSPECTIE LA
2723 LICEAL 3/0 7. Nu
BLOCATE 7. Nu 8. Da CLASA Limba română
3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1, SAT BĂLTENI 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BĂLTENI CHIMIE 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1688 GIMNAZIAL 4/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu

Pagina 16 / 296
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"ALEXANDRU VLAHUȚĂ", 1. Nu
ALEXANDR SAT ALEXANDRU VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
U VLAHUŢĂ VLAHUȚĂ
CHIMIE 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2859 GIMNAZIAL 4/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"ALEXANDRA NECHITA", 1. Nu
MUN. VASLUI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
VASLUI CHIMIE 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1919 GIMNAZIAL 2/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, 1. Nu 4. Nu 5. Nu
SAT DOAGELE 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
DOAGELE CHIMIE 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2982 LICEAL 2/0 Limba română
LICEUL TEHNOLOGIC, 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu
SAT VLADIA 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL "ȘTEFAN CEL 1. Nu 4. Nu 5. Nu
MARE", SAT CODĂEȘTI 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
CODĂEŞTI CHIMIE 2.Nu
3. Nu 6. Da INSPECTIE LA 7. Nu
2954 LICEAL 17/0 Limba română
7. Nu 8. Da CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL SC PRIBESTI 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1, SAT GHERGHEȘTI 1. Nu
GHERGHEŞ VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
TI CHIMIE 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
3303 GIMNAZIAL 8/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL SC CHETROSU 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"MIHAI EMINESCU", SAT 1. Nu
OȘEȘTI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
OŞEŞTI CHIMIE 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1979 GIMNAZIAL 2/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"PRINCIPESA ELENA 1. Nu
BIBESCU", MUN. BÂRLAD VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BÂRLAD CHIMIE 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
3356 GIMNAZIAL 4/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEORETIC "MIHAI 1. Nu 4. Nu 5. Nu
EMINESCU", MUN. Post 1. Nu
BÂRLAD modificat VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BÂRLAD CHIMIE 2.Nu
prin 3. Da 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
3041 LICEAL 2/2 Limba română
nerealizarea 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu
planului de 8. Nu
1 ani
URBAN scolarizare 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEORETIC "MIHAI 1. Da 4. Nu 5. Nu
EMINESCU", MUN. 1. Nu
BÂRLAD REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BÂRLAD CHIMIE 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
3047 LICEAL 15/3 Limba română
7. Nu 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu

Pagina 17 / 296
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"NICOLAE IORGA", ORAȘ Post 1. Nu
NEGREȘTI modificat VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
NEGREŞTI CHIMIE 2.Nu
prin 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2614 LICEAL 4/6 Limba română
nerealizarea 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu
planului de 8. Nu
1 ani
URBAN școlarizare 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEORETIC "EMIL 1. Nu 4. Nu 5. Nu
RACOVIȚĂ", MUN. VASLUI 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
VASLUI CHIMIE 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2744 LICEAL 0/3 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEORETIC "EMIL 1. Nu 4. Nu 5. Nu
RACOVIȚĂ", MUN. VASLUI 1. Nu
REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
VASLUI CHIMIE 2.Nu
Rezervat 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
3809 LICEAL 8/0 Limba română
Director 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL PEDAGOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"IOAN POPESCU", MUN. 1. Nu
BÂRLAD 4 Ore VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BÂRLAD CHIMIE - STIINTE 2.Nu
blocate- 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2421 LICEAL 8/1 Limba română
pensionare 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu
anticipate 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Da
9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"NICOLAE IORGA", ORAȘ 1. Nu
NEGREȘTI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
NEGREŞTI CHIMIE - STIINTE 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2623 LICEAL 5/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA POSTLICEALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
SANITARĂ "ANASTASIE 1. Nu
COMUNICAREA IN 2. Nu 5. Nu
VASLUI FĂTU", MUN. VASLUI VACANT 6. Nu
LIMBA MODERNA 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2772 POSTLICEAL (FRANCEZA) 1/0 Limba română
LICEUL CU PROGRAM 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu
SPORTIV, MUN. VASLUI 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ŞCOALA PROFESIONALĂ 1. Da 4. Nu 5. Nu
SPECIALĂ "SFÂNTA 1. Nu
CONSTRUCTII SI 2. Nu 5. Nu
HUŞI ECATERINA", MUN. HUŞI VACANT 6. Da
LUCRARI PUBLICE / 2.Nu
PROFESION 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
3260 CONSTRUCTII 16/0 Limba română
AL 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ŞCOALA PROFESIONALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
SPECIALĂ "SFÂNTA POST 1. Nu
CONSTRUCTII SI 2. Nu 5. Nu
HUŞI ECATERINA", MUN. HUŞI INFUENTAT VACANT 6. Da
LUCRARI PUBLICE / 2.Nu
PROFESION DE PLANUL 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
3261 CONSTRUCTII 6/0 Limba română
AL DE 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu
SCOLARIZA 8. Nu
1 ani
URBAN RE 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"ALEXANDRU IOAN 1. Nu
CONSTRUCTII SI 2. Nu 5. Nu
BÂRLAD CUZA", MUN. BÂRLAD VACANT 6. Nu
LUCRARI PUBLICE / 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
3156 LICEAL CONSTRUCTII 10/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu

Pagina 18 / 296
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Nu 4. Da 5. Nu
"ION MINCU", MUN. 1. Nu
CONSTRUCTII SI 2. Nu 5. Nu
VASLUI VASLUI 2 ORE VACANT 6. Nu
LUCRARI PUBLICE / 2.Nu
BLOCATE 3. Nu 6. Da INSPECTIE LA 7. Nu
2467 LICEAL CONSTRUCTII 11/0 Limba română
11 ORE CU 7. Nu 8. Da CLASA 3.Nu
RISC 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ŞCOALA PROFESIONALĂ 1. Da 4. Nu 5. Nu
SPECIALĂ "SFÂNTA 1. Nu
CONSTRUCTII SI 2. Nu 5. Nu
HUŞI ECATERINA", MUN. HUŞI VACANT 6. Da
LUCRARI PUBLICE / 2.Nu
PROFESION 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
3258 CONSTRUCTII 16/0 Limba română
AL 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
4 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ŞCOALA PROFESIONALĂ 1. Da 4. Nu 5. Nu
SPECIALĂ "SFÂNTA 1. Nu
CONSTRUCTII SI 2. Nu 5. Nu
HUŞI ECATERINA", MUN. HUŞI VACANT 6. Da
LUCRARI PUBLICE / 2.Nu
PROFESION 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
3246 CONSTRUCTII 16/0 Limba română
AL 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
PALATUL COPIILOR, MUN. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
VASLUI DANS 1. Nu
DANS CONTEMPORAN VACANT 2. Nu 5. Nu CONTEMPORA 6. Nu
VASLUI 2.Nu
PALATELE / MODERN 3. Nu 6. Nu N / MODERN 7. Nu
2685 9/0
COPIILOR 7. Da 8. Nu (PALATE SI Limba română 3.Nu
CLUBURI ALE 8. Nu
1 ani COPIILOR)
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
PALATUL COPIILOR, MUN. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
VASLUI 1. Nu
2. Nu 5. Nu DANSURI
VASLUI VACANT 6. Nu
DANS POPULAR POPULARE 2.Nu
PALATELE 3. Nu 6. Nu 7. Nu
2686 9/0 (PALATE SI Limba română
COPIILOR 7. Da 8. Nu 3.Nu
CLUBURI ALE 8. Nu
1 ani COPIILOR)
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA POSTLICEALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
SANITARĂ "ANASTASIE 1. Nu
FĂTU", MUN. VASLUI DEONTOLOGIE SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
VASLUI 2.Nu
ETICA PROFESIONALA 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2774 POSTLICEAL 2/0 Limba română
LICEUL CU PROGRAM 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu
SPORTIV, MUN. VASLUI 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SEMINARUL TEOLOGIC DISCIPLINE 1. Nu 4. Nu 5. Nu
ORTODOX "SF. IOAN 1. ORTODOX
TEOLOGICE DE 2. Nu 5. Nu
HUŞI GURĂ DE AUR", MUN. VACANT 6. Nu
HUȘI
SPECIALITATE 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2984 LICEAL (TEOLOGIE 10/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu
ORTODOXA) 8. Nu
1 ani
URBAN 4. DA 9. Nu
9. Nu
SEMINARUL TEOLOGIC DISCIPLINE 1. Nu 4. Nu 5. Nu
ORTODOX "SF. IOAN 1. ORTODOX
TEOLOGICE DE 2. Nu 5. Nu
HUŞI GURĂ DE AUR", MUN. VACANT 6. Nu
HUȘI
SPECIALITATE 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2986 LICEAL (TEOLOGIE 4/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu
ORTODOXA) 8. Nu
1 ani
URBAN 4. DA 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"MARCEL GUGUIANU", ECONOMIC, 1. Nu
SAT ZORLENI ADMINISTRATIV, VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
ZORLENI 2.Nu
COMERT SI SERVICII / 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2909 LICEAL 7/0 Limba română
COMERT SI SERVICII 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu

Pagina 19 / 296
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"PETRU RAREȘ", MUN. ECONOMIC, 1. Nu
BÂRLAD ADMINISTRATIV, VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BÂRLAD 2.Nu
COMERT SI SERVICII / 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2668 LICEAL 1/0 Limba română
COMERT SI SERVICII 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"ION MINCU", MUN. ECONOMIC, Post 1. Nu
VASLUI ADMINISTRATIV, inexistent VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
VASLUI 2.Nu
COMERT SI SERVICII / prin 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2468 LICEAL 0/0 Limba română
COMERT SI SERVICII nerealizarea 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu
planului de 8. Nu
1 ani
URBAN scolarizare 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"NICOLAE IORGA", ORAȘ ECONOMIC, 1. Nu
NEGREȘTI ADMINISTRATIV, REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
NEGREŞTI Rezervat 2.Nu
COMERT SI SERVICII / 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
3748 LICEAL 6/0 Director Limba română
COMERT SI SERVICII 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu
adjunct 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"NICOLAE IORGA", ORAȘ ECONOMIC, 1. Nu
NEGREȘTI ADMINISTRATIV, VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
NEGREŞTI 2.Nu
COMERT SI SERVICII / 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2633 LICEAL 7/0 Limba română
COMERT SI SERVICII 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Da 4. Nu 5. Nu
"NICOLAE IORGA", ORAȘ ECONOMIC, 1. Nu
NEGREȘTI ADMINISTRATIV, VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
NEGREŞTI 2.Nu
COMERT SI SERVICII / 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2632 LICEAL
COMERT SI SERVICII 18/0 7. Da 8. Nu CLASA Limba română
3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL "ȘTEFAN 1. Nu 4. Nu 5. Nu
PROCOPIU", MUN. VASLUI ECONOMIC, Post 1. Nu
ADMINISTRATIV, modificat VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
VASLUI 2.Nu
COMERT SI SERVICII / prin 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
3054 LICEAL 9/0 Limba română
COMERT SI SERVICII nerealizarea 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu
planului de 8. Nu
1 ani
URBAN scolarizare 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"IOAN CORIVAN", MUN. ECONOMIC, 1. Nu
HUŞI ADMINISTRATIV, VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
HUŞI 2.Nu
COMERT SI SERVICII / ORE CU 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2504 LICEAL 5/0 Limba română
COMERT SI SERVICII RISC 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC, 1. Nu 4. Nu
"MARCEL GUGUIANU", ADMINISTRATIV, 1. Nu 5. Nu
SAT ZORLENI 2. Nu 5. Nu
ZORLENI COMERT SI SERVICII / REZERVAT 6. Nu
ECONOMIC, 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 2.Nu
Rezervat 7. Nu
3785 LICEAL 8/0 7. Da 8. Nu Limba română
ADMINISTRATIV, Director CLASA 3.Nu
POSTA 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC, 1. Nu 4. Nu
"MARCEL GUGUIANU", ADMINISTRATIV, 1. Nu 5. Nu
SAT ZORLENI 2. Nu 5. Nu
ZORLENI COMERT SI SERVICII / VACANT 6. Nu
ECONOMIC, 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 2.Nu
2910 LICEAL 9/0 7. Nu
ADMINISTRATIV, 7. Da 8. Nu CLASA Limba română
3.Nu 8. Nu
POSTA
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu

Pagina 20 / 296
COLEGIUL AGRICOL ECONOMIC, 1. Nu 4. Nu
"DIMITRIE CANTEMIR", ADMINISTRATIV, 1. Nu 5. Nu
MUN. HUŞI 2. Nu 5. Nu
HUŞI COMERT SI SERVICII / VACANT 6. Nu
ECONOMIC, 3. Nu 6. Da INSPECTIE LA 2.Nu
2522 LICEAL 11/0 7. Nu
ADMINISTRATIV, 7. Nu 8. Da CLASA Limba română
3.Nu 8. Nu
POSTA
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
COLEGIUL AGRICOL ECONOMIC, 1. Nu 4. Nu
"DIMITRIE CANTEMIR", ADMINISTRATIV, 1. Nu 5. Nu
MUN. HUŞI 2. Nu 5. Nu
HUŞI COMERT SI SERVICII / VACANT 6. Nu
ECONOMIC, 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 2.Nu
3629 LICEAL 18/0 7. Nu
ADMINISTRATIV, 7. Da 8. Nu CLASA Limba română
3.Nu 8. Nu
POSTA
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
COLEGIUL ECONOMIC ECONOMIC, 1. Nu 4. Nu
"ANGHEL RUGINĂ", MUN. ADMINISTRATIV, 1. Nu 5. Nu
VASLUI 2. Nu 5. Nu
VASLUI COMERT SI SERVICII / VACANT 6. Nu
ECONOMIC, 3. Nu 6. Da INSPECTIE LA 2.Nu
3417 LICEAL 3/0 7. Nu
ADMINISTRATIV, 7. Nu 8. Da CLASA Limba română
3.Nu 8. Nu
POSTA
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
COLEGIUL ECONOMIC ECONOMIC, 1. Nu 4. Nu
"ANGHEL RUGINĂ", MUN. ADMINISTRATIV, 1. Nu 5. Nu
VASLUI 2. Nu 5. Nu
VASLUI COMERT SI SERVICII / REZERVAT 6. Nu
ECONOMIC, 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 2.Nu
Rezervat 7. Nu
3805 LICEAL 9/0 7. Da 8. Nu Limba română
ADMINISTRATIV, Director CLASA 3.Nu
POSTA 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC, 1. Nu 4. Nu 5. Nu
SAT PUIEȘTI Post 1. Nu
inexistent VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
PUIEŞTI ECONOMIE APLICATA 2.Nu
prin 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2584 LICEAL 0/0 Limba română
nerealizarea 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu
planului de 8. Nu
1 ani
RURAL scolarizare 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"ION MINCU", MUN. 1. Nu
VASLUI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
VASLUI ECONOMIE APLICATA 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2469 LICEAL 1/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
COLEGIUL NAŢIONAL 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"CUZA VODĂ", MUN. HUŞI ECONOMIE APLICATA - 1. Nu
EDUCATIE VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
HUŞI 2.Nu
ECONOMICO- 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
3375 LICEAL 1/0 Limba română
FINANCIARA 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEORETIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"MIHAIL 1. Nu
KOGĂLNICEANU", MUN. ECONOMIE; EDUCATIE VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
VASLUI 2.Nu
VASLUI ANTREPRENORIALA 3. Nu 6. Da INSPECTIE LA
3338 LICEAL 6/0 7. Nu
7. Nu 8. Da CLASA Limba română
3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu

Pagina 21 / 296
COLEGIUL NAŢIONAL 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"CUZA VODĂ", MUN. HUŞI 1. Nu
ECONOMIE; EDUCATIE VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
HUŞI 2.Nu
ANTREPRENORIALA 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
3203 LICEAL 15/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"MARCEL GUGUIANU", Post 1. Nu
SAT ZORLENI ECONOMIE; EDUCATIE modificat VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
ZORLENI 2.Nu
ANTREPRENORIALA prin 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2904 LICEAL 3/0 Limba română
nerealizarea 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu
planului de 8. Nu
1 ani
RURAL scolarizare 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"PETRU RAREȘ", SAT 1. Nu
VETRIŞOAI VETRIȘOAIA ECONOMIE; EDUCATIE VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
A ANTREPRENORIALA 6. Nu INSPECTIE LA 2.Nu
LICEAL 3. Nu 7. Nu
2934 2/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEORETIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"MIHAIL 1. Nu
KOGĂLNICEANU", MUN. ECONOMIE; EDUCATIE REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
VASLUI 2.Nu
VASLUI ANTREPRENORIALA 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA
2739 LICEAL 8/0 7. Nu
7. Nu 8. Nu CLASA Limba română
3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL "ȘTEFAN CEL 1. Nu 4. Nu 5. Nu
MARE", SAT CODĂEȘTI 1. Nu
ECONOMIE; EDUCATIE VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
CODĂEŞTI 2.Nu
ANTREPRENORIALA 3. Nu 6. Da INSPECTIE LA 7. Nu
2957 LICEAL 2/0 Limba română
7. Nu 8. Da CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SEMINARUL TEOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
ORTODOX "SF. IOAN 1. ORTODOX
GURĂ DE AUR", MUN. ECONOMIE; EDUCATIE VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
HUŞI 2.Nu
HUȘI ANTREPRENORIALA 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA
2973 LICEAL 4/0 7. Nu
7. Da 8. Nu CLASA Limba română
3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. DA 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"PETRU RAREȘ", MUN. 1. Nu
BÂRLAD ECONOMIE; EDUCATIE REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BÂRLAD 2.Nu
ANTREPRENORIALA Detasare 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
3876 LICEAL 5/0 Limba română
Ganceanu 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani 9. Da, candidat cu definitivat cu
URBAN 4. Nu 9. Nu
nota/media cel putin 7
COLEGIUL NAȚIONAL 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"GH. ROȘCA CODREANU", 1. Nu
MUN. BÂRLAD ECONOMIE; EDUCATIE VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BÂRLAD 2.Nu
ANTREPRENORIALA 3. Nu 6. Da INSPECTIE LA 7. Nu
3383 LICEAL 4/0 Limba română
7. Nu 8. Da CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ŞCOALA PROFESIONALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
SPECIALĂ "SFÂNTA 1. Nu
ECATERINA", MUN. HUŞI ECONOMIE; EDUCATIE VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Da
HUŞI 2.Nu
PROFESION ANTREPRENORIALA 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
3256 5/0 Limba română
AL 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu

Pagina 22 / 296
COLEGIUL ECONOMIC 1. Nu 4. Da 5. Nu
"ANGHEL RUGINĂ", MUN. 1. Nu
VASLUI ECONOMIE; EDUCATIE VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
VASLUI 2 ORE 2.Nu
ANTREPRENORIALA 3. Nu 6. Da INSPECTIE LA 7. Nu
3105 LICEAL 4/0 REDUCERE Limba română
7. Nu 8. Da CLASA 3.Nu
NORMA 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL "ȘTEFAN 1. Nu 4. Nu 5. Nu
PROCOPIU", MUN. VASLUI Post 1. Nu
ECONOMIE; EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
VASLUI modificat VACANT 6. Nu
ANTREPRENORIALA - 2.Nu
prin 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
3052 LICEAL ECONOMIE APLICATA 14/0 Limba română
nerealizarea 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu
planului de 8. Nu
1 ani
URBAN scolarizare 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC, 1. Nu 4. Nu 5. Nu
SAT VLADIA 1. Nu
ECONOMIE; EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
VLADIA VACANT 6. Nu
ANTREPRENORIALA - 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
3022 LICEAL ECONOMIE APLICATA 3/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"IOAN CORIVAN", MUN. 1. Nu
ECONOMIE; EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
HUŞI HUŞI VACANT 6. Nu
ANTREPRENORIALA - 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2498 LICEAL ECONOMIE APLICATA 5/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
COLEGIUL AGRICOL 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"DIMITRIE CANTEMIR", 1. Nu
ECONOMIE; EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
HUŞI MUN. HUŞI VACANT 6. Nu
ANTREPRENORIALA - 2.Nu
3. Nu 6. Da INSPECTIE LA 7. Nu
2516 LICEAL ECONOMIE APLICATA 10/0 Limba română
7. Nu 8. Da CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, 1. Nu 4. Nu
SAT FOCȘEASCA 1. Nu 5. Nu
FOCŞEAŞC EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
VACANT 6. Nu
A ECONOMICO- 6. Nu 2.Nu
3. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1428 ȘCOALA GIMNAZIALĂ GIMNAZIAL FINANCIARA 3/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu
"SFÂNTUL ANDREI", SAT 8. Nu
TĂCUTA 1 ani
RURAL SC PROTOPOPESTI 4. Nu 9. Nu
SC TACUTA 9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC, 1. Nu 4. Nu 5. Nu
SAT PUIEȘTI Post 1. Nu
EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
PUIEŞTI inexistent VACANT 6. Nu
ECONOMICO- 2.Nu
prin 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2582 GIMNAZIAL FINANCIARA 0/0 Limba română
nerealizarea 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu
planului de 8. Nu
1 ani
RURAL scolarizare 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1, SAT HURDUGI 1. Nu
EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
HURDUGI REZERVAT 6. Nu
ECONOMICO- 2.Nu
Rezervat 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
3721 GIMNAZIAL FINANCIARA 1/0 Limba română
Director 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"ȘTEFAN CIOBOTĂRAȘU", 1. Nu
EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
LIPOVĂŢ SAT LIPOVĂȚ VACANT 6. Nu
ECONOMICO- 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2854 GIMNAZIAL FINANCIARA 2/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL SATE COMP 4. Nu 9. Nu
9. Nu

Pagina 23 / 296
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"PROF. IOAN DĂNILĂ", 1. Nu
GHERMĂNE EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
SAT GHERMĂNEȘTI VACANT 6. Nu
ŞTI ECONOMICO- 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2612 GIMNAZIAL FINANCIARA 2/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL SC RASESTI 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1, SAT BLĂGEȘTI 1. Nu
EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
BLĂGEŞTI VACANT 6. Nu
ECONOMICO- 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1700 GIMNAZIAL FINANCIARA 1/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"NICOLAE CIUBOTARU", 1. Nu
VULTUREŞT EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
SAT VULTUREȘTI VACANT 6. Nu
I ECONOMICO- 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1289 GIMNAZIAL FINANCIARA 1/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"ANDONE CUMPĂTESCU", 1. Nu
EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
RAFAILA SAT RAFAILA VACANT 6. Nu
ECONOMICO- 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1410 GIMNAZIAL FINANCIARA 1/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ DE 1. Nu 4. Nu 5. Nu
ARTE "N.N. TONITZA", 1. Nu
EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
BÂRLAD MUN. BÂRLAD VACANT 6. Nu
ECONOMICO- 2.Nu
3. Nu 6. Da INSPECTIE LA 7. Nu
1194 GIMNAZIAL FINANCIARA 1/0 Limba română
7. Nu 8. Da CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"VENIAMIN COSTACHI", 1. Nu
EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
ROŞIEŞTI SAT ROȘIEȘTI VACANT 6. Nu
ECONOMICO- 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1476 GIMNAZIAL FINANCIARA 1/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1, SAT CREȚEȘTII DE SUS 1. Nu
CREŢEŞTII EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
VACANT 6. Nu
DE SUS ECONOMICO- 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1489 GIMNAZIAL FINANCIARA 1/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1, SAT DRAXENI 1. Nu
EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
DRAXENI VACANT 6. Nu
ECONOMICO- 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1083 GIMNAZIAL FINANCIARA 2/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL SC REBRICEA 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"VASILE PÂRVAN, MUN. 1. Nu
EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
BÂRLAD BÂRLAD VACANT 6. Nu
ECONOMICO- 2.Nu
2 ORE 3. Da 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2407 GIMNAZIAL FINANCIARA 2/0 Limba română
BLOCATE 7. Nu 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu

Pagina 24 / 296
LICEUL TEORETIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"MIHAIL 1. Nu
EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
VASLUI KOGĂLNICEANU", MUN. VACANT 6. Nu
VASLUI
ECONOMICO- 2.Nu
3. Nu 6. Da INSPECTIE LA 7. Nu
2730 GIMNAZIAL FINANCIARA 1/0 Limba română
7. Nu 8. Da CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"THEODOR ROSETTI", SAT 1. Nu
EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
SOLEŞTI SOLEȘTI VACANT 6. Nu
ECONOMICO- 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
3222 GIMNAZIAL FINANCIARA 2/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL SC SERBOTESTI 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"DIMITRIE CANTEMIR", 1. Nu
EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
FĂLCIU SAT FĂLCIU VACANT 6. Nu
ECONOMICO- 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2881 GIMNAZIAL FINANCIARA 3/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL SC RANZESTI 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1, SAT LUNCA-BANULUI 1. Nu
LUNCA EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
REZERVAT 6. Nu
BANULUI ECONOMICO- 2.Nu
detasare 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
3843 GIMNAZIAL FINANCIARA 1/0 Limba română
Hondru 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"GRIGORE T. POPA", SAT 1. ORTODOX
EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
DĂNEŞTI DĂNEȘTI VACANT 6. Nu
ECONOMICO- 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
3331 GIMNAZIAL FINANCIARA 2/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1, SAT BĂCANI 1. Nu
EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
BĂCANI REZERVAT 6. Nu
ECONOMICO- 2.Nu
Rezervat 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
3678 GIMNAZIAL FINANCIARA 2/0 Limba română
Director 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1, SAT IBĂNEȘTI 1. Nu
EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
IBĂNEŞTI VACANT 6. Nu
ECONOMICO- 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2823 GIMNAZIAL FINANCIARA 1/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, 1. Nu 4. Nu
SAT TRESTIANA 1. Nu 5. Nu
EDUCATIE POST 2. Da 5. Da
TRESTIANA VACANT 6. Nu
ECONOMICO- BLOCAT, 6. Nu 2.Nu
3. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
3136 ȘCOALA GIMNAZIALĂ GIMNAZIAL FINANCIARA 2/0 INCADRARE Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu
"STROE BELLOESCU", SAT IN ALTA 8. Nu
GRIVIȚA UNITATE 1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"IORGU RADU", MUN. 1. Nu
EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
BÂRLAD BÂRLAD REZERVAT 6. Nu
ECONOMICO- Rezervat 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
3800 GIMNAZIAL FINANCIARA 1/0 Director Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu
adjunct 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu

Pagina 25 / 296
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1, SAT GÂRCENI 1. Nu
EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
GÂRCENI VACANT 6. Nu
ECONOMICO- 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
3202 GIMNAZIAL FINANCIARA 2/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL SC RACOVA 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"ȘTEFAN CEL MARE", SAT 1. Nu
ŞTEFAN EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
ȘTEFAN CEL MARE VACANT 6. Nu
CEL MARE ECONOMICO- 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
3412 GIMNAZIAL FINANCIARA 1/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"GHENUȚĂ COMAN", 1. Nu
EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
MURGENI ORAȘ MURGENI REZERVAT 6. Nu
ECONOMICO- Rezervat 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
3762 GIMNAZIAL FINANCIARA 1/0 Director Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu
Sarateni 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1, SAT VUTCANI 1. Nu
EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
VUTCANI REZERVAT 6. Nu
ECONOMICO- 2.Nu
Rezervat 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
3783 GIMNAZIAL FINANCIARA 1/0 Limba română
Director 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"PRINCIPESA ELENA 1. Nu
EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
BÂRLAD BIBESCU", MUN. BÂRLAD VACANT 6. Nu
ECONOMICO- 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
3118 GIMNAZIAL FINANCIARA 2/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"IONEL MIRON", SAT 1. Nu
EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
IVĂNEŞTI IVĂNEȘTI VACANT 6. Nu
ECONOMICO- 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1767 GIMNAZIAL FINANCIARA 2/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1, SAT LUNCA-BANULUI 1. Nu
LUNCA EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
VACANT 6. Nu
BANULUI ECONOMICO- 2.Nu
1 ORA 3. Da 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1802 GIMNAZIAL FINANCIARA 1/0 Limba română
BLOCATA 7. Nu 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1, SAT TANACU 1. Nu
EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
TANACU VACANT 6. Nu
ECONOMICO- 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1952 GIMNAZIAL FINANCIARA 1/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1, SAT CEPEȘTI 1. Nu
EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
CEPEŞTI VACANT 6. Nu
ECONOMICO- 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1745 GIMNAZIAL FINANCIARA 1/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu

Pagina 26 / 296
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1, SAT HOCENI 1. Nu
EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
HOCENI VACANT 6. Nu
ECONOMICO- 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1643 GIMNAZIAL FINANCIARA 2/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL SC BARBOSI 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC, 1. Nu 4. Nu 5. Nu
SAT VLADIA 1. Nu
EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
VLADIA VACANT 6. Nu
ECONOMICO- 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
3021 GIMNAZIAL FINANCIARA 2/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL SC DOAGELE 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL "ȘTEFAN CEL 1. Nu 4. Nu 5. Nu
MARE", SAT CODĂEȘTI 1. Nu
EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
CODĂEŞTI VACANT 6. Nu
ECONOMICO- 2.Nu
3. Nu 6. Da INSPECTIE LA 7. Nu
2956 GIMNAZIAL FINANCIARA 3/0 Limba română
7. Nu 8. Da CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL SC PRIBESTI 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"PETRU RAREȘ", MUN. 1. Nu
EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
BÂRLAD BÂRLAD VACANT 6. Nu
ECONOMICO- 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2663 GIMNAZIAL FINANCIARA 1/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1, SAT PUNGEȘTI 1. Nu
EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
PUNGEŞTI VACANT 6. Nu
ECONOMICO- 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1832 GIMNAZIAL FINANCIARA 1/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1, SAT PUȘCAȘI 1. Nu
EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
PUŞCAŞI VACANT 6. Nu
ECONOMICO- 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1838 GIMNAZIAL FINANCIARA 1/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"VIRGIL CARAIVAN", SAT 1. Nu
EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
ŞULETEA ȘULETEA VACANT 6. Nu
ECONOMICO- 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2016 GIMNAZIAL FINANCIARA 2/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1, SAT DELENI 1. Nu
EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
DELENI VACANT 6. Nu
ECONOMICO- 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2170 GIMNAZIAL FINANCIARA 1/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1, SAT RĂDENI 1. Nu
EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
RĂDENI VACANT 6. Nu
ECONOMICO- 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2285 GIMNAZIAL FINANCIARA 1/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu

Pagina 27 / 296
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, 1. Nu 4. Nu 5. Nu
SAT BANCA 1. Nu
EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
BANCA VACANT 6. Nu
ECONOMICO- 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2816 GIMNAZIAL FINANCIARA 5/0 Limba română
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu
1, SAT GARA BANCA 8. Nu
1 ani 9. Da, candidat cu nota/media cel putin
RURAL SATE COMP 4. Nu 9. Nu
5 sau intre 5 si 7
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"CEZAR BOTEZ", SAT 1. Nu
EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
FÂSTÂCI FÂSTÂCI VACANT 6. Nu
ECONOMICO- 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1896 GIMNAZIAL FINANCIARA 1/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, 1. Nu 4. Nu
LOC. BRODOC-VASLUI 1. Nu 5. Nu
EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
BRODOC VACANT 6. Nu
ECONOMICO- 6. Nu 2.Nu
3. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1903 ȘCOALA GIMNAZIALĂ GIMNAZIAL FINANCIARA 2/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu
"ALEXANDRU IOAN 8. Nu
CUZA", MUN. VASLUI 1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"CONSTANTIN ROTARU", 1. Nu
EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
TÂRZII SAT TÂRZII VACANT 6. Nu
ECONOMICO- 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2048 GIMNAZIAL FINANCIARA 2/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL SC VINETESTI 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1, SAT BOGDANA 1. Nu
EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
BOGDANA VACANT 6. Nu
ECONOMICO- 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2083 GIMNAZIAL FINANCIARA 1/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, 1. Nu 4. Nu
SAT FLORENI 1. Nu 5. Nu
EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
FLORENI VACANT 6. Nu
ECONOMICO- 6. Nu 2.Nu
3. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2126 ȘCOALA GIMNAZIALĂ GIMNAZIAL FINANCIARA 2/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu
"EMIL JUVARA", SAT 8. Nu
SĂRĂȚENI-MURGENI 1 ani
URBAN SC SARATENI 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"ION ARTENE", SAT 1. Nu
EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
GĂGEŞTI GĂGEȘTI VACANT 6. Nu
ECONOMICO- 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2180 GIMNAZIAL FINANCIARA 1/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1. Nu 4. Nu
2, SAT ZORLENI 1. Nu 5. Nu
EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
ZORLENI VACANT 6. Nu
ECONOMICO- 6. Nu 2.Nu
3. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2207 ȘCOALA GIMNAZIALĂ GIMNAZIAL FINANCIARA 1/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu
"ION MURGEANU", SAT 8. Nu
ZORLENI 1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu
"GENERAL AVIATOR 1. Nu 5. Nu
FRUNTIŞEN INGINER GHEORGHE EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
VACANT 6. Nu
I NEGRESCU", SAT ECONOMICO- 3. Da 6. Nu 2.Nu
INSPECTIE LA 7. Nu
2221 FRUNTIȘENI GIMNAZIAL FINANCIARA 1/0 Limba română
7. Nu 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu

Pagina 28 / 296
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"TEODOR MEDELEANU", 1. Nu
EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
CIOCANI SAT CIOCANI VACANT 6. Nu
ECONOMICO- 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2226 GIMNAZIAL FINANCIARA 1/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"GEORGE C. DRAGU", SAT 1. Nu
EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
COROIEŞTI COROIEȘTI VACANT 6. Nu
ECONOMICO- 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2248 GIMNAZIAL FINANCIARA 2/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL SC MIRENI 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, 1. Nu 4. Nu 5. Nu
SAT OPRIȘIȚA 1. Nu
EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
OPRIŞIŢA VACANT 6. Nu
ECONOMICO- 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2303 GIMNAZIAL FINANCIARA 1/0 Limba română
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu
1, SAT POIENEȘTI 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"IORGU RADU", MUN. 1. Nu
EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
BÂRLAD BÂRLAD VACANT 6. Nu
ECONOMICO- 2.Nu
3. Da 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2380 GIMNAZIAL FINANCIARA 1/0 Limba română
7. Nu 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1, SAT IANA 1. Nu
EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
IANA VACANT 6. Nu
ECONOMICO- 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1281 GIMNAZIAL FINANCIARA 3/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL SC RECEA 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1, SAT AVEREȘTI 1. Nu
EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
AVEREŞTI VACANT 6. Nu
ECONOMICO- 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1318 GIMNAZIAL FINANCIARA 1/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL SC BUNESTI 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1. Nu 4. Nu
1. Nu 5. Nu
1, SAT POGANA
EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
POGANA VACANT 6. Nu
ECONOMICO- 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1373 GIMNAZIAL FINANCIARA 3/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL SC TOMESTI 1 ORA 4. Nu 9. Nu
SC MASCUREI 1 ORA 9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1, SAT MĂLUȘTENI 1. Nu
MĂLUŞTEN EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
VACANT 6. Nu
I ECONOMICO- 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1466 GIMNAZIAL FINANCIARA 1/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, 1. Nu 4. Nu
SAT RÂNCENI 1. Nu 5. Nu
EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
RÂNCENI VACANT 6. Nu
ECONOMICO- 6. Nu 2.Nu
3. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1505 ȘCOALA GIMNAZIALĂ GIMNAZIAL FINANCIARA 3/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu
"ANASTASIE FĂTU", SAT 8. Nu
BEREZENI 1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu

Pagina 29 / 296
ŞCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"ANASTASIE PANU", MUN. 1. Nu
EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
HUŞI HUŞI VACANT 6. Nu
ECONOMICO- 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1077 GIMNAZIAL FINANCIARA 4/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1, SAT BĂLTENI 1. Nu
EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
BĂLTENI VACANT 6. Nu
ECONOMICO- 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1694 GIMNAZIAL FINANCIARA 1/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
COLEGIUL NAȚIONAL 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"GH. ROȘCA CODREANU", 1. Nu
EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
BÂRLAD MUN. BÂRLAD VACANT 6. Nu
ECONOMICO- 2.Nu
3. Nu 6. Da INSPECTIE LA 7. Nu
2705 GIMNAZIAL FINANCIARA 1/0 Limba română
7. Nu 8. Da CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1, SAT TĂTĂRĂNI 1. Nu
EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
TĂTĂRĂNI VACANT 6. Nu
ECONOMICO- 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1623 GIMNAZIAL FINANCIARA 2/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL SC BALTATI 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"CONSTANTIN PARFENE", 1. Nu
EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
VASLUI MUN. VASLUI VACANT 6. Nu
ECONOMICO- 2.Nu
3. Nu 6. Da INSPECTIE LA 7. Nu
1540 GIMNAZIAL FINANCIARA 2/0 Limba română
7. Nu 8. Da CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"MIHAI EMINESCU", SAT 1. Nu
EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
LAZA LAZA VACANT 6. Nu
ECONOMICO- 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1760 GIMNAZIAL FINANCIARA 2/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"ION AGARICI", SAT 1. Nu
MUNTENII EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
MUNTENII DE SUS VACANT 6. Nu
DE SUS ECONOMICO- 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1782 GIMNAZIAL FINANCIARA 1/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"CONSTANTIN MOTAȘ", 1. Nu
EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
VASLUI MUN. VASLUI VACANT 6. Nu
ECONOMICO- 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1955 GIMNAZIAL FINANCIARA 2/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"MIHAI EMINESCU", SAT 1. Nu
EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
OŞEŞTI OȘEȘTI VACANT 6. Nu
ECONOMICO- 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1983 GIMNAZIAL FINANCIARA 2/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL SC BUDA 4. Nu 9. Nu
9. Nu

Pagina 30 / 296
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1, SAT DELEȘTI 1. Nu
EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
DELEŞTI VACANT 6. Nu
ECONOMICO- 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2077 GIMNAZIAL FINANCIARA 2/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ORA DELESTI 1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
1 ORA HARSOVA 9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1, SAT SĂLCENI 1. Nu
EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
SĂLCENI VACANT 6. Nu
ECONOMICO- 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2104 GIMNAZIAL FINANCIARA 1/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"VICTOR ION POPA", SAT 1. Nu
EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
DODEŞTI DODEȘTI VACANT 6. Nu
ECONOMICO- 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2264 GIMNAZIAL FINANCIARA 1/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ŞCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"MIHAIL SADOVEANU", 1. Nu
EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
HUŞI MUN. HUŞI VACANT 6. Nu
ECONOMICO- 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1154 GIMNAZIAL FINANCIARA 4/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1, SAT BOȚEȘTI 1. Nu
EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
BOŢEŞTI VACANT 6. Nu
ECONOMICO- 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1165 GIMNAZIAL FINANCIARA 2/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ORE GUGESTI 1 ani
RURAL SC GUGESTI 4. Nu 9. Nu
1 ORE BOTESTI 9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu
1. Nu 5. Nu
"HORIA STAMATIN", SAT
BOGDĂNEŞ EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
BOGDĂNEȘTI VACANT 6. Nu
TI ECONOMICO- 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1213 GIMNAZIAL FINANCIARA 2/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL SC UNTESTI 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1, SAT STĂNILEȘTI 1. Nu
EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
STĂNILEŞTI VACANT 6. Nu
ECONOMICO- 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1243 GIMNAZIAL FINANCIARA 2/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL SC POGANESTI 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"TEODOR JUNCU", SAT 1. Nu
EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
BĂCEŞTI BĂCEȘTI VACANT 6. Nu
ECONOMICO- 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1272 GIMNAZIAL FINANCIARA 2/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1, SAT PĂDURENI 1. Nu
EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
PĂDURENI VACANT 6. Nu
ECONOMICO- 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1521 GIMNAZIAL FINANCIARA 2/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu

Pagina 31 / 296
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1, SAT PERIENI 1. Nu
EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
PERIENI VACANT 6. Nu
ECONOMICO- 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1346 GIMNAZIAL FINANCIARA 2/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1, SAT IVEȘTI 1. Nu
EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
IVEŞTI VACANT 6. Nu
ECONOMICO- 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1447 GIMNAZIAL FINANCIARA 2/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"ALEXANDRU VLAHUȚĂ", 1. Nu
ALEXANDR EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
SAT ALEXANDRU VACANT 6. Nu
U VLAHUŢĂ VLAHUȚĂ
ECONOMICO- 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2868 GIMNAZIAL FINANCIARA 1/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"MAREȘAL CONSTANTIN 1. Nu
EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
DUMEŞTI PREZAN", SAT DUMEȘTI VACANT 6. Nu
ECONOMICO- 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1392 GIMNAZIAL FINANCIARA 1/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1, SAT DELENI 1. Nu
EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
DELENI 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
3617 GIMNAZIAL 7/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL INV PRIMAR - 3 ore 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"ALEXANDRU IOAN 1. Nu
CUZA", MUN. VASLUI EDUCATIE FIZICA SI REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
VASLUI 2.Nu
SPORT Rezervat 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
3816 GIMNAZIAL 6/0 Limba română
Director 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1, SAT PUNGEȘTI 1. Nu
EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
PUNGEŞTI 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
3632 GIMNAZIAL 4/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani 9. Da, candidat cu definitivat cu
RURAL INV PRIMAR 4. Nu 9. Nu
nota/media cel putin 7
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"NICOLAE CIUBOTARU", 1. Nu
VULTUREŞT SAT VULTUREȘTI EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
I SPORT 6. Nu INSPECTIE LA 2.Nu
GIMNAZIAL 3. Nu 7. Nu
3505 8/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"IONEL MIRON", SAT 1. Nu
IVĂNEȘTI EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
IVĂNEŞTI 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
3638 GIMNAZIAL 4/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani 9. Da, candidat cu definitivat cu
RURAL INV PRIMAR SATE 4. Nu 9. Nu
nota/media cel putin 7

Pagina 32 / 296
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"ALEXANDRU VLAHUȚĂ", 1. Nu
ALEXANDR SAT ALEXANDRU EDUCATIE FIZICA SI REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
U VLAHUŢĂ VLAHUȚĂ SPORT 6. Nu INSPECTIE LA 2.Nu
Rezervat 3. Nu 7. Nu
3675 GIMNAZIAL 6/0 Limba română
director 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, 1. Da 4. Nu
1. Nu 5. Nu
SAT SÂRBI
EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
SÂRBI 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2803 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.
GIMNAZIAL 18/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu
1, SAT GARA BANCA 8. Nu
1 ani
RURAL SATE COMP 4. Nu 9. Nu
INV PRIMAR 9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"ANASTASIE FĂTU", SAT 1. Nu
BEREZENI EDUCATIE FIZICA SI REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BEREZENI 2.Nu
SPORT Rezervat 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
3700 GIMNAZIAL 6/0 Limba română
Director 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"CONSTANTIN ROTARU", 1. Nu
SAT TÂRZII EDUCATIE FIZICA SI REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
TÂRZII 2.Nu
SPORT Rezervat 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
3769 GIMNAZIAL 6/0 Limba română
Director 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"PETRU RAREȘ", MUN. 1. Nu
BÂRLAD EDUCATIE FIZICA SI REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BÂRLAD 2.Nu
SPORT Rezervat 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
3772 LICEAL 7/0 Limba română
Director 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Da
1. Nu 5. Nu
"ȘTEFAN CEL MARE", SAT 2 ORE
ŞTEFAN ȘTEFAN CEL MARE EDUCATIE FIZICA SI BLOCATE VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
CEL MARE SPORT 6. Nu INSPECTIE LA 2.Nu
2 ore risc 3. Nu 7. Nu
3129 GIMNAZIAL 8/0 Limba română
nerealizare 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu
Plan de 8. Nu
1 ani
RURAL SATE COMP scolarizare 4. Nu 9. Nu
INV PRIMAR 9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"PRINCIPESA ELENA 1. Nu
BIBESCU", MUN. BÂRLAD EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BÂRLAD 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
3111 GIMNAZIAL 6/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"ALEXANDRU IOAN 1. Nu
CUZA", MUN. BÂRLAD EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BÂRLAD 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
3152 LICEAL 7/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"MIHAI EMINESCU", SAT 1. Nu
LAZA EDUCATIE FIZICA SI REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
LAZA 2.Nu
SPORT Rezervat 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
3736 GIMNAZIAL 6/0 Limba română
Director 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu

Pagina 33 / 296
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"MIHAI EMINESCU", nerealizare 1. Nu
MUN. VASLUI EDUCATIE FIZICA SI Plan de VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
VASLUI 2.Nu
SPORT scolarizare 3. Da 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
3097 GIMNAZIAL 0/0 Limba română
LIM unde 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu
titularul are 8. Nu
1 ani
URBAN incadrare 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1. Nu 4. Nu
1, SAT GÂRCENI 1. Nu 5. Nu
2. Nu 5. Nu
GÂRCENI EDUCATIE FIZICA SI VACANT 6. Nu
SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 2.Nu
3181 GIMNAZIAL 8/0 7. Nu
7. Da 8. Nu CLASA Limba română
3.Nu 8. Nu
2 ORE TROHAN
INV PRIMAR SATE 1 ani
RURAL 4 ORE RACOVITA 4. Nu 9. Nu
2 ORE SLOBOZIA 9. Nu
COLEGIUL NAŢIONAL 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"CUZA VODĂ", MUN. HUŞI 1. Nu
EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
HUŞI 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Da INSPECTIE LA 7. Nu
3189 LICEAL 6/8 Limba română
7. Nu 8. Da CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Da 5. Nu
"ȘTEFAN CEL MARE", 1. Nu
MUN. VASLUI EDUCATIE FIZICA SI REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
VASLUI 2.Nu
SPORT Rezervat 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
3897 GIMNAZIAL 5/0 Limba română
inspector 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"VASILE PÂRVAN, MUN. 1. Nu
BÂRLAD EDUCATIE FIZICA SI Rezervat REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BÂRLAD 2.Nu
SPORT Director 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
3681 GIMNAZIAL 6/0 Limba română
Clubul 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu
Copiilor 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ŞCOALA PROFESIONALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
SPECIALĂ "SFÂNTA POST 1. Nu
ECATERINA", MUN. HUŞI EDUCATIE FIZICA SI INFUENTAT VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Da
HUŞI 2.Nu
PROFESION SPORT DE PLANUL 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
3250 4/0 Limba română
AL DE 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu
SCOLARIZA 8. Nu
1 ani
URBAN RE 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "N. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
GH. LUPU", SAT ARSURA 1. Nu
EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
ARSURA 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1726 GIMNAZIAL 3/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL INV PRIMAR 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"MIHAI EMINESCU", SAT 1. Nu
LAZA EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
LAZA 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1750 GIMNAZIAL 10/1 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL INV PRIMAR 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"MIHAI DAVID", ORAȘ 1. Nu
NEGREȘTI EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
NEGREŞTI 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
3297 GIMNAZIAL 12/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu

Pagina 34 / 296
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1, SAT GHERGHEȘTI 1. Nu
GHERGHEŞ EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
TI SPORT 6. Nu INSPECTIE LA 2.Nu
GIMNAZIAL 3. Nu 7. Nu
3314 2/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"MIHAI EMINESCU", SAT 1. Nu
OȘEȘTI EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
OŞEŞTI 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1973 GIMNAZIAL 14/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL INV PRIMAR SATE 4. Nu 9. Nu
9. Nu
COLEGIUL AGRICOL 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"DIMITRIE CANTEMIR", Post 1. Nu
MUN. HUŞI EDUCATIE FIZICA SI modificat VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
HUŞI 2.Nu
SPORT prin 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2517 LICEAL 11/0 Limba română
nerealizarea 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu
planului de 8. Nu
1 ani
URBAN scolarizare 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 1. Da 4. Nu 5. Nu
"MIHAI DAVID", ORAȘ 1. Nu
NEGREȘTI EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
NEGREŞTI 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
3296 GIMNAZIAL 18/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani 9. Da, candidat cu nota/media cel putin
URBAN 4. Nu 9. Nu
5 sau intre 5 si 7
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"MIHAI EMINESCU", SAT 1. Nu
ZĂPODENI EDUCATIE FIZICA SI REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
ZĂPODENI 2.Nu
SPORT Rezervat 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
3781 GIMNAZIAL 6/0 Limba română
Director 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1. Nu 4. Nu
1. Nu 5. Nu
1, SAT PUNGEȘTI
EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
PUNGEŞTI 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
3633 GIMNAZIAL 4/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani 9. Da, candidat cu definitivat cu
RURAL INV PRIMAR - SCOALA 4. Nu 9. Nu
STEJARU nota/media cel putin 7
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"PETRU RAREȘ", MUN. 1. Nu
BÂRLAD EDUCATIE FIZICA SI REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BÂRLAD Rezervat 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
3792 LICEAL 8/0 Director Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu
Ibanesti 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, 1. Nu 4. Nu 5. Nu
SAT BARBOȘI 1. Nu
EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BARBOŞI 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1631 GIMNAZIAL 16/0 Limba română
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu
1, SAT HOCENI 8. Nu
1 ani
RURAL INV PRIMAR SATE 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"CEZAR BOTEZ", SAT 1. Nu
FÂSTÂCI EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
FÂSTÂCI 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1875 GIMNAZIAL 6/1 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL INV PRIMAR 4. Nu 9. Nu
9. Nu

Pagina 35 / 296
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"MIHAIL SADOVEANU", 1. Nu
MUN. VASLUI EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
VASLUI 2.Nu
SPORT 2 ORE RISC 3. Nu 6. Da INSPECTIE LA 7. Nu
1887 GIMNAZIAL 2/1 Limba română
7. Nu 8. Da CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"ALEXANDRA NECHITA", 1. Nu
MUN. VASLUI EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
VASLUI 2.Nu
SPORT 2 ORE CU 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1928 GIMNAZIAL 6/0 Limba română
RISC 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"VIRGIL CARAIVAN", SAT 1. Nu
ȘULETEA EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
ŞULETEA 2.Nu
SPORT 2 ORE 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2022 GIMNAZIAL 2/0 Limba română
FEDESTI 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL INV PRIMAR 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1, SAT PARPANIȚA- 1. Nu
NEGREȘTI EDUCATIE FIZICA SI REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
PARPANIŢA 2.Nu
SPORT Rezervat 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
3750 GIMNAZIAL 6/0 Limba română
Director 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"GHEORGHE CIOATĂ", 1. Nu
SAT TODIREȘTI EDUCATIE FIZICA SI REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
TODIREŞTI 2.Nu
SPORT Rezervat 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
3771 GIMNAZIAL 6/0 Limba română
Director 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SEMINARUL TEOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
ORTODOX "SF. IOAN 1. ORTODOX
GURĂ DE AUR", MUN. EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
HUŞI 2.Nu
HUȘI SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA
2979 LICEAL 8/0 7. Nu
7. Da 8. Nu CLASA Limba română
3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. DA 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, 1. Da 4. Nu
1. Nu 5. Nu
SAT DOAGELE
EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
DOAGELE 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2985 LICEUL TEHNOLOGIC,
LICEAL 18/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu
SAT VLADIA 8. Nu
1 ani
RURAL 2 ORE SC POIANA 4. Nu 9. Nu
PIETREI 9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1, SAT BĂLTENI 1. Nu
EDUCATIE FIZICA SI REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BĂLTENI Rezervat 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
3709 GIMNAZIAL 6/0 Director Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu
Delesti 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
COLEGIUL NAŢIONAL 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"CUZA VODĂ", MUN. HUŞI 1. Nu
EDUCATIE FIZICA SI REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
HUŞI Rezervat 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
3724 LICEAL 6/0 Director Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu
adjunct 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu

Pagina 36 / 296
LICEUL TEORETIC "MIHAI 1. Nu 4. Nu 5. Nu
EMINESCU", MUN. 1. Nu
BÂRLAD EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BÂRLAD 2.Nu
SPORT 2 ORE 3. Da 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
3046 LICEAL 2/0 Limba română
BLOCATE 7. Nu 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, 1. Nu 4. Nu
SAT TRESTIANA 1. Nu 5. Nu
EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
TRESTIANA 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA
3138 GIMNAZIAL 8/0 7. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 7. Da 8. Nu CLASA Limba română
"STROE BELLOESCU", SAT 3.Nu 8. Nu
GRIVIȚA 1 ani 9. Da, candidat cu nota/media cel putin
RURAL INV PRIMAR 4. Nu 9. Nu
5 sau intre 5 si 7
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"PETRU RAREȘ", MUN. 1. Nu
BÂRLAD EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BÂRLAD 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2652 LICEAL 1/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL "ȘTEFAN CEL 1. Nu 4. Nu 5. Nu
MARE", SAT CODĂEȘTI 1. Nu
EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
CODĂEŞTI 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Da INSPECTIE LA 7. Nu
2952 LICEAL 17/0 Limba română
7. Nu 8. Da CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL SATE COMP 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1, SAT VĂLENI 1. Nu
EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
VĂLENI 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1993 GIMNAZIAL 6/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"ELENA CUZA", MUN. 1. Nu
VASLUI EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
VASLUI 2.Nu
SPORT 2 ORE CU 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2000 GIMNAZIAL 10/0 Limba română
RISC 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, 1. Nu 4. Nu
SAT HÂRSOVA
2. Nu 5. Nu 1. Nu 5. Nu
EDUCATIE FIZICA SI VACANT 3. Nu 6. Nu 6. Nu
HÂRSOVA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2.Nu
SPORT 7. Da 8. Nu INSPECTIE LA
2065 1, SAT DELEȘTI GIMNAZIAL 10/0 7. Nu
4 ORE PRIMAR CLASA Limba română
3.Nu 8. Nu
SC DELESTI DELESTI+ 4 ORE
INV PRIMAR 1 ani
RURAL PRIMAR HARSOVA 4. Nu 9. Nu
2 ORE GIMN HARSOVA
(CU RISC) 9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1, SAT BOGDANA 1. Nu
EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BOGDANA 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2091 GIMNAZIAL 0/1 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu

Pagina 37 / 296
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1, SAT RĂDENI 1. Nu
EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
RĂDENI 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2276 GIMNAZIAL 14/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL INV PRIMAR SATE 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"MIHAI EMINESCU", SAT 1. Nu
ZĂPODENI EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
ZĂPODENI 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2316 GIMNAZIAL 6/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL SATE COMP 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"IOAN CORIVAN", MUN. Post 1. Nu
HUŞI EDUCATIE FIZICA SI modificat VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
HUŞI 2.Nu
SPORT prin 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2499 LICEAL 4/0 Limba română
nerealizarea 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu
planului de 8. Nu
1 ani
URBAN scolarizare 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, 1. Nu 4. Nu 5. Nu
SAT BANCA 1. Nu
EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BANCA 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2804 GIMNAZIAL 2/0 Limba română
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu
1, SAT GARA BANCA 8. Nu
1 ani
RURAL SC GHERMANESTI 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC, 1. Nu 4. Nu
1. Nu 5. Nu
SAT VLADIA
EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
VLADIA 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2989 LICEAL 8/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4 ORE SC DRAGOMIRESTI 4. Nu 9. Nu
2 ORE SC BELZENI 9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"PETRU RAREȘ", SAT 1. Nu
VETRIŞOAI VETRIȘOAIA EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
A SPORT 6. Nu INSPECTIE LA 2.Nu
LICEAL 3. Nu 7. Nu
2932 7/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 1. Da 4. Nu
1. Nu 5. Nu
"CONSTANTIN ASIMINEI",
SAT EPURENI, COM. EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
EPURENI 2.Nu
DUDA-EPURENI SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA
1600 GIMNAZIAL 18/0 7. Nu
7. Da 8. Nu CLASA Limba română
3.Nu 8. Nu
1 ani 9. Da, candidat cu nota/media cel putin
RURAL INV PRIMAR 4. Nu 9. Nu
SC DUDA 5 sau intre 5 si 7
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1, SAT PUȘCAȘI 1. Nu
EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
PUŞCAŞI 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1845 GIMNAZIAL 4/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL SC TEISORU 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"DIMITRIE CANTEMIR", 1. Nu
MUN. VASLUI EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
VASLUI 2.Nu
SPORT 2 ORE CU 3. Nu 6. Da INSPECTIE LA 7. Nu
1846 GIMNAZIAL 10/0 Limba română
RISC 7. Nu 8. Da CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu

Pagina 38 / 296
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1, SAT VINDEREI 1. Nu
EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
VINDEREI 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2135 GIMNAZIAL 8/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL INV PRIMAR SATE 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1. Nu 4. Nu
3, SAT POPENI 1. Nu 5. Nu
EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
POPENI 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA
2195 GIMNAZIAL 6/0 7. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 7. Da 8. Nu CLASA Limba română
"ION MURGEANU", SAT 3.Nu 8. Nu
ZORLENI 1 ani
RURAL SC SIMILA 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1. Da 4. Nu
2, SAT ZORLENI 1. Nu 5. Nu
EDUCATIE FIZICA SI REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
ZORLENI 2.Nu
SPORT PENSIONAR 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA
2208 GIMNAZIAL 18/0 7. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ REVIZUIBIL 7. Nu 8. Nu CLASA Limba română
"ION MURGEANU", SAT 3.Nu 8. Nu
ZORLENI 1 ani
RURAL SC SIMILA 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"TEODOR MEDELEANU", 1. Nu
SAT CIOCANI EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
CIOCANI 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2227 GIMNAZIAL 10/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani 9. Da, candidat cu nota/media cel putin
RURAL INV PRIMAR SATE 4. Nu 9. Nu
5 sau intre 5 si 7
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"GEORGE C. DRAGU", SAT 1. Nu
COROIEȘTI EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
COROIEŞTI 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2241 GIMNAZIAL 2/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL SC HREASCA 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, 1. Nu 4. Nu
1. Nu 5. Nu
SAT FLOREȘTI
EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
FLOREŞTI 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2297 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.
GIMNAZIAL 14/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu
1, SAT POIENEȘTI 8. Nu
1 ani
RURAL SATE COMP 4. Nu 9. Nu
INV PRIMAR 9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"VASILE ALECSANDRI", 1. Nu
MUN. VASLUI EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
VASLUI 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2338 GIMNAZIAL 16/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL PEDAGOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"IOAN POPESCU", MUN. 1. Nu
BÂRLAD EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BÂRLAD 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2427 LICEAL 12/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Da
9. Nu
CENTRUL ȘCOLAR DE 1. Nu 4. Nu 5. Nu
EDUCAȚIE INCLUZIVĂ, SUB 1. Nu
ORAȘ NEGREȘTI EDUCATIE FIZICA SI REZERVA VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Da
NEGREŞTI 2.Nu
SPORT INFIINTARII 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2557 GIMNAZIAL 10/0 Limba română
CLASEI 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu
PREGATITO 8. Nu
1 ani
URBAN ARE 4. Nu 9. Nu
9. Nu

Pagina 39 / 296
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"TEODOR JUNCU", SAT 1. Nu
BĂCEȘTI EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BĂCEŞTI 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1276 GIMNAZIAL 14/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL INV PRIMAR SATE COMP 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"DIMITRIE NEGRUȚIU", 1. Nu
SAT POGONEȘTI EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
POGONEŞTI 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1332 GIMNAZIAL 14/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani 9. Da, candidat inscris la definitivat cu
RURAL 4. Nu 9. Nu
nota/media cel putin 7
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1, SAT IVEȘTI 1. Nu
EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
IVEŞTI 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1445 GIMNAZIAL 2/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1, SAT CREȚEȘTII DE SUS 1. Nu
CREŢEŞTII EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
DE SUS SPORT 6. Nu INSPECTIE LA 2.Nu
GIMNAZIAL 3. Nu 7. Nu
1485 14/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL INV PRIMAR 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1, SAT DRAXENI 1. Nu
EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
DRAXENI 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1111 GIMNAZIAL 16/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL INV PRIMAR SATE COMP 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEORETIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"MIHAIL 1. Nu
KOGĂLNICEANU", MUN. EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
VASLUI 2.Nu
VASLUI SPORT 3. Nu 6. Da INSPECTIE LA
2733 LICEAL 1/0 7. Nu
7. Nu 8. Da CLASA Limba română
3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1, SAT HURDUGI 1. Nu
EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
HURDUGI 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1656 GIMNAZIAL 9/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
COLEGIUL NAȚIONAL 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"GH. ROȘCA CODREANU", 1. Nu
MUN. BÂRLAD EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BÂRLAD 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Da INSPECTIE LA 7. Nu
2706 LICEAL 4/0 Limba română
7. Nu 8. Da CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC, 1. Nu 4. Nu 5. Nu
SAT PUIEȘTI Post 1. Nu
EDUCATIE FIZICA SI modificat VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
PUIEŞTI 2.Nu
SPORT prin 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2587 LICEAL 12/0 Limba română
nerealizarea 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu
planului de 8. Nu
1 ani 9. Da, candidat cu nota/media cel putin
RURAL INV PRIMAR SATE scolarizare 4. Nu 9. Nu
5 sau intre 5 si 7

Pagina 40 / 296
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"CONSTANTIN PARFENE", 1. Nu
MUN. VASLUI EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
VASLUI 2.Nu
SPORT 2 ORE CU 3. Nu 6. Da INSPECTIE LA 7. Nu
1546 GIMNAZIAL 8/0 Limba română
RISC 7. Nu 8. Da CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
PENITENCIARUL VASLUI 1. Nu 4. Nu
1. Nu 5. Nu
2. Nu 5. Nu
VASLUI EDUCATIE FIZICA SI VACANT 6. Da
3. Nu 6. Nu 2.Nu
SPORT INSPECTIE LA 7. Nu
1592 CENTRUL ȘCOLAR DE GIMNAZIAL 2/0 7. Da 8. Nu CLASA Limba română
EDUCAȚIE INCLUZIVĂ 3.JUSTITIE 8. Nu
"CONSTANTIN PUFAN",
1 ani
URBAN MUN. VASLUI 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1. Da 4. Nu
1. Nu 5. Nu
1, SAT GÂRCENI
EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
GÂRCENI 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
3179 GIMNAZIAL 18/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
10 ORE GARCENI 1 ani 9. Da, candidat inscris la definitivat cu
RURAL SC SLOBOZIA 4. Nu 9. Nu
8 ORE SLOBOZIA nota/media cel putin 7
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1. Nu 4. Da
1. Nu 5. Nu
1, SAT BĂCANI
EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BĂCANI 2.Nu
SPORT 2 ORE 3. Nu 6. Da INSPECTIE LA 7. Nu
1661 GIMNAZIAL 4/0 Limba română
BLOCATE 7. Da 8. Da CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL SC BALTATENI 4. Nu 9. Nu
SC SUSENI 9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1, SAT BĂLTENI 1. Nu
EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BĂLTENI 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1693 GIMNAZIAL 2/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"CONSTANTIN ASIMINEI", 1. Nu
SAT EPURENI, COM. EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
EPURENI 2.Nu
DUDA-EPURENI SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA
1601 GIMNAZIAL 2/0 7. Nu
7. Da 8. Nu CLASA Limba română
3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"ION ANGHELUȚĂ", SAT 1. Nu
BĂLȚAȚI EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BĂLŢAŢI 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1620 GIMNAZIAL 8/0 Limba română
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu
1, SAT TĂTĂRĂNI 8. Nu
1 ani
RURAL INV PRIMAR 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"GRIGORE T. POPA", SAT 1. Nu
DĂNEȘTI EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
DĂNEŞTI 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2331 GIMNAZIAL 6/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL INV PRIMAR SATE COMP 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1, SAT BLĂGEȘTI 1. Nu
EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BLĂGEŞTI 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1705 GIMNAZIAL 8/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani 9. Da, candidat cu nota/media cel putin
RURAL INV PRIMAR 4. Nu 9. Nu
5 sau intre 5 si 7

Pagina 41 / 296
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"MANOLACHE COSTACHE 1. Nu
EPUREANU", SAT EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
EPURENI 2.Nu
EPURENI SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA
1711 GIMNAZIAL 2/0 7. Nu
7. Da 8. Nu CLASA Limba română
3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL INV PRIMAR SATE 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1, SAT LUNCA-BANULUI 1. Nu
LUNCA EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BANULUI SPORT 6. Nu INSPECTIE LA 2.Nu
GIMNAZIAL 3. Nu 7. Nu
1791 6/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, 1. Nu 4. Nu
LOC. BRODOC-VASLUI 1. Nu 5. Nu
EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BRODOC 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA
1907 GIMNAZIAL 6/0 7. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 7. Da 8. Nu CLASA Limba română
"ALEXANDRU IOAN 3.Nu 8. Nu
CUZA", MUN. VASLUI 1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"NICOLAE MILESCU 1. Nu
SPĂTARU", SAT FEREȘTI EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
FEREŞTI 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1927 GIMNAZIAL 0/4 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1, SAT TANACU 1. Nu
EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
TANACU POST CU 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1938 GIMNAZIAL 2/0 RISC Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL INV PRIMAR 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu
1. Nu 5. Nu
"CONSTANTIN MOTAȘ",
MUN. VASLUI EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
VASLUI 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1960 GIMNAZIAL 6/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN SCOALA PRIMARA 4. Nu 9. Nu
BAHNARI 9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu
1. Nu 5. Nu
"ȘTEFAN CEL MARE", SAT
MICLEȘTI EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
MICLEŞTI 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2059 GIMNAZIAL 2/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL INV PRIMAR SC 4. Nu 9. Nu
CHIRCESTI 9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, 1. Da 4. Nu
SAT FLORENI 1. Nu 5. Nu
EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
FLORENI 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA
2113 GIMNAZIAL 18/0 7. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 7. Da 8. Nu CLASA Limba română
"EMIL JUVARA", SAT 3.Nu 8. Nu
SĂRĂȚENI-MURGENI 1 ani
URBAN INV PRIMAR SATE 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"VICTOR ION POPA", SAT 1. Nu
DODEȘTI EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
DODEŞTI 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2262 GIMNAZIAL 10/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL INV PRIMAR 4. Nu 9. Nu
9. Nu

Pagina 42 / 296
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Da 5. Nu
"EPISCOP IACOV 1. Nu
ANTONOVICI", MUN. EDUCATIE FIZICA SI Obligatie VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BÂRLAD predare 2.Nu
BÂRLAD SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA
1130 GIMNAZIAL 2/2 director 7. Nu
7. Da 8. Nu CLASA Limba română
Gradinita 2 3.Nu 8. Nu
Barlad 1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 1. Da 4. Nu
1. Nu 5. Nu
"HORIA STAMATIN", SAT
BOGDĂNEŞ BOGDĂNEȘTI EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
TI SPORT 6. Nu INSPECTIE LA 2.Nu
3. Nu 7. Nu
1230 GIMNAZIAL 18/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
2 ani
RURAL SC UNTESTI 4. Nu 9. Nu
INV PRIMAR 9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"NICOLAE CIUBOTARU", 1. Nu
VULTUREŞT SAT VULTUREȘTI EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
I SPORT 6. Nu INSPECTIE LA 2.Nu
GIMNAZIAL 3. Nu 7. Nu
1287 10/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL INV PRIMAR 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1, SAT PERIENI 1. Nu
EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
PERIENI 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1347 GIMNAZIAL 4/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"MAREȘAL CONSTANTIN 1. Nu
PREZAN", SAT DUMEȘTI EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
DUMEŞTI 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1382 GIMNAZIAL 4/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"ANDONE CUMPĂTESCU", 1. Nu
SAT RAFAILA EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
RAFAILA 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1401 GIMNAZIAL 6/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL INV PRIMAR 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu
1. Nu 5. Nu
"GHEORGHE CIOATĂ",
SAT TODIREȘTI EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
TODIREŞTI 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1420 GIMNAZIAL 12/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL SATE 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, 1. Nu 4. Nu
SAT FOCȘEASCA 1. Nu 5. Nu
FOCŞEAŞC EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
A SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 2.Nu
1434 GIMNAZIAL 6/0 7. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 7. Da 8. Nu CLASA Limba română
"SFÂNTUL ANDREI", SAT 3.Nu 8. Nu
TĂCUTA 1 ani
RURAL SC MIRCESTI 4. Nu 9. Nu
SC DUMASCA 9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"ȘTEFAN CIOBOTĂRAȘU", 1. Nu
SAT LIPOVĂȚ EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
LIPOVĂŢ 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2852 GIMNAZIAL 0/5 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL SATE COMP 4. Nu 9. Nu
9. Nu

Pagina 43 / 296
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"ALEXANDRU VLAHUȚĂ", 1. Nu
ALEXANDR SAT ALEXANDRU EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
U VLAHUŢĂ VLAHUȚĂ SPORT 6. Nu INSPECTIE LA 2.Nu
GIMNAZIAL 3. Nu 7. Nu
2865 0/2 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, 1. Nu 4. Nu
SAT RÂNZEȘTI 1. Nu 5. Nu
EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
RÂNZEŞTI 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA
2888 LICEAL 11/0 7. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC 7. Da 8. Nu CLASA Limba română
"DIMITRIE CANTEMIR", 3.Nu 8. Nu
SAT FĂLCIU 1 ani
RURAL INV PRIMAR SATE 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"ȘTEFAN CEL MARE", 1. Nu
MUN. VASLUI EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
VASLUI 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
3241 GIMNAZIAL 2/4 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1. Nu 4. Da
1. Nu 5. Nu
1, SAT POGANA
EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
POGANA 2.Nu
SPORT 2 ORE 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1375 GIMNAZIAL 2/1 Limba română
BLOCATE 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL SC TOMESTI 2 ORE 4. Nu 9. Nu
SC MASCUREI 1 ORA 9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, 1. Da 4. Nu
SAT RÂNCENI 1. Nu 5. Nu
EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
RÂNCENI 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA
1510 GIMNAZIAL 18/0 7. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 7. Da 8. Nu CLASA Limba română
"ANASTASIE FĂTU", SAT 3.Nu 8. Nu
BEREZENI 1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"PROF. IOAN DĂNILĂ", 1. Nu
GHERMĂNE SAT GHERMĂNEȘTI EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
ŞTI SPORT 6. Nu INSPECTIE LA 2.Nu
2 ORE 3. Da 7. Nu
2611 GIMNAZIAL 2/0 Limba română
BLOCATE 7. Nu 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1, SAT TANACU 1. Nu
EDUCATIE FIZICA SI REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
TANACU 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
3873 GIMNAZIAL 16/0 Detasare Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu
Ilies 8. Nu
1 ani
RURAL INV PRIMAR 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"TEODOR MEDELEANU", 1. Nu
SAT CIOCANI EDUCATIE FIZICA SI REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
CIOCANI 2.Nu
SPORT Detasare 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
3874 GIMNAZIAL 2/0 Limba română
Ilies 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani 9. Da, candidat cu nota/media cel putin
RURAL INV PRIMAR SATE 4. Nu 9. Nu
5 sau intre 5 si 7
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, 1. Da 4. Nu 5. Nu
SAT BANCA 1. Nu
EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BANCA 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
3533 GIMNAZIAL 18/0 Limba română
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu
1, SAT GARA BANCA 8. Nu
1 ani
RURAL Gara Banca 4. Nu 9. Nu
9. Nu

Pagina 44 / 296
ŞCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"ANASTASIE PANU", MUN. 1. Nu
HUŞI EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
HUŞI 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
3420 GIMNAZIAL 4/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"HORIA STAMATIN", SAT 1. Nu
BOGDĂNEŞ BOGDĂNEȘTI EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
TI SPORT 6. Nu INSPECTIE LA 2.Nu
GIMNAZIAL 3. Nu 7. Nu
1238 6/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL SATE COMP 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1. Da 4. Nu
1. Nu 5. Nu
1, SAT STĂNILEȘTI
EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
STĂNILEŞTI 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1247 GIMNAZIAL 18/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL SC POGANEST 4. Nu 9. Nu
INV PRIMAR 9. Nu
CENTRUL ȘCOLAR DE 1. Da 4. Nu
EDUCAȚIE INCLUZIVĂ 1. Nu 5. Nu
"ELISABETA 2. Nu 5. Nu
VASLUI EDUCATIE FIZICA SI VACANT 6. Da
POLIHRONIADE", MUN. SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 2.Nu
1005 VASLUI GIMNAZIAL 16/0 7. Nu
7. Da 8. Nu CLASA Limba română
3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"STROE S. BELLOESCU", 1. Nu
MUN. BÂRLAD EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BÂRLAD FARA 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Da INSPECTIE LA 7. Nu
1106 GIMNAZIAL 6/0 PERSPECTIV Limba română
7. Nu 8. Da CLASA 3.Nu
A 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1, SAT AVEREȘTI 1. Nu
EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
AVEREŞTI 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1323 GIMNAZIAL 2/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL SC BUNESTI 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1, SAT MĂLUȘTENI 1. Nu
MĂLUŞTEN EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
I SPORT 6. Nu INSPECTIE LA 2.Nu
GIMNAZIAL 3. Nu 7. Nu
1455 4/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL INV PRIMAR 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 1. Da 4. Nu 5. Nu
"VENIAMIN COSTACHI", 1. Nu
SAT ROȘIEȘTI EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
ROŞIEŞTI 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1469 GIMNAZIAL 18/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL INV PRIMAR SATE 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"VENIAMIN COSTACHI", 1. Nu
SAT ROȘIEȘTI EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
ROŞIEŞTI 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1470 GIMNAZIAL 2/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu

Pagina 45 / 296
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"SPIRU C. HARET", SAT 1. Nu
VIIȘOARA EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
VIIŞOARA 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1119 GIMNAZIAL 8/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL INV PRIMAR 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1, SAT PĂDURENI 1. Nu
EDUCATIE FIZICA SI 2 ore risc VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
PĂDURENI 2.Nu
SPORT nerealizare 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1525 GIMNAZIAL 14/0 Limba română
Plan de 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu
scolarizare 8. Nu
1 ani
RURAL 2 ORE INV PRIMAR SATE 4. Nu 9. Nu
9. Nu
CENTRUL ȘCOLAR DE 1. Nu 4. Nu 5. Nu
EDUCAȚIE INCLUZIVĂ 1. Nu
"CONSTANTIN PUFAN", EDUCATIE FIZICA SI 7 ORE VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Da
VASLUI BARLAD + 2 2.Nu
MUN. VASLUI SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA
1574 GIMNAZIAL 15/0 ORE HUSI + 7. Nu
7. Da 8. Nu CLASA Limba română
6 ORE 3.Nu 8. Nu
VASLUI 1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, 1. Da 4. Nu 5. Nu
SAT OBÂRȘENII 1. Nu
OBÂRŞENII LINGURARI EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
LINGURARI SPORT 6. Nu INSPECTIE LA 2.Nu
GIMNAZIAL 3. Nu 7. Nu
2148 18/0 Limba română
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu
1, SAT VOINEȘTI 8. Nu
1 ani
RURAL INV PRIMAR SATE 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1, SAT VOINEȘTI 1. Nu
EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
VOINEŞTI 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2149 GIMNAZIAL 2/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL SC STANCASENI 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu
"GENERAL AVIATOR 1. Nu 5. Nu
FRUNTIŞEN INGINER GHEORGHE 2. Nu 5. Nu
EDUCATIE FIZICA SI VACANT 6. Nu
I NEGRESCU", SAT SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 2.Nu
2209 FRUNTIȘENI GIMNAZIAL 4/0 7. Nu
7. Da 8. Nu CLASA Limba română
3.Nu 8. Nu
INV PRIMAR 1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"IORGU RADU", MUN. 1. Nu
BÂRLAD EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BÂRLAD 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Da INSPECTIE LA 7. Nu
2376 GIMNAZIAL 12/0 Limba română
7. Nu 8. Da CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Da 5. Nu
"GEORGE TUTOVEANU", 1. Nu
MUN. BÂRLAD EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BÂRLAD 2.Nu
SPORT 2 ORE 3. Nu 6. Da INSPECTIE LA 7. Nu
2400 GIMNAZIAL 4/0 Limba română
BLOCATE 7. Nu 8. Da CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"VASILE PÂRVAN, MUN. 1. Nu
BÂRLAD EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BÂRLAD 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2410 GIMNAZIAL 4/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu

Pagina 46 / 296
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"ION MINCU", MUN. Post 1. Nu
VASLUI EDUCATIE FIZICA SI inexistent VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
VASLUI 2.Nu
SPORT prin 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2457 LICEAL 0/0 Limba română
nerealizarea 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu
planului de 8. Nu
1 ani
URBAN scolarizare 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu
"SFÂNTUL IERARH LUCA",
2. Nu 5. Nu 1. Nu 5. Nu
SAT COSTEȘTI
COSTEŞTI EDUCATIE FIZICA SI VACANT 3. Nu 6. Nu 6. Nu
SPORT INSPECTIE LA 2.Nu
2568 GIMNAZIAL 10/0 7. Da 8. Nu 7. Nu
CLASA Limba română
3.Nu 8. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, 1 ani
RURAL SAT PUNTIȘENI + 4. Nu 9. Nu
ȘCOALA PRIMARĂ, SAT
CHITCANI 9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu
1. Nu 5. Nu
"CONSTANTIN ROTARU",
SAT TÂRZII EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
TÂRZII 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2051 GIMNAZIAL 10/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL SC VINETESTI 4. Nu 9. Nu
INV PRIMAR 9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"NICOLAE IORGA", ORAȘ Post 1. Nu
NEGREȘTI EDUCATIE FIZICA SI modificat VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
NEGREŞTI 2.Nu
SPORT prin 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2615 LICEAL 8/0 Limba română
nerealizarea 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu
planului de 8. Nu
1 ani
URBAN școlarizare 4. Nu 9. Nu
9. Nu
COLEGIUL NAȚIONAL 1. Da 4. Nu 5. Nu
"GH. ROȘCA CODREANU", 1. Nu
MUN. BÂRLAD EDUCATIE FIZICA SI CONCEDIU REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BÂRLAD 2.Nu
SPORT FARA PLATA 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2709 LICEAL 18/0 Limba română
PANA LA 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu
31.08.2022 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, 1. Nu 4. Nu
SAT ȘERBOTEȘTI 1. Nu 5. Nu
ŞERBOTEŞT EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
I SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 2.Nu
3225 GIMNAZIAL 0/2 7. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 7. Da 8. Nu CLASA Limba română
"THEODOR ROSETTI", SAT 3.Nu 8. Nu
SOLEȘTI 1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ŞCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"ION CREANGĂ", MUN. 1. Nu
HUŞI EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
HUŞI 2.Nu
SPORT 2 ORE CU 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
3324 GIMNAZIAL 6/0 Limba română
RISC 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ŞCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"MIHAIL SADOVEANU", 1. Nu
MUN. HUŞI EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
HUŞI 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
3421 GIMNAZIAL 2/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu

Pagina 47 / 296
LICEUL CU PROGRAM 1. Nu 4. Nu 5. Nu
SPORTIV, MUN. VASLUI EDUCATIE FIZICA SI 1. Nu
SPORT: PREGATIRE VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
VASLUI 2.Nu
VOCATIONA SPORTIVA DE 3. Nu 6. Nu 7. Nu
2755 8/0 ATLETISM Limba română
L LICEAL SPECIALITATE 7. Da 8. Nu 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
CLUBUL SPORTIV 1. Nu 4. Nu 5. Nu
ȘCOLAR, MUN. BÂRLAD EDUCATIE FIZICA SI 1. Nu
SPORT: PREGATIRE REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BÂRLAD CLUBURI 2.Nu
SPORTIVA DE Rezervat 3. Nu 6. Nu 7. Nu
3682 SPORTIVE 6/0 ATLETISM Limba română
SPECIALITATE Director 7. Da 8. Nu 3.Nu
SCOLARE 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL PEDAGOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"IOAN POPESCU", MUN. EDUCATIE FIZICA SI 1. Nu
BÂRLAD SPORT: PREGATIRE VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BÂRLAD 2.Nu
VOCATIONA SPORTIVA DE 3. Nu 6. Nu 7. Nu
2431 6/0 ATLETISM Limba română
L LICEAL SPECIALITATE 7. Da 8. Nu 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
CLUBUL SPORTIV 1. Da 4. Nu 5. Nu
ȘCOLAR, MUN. BÂRLAD EDUCATIE FIZICA SI 1. Nu
SPORT: PREGATIRE REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BÂRLAD CLUBURI 2.Nu
SPORTIVA DE 3. Nu 6. Nu RUGBY / 7. Nu
2375 SPORTIVE 18/0 Director
SPECIALITATE 7. Da 8. Nu RUGBY TAG Limba română 3.Nu
SCOLARE 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
CLUBUL SPORTIV 1. Da 4. Nu 5. Nu
ȘCOLAR, MUN. BÂRLAD EDUCATIE FIZICA SI 1. Nu
SPORT: PREGATIRE VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BÂRLAD CLUBURI 2.Nu
SPORTIVA DE 3. Nu 6. Nu GIMNASTICA 7. Nu
2371 SPORTIVE 18/0
SPECIALITATE 7. Da 8. Nu ARTISTICA Limba română 3.Nu
SCOLARE 8. Nu
4 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
CLUBUL SPORTIV 1. Da 4. Nu 5. Nu
ȘCOLAR, MUN. BÂRLAD EDUCATIE FIZICA SI 1. Nu
SPORT: PREGATIRE VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BÂRLAD CLUBURI 2.Nu
SPORTIVA DE 3. Nu 6. Nu 7. Nu
2372 SPORTIVE 18/0 ATLETISM Limba română
SPECIALITATE 7. Da 8. Nu 3.Nu
SCOLARE 8. Nu
4 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
CLUBUL SPORTIV 1. Da 4. Nu 5. Nu
ȘCOLAR, MUN. BÂRLAD EDUCATIE FIZICA SI 1. Nu
SPORT: PREGATIRE VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BÂRLAD CLUBURI 2.Nu
SPORTIVA DE 3. Nu 6. Nu RUGBY / 7. Nu
2373 SPORTIVE 18/0
SPECIALITATE 7. Da 8. Nu RUGBY TAG Limba română 3.Nu
SCOLARE 8. Nu
4 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
CLUBUL SPORTIV 1. Da 4. Nu 5. Nu
ȘCOLAR, MUN. BÂRLAD EDUCATIE FIZICA SI 1. Nu
SPORT: PREGATIRE VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BÂRLAD CLUBURI 2.Nu
SPORTIVA DE 3. Nu 6. Nu RUGBY / 7. Nu
2374 SPORTIVE 18/0
SPECIALITATE 7. Da 8. Nu RUGBY TAG Limba română 3.Nu
SCOLARE 8. Nu
4 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL PEDAGOGIC 1. Da 4. Nu 5. Nu
"IOAN POPESCU", MUN. EDUCATIE FIZICA SI 1. Nu
BÂRLAD SPORT: PREGATIRE VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BÂRLAD 2.Nu
VOCATIONA SPORTIVA DE 3. Nu 6. Nu RUGBY / 7. Nu
2428 18/0
L LICEAL SPECIALITATE 7. Da 8. Nu RUGBY TAG Limba română 3.Nu 8. Nu
4 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu

Pagina 48 / 296
LICEUL PEDAGOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"IOAN POPESCU", MUN. EDUCATIE FIZICA SI 1. Nu
BÂRLAD SPORT: PREGATIRE VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BÂRLAD 2.Nu
VOCATIONA SPORTIVA DE 3. Nu 6. Nu RUGBY / 7. Nu
2429 6/0
L LICEAL SPECIALITATE 7. Da 8. Nu RUGBY TAG Limba română 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL CU PROGRAM 1. Nu 4. Nu 5. Nu
SPORTIV, MUN. VASLUI EDUCATIE FIZICA SI 1. Nu
SPORT: PREGATIRE VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
VASLUI 2.Nu
VOCATIONA SPORTIVA DE 3. Nu 6. Nu 7. Nu
2753 10/0 HANDBAL Limba română
L LICEAL SPECIALITATE 7. Da 8. Nu 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL CU PROGRAM 1. Nu 4. Nu 5. Nu
SPORTIV, MUN. VASLUI EDUCATIE FIZICA SI 1. Nu
SPORT: PREGATIRE VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
VASLUI 2.Nu
VOCATIONA SPORTIVA DE 3. Nu 6. Nu 7. Nu
2754 8/0 FOTBAL Limba română
L LICEAL SPECIALITATE 7. Da 8. Nu 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL CU PROGRAM 1. Nu 4. Nu 5. Nu
SPORTIV, MUN. VASLUI EDUCATIE FIZICA SI 1. Nu
SPORT: PREGATIRE VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
VASLUI 2.Nu
VOCATIONA SPORTIVA DE 3. Nu 6. Nu 7. Nu
2751 8/0 HANDBAL Limba română
L LICEAL SPECIALITATE 7. Da 8. Nu 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL CU PROGRAM 1. Nu 4. Nu 5. Nu
SPORTIV, MUN. VASLUI EDUCATIE FIZICA SI 1. Nu
SPORT: PREGATIRE VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
VASLUI 2.Nu
VOCATIONA SPORTIVA DE 3. Nu 6. Nu 7. Nu
2752 10/0 FOTBAL Limba română
L LICEAL SPECIALITATE 7. Da 8. Nu 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL PEDAGOGIC EDUCATIE FIZICA SI 1. Nu 4. Nu
"IOAN POPESCU", MUN. SPORT: PREGATIRE 1. Nu 5. Nu
BÂRLAD 2. Nu 5. Nu
BÂRLAD SPORTIVA DE VACANT 6. Nu
VOCATIONA SPECIALITATE - 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 2.Nu
2432 8/0 7. Nu
L LICEAL PREGATIRE 7. Da 8. Nu CLASA Limba română
3.Nu 8. Nu
TEORETICA SPORTIVA
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, 1. Nu 4. Nu 5. Nu
SAT BANCA 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BANCA EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
GIMNAZIU / 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2814 16/0 Limba română
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. PRIMAR 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu
1, SAT GARA BANCA 8. Nu
1 ani
RURAL SATE COMP 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEORETIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"MIHAIL 1. Nu
KOGĂLNICEANU", MUN. VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
VASLUI EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
VASLUI 3. Nu 6. Da INSPECTIE LA
2735 LICEAL 2/0 7. Nu
7. Nu 8. Da CLASA Limba română
3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1, SAT BLĂGEȘTI 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BLĂGEŞTI EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
GIMNAZIU / 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1704 2/0 Limba română
PRIMAR 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu

Pagina 49 / 296
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"MIHAI EMINESCU", SAT 1. Nu
LAZA VACANT 2. Nu 5. Da 6. Nu
LAZA EDUCATIE MUZICALA 1 ORA 2.Nu
GIMNAZIU / 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1758 2/0 BLOCATA Limba română
PRIMAR 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu
1 ORA RISC 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1, SAT PUNGEȘTI 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
PUNGEŞTI EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
GIMNAZIU / 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1823 7/0 Limba română
PRIMAR 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1, SAT PUȘCAȘI 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
PUŞCAŞI EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
GIMNAZIU / 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1841 1/0 Limba română
PRIMAR 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"CEZAR BOTEZ", SAT 1. Nu
FÂSTÂCI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
FÂSTÂCI EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
GIMNAZIU / 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1877 2/0 Limba română
PRIMAR 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1. Nu 4. Nu
1, SAT VOINEȘTI 1. Nu 5. Nu
2. Nu 5. Nu
VOINEŞTI VACANT 6. Nu
EDUCATIE MUZICALA 3. Nu 6. Nu 2.Nu
GIMNAZIU / INSPECTIE LA 7. Nu
2145 11/0 7. Da 8. Nu Limba română
PRIMAR CLASA 3.Nu 8. Nu
SC OBARSENII 1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
LINGURARI
SC GARDESTI 9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"ION ARTENE", SAT 1. Nu
GĂGEȘTI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
GĂGEŞTI EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
GIMNAZIU / 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2183 6/0 Limba română
PRIMAR 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL SC GIURCANI 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"TEODOR MEDELEANU", 1. Nu
SAT CIOCANI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
CIOCANI EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
GIMNAZIU / 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2228 4/0 Limba română
PRIMAR 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, 1. Nu 4. Nu
LOC. BRODOC-VASLUI 1. Nu 5. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BRODOC EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
GIMNAZIU / 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA
3515 2/0 7. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ PRIMAR 7. Nu 8. Nu CLASA Limba română
"ALEXANDRU IOAN 3.Nu 8. Nu
CUZA", MUN. VASLUI 1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"DIMITRIE CANTEMIR", 1. Nu
MUN. VASLUI REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
VASLUI EDUCATIE MUZICALA Rezervat 2.Nu
GIMNAZIU / 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
3813 4/0 Director Limba română
PRIMAR 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu
Palat 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu

Pagina 50 / 296
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"CONSTANTIN PARFENE", 1. Nu
MUN. VASLUI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
VASLUI EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
GIMNAZIU / 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
3509 8/0 1 RISC Limba română
PRIMAR 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"ȘTEFAN CEL MARE", 1. Nu
MUN. VASLUI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
VASLUI EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
GIMNAZIU / 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
3238 17/0 Limba română
PRIMAR 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"DIMITRIE CANTEMIR", 1. Nu
SAT FĂLCIU VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
FĂLCIU EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2882 LICEAL 10/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL SC RANZESTI 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1. Nu 4. Da 5. Nu
1, SAT LUNCA-BANULUI 1. Nu
LUNCA VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BANULUI EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
GIMNAZIU / 2 ORE 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1796 3/0 Limba română
PRIMAR BLOCATE 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"ALEXANDRU VLAHUȚĂ", 1. Nu
ALEXANDR SAT ALEXANDRU VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
U VLAHUŢĂ VLAHUȚĂ
EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
GIMNAZIU / 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2864 4/0 Limba română
PRIMAR 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC, 1. Nu 4. Nu 5. Nu
SAT VLADIA 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
VLADIA EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
3018 LICEAL 8/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL SC DOAGELE 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SEMINARUL TEOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
ORTODOX "SF. IOAN 1. ORTODOX
GURĂ DE AUR", MUN. VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
HUŞI EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
HUȘI 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA
2977 LICEAL 5/0 7. Nu
7. Da 8. Nu CLASA Limba română
3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. DA 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"NICOLAE MILESCU 1. Nu
SPĂTARU", SAT FEREȘTI REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
FEREŞTI EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
GIMNAZIU / Rezervat 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
3898 4/0 Limba română
PRIMAR inspector 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"CONSTANTIN MOTAȘ", 1. Nu
MUN. VASLUI REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
VASLUI EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
GIMNAZIU / Rezervat 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
3899 1/0 Limba română
PRIMAR inspector 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu

Pagina 51 / 296
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"MIHAI EMINESCU", SAT 1. Nu
LAZA VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
LAZA EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
GIMNAZIU / 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
3514 5/0 Limba română
PRIMAR 7. Nu 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"ȘTEFAN CEL MARE", SAT 1. Nu
ŞTEFAN ȘTEFAN CEL MARE VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
CEL MARE EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
GIMNAZIU / 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
3127 6/0 Limba română
PRIMAR 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"VASILE ALECSANDRI", 1. Nu
MUN. VASLUI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
VASLUI EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
GIMNAZIU / 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
3511 6/0 Limba română
PRIMAR 7. Nu 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"ELENA CUZA", MUN. 1. Nu
VASLUI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
VASLUI EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
GIMNAZIU / 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
3512 3/0 Limba română
PRIMAR 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1, SAT IBĂNEȘTI 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
IBĂNEŞTI EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
GIMNAZIU / 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2821 4/0 Limba română
PRIMAR 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1, SAT GÂRCENI 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
GÂRCENI EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
GIMNAZIU / 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
3198 9/0 Limba română
PRIMAR 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
4 ORE GARCENI 1 ani
RURAL SC RACOVA 4. Nu 9. Nu
5 ORE RACOVA 9. Nu
COLEGIUL NAŢIONAL 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"CUZA VODĂ", MUN. HUŞI 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
HUŞI EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
3. Nu 6. Da INSPECTIE LA 7. Nu
3201 LICEAL 16/0 Limba română
7. Nu 8. Da CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
COLEGIUL ECONOMIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"ANGHEL RUGINĂ", MUN. 1. Nu
VASLUI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
VASLUI EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
3. Nu 6. Da INSPECTIE LA 7. Nu
3098 LICEAL 3/0 Limba română
7. Nu 8. Da CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"PRINCIPESA ELENA 1. Nu
BIBESCU", MUN. BÂRLAD VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BÂRLAD EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
GIMNAZIU / 4 ORE 3. Da 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
3116 4/0 Limba română
PRIMAR BLOCATE 7. Nu 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu

Pagina 52 / 296
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1, SAT GHERGHEȘTI 1. Nu
GHERGHEŞ VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
TI EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
GIMNAZIU / 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
3312 8/0 Limba română
PRIMAR 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL SC CHETROSU 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL "ȘTEFAN 1. Nu 4. Nu 5. Nu
PROCOPIU", MUN. VASLUI Post 1. Nu
modificat VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
VASLUI EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
prin 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
3056 LICEAL 7/0 Limba română
nerealizarea 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu
planului de 8. Nu
1 ani
URBAN scolarizare 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "N. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
GH. LUPU", SAT ARSURA 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
ARSURA EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
GIMNAZIU / 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1725 4/0 Limba română
PRIMAR 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1, SAT CEPEȘTI 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
CEPEŞTI EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
GIMNAZIU / 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1744 4/0 Limba română
PRIMAR 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"MIHAI DAVID", ORAȘ 1. Nu
NEGREȘTI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
NEGREŞTI EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
GIMNAZIU / 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
3295 1/0 Limba română
PRIMAR 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"IONEL MIRON", SAT 1. Nu
IVĂNEȘTI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
IVĂNEŞTI EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
GIMNAZIU / 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1769 4/0 Limba română
PRIMAR 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ŞCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"ION CREANGĂ", MUN. 1. Nu
HUŞI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
HUŞI EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
GIMNAZIU / 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
3322 6/0 Limba română
PRIMAR 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"ION AGARICI", SAT 1. Nu
MUNTENII MUNTENII DE SUS VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
DE SUS EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
GIMNAZIU / 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1777 2/0 Limba română
PRIMAR 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 1 ORA CU RISC 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, 1. Nu 4. Nu
LOC. BRODOC-VASLUI 1. Nu 5. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BRODOC EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
GIMNAZIU / 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA
1906 6/0 7. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ PRIMAR 7. Da 8. Nu CLASA Limba română
"ALEXANDRU IOAN 3.Nu 8. Nu
CUZA", MUN. VASLUI 1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu

Pagina 53 / 296
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1, SAT TANACU 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
TANACU EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
GIMNAZIU / 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1950 4/0 Limba română
PRIMAR 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1, SAT VĂLENI 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
VĂLENI EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
GIMNAZIU / 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2002 8/0 Limba română
PRIMAR 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1, SAT TUTOVA 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
TUTOVA EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
GIMNAZIU / 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2030 8/0 Limba română
PRIMAR 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL SC BADEANA 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"CONSTANTIN ROTARU", 1. Nu
SAT TÂRZII VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
TÂRZII EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
GIMNAZIU / 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2050 6/0 Limba română
PRIMAR 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL SC VINETESTI 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1, SAT IVEȘTI 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
IVEŞTI EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
GIMNAZIU / 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1441 5/0 Limba română
PRIMAR 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1, SAT MĂLUȘTENI 1. Nu
MĂLUŞTEN VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
I EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
GIMNAZIU / 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1464 4/0 Limba română
PRIMAR 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC, 1. Nu 4. Nu 5. Nu
SAT PUIEȘTI 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
PUIEŞTI EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2585 LICEAL 12/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
4 ORE LALESTI 1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
8 ORE PUIESTI 9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, 1. Nu 4. Nu
SAT TRESTIANA 1. Nu 5. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
TRESTIANA EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
GIMNAZIU / 3. Nu 6. Da INSPECTIE LA
3149 6/0 7. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ PRIMAR 7. Nu 8. Da CLASA Limba română
"STROE BELLOESCU", SAT 3.Nu 8. Nu
GRIVIȚA 4 ORE GRIVITA 1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
2 ORE TREATIANA 9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"PROF. IOAN DĂNILĂ", 1. Nu
GHERMĂNE SAT GHERMĂNEȘTI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
ŞTI EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
GIMNAZIU / 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2604 8/0 Limba română
PRIMAR 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL SC RASESTI 4. Nu 9. Nu
9. Nu

Pagina 54 / 296
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"GHENUȚĂ COMAN", 1. Nu
ORAȘ MURGENI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
MURGENI EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1181 LICEAL 5/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1, SAT STĂNILEȘTI 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
STĂNILEŞTI EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
GIMNAZIU / 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1246 8/0 Limba română
PRIMAR 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL SC POGANESTI 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1, SAT BOȚEȘTI 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BOŢEŞTI EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
GIMNAZIU / 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1169 4/0 Limba română
PRIMAR 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
2 ORE GUGESTI 1 ani
RURAL SC GUGESTI 4. Nu 9. Nu
2 ORE BOTESTI 9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1, SAT CREȚEȘTII DE SUS 1. Nu
CREŢEŞTII VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
DE SUS EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
GIMNAZIU / 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1492 3/0 Limba română
PRIMAR 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1, SAT TĂTĂRĂNI 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
TĂTĂRĂNI EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
GIMNAZIU / 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1621 7/0 Limba română
PRIMAR 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL SC BALTATI 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1, SAT PĂDURENI 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
PĂDURENI EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
GIMNAZIU / 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1523 7/0 Limba română
PRIMAR 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1, SAT DRAXENI 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
DRAXENI EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
GIMNAZIU / 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1102 5/0 Limba română
PRIMAR 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL SC REBRICEA 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu
"GENERAL AVIATOR 1. Nu 5. Nu
FRUNTIŞEN INGINER GHEORGHE 2. Nu 5. Nu
VACANT 6. Nu
I NEGRESCU", SAT EDUCATIE MUZICALA 3. Nu 6. Nu 2.Nu
GIMNAZIU / INSPECTIE LA 7. Nu
2220 FRUNTIȘENI 6/0 Limba română
PRIMAR 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"GEORGE C. DRAGU", SAT 1. Nu
COROIEȘTI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
COROIEŞTI EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
GIMNAZIU / 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2251 5/0 Limba română
PRIMAR 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
4 ORE COROIESTI 1 ani
RURAL SC MIRENI 4. Nu 9. Nu
1 ORA MIRENI 9. Nu

Pagina 55 / 296
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"VASILE PÂRVAN, MUN. 1. Nu
BÂRLAD VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BÂRLAD EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
GIMNAZIU / 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2406 7/0 Limba română
PRIMAR 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1, SAT HURDUGI 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
HURDUGI EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
GIMNAZIU / 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1652 5/0 Limba română
PRIMAR 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"MIHAI EMINESCU", SAT 1. Nu
OȘEȘTI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
OŞEŞTI EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
GIMNAZIU / 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1987 10/2 Limba română
PRIMAR 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL SC BUDA 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"ȘTEFAN CEL MARE", SAT 1. Nu
MICLEȘTI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
MICLEŞTI EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
GIMNAZIU / 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2058 4/0 Limba română
PRIMAR 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, 1. Nu 4. Nu 5. Nu
SAT HÂRSOVA 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
HÂRSOVA EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
GIMNAZIU / 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2075 6/0 Limba română
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. PRIMAR 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu
1, SAT DELEȘTI 8. Nu
4 ORE DELESTI 1 ani
RURAL SC DELESTI 4. Nu 9. Nu
2 ORE HARSOVA 9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1, SAT SĂLCENI 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
SĂLCENI EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
GIMNAZIU / 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2106 2/0 Limba română
PRIMAR 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"VICTOR ION POPA", SAT 1. Nu
DODEȘTI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
DODEŞTI EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
GIMNAZIU / 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2260 4/0 Limba română
PRIMAR 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ŞCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"MIHAIL SADOVEANU", 1. Nu
MUN. HUŞI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
HUŞI EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
GIMNAZIU / 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1151 16/0 Limba română
PRIMAR 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"EPISCOP IACOV 1. Nu
ANTONOVICI", MUN. VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BÂRLAD EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
BÂRLAD GIMNAZIU / 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA
1133 3/0 7. Nu
PRIMAR 7. Da 8. Nu CLASA Limba română
3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu

Pagina 56 / 296
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"SPIRU C. HARET", SAT 1. Nu
VIIȘOARA VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
VIIŞOARA EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
GIMNAZIU / 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1134 4/0 Limba română
PRIMAR 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1, SAT PERIENI 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
PERIENI EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
GIMNAZIU / 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1345 8/0 Limba română
PRIMAR 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"MAREȘAL CONSTANTIN 1. Nu
PREZAN", SAT DUMEȘTI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
DUMEŞTI EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
GIMNAZIU / 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1391 9/0 Limba română
PRIMAR 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"ȘTEFAN CIOBOTĂRAȘU", 1. Nu
SAT LIPOVĂȚ VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
LIPOVĂŢ EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
GIMNAZIU / 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2848 11/0 Limba română
PRIMAR 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL SATE COMP 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"MARCEL GUGUIANU", 1. Nu
SAT ZORLENI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
ZORLENI EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2903 LICEAL 1/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"THEODOR ROSETTI", SAT 1. Nu
SOLEȘTI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
SOLEŞTI EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
GIMNAZIU / 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
3220 8/0 Limba română
PRIMAR 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL SC SERBOTESTI 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"DIMITRIE NEGRUȚIU", 1. Nu
SAT POGONEȘTI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
POGONEŞTI EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
GIMNAZIU / 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1334 4/0 Limba română
PRIMAR 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, 1. Nu 4. Nu
SAT FOCȘEASCA 1. Nu 5. Nu
FOCŞEAŞC VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
A EDUCATIE MUZICALA 6. Nu 2.Nu
GIMNAZIU / 3. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1433 ȘCOALA GIMNAZIALĂ 10/0 Limba română
PRIMAR 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu
"SFÂNTUL ANDREI", SAT 8. Nu
TĂCUTA 1 ani
RURAL SC PROTOPOPESTI 4. Nu 9. Nu
SC TACUTA 9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1, SAT POIENEȘTI 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
POIENEŞTI EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
GIMNAZIU / 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2298 7/0 Limba română
PRIMAR 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL SC OPRISITA 4. Nu 9. Nu
9. Nu

Pagina 57 / 296
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"ADRIAN PORUMBOIU", 1. Nu
MUNTENII SAT MUNTENII DE JOS VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
DE JOS EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
GIMNAZIU / 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2308 3/0 Limba română
PRIMAR 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"MIHAI EMINESCU", SAT 1. Nu
ZĂPODENI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
ZĂPODENI EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
GIMNAZIU / 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2315 4/0 Limba română
PRIMAR 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA