Sunteți pe pagina 1din 4

REPARTIZAREA candidaților propuși de catre Prim-ministrul desemnat, domnul Dacian CIOLOȘ, la funcția de

membru al Guvernului, pentru audierile din cadrul comisiilor permanente ale Camerei Deputaților și Senatului

19.10.2021

Nr. Numele, prenumele și Comisiile Camerei


Comisiile Senatului (nr.
crt functia pentru care este Deputatilor (nr. de Orele audierii Locul audierii
de membri)
propus in Guvern membri)
1
Comisia pentru cultura,
Iulia Popovici Comisia pentru cultura și Camera Deputatilor, Corp
arte, mijloace de informare 10.00 - 11.00
media C1-C4, Etaj 2
in masa
Ministrul Culturii
2
Tudor Pop Comisia pentru
Comisia pentru tineret si Camera Deputatilor, Corp
invatamant, știinta, tineret 10.00 - 11.00
Ministrul Tineretului și sport B4, Etaj 3, Sala 3150
și sport
Sportului
3 Comisia pentru tehnologia
Comisia pentru comunicatii
Monica Berescu informatiei și Camera Deputatilor, Corp
si tehnologia informatiei
comunicatiilor 11.00 - 12.00 C4, Nivel 7, Sala Mihai
Ministrul Cercetarii, Comisia pentru stiinta si Comisia pentru stiinta, Viteazul
Inovarii si Digitalizarii tehnologie inovare si tehnologie
4
Nicu Fălcoi Comisia pentru aparare, Comisia pentru aparare,
Camera Deputatilor, Corp
ordine publica și siguranta ordine publica și siguranta 11.00 - 12.00
B4, Etaj 5, Sala 5156
nationala nationala
Ministrul Apararii Nationale
Nr. Numele, prenumele și Comisiile Camerei
Comisiile Senatului (nr.
crt functia pentru care este Deputatilor (nr. de Orele audierii Locul audierii
de membri)
propus in Guvern membri)
1
5 Comisia pentru politica Comisia pentru politica
Ilie Dan Barna Senat,
Comisiaexterna
pentru cultura, externa
Comisia pentru cultura și Camera Deputatilor, Corp
arte, mijloace de informare
Comisia pentru Comisia pentru 10.00
11.00 -- 11.00
12.00
media C1-C4,
Corp B1, NivelEtaj 2
P1 Sala D.
in masa
Ministrul Afacerilor Externe comunitatile de romani din comunitatile de romani din
Cantemir
afara granitelor tarii afara tarii
6 Alin Stoica Comisia pentru aparare, Comisia pentru aparare,
Camera Deputatilor, Corp
ordine publica și siguranta ordine publica și siguranta 12.00 - 13.00
Ministrul Afacerilor Interne B4, Etaj 5, Sala 5156
nationala nationala
7 Catalin Drula Comisia pentru Comisia pentru Camera Deputatilor, Corp
Ministrul Transporturilor si transporturi și transporturi și 12.00 - 13.00 C2, Nivel P, Sala Drept.
Infrastructurii infrastructure infrastructura Omului
8 Cristian Ghinea, Camera Deputatilor, Corp
Comisia pentru afaceri Comisia pentru afaceri
Ministrul Investitiilor si 13.00 - 14.00 B2, Nivel P Sala Nicolae
europene europene
Proiectelor Europene Iorga
9
Comisia pentru politica Comisia economica,
economica, reforma și industrii și servicii
Cristina Prună Senat, Corp C2, Nivel P1,
privatizare Comisia pentru energie, 13.00 - 14.00
Ministrul Energiei Sala Avram Iancu
Comisia pentru industrii și infrastructura energetica si
servicii resurse minerale

10 Comisia pentru politica


Claudiu Iulius Gavril
economica, reforma și Senat,
Nasui
privatizare Comisia economica,
14.00 - 15.00
Ministrul Economiei, industrii și servicii
Comisia pentru industrii și Corp C2, Nivel P1, Sala
Antreprenoriatului si
servicii Avram Iancu
Turismului
11
Ionuț Moșteanu
Comisia pentru Camera Deputatilor, Corp
Comisia pentru
Ministrul Ministerul administrate publica și 14.00 - 15.00 A2, Etaj IV, Sala Nicolae
administratie publica
Dezvoltării, Lucrărilor amenajarea teritoriului Iorga
Publice și Administrației
Nr. Numele, prenumele și Comisiile Camerei
Comisiile Senatului (nr.
crt functia pentru care este Deputatilor (nr. de Orele audierii Locul audierii
de membri)
propus in Guvern membri)
1
12 Dragoș Pîslaru
Comisia pentru buget,
Comisia
Comisia pentru
pentru cultura,
buget, Camera Deputatilor, Corp
finante,
Comisiaactivitate
pentru cultura
bancara
și 15.00 – 16.00 Camera Deputatilor, Corp
Ministrul Finantelor arte, mijloace
finante șidebanci
informare 10.00 - 11.00 B2, Etaj 6, Sala 6115
și piata
media
de capital C1-C4, Etaj 2
in masa
13 Mihai Goțiu Comisia pentru mediu
Camera Deputatilor, Corp
Comisia pentru mediu și Comisia pentru ape,
Ministrul Mediului, Apelor 15.00 - 16.30 B1, Etaj 3, Sala 3046,
echilibru ecologic paduri, pescuit si fond
si Padurilor Belvedere
cinegetic
14 Comisia juridica, de
Comisia juridica, de
Stelian Cristian Ion numiri, disciplina, imunitati
disciplina și imunitati
și validari
Comisia pentru Comisia pentru
Ministrul Justitiei
constitutionalitate constitutionalitate
Camera Deputatilor, Corp
Comisia pentru cercetarea Comisia pentru cercetarea
15.00 - 16.30 C6, Nivel P1 Sala Mihai
abuzurilor, coruptiei și abuzurilor, combaterea
Viteazul
pentru petitii coruptiei și petitii

Comisia pentru drepturile Comisia pentru drepturile


omului, culte și problemele omului, egalitate de sanse,
minoritatilor nationale culte și minoritati
15
Comisia pentru munca și Comisia pentru munca,
Oana Țoiu
protectie sociala familie și protectie sociala
Camera Deputatilor, Corp
16.30 - 17.30 C6, Nivel P1 Sala Mihai
Comisia pentru egalitatea Comisia pentru drepturile
Ministrul Muncii și Viteazul
de șanse pentru femei și omului, egalitate de sanse,
Protectiei Sociale
barbati culte și minoritati
16 Comisia pentru
Corina Atanasiu Comisia pentru invatamant, știinta, tineret
Camera Deputatilor, Corp
invatamant, Comisia și sport 17.30 - 19.00
B4, Etaj 3, Sala 3150
pentru stiinta si tehnologie Comisia pentru stiinta,
Ministrul Educatiei
inovare si tehnologie
Nr. Numele, prenumele și Comisiile Camerei
Comisiile Senatului (nr.
crt functia pentru care este Deputatilor (nr. de Orele audierii Locul audierii
de membri)
propus in Guvern membri)
1
17 George Cățean Comisia pentru agricultura, Comisia pentru agricultura,
Camera Deputatilor, Corp
Ministrul Agriculturii și Comisia pentru
silvicultura, cultura,
industrie industrie alimentara și 18.30 - 19.30
Comisia pentru cultura și Camera Deputatilor,
B4, Etaj Corp
1, Sala 29
Dezvoltarii Rurale arte, mijloace de
alimentara informare
și servicii dezvoltare rurala 10.00 - 11.00
media C1-C4, Etaj 2
18 Ioana Mihăilă in masa
Comisia pentru sanatate și Comisia pentru sanatate Camera Deputatilor, Corp
18.30 - 20.30
Ministrul Sanatatii familie publica B2, Et. 2, Sala 5