Sunteți pe pagina 1din 1

Numele și prenumele:

Clasa a VI-a

Test de evaluare formativă


Timp de lucru: 45 minute
Se acordă 10 puncte din oficiu
Se dă textul:
Lui Harry i se strânse stomacul de emoție, iar Ron păli pe sub pistrui. Își băgară în buzunare
dulciurile rămase și se amestecară în mulțimea care se înghesuia pe coridoare. Trenul începu să frâneze și
apoi se opri de tot. Elevii se îmbulzeau să coboare pe un peron mic, îngust și foarte întunecat. Harry se
înfioră de aerul rece al nopții. Apoi, se văzu un felinar, bălăbănindu-se peste capetele mulțimii și o voce
anunță:
— Cei din primul an! Anul întâi! Harry, e totul în regulă? întrebă Hagrid, căci el era omul cu
felinarul. Hai cu mine. Mai sunt pentru anul întâi? Toți cei din primul an de studiu să vină după mine!
Alunecând și împiedicându-se la tot pasul, copiii îl urmară pe Hagrid, pe o cărare abruptă. Era
așa de întuneric în jurul lor, încât Harry se gândi că pe margini trebuiau să fie copaci înalți. Nimeni nu
vorbea. Numai băiatul care pierduse broasca își trase nasul de vreo câteva ori.
— Imediat ce dăm colțul, o să vedeți castelul, îi anunță Hagrid peste umăr.
Din toate părțile se auzi un „Ooooh!” Deodată, pe de o parte a cărării, observară un lac foarte
întins și întunecat. De partea cealaltă a lacului, sus, pe un vârf de munte, cu ferestrele strălucind alături de
stelele de pe cer, se înălța un castel impunător, cu o mulțime de turnuri și creneluri.
(Mihail Sadoveanu, Dumbrava minunată)
1. Notează sinonimele potrivite pentru următoarele cuvinte subliniate în text. 10p
2. Precizează antonimele potrivite ale cuvintelor: întuneric, întins, se îmbulzeau, îngust, începu. 10p

3. Pune accentul pe silaba corespunzătoare din cuvintele următoare: abruptă, alunecând, munte, regulă,
felinarul . 10p
4. Precizează numărul de litere și de sunete pentru următoarele cuvinte: strălucind, pistrui, dulciurile,
copaci, înghesuia. 10p
5. Extrage din text două cuvinte care conțin diftong, un cuvânt cu hiat și un triftong. 9p
6.Alcătuiește două enunțuri cu omonimele cuvintelor care,mine, broască. 10p
7. Alcătuieşte patru enunţuri în care să demonstrezi polisemia cuvântului “a strânge”, precizează apoi
sensul. 10p
8. Alcătuieşte enunţuri în care cuvântul ”cer” să aibă cele trei sensuri: sens propriu de baza, sens
secundar şi sens figurat. 10p

9. Alcătuiește propoziții cu: să-i/săi, var/v-ar, caș/c-aș, , cai/c-ai.10 p