Sunteți pe pagina 1din 4

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA

Facultatea de economie și de Administrare a Afacerilor


Programul de studii: Management MINISTERUL EDUCAȚIEI
Domeniul fundamental: Științe sociale NAȚIONALE
Ramura de știință: Științe economice
Domeniul de licență: Management
Durata studiilor: 3 ani
Forma de învățământ: Învățământ la distanță (ID) Valabil începând cu anul universitar:
2017-2018

PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT

ANUL DE STUDIU (I)


2017-2018

Nr. Semestrul I Semestrul al II-lea


Codul
crt. Disciplina C1 C2 14 săptămâni 14 săptămâni
disciplinei
AT TC AA SI V Cr. AT TC AA SI V Cr.
Discipline fundamentale
1. MICROECONOMIE DF DI M1TC1101 7 21 28 E 6
2. INFORMATICA ECONOMICA DF DI M1TC1102 28 28 E 6
3. MATEMATICĂ APLICATĂ ÎN DF DI
M1TC1103 7 7 28 E 6
ECONOMIE
4. BAZELE CONTABILITĂŢII DF DI M1TC1104 7 21 28 E 6
5. DREPTUL AFACERILOR DF DI M1TC1105 7 7 28 E 4
6. MACROECONOMIE DF DI M1TC1206 7 21 28 E 6
7. FINANTE PUBLICE DF DI M1TC1208 7 21 28 E 6
8. STATISTICĂ DF DI M1TC1209 7 21 28 E 5
Discipline de domeniu/specialitate
1. CONTABILITATE FINANCIARĂ DD DI M1TC1207 7 21 28 E 6
2. ECONOMIA ÎNTREPRINDERII DD DI M1TC1210 7 21 28 E 5
Discipline complementare
1. ENGLEZA / FRANCEZA / DC DI M1TC1111
GERMANA PENTRU AFACERI
4 10 14 C 2
ȘI CORESPONDENȚĂ
COMERCIALĂ
2. ENGLEZA / FRANCEZA / DC DI M1TC1211
GERMANA PENTRU AFACERI
4 10 14 C 2
ȘI CORESPONDENȚĂ
COMERCIALĂ
3. EDUCAȚIE FIZICĂ DC DI M1TC1112 14 P/N 1
4. EDUCAȚIE FIZICĂ DC DI M1TC1212 14 P/N 1
5E+ 5E+
Total 32 66 42 154 2C
31 39 115 14 154 2C
31
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
Facultatea de economie și de Administrare a Afacerilor
Programul de studii: Management MINISTERUL EDUCAȚIEI
Domeniul fundamental: Științe sociale NAȚIONALE
Ramura de știință: Științe economice
Domeniul de licență: Management
Durata studiilor: 3 ani
Forma de învățământ: Învățământ la distanță (ID) Valabil începând cu anul universitar:
2017-2018

ANUL DE STUDIU (II)


2018-2019
Nr. Semestrul I Semestrul al II-lea
Codul
crt. Disciplina C1 C2 14 săptămâni 14 săptămâni
disciplinei
AT TC AA SI V Cr. AT TC AA SI V Cr.
Discipline fundamentale
1. ETICĂ ÎN AFACERI DF DI M1TC2101 7 7 28 E 4
2. MARKETING DF DI M1TC2103 7 21 28 E 5
3. MANAGEMENT DF DI M1TC2104 7 21 28 E 5
4. ECONOMETRIE DF DI M1TC2105 7 7 28 E 5
Discipline de domeniu/specialitate
1. BAZE DE DATE DD DI M1TC2102 28 28 E 5
2. MANAGEMENTUL
DS DI M1M2212 7 21 28 E 5
RESURSELOR UMANE
3. COMPORTAMENT
DS DI M1M2213 7 7 28 E 4
ORGANIZATIONAL
4. MANAGEMENTUL FINANCIAR
DS DI M1M2214 7 21 28 E 5
AL ÎNTREPRINDERII
5. MANAGEMENTUL
OPERATIUNILOR SI DS DI M1M2215 7 21 14 E 4
PRODUCTIEI
6. PREVIZIUNE ECONOMICĂ DS DI M1M2216 7 7 28 E 4
7. ENGLEZA/ FRANCEZA /
GERMANA PENTRU AFACERI
DS DI M1M2217 7 7 14 C 2
ȘI CORESPONDENȚĂ
COMERCIALĂ
8. PRACTICĂ DE SPECIALITATE DS DI M1M2219 90 C 3
9. FISCALITATE DD DO M1TC2108 7 7 28 E 4
AFACERI INTERNAȚIONALE DD DO M1TC2109 7 7 28 E 4
INSTITUŢIILE ŞI ECONOMIA DD DO
M1TC2110 7 7 28 E 4
U.E.
10. MANAGEMENTUL
DD DO M1M2220 7 7 28 E 3
INSTITUTIILOR FINANCIARE
CERCETARI DE MARKETING DD DO M1M2221 7 7 28 E 3
MANAGEMENTUL
ORGANIZAŢIILOR PUBLICE ŞI DD DO M1M2222 7 7 28 E 3
ONG-URILOR
Discipline complementare
1. ENGLEZA/ FRANCEZA /
GERMANA PENTRU AFACERI
DC DI M1TC2106 7 7 14 C 2
ȘI CORESPONDENȚĂ
COMERCIALĂ
2. EDUCAȚIE FIZICĂ DC DI M1TC2107 14 P/N 1
3. EDUCAȚIE FIZICĂ DC DI M1M2218 14 P/N 1
4. DISCIPLINE COMPLEMENTARE
DC DO M1M2223 7 7 28 E 3
OPȚIONALE
6E+ 6E+
Total 42 70 42 182 2C
31 49 91 104 168 3C
31
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
Facultatea de economie și de Administrare a Afacerilor
Programul de studii: Management MINISTERUL EDUCAȚIEI
Domeniul fundamental: Științe sociale NAȚIONALE
Ramura de știință: Științe economice
Domeniul de licență: Management
Durata studiilor: 3 ani
Forma de învățământ: Învățământ la distanță (ID) Valabil începând cu anul universitar:
2017-2018

ANUL DE STUDIU (III)


2019-2020
Nr. Semestrul I Semestrul al II-lea
Codul
crt. Disciplina C1 C2 14 săptămâni 14 săptămâni
disciplinei
AT TC AA SI V Cr. AT TC AA SI V Cr.
Discipline de domeniu/specialitate
1. MANAGEMENTUL INOVĂRII DS DI M1M3101 7 21 28 E 5
2. MANAGEMENTUL
DS DI M1M3102 7 21 28 E 5
COSTURILOR
3. MANAGEMENT STRATEGIC DS DI M1M3103 7 21 28 E 5
4. ANALIZĂ ECONOMICO –
DS DI M1M3104 7 21 28 E 6
FINANCIARĂ
5. MANAGEMENTUL
DS DI M1M3105 7 21 28 E 6
PROIECTELOR
6. MANAGEMENTUL IMM-URILOR DS DI M1M3213 7 21 28 E 6
7. MANAGEMENTUL LANȚULUI
DS DI M1M3214 7 21 28 E 6
LOGISTIC
8. MANAGEMENTUL
DS DI M1M3215 7 21 28 E 5
INVESTIȚIILOR
9. MANAGEMENT COMPARAT DS DI M1M3216 7 21 28 E 6
10. SIMULARE MANAGERIALĂ DS DI M1M3217 14 28 E 4
11. SISTEME INFORMATICE
DD DO M1M3106 14 14 E 3
PENTRU AFACERI
MANAGEMENTUL
DD DO M1M3107 7 7 14 E 3
SERVICIILOR
AUDIT INTERN DD DO M1M3108 7 7 14 E 3
DISCIPLINE COMPLEMENTARE
DD M1M3209 7 7 14 E 3
OPȚIONALE
12. NEUROMANAGEMENT DD DO M1M3218 7 7 14 E 3
MANAGEMENTUL CALITĂŢII
DD DO M1M3219 7 7 14 E 3
TOTALE
NEGOCIERE ÎN AFACERILE
DD DO M1M3220 7 7 14 E 3
INTERNAŢIONALE
DISCIPLINE COMPLEMENTARE
DD DO M1M3221 7 7 14 E 3
OPȚIONALE
13. ELABORAREA LUCRĂRII DE
DS DI M1M3224 70 ore 10
LICENŢĂ
Total 42 112 0 154 6E 30 35 91 14 154 6E 30
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
Facultatea de economie și de Administrare a Afacerilor
Programul de studii: Management MINISTERUL EDUCAȚIEI
Domeniul fundamental: Științe sociale NAȚIONALE
Ramura de știință: Științe economice
Domeniul de licență: Management
Durata studiilor: 3 ani
Forma de învățământ: Învățământ la distanță (ID) Valabil începând cu anul universitar:
2017-2018

DISCIPLINE FACULTATIVE

Nr. Semestrul I Semestrul al II-lea


Codul
crt. Disciplina C1 C2 14 săptămâni 14 săptămâni
disciplinei
AT TC AA SI V Cr. AT TC AA SI V Cr.
1. LIMBA STRĂINĂ DC DF M1TC1113 4 10 14 C 2
2. LIMBA STRĂINĂ DC DF M1TC1213 4 10 14 C 2
3. MANAGEMENTUL SISTEMULUI DD DF M1M2224
7 7 14 C 2
INFORMAȚIONAL
4. LIMBA STRĂINĂ DC DF M1TC2111 7 7 14 C 2
5. LIMBA STRĂINĂ DC DF M1M2225 7 7 14 C 2
6. ISTORIA TIMIȘOAREI DC DF M1TC2224 4 10 14 E 3
7. PRACTICĂ DE SPECIALITATE DS DF M1M3112 90 C 2
8. PRACTICĂ DE SPECIALITATE DS DF M1M3223 90 C 2
9. DISCURS PUBLIC DC DF M1M3110 7 7 28 C 2
10. LIMBA STRĂINĂ DC DF M1M3111 7 7 14 C 2
11. LIMBA STRĂINĂ DC DF M1M3222 7 7 14 C 2
12. VOLUNTARIAT DC DF M1M3112 14 C 2
13. VOLUNTARIAT DC DF M1M3226 14 C 2
14. VOLUNTARIAT DC DF M1M3113 14 C 2
15. VOLUNTARIAT DC DF M1M3227 14 C 2
16. VOLUNTARIAT DC DF M1M3114 14 C 2
17. VOLUNTARIAT DC DF M1M3228 14 C 2

Legendă
C1 = criteriul conţinutului DF = discipline facultative
C2 = criteriul obligativităţii P/N = promovat/nepromovat
DF = discipline fundamentale V = forma de evaluare
DS = discipline de specialitate SI = studiu individual (echivalentul orelor de curs de la forma de învățământ zi)
DI = discipline obligatorii (impuse) AT = activități tutoriale
DD = discipline în domeniu (unde este cazul) TC = teme de control
DC = discipline complementare AA = activități aplicative asistate
DO = discipline opţionale CR = număr credite

RECTOR, DECAN,
Prof. univ.dr. Marilen-Gabriel PIRTEA Prof. univ. dr. Petru ȘTEFEA
_________________________ _________________________

COORDONATOR CECID FEAA, COORDONATOR PROGRAM STUDII,


Conf. univ. dr. Cristian-Gabriel BÎZOI Conf. univ. dr. Valentin MUNTEANU

_________________________ _________________________