Sunteți pe pagina 1din 10

RESUSCITAREA CARDIO-PULMONARĂ DE BAZĂ ÎN SPITAL LA ADULT

Pacient critic = funcţii vitale instabile, afecţiuni care pot avea complicaţii ireversibile, necesită
intervenţie de urgenţă (chirurgicală, secţie de terapie intensivă generală sau specializată)
Pacient cu risc de stop cardio-respirator (SCR): respirație dificilă, vărsătură cu sânge, status mental
alterat, Parametrii vitali anormali: TA<90mmHg, puls<60, FR≤ 6, Aspect general: pacientul arată bolnav,
palid, deshidratat, nu poate să meargă – debut acut

Acest document aparține ASOCIAȚIEI DE STUDIU INTERDISCIPLINAR ÎN DOMENIUL MEDICINEI DE URGENȚĂ- ASIDU
Abordarea pacientului critic – ABCDE – abordare sistematică a evaluării şi tratamentului
 Evaluarea iniţială şi reevaluarea periodică
 Tratarea leziunilor ameninţătoare de viaţă
 Evaluarea efectelor terapiei
 Necesitatea solicitării echipei de resuscitare
 Comunicarea concisă şi completă a datelor clinice ale pacientului când se solicită ajutor
Evaluarea inițială rapidă:
 Asigurarea securității personalului medical și nemedical
 Evaluarea rapidă : aspectul sau“first look ill”
 Evaluarea responsivității: răspunde/nu răspunde la stimuli
 Monitorizarea funcţiilor vitale: FR, SpO2, FC, TA, monitorizare ECG
 Abord venos periferic
Evaluarea primară ABCDE
A (airway)
Evaluare- Semne de obstrucţie:
 Mişcări paradoxale ale toracelui
 Utilizarea musculaturii accesorii
 Cianoză centrală
 Stridor/wheezing/cornaj
 Alterarea stării de conştienţă
Tratament (hipoxie+acidoză= cele mai frecvente cauze de SCR)
 Cere ajutor de expert
 Managementul de bază al CAS: manopere de permeabilizare, aspirație, canula oro-faringiană
 Managementul avansat al CAS: dispozitive supraglotice (sau IOT)
B (breathing)
Funcția respiratorie= OXIGENARE (paO2, SpO2)+ VENTILAȚIE (paCO2)
Evaluare:
 Observă, ascultă, simte prezenţa respiraţiilor
 Expansiuni toracice: simetrice, egale/ inegale, asimetrice
 Diformităţi toracice, distensia abdominală, distensia venelor jugulare, prezența emfizemului
subcutanat
 Semne de detresă respiratorie: tiraj ( suprasternal, supraclavicular, sub/intercostal), respiraţie
abdominală, zgomote respiratorii (stertor/stridor/wheezing)
 Rata respiratorie; normal la adult, 12-15/min;
 Tahipnee= peste 20 respir/min la adult, semn precoce de detresă respiratorie
 oxigenarea tisulară: cianoză, status mental alterat, pulsoximetrie; SpO2 92% - insuficiență
respiratorie
 percuția şi auscultația toracelui: MV uni/bilateral, normal/diminuat; raluri pulmonare
 poziţia traheei: mediană/deviată
 Atenție la semnele de pneumotorace sufocant !
Tratament

Acest document aparține ASOCIAȚIEI DE STUDIU INTERDISCIPLINAR ÎN DOMENIUL MEDICINEI DE URGENȚĂ- ASIDU
 Administrarea oxigenului în concentraţie crescută (fracția de oxigen în aerul inspirat=FiO2 peste
50%), dacă SpO2 este sub 95%- mască cu rezervor: 10-15 l/min
 Menţinerea Sat.O2 la 96-98%
 Asistarea ventilaţiei: balon şi mască sau dispozitive supraglotice/sondă IOT
 Puncția evacuatorie a pneumotoracelui sufocant (manevră salvatoare de viață)
C (circulation)
Evaluare:
 Prezența/absența pulsului carotidian sau femural (central)
 Culoarea și temperatura tegumentului: palid, cianotic, marmorat, rece/cald
 Timpul de reumplere capilară- TRC
 Vene jugulare: tugescente/colabate
 Pulsul periferic: frecvență ( bradi/tahi), amplitudine (bine bătut/slab perceptibil)
 Tahicardie= peste 150/min, la adult- semn precoce de șoc
 TA sistolică minimă acceptată la adult ; Hipotensiune= TAS  90 mmHg – semn de șoc decompensat
 Auscultaţia inimii: zgomote cardiace ( frecvență, ritm) sufluri cardiace
 Diureza: peste/ sub 0.5ml/h (oligurie)
 Hemoragii externe și hemostază imediată prin compresiune directă
 Prezenţa sindromului coronarian acut: durere toracică , modificări ECG sugestive
Tratamentul precoce al şocului:
 bolusuri de 500 ml ser fiziologic, IV, în 10 min
 Reevaluare la 5 min- obiective: TAS peste 100 mmHg, TAM peste 70mmHg, FC (AV) 150/min,
ameliorarea statusului mental, diureză  0,5 ml/oră
 Se repetă bolusul de fluide
 După 2 bolusuri de fluide, se inițiază terapia cu ino-vasoactive
D (disability)
Evaluare:
 Alterarea statusului mental prin hipoxie, hipercapnie, hipoperfuzie cerebrală, administrare de
sedative, analgezice
 Nivelul conştienţei: AVPU ( A=alert; V= răspunde la stimuli verbali; P= răspunde numai la stimuli
dureroși; U= nu răspunde la stimuli) sau GCS (Glasgow Coma Scale)
 GCS  8= comă cu incapacitatea de a menține CA permeabilă
 Pupile: egale/inegale (anizocorie), miotice/midriatice/intermediare; responsive/neresponsive la
lumină (reflex fotomotor)
 Glicemia
Tratament:
 poziţie laterală de siguranţă (inconștient)
 glucoză IV 10% 2-4 ml/kg, la glicemie sub 60 mg/dl Atenție, glucoza 33%, de evitat (soluție
hipertonă) !
 Desitine IR sau Diazepam IV în convulsii
E (exposure)
 Verifică istoricul şi medicaţia (AMPLE)
 Reevaluează semnele vitale şi ruta medicamentelor administrate
 Evaluează alţi factori de mediu: temperatura centrală; corectarea hipo/hipertermiei
 Evalueză nivelul de asistenţă; necesitatea solicitării ajutorului medical calificat.

Acest document aparține ASOCIAȚIEI DE STUDIU INTERDISCIPLINAR ÎN DOMENIUL MEDICINEI DE URGENȚĂ- ASIDU
Stop cardiac - SC = absenţa activităţii mecanice a cordului. Resuscitarea cardio-pulmonară-RCP =
asigurarea ventilației, oxigenării ȘI fluxului sanguin spre organele vitale (cord, creier) la pacientul aflat
în stop cardiac, până la restabilirea circulației spontane.
Cauzele stopului cardiorespirator
1. Obstrucţia căilor aeriene 2. Disfuncție respiratorie
 Depresia CNS  depresia CNS
 Sângerare, vomă, corp străin  leziuni neurologice
 Traumă  scăderea tonusului muscular
 Infecţie, inflamaţie  afecţiuni toracice restrictive
 Laringospasm  pneumotorace,
 Bronhospasm  pneumonie

3. Disfuncție cardio-circulatorie
SCR la adult
PRIMAR, cel mai frecvent, sindromul coronarian acut. 40% din cazuri ritmul este FV/TV
Şansa de supravieţuire creşte considerabil dacă manevrele de resuscitare (compresiuni toracice
combinate cu ventilaţii) şi defibrilarea sunt iniţiate precoce
Semnele clinice ale SCR:
 Lipsa răspunsului la stimuli (areactivitate)
 Apnee sau gasping (respirații anormale)
 Absența circulației = puls central absent (a. carotidă, femurală sau brahială)
 Paloare sau cianoză
NU decidem inițierea RCP doar în funcție de palparea pulsului. Dacă nu există semne de viață iar
palparea pulsului central nu este certă se inițiază RCP imediat
Suport vital de bază- SVB (Basic Life Support-BLS)= menţinerea deschisă a căilor aeriene, asigurarea
respiraţiei şi a circulaţiei fără echipamente
Suportul vital de bază în spital presupune folosirea unor minime echipamente: adjuvanţi ai căilor
aeriene, oxigenoterapie, monitorizare, defibrilare, administrare de medicamente
Suport vital avansat-SVA ( Advanced Life Support) = asigurarea căii aeriene, a respiraţiei şi a circulaţiei
cu ajutorul echipamentelor.

Acest document aparține ASOCIAȚIEI DE STUDIU INTERDISCIPLINAR ÎN DOMENIUL MEDICINEI DE URGENȚĂ- ASIDU
Acest document aparține ASOCIAȚIEI DE STUDIU INTERDISCIPLINAR ÎN DOMENIUL MEDICINEI DE URGENȚĂ- ASIDU
Acest document aparține ASOCIAȚIEI DE STUDIU INTERDISCIPLINAR ÎN DOMENIUL MEDICINEI DE URGENȚĂ- ASIDU
FBAO – DEZOBSTRUCȚIA CĂII AERIENE SUPERIOARE OBSTRUCȚIONATĂ PRIN
CORP STRĂIN

Acest document aparține ASOCIAȚIEI DE STUDIU INTERDISCIPLINAR ÎN DOMENIUL MEDICINEI DE URGENȚĂ- ASIDU
Acest document aparține ASOCIAȚIEI DE STUDIU INTERDISCIPLINAR ÎN DOMENIUL MEDICINEI DE URGENȚĂ- ASIDU
Acest document aparține ASOCIAȚIEI DE STUDIU INTERDISCIPLINAR ÎN DOMENIUL MEDICINEI DE URGENȚĂ- ASIDU
Acest document aparține ASOCIAȚIEI DE STUDIU INTERDISCIPLINAR ÎN DOMENIUL MEDICINEI DE URGENȚĂ- ASIDU

S-ar putea să vă placă și