Sunteți pe pagina 1din 1

CURTEA DE APEL PITEŞTI

TEMATICA DE CONCURS 8 septembrie 2010


PENTRU PROBA PRACTICA

1) Utilitare Windows:
a) WordPad,
b) Calculator;

2) Utilizarea editorului profesional Microsoft WORD:


a)Crearea, deschiderea,editarea şi salvarea documentelor;
b)Operaţii de bază în editarea documentelor;
c)Moduri de aranjare a unui document:
-iniţializare pagina;
-numerotarea paginilor unui document;
-antet şi subsol;
-formatare caractere;
-formatare paragraf;
-borduri(chenare) si umbrire;
-marcatori şi numerotare;
d)Tabele;
e)Tipărirea documentelor.

3) Gestionarea folderelor şi a fişierelor:


a) Operaţii cu foldere si fişiere: creare, denumire, salvare, schimbarea
numelui, copiere, mutare, ştergere, recuperare;
b) Windows Explorer, My Computer, Recycle Bin;
c) Proprietăţi;
d) Căutare.

4) Internet Explorer
a)Lansare in execuţie
b)Utilizare butoane Back si Forward
c) Refresh de pagina
d)Utilizare câmpuri: Adress, Search, Favorites, meniurile File si Edit cu
toate opţiunile