Sunteți pe pagina 1din 2

PRECIZĂRI CONSFĂTUIRE ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR

Întâlnirea a fost coordonată de inspectorii de specialitate prof. Năstase Petronela și


prof. Rusu Oana și s-a desfășurat pe Google Meet, în data de 23.09.2020.
Au fost prezentate :
1. Documentele legislative care reglementează desfășurarea activității instructiv-
educative în anul școlar 2020-2021;
2. Materialul cu repere orientative cu privire la abordarea activității didactice în cele trei
scenarii,
3. Repere metodologice pentru consolidarea achizițiilor anului școlar 2019-2020
9învățământ primar)
https://isj.vs.edu.ro/download/Materiale-CONSFATUIRE.zip

https://isj.vs.edu.ro/download/REPERE-METODOLOGICE-PRIMAR.pdf

Documentele legislative care reglementează procesul instructiv-educativ în acest an


școlar sunt:
 O.M.3125/ 21.01.2020 privind structura anului școlar;
 O.M. 5487/1494/2020 Ordinul comun al Ministerului Sănătății și Ministerului Educației
și Cercetării pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul
unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru
prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2;
 Metodologie - Cadru privind desfășurarea activităţilor didactice prin intermediul
tehnologiei şi al internetului, precum și pentru prelucrarea datelor cu caracter personal;
 O.M. 5447/ 31.08.2020 privind Regulamentul- cadru de organizare și Funcționare a
Unităților de Învățământ Preuniversitar;

Precizări importante:
 Funcționăm pe baza Planului-cadru prevăzut în O.M.3371/12.03.2013. Nu sunt
schimbări nici măcar la clasa pregătitoare.
http://programe.ise.ro/Portals/1/Curriculum/Pl_cadru-
actuale/Primar/1_OMEN_3.371_12.03.2%20013%20%20privind%20aprobarea%20planurilor-
cadru%20inv_primar%20si%20a%20Metodologiei%20privind%20aplicarea%20planurilor-
cadru%20de%20invatamant.pdf

Referitor la desfășurarea activității în cele trei scenarii:


 Scenariul verde:
 toți elevii sunt la școală;
 pot fi situații particulare (elev în izolare, elevi în situații de risc);
 unități de timp diminuate, după caz;
 eficiență pe unitatea de timp;
 se recomandă ,,alfabetizarea digitală” a elevilor, prin inserarea elementelor
online în lecții;
 este necesară colaborarea în echipă pedagogică.
 Scenariul galben:
 toți elevii ar trebui să fie la școală;
 asigurarea unui continuum pedagogic;
 conectare la ceea ce se întâmplă în clase prin învățare hibrid sincron sau
oferirea de materiale de sprijin prin învățare asincron;
 unde nu este posibilitatea învățării online trimitem materialele de sprijin
acasă, pentru a nu rămâne elevul izolat;
 durata lecției online: 20 minute- C.P., clasele I și a II-a;
30 minute- clasele a III-a și a IV-a.
 se recomandă colaborarea în echipă pedagogică, schimbul de bune practici între
colegi;
 acordarea de suport elevilor și părinților pentru utilizarea aplicațiilor;
 nu trebuie exagerat cu temele care presupun expunerea unui timp îndelungat
în fața dispozitivelor electronice.
 Scenariul roșu:
 se impune proiectarea unui scenariu didactic cu sens;
 evaluarea va fi prin teste online și portofoliu electronic;
 timpul destinat activitășilor didactice propriu-zise redus;
 organizarea clasei virtuale după reguli ( cadru adecvat, fără factori
perturbatori, ținută decentă, etc);
 monitorizarea, în permanență, a stării emoționale a copiilor,
 persoana-resursă, desmnată la nivelul unității, va acorda asistență în
utilizarea platformelor, aplicațiilor IT.
 Planificările:
 se vor elabora planificarile calendaristice, iar cele pe UI, pe parcurs;
 se va preda la Comisia pentru curriculum;
 la rubrica OBS. se specifică în ce scenariu ne aflăm;
 la clasele pregătitoare integrat;
 la clasele I-IV- abordare monodisciplinară, iar când conținuturile permit
abordarea poate fi interdisciplinară, transdisciplinară;
 Evaluarea inițială nu mai are un caracter obligatoriu, dar este recomandat a se face.
 Comisia metodică nu mai este descrisă prin ROFUIP. Pentru o colaborare mai strânsă
între învățători, în cadrul Comisiei pentru curriculum poate fi o subcomisie, cu o altă
titulatură. Fiecărui cadru didactic îi revine sarcina de perfecționare, informare!
 Se recomandă limitarea distribuirii fișelor de lucru.
 Se corectează caiete cu măsuri de dezinfectare.
 NU putem purta mâna elevilor la clasă!
 Este de preferat ca ședințele cu părinții să se desfășoare online; se pot desfășura și în
școală doar în grupuri mici.
 Se va face un apel, către părinți, pentru a înțelege necesitatea respectării regulilor și în
afara școlii.

prof. înv.primar Moraru Cerasela- Cătălina

S-ar putea să vă placă și