Sunteți pe pagina 1din 4

Nume prenume__________________________

Data______________ Punctaj acumulat_______

Evaluare sumativă
la biologie în clasa a VII-a,
unitatea de învățare ,, Celula-unitatea de bază a vieții”

Nr. Conținutul itemului Scor


or
1 Definește termenii de mai jos. 0
1.Țesut__________________________________________________________________ 1
________________________________________________________________________ 2
2. Organ ________________________________________________________________ 3
________________________________________________________________________ 4
________________________________________________________________________

2 Identifică tipurile de celule din imaginile de mai jos și scrie denumirea în spațiul rezervat 0
sub fiecare imagine. 1
2
3
4
5
6
1____________________ 2.____________ 3_____________________

4______________________ 5_______________ 6_____________________

3 Formulează ,pe baza informației de mai jos,o concluzie prin care sa demonstrezi decizia ta
de a-ți menține starea de sănătate a sistemului respirator în special și a organismului în 0
general. 1
2
Bacteriile,virusurile,substanțele iritante:fumul de tutun,produsele chimice,substanțele 3
poluante etc.afectează cilii celulelor din căile respiratorii. 4
5
6
7
8
4 Recunoaște tipurile de celule și indică 2 asemănări și 2 deosebiri ce pot fi observate
în imagine.
a) Tipuri de celule:______________________________________________
b)Asemănări:
0
1_____________________________
1
2_____________________________ 2
3
4
Deosebiri: 5
6
1_______________________________

2_______________________________

5 Completează schema alăturată cu noțiunile corecte. 0


1
2
Organism Țesut 3

6 Realizează un text maxim din opt rânduri, întitulat ,, Organismul, ansamblu de sisteme de 0
organe. Pentru aceasta: 1
- precizează părțile componente ale unui organism vegetal și animal; 2
- enumeră sistemele din organismul animal; 3
- numește câte trei organe din organismul vegetal și animal și rolul acestora. 4
5
________________________________________________________________________ 6
________________________________________________________________________ 7
________________________________________________________________________ 8
________________________________________________________________________ 9
________________________________________________________________________ 10
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Convertirea punctelor în note:


10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
37-36 35-33 32-29 28-24 23-18 17-12 11-8 7-5 4-3 2-1
Nume prenume__________________________
Data______________ Punctaj acumulat_______

Evaluare sumativă
la biologie în clasa a VII-a,
unitatea de învățare ,, Celula-unitatea de bază a vieții”
pentru elevii ci CES

Nr. Conținutul itemului Scor


or
1 a)Ce reprezintă imaginea?
___________________________
b) Recunoaște trei structuri specifice acestei celule: 0
1
1.____________________ 2
3
2._____________________ 4

3._____________________

2 Identifică tipurile de celule din imaginile de mai jos și scrie denumirea în spațiul rezervat
sub fiecare imagine.
0
1
2
3

1____________________ 2.____________ 3_____________________

3 Asociază prin săgeți tipurile de țesuturi vegetale din imagini..


0
1
2
3
4
A.Țesuturi conducătoare

B. Țesut asimilator din frunze.


4 Completează desenul cu denumirile organelor plantei de la 1 la 5.

0
1
2
3
4
5

5 Completează schema alăturată cu noțiunile corecte.. 0


1
2
Organism Țesut 3

6 Clasifică organele enumerate în șirul de mai jos în 2 coloane, conform apartenenței 0


organismului vegetal ți animal. 1
- Inimă, floare, rinichi, ficat, fruct, rădăcină, plămâni, encefal, frunză, semință. 2
3
4
Organism vegetal Organism animal 5
6
____________________ ____________________ 7
8
____________________ ____________________ 9
10
____________________ ____________________

____________________ ____________________

_____________________ ____________________

Convertirea punctelor în note:


10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
29-28 27-26 25-23 22-19 18-15 14-9 8-6 5-4 3-2 1

S-ar putea să vă placă și