Sunteți pe pagina 1din 1

How old are you? -Câți ani ai?

I am seven. - Am șapte ani.


Who is he? – Cine este el?
He is Simon. – El este Simon.
Who is she? – Cine este ea?
She is Suzy. – Ea este Suzy.