Sunteți pe pagina 1din 1

TEST LA BIOCHIMIE.

№2
Barem de notare: Ʃ = 45; 15 p. – nota 5; 22 p. – nota 6; 31 p.– nota 7; 36 p. – nota 8; 40 p. – nota 9; 43 p. – nota 10.

1. Definiţi termenii (4p.)


Genă...................................................................................................................................................................................................
Mitocondrie........................................................................................................................................................................................
Enzimă....................................................................................................................................................................................
Aminoacid..........................................................................................................................................................................................
2. Completaţi spaţiile libere din text (3p.).
2.1. Biologia se dezvoltă în legătură cu alte ştiinţe..................................................................................................................fapt
care a determinat apariţia unor ştiinţe limitrofe:...............................................................................................................................
2.2. Din grupa eucariotelor fac parte.................................................................................................................................................
2.3. Cromozomul este alcătuit din 2 componente principale:............................................................................................................
3. Alegeţi răspunsul corect din două variante alternative (2p.).
3.1. Cunoașterea în bioсhimie se bazează pe impresii și presupuneri.
Da...............................................................................Nu
3.2. Toate procariotele sunt organisme unicelulare
Da...............................................................................Nu
4. Alegeţi varianta sau variantele de răspuns corecte (5p.).
4.1. ADN-ul celular este localizat în: a) nucleu; b) citoplasmă; c) mitocondrii; d) cloroplaste; e) aparat Golgi; f)
lizozomi.
4.2. Fe se conţine în:
a) banane; b) fructe de mare; c) carne roșie; d) ficat de pui; e) iaurt.
4.3. Bioelemente:
a) C; b) H; c) Zn; d) Cu; e) S.
4.4. Replicarea ADN-lui are loc în:
a) mitoză; b) interfază; c) anafază; d) metafază; e) telofază.
4.5. Organisme care fac parte din regnul Monera:
a) ameba; b) arhebacteriile; c) levurile saharomicete; d) virusurile; e) bacteriile.

5. Asociaţi (5p).
1. Monera A. Secale cereale
2. Protista B. Mycoplasma genitalium
3. Fungi C. Trichomonas vaginalis
4. Plantae D. Saccharomyces cerevisiae
5. Animalia E. Homo sapiens
Răspuns:

6. Selectează cuvintele care nu se încadrează în grupul tematic respectiv şi explicaţi de ce le-aţi separat (3p.).
6.1. Mitocondrie; cloroplast; nucleu; aparatul Golgi.
6.2. S, P, K, Cl, Mg, Na, Ca, Fe.
6.3. Proteine, acizi nucleici, poliglucide, lipide.

7. Completaţi tabelul (8p.).


Celula procariotă / Celula eucariotă
Asemănări Deosebiri

8. Scrieţi un eseu la tema (10p.) Celula folosind următorul algoritm: a) elementele chimice ale celulei; b) compuși
anorganici; c) compuși organici; d) structura celulei.
SUCCESE!:-)