Sunteți pe pagina 1din 39

IANUARIE 2015

Varianta a Varianta b Varianta c


Enunt
Abrevierea TFJS înseamnă: tensiune foarte joasă de protecţie tensiunea foarte joasă pentru circuite tensiunea foarte joasă de securitate
subterane
Alegerea caracteristicilor dispozitivelor numai de sarcinile în regim normal de numai de sarcinile de pornire de simultaneitatea sarcinilor în regim
de protecţie în cazul motoarelor se face funcţionare normal şi de pornire
ţinându-se seama:

Alegerea corpurilor de iluminat şi a condiţiile de iluminare naturală natura izolaţiei conductoarelor de cerinţele luminotehnice
surselor de lumină se face în funcţie de alimentare

Alegerea corpurilor de iluminat şi a destinaţiile încăperilor şi a construcţiei natura izolaţiei conductoarelor de condiţiile de iluminare naturală
surselor de lumină se face în funcţie de alimentare

Alimentarea receptoarelor cu rol de întotdeauna din două surse de dintr-o singură sursă de alimentare, în din una sau din două surse, conform
securitate la incendiu trebuie asigurată: alimentare independente anumite cazuri opţiunii consumatorului

Alimentarea transformatorului de numai direct din tabloul de distribuţie numai dintr-un circuit de iluminat dintr-un circuit de prize
sonerie sau soneriei de 220 V se face: . normal

Alimentarea transformatorului de numai direct din tabloul de distribuţie dintr-un circuit de iluminat normal numai dintr-un circuit de prize
sonerie sau soneriei de 220 V se face: .

Amplasarea aparatelor cu ulei în


este interzisă este permisă în anumite condiţii este permisă, dar nu se recomandă
interiorul tablourilor electrice:
Amplasarea aparatelor, echipamentelor se admite se admite condiţionat este interzisă
şi receptoarelor electrice în locuri în
care ar putea fi expuse direct la apă,
ulei, substanţe corozive, căldură sau
şocuri mecanice:
Amplasarea instalaţiilor electrice de este interzisă trebuie evitată este opţiunea proiectantului
joasă tensiune pe trasee comune cu
acelea ale altor instalaţii sau utilaje care
ar putea să le pericliteze în funcţionare
normală sau în caz de avarie:

Amplasarea instalaţiilor electrice de


nu există în prescripţiile energetice o
conexiuni şi distribuţie în interiorul este interzisă, cu unele excepţii este permisă întotdeauna
prevedere în acest sens
încăperilor de cabluri:

Amplasarea instalaţiilor electrice de


joasă tensiune pe trasee comune cu
acelea ale altor instalaţii sau utilaje care este interzisă trebuie evitată este opţiunea proiectantului
ar putea să le pericliteze în funcţionare
normală sau în caz de avarie:

Amplasarea instalaţiilor electrice sub se admite întotdeauna este total interzisă se admite condiţionat
conducte sau utilaje pe care poate să
apară condens:
Branşamentul electric este partea din firida de branşament coloana electrică punctul de delimitare între distribuitor
instalaţia de distribuţie a energiei şi consumator, reprezentat de bornele
electrice cuprinsă între linia electrică şi: contorului

Cablurile de energie la circuitele care


alimentează receptoare de importanţă
deosebită, se prevăd cu conductoare de
10mm2 16mm2 6mm2
cupru atunci când secţiunea
conductoarelor (din aluminiu) ar rezulta
mai mică de :

Căile de curent ce nu se pot realiza în


execuţie etanşă, în încăperi şi în spaţii
Cu Al otel
din exterior cu mediu corosiv, pot fi
realizate întotdeauna din:
Circuitele de joasă tensiune de curent
se recomandă să fie grupate pe acelaşi este interzisă gruparea pe acelaşi panou este admisă gruparea pe acelaşi panou
alternativ, de curent continuu sau de
panou (dulap) (dulap) (dulap), în anumite condiţii
tensiuni diferite
Circuitele de joasă tensiune de curent
nu pot fi grupate pe acelaşi panou se recomandă să fie grupate pe acelaşi este interzisă gruparea pe acelaşi panou
alternativ, de curent continuu sau de
(dulap), necondiţionat panou (dulap) (dulap)
tensiuni diferite
Coloanele electrice colective pot 10 apartamente 20 de apartamente 30 de apartamente
alimenta cel mult:
Conductoarele coloanelor electrice: trebuie sa aibă aceeaşi secţiune pe toata pot avea doua secţiuni dacă lungimea pot avea doua secţiuni dacă lungimea
lungimea lor coloanelor depăşeşte 20m coloanelor depăşeşte 10m
Conductorul de protecţie al coloanelor în cazul firidelor de branşament, la bara numai dacă secţiunea conductorului doar dacă secţiunea conductorului nu
electrice individuale trebuie să fie legat de legare la pământ este mai mică de 10 mm2 are valoare constantă pe toată lungimea
la pământ: coloanei
Conductorul de protecţie al coloanelor numai dacă secţiunea conductorului în cazul tablourile de distribuţie ale doar dacă secţiunea conductorului nu
electrice individuale trebuie să fie legat este mai mică de 10 mm2 consumatorilor, la borna de legare la are valoare constantă pe toată lungimea
la pământ: pământ de pe rama metalică a coloanei
tablourilor

Conductorul neutru (N) trebuie să aibă în circuitele monofazate cu două în circuitele monofazate cu trei în circuitele monofazate cu trei
aceeaşi secţiune cu conductorul de fază: conductoare, indiferent de secţiunea conductoare şi în circuitele polifazate conductoare şi în circuitele polifazate
conductoarelor ale căror conductoare de fază au indiferent de secţiunea conductoarelor
secţiunea mai mică sau egală cu 25 de fază
mm2 Cu sau 35 mm2 Al

Conductorul neutru (N) trebuie să aibă în circuitele monofazate cu trei în circuitele monofazate cu trei în circuitele monofazate cu trei
aceeaşi secţiune cu conductorul de fază: conductoare şi în circuitele polifazate conductoare şi în circuitele polifazate conductoare şi în circuitele polifazate
ale căror conductoare de fază au ale căror conductoare de fază au indiferent de secţiunea conductoarelor
secţiunea mai mică sau egală cu 25 secţiunea mai mică sau egală cu 16 de fază
mm2 Cu sau 35 mm2 Al mm2Cu sau 25 mm2Al

Conductorul neutru se leagă la dulia la borna din interior la oricare dintre borne la borna conectata la partea filetata a
lămpii: duliei
Conform I 7, parte activă a unei conductorul PEN Partea conductoare accesibilă a unui conductorul neutru (N)
instalaţii este: echipament electric sau a unui element
de construcţie care poate fi atinsă, dar
care în mod normal nu este sub
tensiune

Conform I 7, parte activă a unei conductor sau parte conductoare Partea conductoare accesibilă a unui conductorul PEN
instalaţii este: destinată să fie pusă sub tensiune în echipament electric sau a unui element
funcţionare normală de construcţie care poate fi atinsă, dar
care în mod normal nu este sub
tensiune

Conform I 7, parte conductoare partea izolantă accesibilă a unui parte conductoare a unui echipament, elemente conductoare din instalaţie
accesibilă este: element de construcţie care poate fi care poate fi atinsă, şi care nu este în aflate sub tensiune
atinsă, şi care poate ajunge sub mod normal sub tensiune, dar care
tensiune în caz de defect poate ajunge sub tensiune în cazul unui
defect al izolaţiei de bază.

Coridorul de acces din faţa sau din 0,5 m 0, 8 m 1m


spatele unui tablou se prevede cu o
lăţime de cel puţin … măsurată între
punctele cele mai proeminente ale
tabloului şi elementele neelectrice de pe
traseu

Corpurile de iluminat care se echipate cu lămpi fluorescente prevăzute cu grătar protector prevăzute cu glob, respectiv cu difuzor
instalează în depozite cu materiale
combustibile, categoria BE 2, trebuie
să fie întotdeauna:

Corpurile de iluminat echipate cu lămpi grătar protector dispozitiv pentru îmbunătăţirea


cu descărcări se prevăd în orice tip de factorului de putere difuzor
încăpere cu:
Culoarea verde-galben pentru izolaţia faza neutru de lucru de protecţie şi de neutru (PEN)
conductoarelor si cablurilor se foloseşte
pentru marcarea conductorului de:

Dacă într-un amplasament se exercită nu sunt condiţionate dacă există se aleg astfel încât să fie satisfăcute în spaţiul respectiv nu se pot monta
mai multe influenţe externe, acceptul beneficiarului condiţiile cele mai dezavantajoase. echipamente electrice
caracteristicile echipamentelor
electrice:

Dacă protecţia motoarelor contra toate conductoarele active conductorul neutru toate conductoarele de fază
suprasarcinilor este realizată cu
întrerupere, dispozitivul de comutaţie
trebuie să întrerupă obligatoriu:

Dimensionarea branşamentelor se puterilor instalate ale aparatelor puterii absorbite, care se poate criteriilor constructive
efectuează pe baza: electrocasnice existente la consumator determina în funcţie de puterea totală
instalată şi de un coeficient de
simultaneitate

Dimensionarea conductoarelor numai de sarcinile în regim normal de numai de sarcinile de pornire de simultaneitatea sarcinilor în regim
circuitelor de alimentare în cazul funcţionare normal şi de pornire
motoarelor se face ţinându-se seama:

Dispozitivele pentru suspendarea peste 5 kg de 5 ori greutatea corpului de iluminat, de 3 ori greutatea corpului de iluminat
corpurilor de iluminat (cârlige, bolţuri, dar nu mai puţin de 10 kg utilizat
dibluri, etc) se aleg astfel încât să
suporte fără deformări:

Distanţa între nivelul pardoselii şi 0,3 m 0,4 - 0,5 m 1m


partea inferioară a firidelor de
branşament trebuie să fie de:
Este admisă racordarea prin prize la 0,5 kW 1 kW 2 kW
circuitul de alimentare al receptoarelor
electrice cu putere nominală până la:
Este obligatorie protecţia la instalaţii din încăperi din categoriile instalaţii de comandă instalaţii de semnalizare
suprasarcini pentru: celor cu risc de incendiu sau de
explozie
Fiecare conductor conectat la bara nu este obligatoriu să poată fi trebuie să poată fi deconectat uşor, fără trebuie să poată fi deconectat individual
principală de legare la pământ la deconectat individual utilizarea unei scule
tabloul general:
Instalarea bateriilor de condensatoare în orice spaţiu în exterior în dulapuri speciale
de joasă tensiune poate fi făcută:

Instalarea bateriilor de condensatoare în încăperi separate în exterior în orice spaţiu


de joasă tensiune poate fi făcută:

Instalarea conductoarelor electrice în este interzisă este admisă este admisă numai pentru conductoare
tuburi sau ţevi montate în pământ: de cupru
Îmbinarea tuburilor de protecţie a admisă interzisă admisă doar pentru tuburi cu diametru
conductoarelor electrice la trecerile prin mai mic de 16 mm
elemente de construcţie este:
În amplasamente cu risc de incendiu 200º C 115º C 80º C
datorita prafului şi /sau fibrelor,
temperatura la suprafaţa corpurilor de
iluminat, în caz de defect, trebuie să fie
limitată la:

În anumite condiţii, în volumul ,,0" din sunt pentru TFJS sau TFJP cu o sunt pentru TFJS sau TFJP cu o sunt pentru TFJS sau TFJP cu o
încăperile cu băi sau cu duşuri pot fi tensiune nominală care nu depăşeşte 24 tensiune nominală care nu depăşeşte 12 tensiune nominală între 12 V şi 24 V
instalate receptoare electrice dacă: V tensiune alternativă V tensiune alternativă tensiune alternativă
În camerele de copii din creşe, peste 1m peste 1,5 m peste 2m
grădiniţe, spitale de copii, prizele
trebuie montate pe pereţi la următoarele
înălţimi măsurate de la axul aparatului
la nivelul pardoselii finite:
În cazul consumatorilor racordaţi direct 3 kW 4 kW 5,5 kW
la reţeaua de joasa tensiune a
distribuitorului, pornirea directa a
motoarelor monofazate se admite
pentru o putere de până la:

În cazul consumatorilor racordaţi direct 4 kW 5,5 kW 7,5 kW


la reţeaua de joasă tensiune a
distribuitorului, pornirea directă a
motoarelor trifazate se admite pentru o
putere de până la:

În cazul instalaţiilor electrice de 20% 25% 12%


alimentare a motoarelor electrice,
pierderea de tensiune la pornire, faţă de
tensiunea nominală (dacă nu se dispune
de alte date specificate de producătorul
motorului etc.), trebuie să fie cel mult
egală cu:

În cazul în care alimentarea 3% pentru receptoarele din instalaţiile 10% pentru toate tipurile de receptoare 5% pentru receptoarele din instalaţiile
consumatorului se face din cofretul de electrice de lumină şi 5% pentru restul electrice de lumină şi 12% pentru restul
branşament de joasă tensiune, valorile receptoarelor (forţă etc.) receptoarelor (forţă etc.)
căderilor de tensiune, în regim normal
de funcţionare faţă de tensiunea
nominală a reţelei, trebuie să fie de cel
mult:

În cazul în care temperatura minimă se admite dacă se prevede o încălzire nu se admite se admite în cazul în care aparatele au
este sub valorile stabilite de norme, locală ulei
montarea aparatelor înglobate în
echipamentul de joasă tensiune :

În clădirile de locuit se prevăd în cel mult două prize prize după necesităţi cel puţin trei prize
fiecare încăpere:
În instalaţiile de joasă tensiune aferente numai între două conductoare active numai între conductoarele active luate între conductoarele active şi
clădirilor, rezistenţa electrică a izolaţiei 2 câte 2 conductorul de protecţie conectat la
trebuie măsurată: reţeaua de legare la pământ
În instalaţiile de joasă tensiune, distanţa cel puţin 50 mm 75 mm 100 mm
de izolare în aer între părţile sub
tensiune neizolate ale tabloului şi
elemente de construcţie (uşi pline,
pereţi) trebuie să fie de:

În instalaţiile electrice pentru şantiere maximum 1Ω minimum 4Ω maximum 4 Ω


de construcţii şi de demolare, rezistenţa
de dispersie a prizei de pământ şi
rezistenţa conductoarelor de protecţie
până la
receptor trebuie să fie de

În încăperi de locuit şi similare se 1m 0,5 m circa 0,3 m


recomandă ca traseele tuburilor
orizontale pe pereţi să fie distanţate faţă
de plafon la:

În încăperi în care se impun condiţii de tip special (de ex. cu obturatori) montate aparent
speciale de protecţie datorită
utilizatorilor (copii, bolnavi mintal de tip îngropat
etc.), prizele trebuie să fie

În încăperi în care se impun condiţii montate aparent prevăzute cu dispozitive de protecţie


speciale de protecţie datorită diferenţială ≤ 30 mA
utilizatorilor (copii, bolnavi mintal de tip îngropat
etc.), prizele trebuie să fie

În locuinţe se prevede câte un circuit de 2 kW 2,5 kW 3 kW


priză separat pentru receptoare cu
puteri de peste:
În mod special se prevăd conductoare 16 mm2 25 mm2 10 mm2
din cupru la circuitele electrice pentru
alimentarea de sisteme şi instalaţii de
prevenire şi stingere a incendiilor,
atunci când secţiunea conductoarelor
din aluminiu ar rezulta mai mică de:

Încadrarea în clasele de reacţie la foc şi PE 102 reglementărilor specifice normativului I7


rezistenţă la foc a materialelor se face
în conformitate cu prevederile:

Întrerupătoarele, comutatoarele şi 1m de la axul aparatului (0,6-1,5) m de la axul aparatului 1,5 m de la axul aparatului
butoanele de lumină se montează, faţă
de nivelul pardoselii finite, la înălţimea
de:

Întrerupătoarele, comutatoarele, şi numai pe conductoarele de fază numai pe conductorul de nul pe fază sau pe nul, nu are importanţă
butoanele de lumină trebuie montate:
Întreruperea conductorului de protecţie este permisă nu este permisă de regula nu este permisă, cu excepţia
prin aparate de conectare: anumitor cazuri
La instalaţiile electrice de putere de 35 A/mm2 pentru conductoare de 50 A/mm2 pentru conductoare de cupru 20 A/mm2 pentru conductoare de
joasă tensiune, densitatea maximă de aluminiu aluminiu
curent admisă în regim de scurtă durată
la pornire este de:

La instalaţiile electrice de putere de 35 A/mm2 pentru conductoare de 35A/mm2 pentru conductoare de cupru 16 A/mm2 pentru conductoare de
joasă tensiune, densitatea maximă de aluminiu aluminiu
curent admisă în regim de scurtă durată
la pornire este de:
La circuitele electrice pentru aluminiu cupru sau aluminiu cupru
alimentarea receptoarelor de importanţă
deosebită (receptoare din blocul
operator al spitalelor, iluminat de
siguranţă, etc) materialul
conductoarelor este:

La consumatorii alimentaţi din posturi 10 % din putere transformatoarelor din 20 % din puterea transformatoarelor 30 % din puterea transformatoarelor
de transformare proprii, puterea celui post din post din post
mai mare motor alimentat pe j.t., care
porneşte direct, nu va depăşi:

La instalaţiile electrice de putere


stabilităţii termice în regim de lucru
secţiunile conductoarelor de fază tipului cicuitului de alimentare (aerian
secţiunii conductorului de protecţie permanent sau intermitent al
trebuie să fie corespunzătoare din punct sau subteran)
receptoarelor
de vedere al:

La instalaţiile electrice de putere stabilităţii termice în regim de scurtă tipului circuitului de alimentare (aerian secţiunii conductorului de protecţie
secţiunile conductoarelor de fază durată la pornire. sau subteran)
trebuie să fie corespunzătoare din punct
de vedere al:
La realizarea tablourilor şi barelor de 10 mm 15 mm 20 mm
distribuţie de j.t., distanţa minimă de
izolare în aer între piesele fixe sub
tensiune ale diferitelor faze, precum şi
între acestea şi părţi metalice legate la
pământ trebuie să fie de cel puţin:

La stabilirea numărului de circuite 3 kW pe un circuit monofazat şi 8 kW 1 kW pe un circuit monofazat şi 5 kW 5 kW pe un circuit monofazat şi 10 kW


pentru iluminat normal se recomandă pe un circuit trifazat pe un circuit trifazat pe un circuit trifazat
de a nu se depăşi o putere totală
instalată de:
Legarea conductoarelor din cupru la 16 mmp 10 mmp 6 mmp
aparate, maşini, elemente metalice fixe,
se face (de regulă) prin strângere
mecanică cu şuruburi în cazul
conductoarelor cu secţiuni mai mici sau
egale cu:

Legăturile barelor se execută: numai prin sudare numai cu ajutorul şuruburilor cu ajutorul şuruburilor, clemelor sau
prin sudare
Legăturile conductoarelor de protecţie numai prin sudare numai prin înşurubări, cu contrapiuliţe prin sudare sau prin înşurubări cu
trebuie executate: şi şaibă elastică contrapiuliţe şi inele de siguranţă (şaibă
elastică)
Legăturile conductoarelor din aluminiu prin răsucire şi matisare prin cleme speciale, prin presare cu prin lipire cu cositor
pentru îmbinări sau derivaţii trebuie să scule speciale sau prin sudare
se facă:
Legăturile conductoarelor izolate se numai dacă sunt accesibile opţional întotdeauna
acoperă cu material electroizolant (de
ex. tub varniş, bandă izolantă, capsule
izolante etc):

Legăturile electrice între conductoare în interiorul tuburilor sau ţevilor de în interiorul golurilor din elementele de numai în doze sau cutii de legătură
izolate pentru îmbinări sau derivaţii se protecţie construcţie
fac:
Masă (a unui echipament sau element elemente conductoare din instalaţie elemente izolante din instalaţie aflate în parte conductoare accesibilă a unui
de construcţie) reprezintă: aflate sub tensiune legătură cu pământul echipament, care poate fi atinsă şi care
în mod normal nu se află sub tensiune,
dar care poate fi pusă sub tensiune în
urma unui defect a zolaţiei de bază.

Măsurile pentru evitarea contactului numai la montarea aparentă a numai la montarea sub tencuială a atât la montarea aparentă cât şi la
direct cu materialul combustibil al elementelor de instalaţii electrice elementelor de instalaţii electrice montarea îngropată
echipamentelor electrice cu grad de
protecţie inferior IP54 se aplică:
Montarea dozelor de trecere este 10 m 15 m 20 m
obligatorie în cazul în care lungimea
coloanelor în linie dreapta, pe
orizontală, depăşeşte:

Montarea liberă a conductoarelor este interzisă se admite condiţionat este la latitudinea beneficiarului
electrice pe clădiri, la exterior:
Montarea pe materiale combustibile a este strict interzisă este admisă fără restricţii se face interpunând materiale
echipamentelor electrice cu grad de incombustibile între acestea şi
protecţie inferior IP54: materialul combustibil sau elementele
de distanţare

Montarea siguranţelor de j.t.pe este interzisă este întotdeauna permisă este interzisă numai în cazul în care
conductoarele instalaţiei de protecţie: conductorul de protecţie este folosit şi
drept conductor neutru nul
Montarea tuburilor de protecţie a este strict interzisă este admisă fără restricţii trebuie evitată; se poate face excepţie
conductoarelor electrice de j.t. pe pentru tuburi metalice
pardoseala combustibilă a podurilor:
Montarea, pe conductoarele de interzisă permisă în anumite condiţii la latitudinea consumatorului
protecţie, a unor elemente care pot
produce întreruperea circuitului este:
Motoarele electrice alimentate prin numai cu dispozitiv de protecţie la numai cu protecţie la suprasarcini, de regulă, cu dispozitive de protecţie la
circuite separate trebuie prevăzute pe scurtcircuit, pentru puteri mai mici de 5 pentru puteri mai mici de 5 kW scurtcircuit şi dispozitive de protecţie la
toate fazele: kW suprasarcină
Pe circuitele secundare ale este obligatoriu să se prevadă protecţia se recomandă să nu se prevadă protecţia este obligatoriu să se prevadă protecţia
transformatoarelor de curent: la suprasarcină la suprasarcina la scurcircuit
Pe circuitele secundare ale este obligatoriu să se prevadă protecţia este obligatoriu să se prevadă protecţia se permite renunţarea la protecţia la
transformatoarelor de curent: la suprasarcină la scurcircuit scurtcircuit
Pentru asigurarea selectivităţii, între doua trepte o treapta trei trepte
curenţii nominali ai fuzibilelor a două
siguranţe consecutive , diferenţa trebuie
să fie de cel puţin:
Pentru circuite monofazate, conductorul aceeaşi secţiune ca şi conductorul de aceeaşi secţiune ca şi conductorul de aceeaşi secţiune ca şi conductorul de
neutru (N) va avea: fază fază, numai pentru conductoare de fază, numai pentru conductoare de
cupru aluminiu
Pentru motoarele monofazate, protecţia obligatoriu pe conductorul de fază obligatoriu pe conductorul neutru opţional pentru motoare mai mici de
contra suprasarcinilor se face: 1,1 kW

Pentru un circuit trifazat cu patru 16 mm2 25 mm2 35 mm2


conductoare de aluminiu cu secţiunea
conductoarelor de fază de 35 mm2,
conductorul neutru are secţiunea
minimă de:

Pentru verificarea rezistenţei de izolaţie cca. 0,5 m cca. 1 m cca. 2 m


a pardoselii trebuie efectuate cel puţin
trei măsurări în acelaşi amplasament;
una din aceste măsurări se efectuează la
o distanţă de orice conductor extern
accesibil din amplasament de:

Prevederile pentru instalaţii electrice în încăperi cu cadă de baie fixă (cadă de încăperi cu cadă de baie sau duş pentru duşurile de urgenţă utilizate în industrie
încăperi cu cadă de baie sau duş din baie) sau duş şi zonelor învecinate, tratament medical sau laboratoare.
normativul I 7 se aplică pentru: conform recomandărilor sandardului
SR HD 60364 – 7 – 701.

Prevederile normativului I 7 – 2011 se clădirilor cu funcţiuni agroindustriale şi minelor şi carierelor depozitelor de materiale pirotehnice şi
aplică la proiectarea, execuţia şi agrozootehnice explozive
exploatarea instalaţiilor electrice
aferente:

Prevederile normativului I 7 – 2011 se minelor şi carierelor protecţiei clădirilor împotriva depozitelor de materiale pirotehnice şi
aplică la proiectarea, execuţia şi trăsnetelor explozive
exploatarea instalaţiilor electrice
aferente:
nu se admite, cu excepţia celor cu apă
caldă, care servesc pentru încălzirea
Prin încăperile de producţie electrică,
se admite necondiţionat este interzisă, fără excepţii instalaţiei respective şi cu condiţia
trecerea conductelor cu fluide:
folosirii de ţevi sudate, fără flanşe,
ventile sau alte armături
Prizele cu tensiunea de 230 V sunt în construcţie capsulată cu contact de protecţie în execuţie sub tencuială
întotdeauna:
Protecţia circuitelor împotriva neapărat a tuturor conductoarelor de regulă numai a conductorului în care întotdeauna numai a conductorului în
supracurenţilor electrici, care se active este detectat supracurentul care este detectat supracurentul
prevede pe toate conductoarele de fază,
trebuie să producă deconectarea:

Protecţia la suprasarcini şi protecţia la trebuie asigurate prin dispozitive de pot fi asigurate printr-un singur trebuie asigurate printr-un singur
scurtcircuit protecţie separate dispozitiv de protecţie dispozitiv de protecţie
Protecţia motoarelor electrice împotriva întotdeauna rapidă întotdeauna temporizată care poate fi temporizată în anumite
întreruperii sau scăderii tensiunii de cazuri
alimentare şi restabilirea ei ulterioară
este o protecţie:

Protecţia motoarelor electrice împotriva la motoarele cu puteri peste 5 kW dacă o întrerupere a sursei de la motoarele cu puteri peste 10 kW
întreruperii sau scăderii tensiunii de alimentare sau o scădere a tensiunii
alimentare şi restabilirea ei ulterioară se poate produce o condiţie periculoasă, o
prevede: deteriorare a maşinii sau afectarea
activităţii în curs de desfăşurare

Protecţia motoarelor împotriva 2 kW 3 kW 0,5 kW


încălzirilor anormale trebuie să fie
asigurată, de regulă, pentru fiecare
motor a cărui putere nominală este mai
mare de:
Protecţia unui motor trifazat împotriva pe toate conductoarele de fază şi pe pe două conductoare de fază pe toate conductoarele de fază
suprasarcinilor trebuie să fie prevăzută: conductorul neutru

Protecţia unui motor trifazat împotriva pe un conductor de fază pe toate conductoarele de fază pe două conductoare de fază
suprasarcinilor trebuie să fie prevăzută:

Puterea instalată pe un circuit 1 kW 1,5 kW 2 kW


monofazat de prize din clădirile de
locuit şi social - culturale este de:
Puterea reactivă a bateriei de cel mult 70% din puterea de mers în gol cel mult 80% din puterea de mers în gol cel mult 90% din puterea de mers în gol
condensatoare în cazul compensării a receptorului a receptorului a receptorului
locale (individuale) la receptoare de
putere mare (motor asincron,
transformator) trebuie să compenseze:

Racordul electric este partea din linia electrică aeriană sau subterană şi firida de branşament şi coloană sau coloana electrică şi bornele contorului
branşament cuprinsă între: firida de branşament colonele electrice montat la consumator
Racordurile şi coloanele electrice se 0,5 % pentru racordurile electrice 10 % pentru racordurile electrice 5 % pentru racordurile electrice
dimensionează astfel încât să fie subterane, respectiv 1% pentru subterane, respectiv 5% pentru subterane, pentru racordurile electrice
îndeplinite condiţiile de cădere de racordurile electrice aeriene şi pentru racordurile electrice aeriene şi pentru aeriene şi pentru coloanele electrice
tensiune. Acestea nu trebuie să coloanele electrice colective sau coloanele electrice colective sau colective sau individuale
depăşească: individuale individuale

Ramificaţiile din distribuţiile cu conductoarele electrice din traseul să solicite cu tracţiune redusă să nu solicite la tracţiune conductoare
conductoare electrice libere montate pe principal să poată suporta eforturile de conductoarele electrice din traseul electrice din traseul principal
izolatoare în interiorul clădirilor se tracţiune suplimentare principal
fixează astfel încât:
Reţeaua de tip IT se utilizează: numai cu dispozitiv de control fără a fi necesară luarea unor măsuri utilizarea unui anumit tip de reţea (ca
permanent al izolaţiei conductorului anumite schemă de protecţie) şi eventual
neutru faţă de pământ şi/sau prevederea unor protecţii sunt opţiuni
declanşarea automată în caz de defect ale proiectantului

Rezistenţa de izolaţie a unui circuit (de mai mică de 0,5 MΩ mai mare sau egala cu 1 MΩ mai mare sau egala cu 2 MΩ
joasă teniune) cu tensiune nominală >
500 V se măsoară în c.c. şi trebuie să
aibă o valoare:

Schema de legare la pământ de tip TN- reglementările nu fac precizări privind la ultimul tablou spre consumator numai în reţelele cu tensiune peste 500
S, în care un conductor de protecţie cazurile în care se utilizează acest tip de V
distinct este utilizat pentru întreaga schemă
schemă, se utilizează:

Schema de legare la pământ de tip TN- când trebuie separate PE şi N pentru numai în reţelele cu tensiune peste 500 reglementările nu fac precizări privind
S, în care un conductor de protecţie asigurarea funcţionării protecţiei V cazurile în care se utilizează acest tip de
distinct este utilizat pentru întreaga schemă
schemă, se utilizează:

Se admit doze comune pentru circuitele dacă acestea funcţionează la aceeaşi întotdeauna dacă puterea instalată pe fiecare circuit
de iluminat normal, de prize, de tensiune nu depăşeşte 2 kW
comandă şi de semnalizare:
Se admite alimentarea a mai multor 8 kW 10 kW 15 kW
receptoare electrice de forţă de aceeaşi
natură şi destinaţie (de ex. motoare)
prin acelaşi circuit de j.t. prevăzut cu
protecţie comună la scurtcircuit, dacă
puterea totală instalată nu depăşeşte:

Se consideră atingere directă: contactul persoanelor sau animalelor contactul direct al persoanelor sau al contactul persoanelor sau animalelor
domestice sau de crescătorie cu mase animalelor cu părţi active domestice sau de crescătorie cu părţi
puse accidental sub tensiune datorită ale unei instalaţii electrice
unui defect electric
Se consideră atingere indirectă: contactul nemijlocit sau prin contactul persoanelor sau animalelor contact electric al persoanelor sau al
intermediul unui element conductor al domestice sau de crescătorie cu părţi animalelor cu părţile conductoare
persoanelor sau animalelor domestice ale unei instalaţii electrice accesibile
sau de crescătorie cu părţi active ale puse sub tensiune ca urmare a unui
unei instalaţii electrice defect.

Se poate renunţa, în anumite condiţii, la de protecţie împotriva scurtcircuitelor de protecţie împotriva supratensiunilor de curent diferenţial rezidual
prevederea unui dispozitiv de protecţie
împotriva suprasarcinilor la reţelele IT,
în cazul în care fiecare circuit
neprotejat împotriva suprasarcinilor
este protejat printr-un dispozitiv:

Se prevede accesul pe la ambele capete 10 m 3m 5m


pe coridoarele din dreptul tablourilor de
distribuţie formate din mai multe
panouri având o lungime mai mare de:

Secţiunea minimă admisă a 2,5 mm2 cupru 1,5 mm2 cupru, 2,5 mm2 aluminiu 4 mm2 aluminiu
conductorului de fază pentru circuitul
unui receptor electrocasnic monofazat
cu putere de peste 2 kW este de:

Secţiunea minimă admisă pentru 2,5 mm2 cupru, 1,5 mm2 cupru, 2,5 mm2 aluminiu 4 mm2 aluminiu
conductoare de fază din circuite pentru
prize monofazate în instalaţiile electrice
din interiorul clădirilor este de:

Secţiunile conductoarelor de fază


trebuie să fie corespunzătoare din punct secţiunii conductorului de protecţie tipului reţelei (LEA sau LES) căderii de tensiune
de vedere al:
Secţiunile conductoarelor de fază stabilităţii termice în regim de lucru
trebuie să fie corespunzătoare din punct tipului reţelei (LEA sau LES) permanent sau intermitent al secţiunii conductorului de protecţie
de vedere al: receptoarelor
Secţiunile transversale ale coloanelor 3 x 50 + 25 mmp 3 x 70 + 35 mmp 3 x 95 +50 mmp
electrice colective din blocurile de
locuinţe nu trebuie să depăşească, în
cazul utilizării aluminiului:

Siguranţele cu capac filetat trebuie să conductoarele de alimentare să fie conductoarele de plecare spre conductoarele de alimentare să fie
fie montate în aşa fel încât: legate la şuruburile de contact consumatori să fie legate la şuruburile legate la duliile filetate
interioare de contact
Sigutanţele fuzibile sunt dispozitive numai la curenţi de suprasarcină numai la curenţi de scurtcircuit atât la curenţi de suprasarcină cât şi la
care protejează: curenţi de scurtcircuit
Simbolul literar I utilizat pentru notarea izolarea tuturor părţilor active faţă de legarea directă la pământ a unui punct legarea directă a maselor la punctul de
schemei de legare la pământ de tip IT pământ, sau legarea la pământ a unui activ – neutrul, în cazul în care acesta alimentare legat la pământ; curent
are următoarea semnificaţie: punct printr-o impedanţă de valoare este accesibil sau a unui conductor de alternativ, punctul de legare la pământ
foarte mare. fază, în cazul în care neutrul nu este este în mod normal punctul neutru; iar
accesibil; în cazuri speciale, punctul de legare la
pământ poate fi un conductor de fază.

Simbolul literar T utilizat pentru izolarea tuturor părţilor active faţă de legarea directă la pământ a maselor legarea directă la pământ a unui punct
notarea schemei de legare la pământ de pământ, sau legarea la pământ a unui instalaţiei activ – neutrul, în cazul în care acesta
tip IT are următoarea semnificaţie: punct printr-o impedanţă de valoare este accesibil sau a unui conductor de
foarte mare. fază, în cazul în care neutrul nu este
accesibil;

Simbolul literar T utilizat pentru izolarea tuturor părţilor active faţă de legarea direct la pământ a maselor legarea directă la pământ a unui punct
notarea schemei de legare la pământ de pământ, sau legarea la pământ a unui instalaţiei, independent de eventuala activ – punctul neutru, în cazul în care
tip TN are următoarea semnificaţie: punct printr-o impedanţă de valoare legare la pământ a unui punct al acesta este accesibil sau a unui
foarte mare. alimentării conductor de fază, în cazul în care
pnctul neutru nu este accesibil;

Sistemele de jgheaburi (SJ) şi tuburi 3cm de locurile din materiale 1 cm de locurile din materiale 14 cm de locurile din materiale
profilate (STP) se recomandă să fie combustibile a uşilor şi ferestrelor şi de combustibile a uşilor şi ferestrelor şi de combustibile a uşilor şi ferestrelor şi de
montate la distanţe de minim: 10 cm de pardoseală 5 cm de pardoseală 20 cm de pardoseală
Supunerea legăturilor electrice la este permisă întotdeauna este permisă în cazul conductoarelor de este interzisă
eforturi de tracţiune: cupru
Tablourile de distribuţie din locuinţe se 2m 2,3 m 2,5 m
pot instala astfel încât înălţimea laturii
de sus a tablourilor faţă de pardoseala
finită să nu depăşească:

Tablourile de distribuţie se vor executa numai în construcţie deschisă numai în construcţie închisă (protejată) în construcţie deschisă sau închisă, în
. funcţie de condiţiile de influenţe
externe şi grad de protecţie
TFJP reprezintă abrevierea pentru: tensiunea foarte joasă de protecţie tensiunea foarte joasă de securitate tensiunea foarte joasă pentru panouri

Tuburile şi ţevile metalice sau din numai aparent numai îngropat aparent sau îngropat, în anumite
material plastic din instalaţiile electrice condiţii
de j.t. se instalează:
Utilizarea conductelor metalice pentru este recomandată este permisă condiţionat nu este permisă
apă drept conductoare de protecţie:

Valoarea curentului maxim admisibil tipul receptorului alimentat lungimea circuitului secţiunea conductorului
într-un conductor în regim permanent
de lucru se stabileşte în funcţie de:
Valoarea curentului maxim admisibil lungimea circuitului materialul conductorului tipul receptorului alimentat
într-un conductor în regim permanent
de lucru se stabileşte în funcţie de:
Valoarea curentului maxim admisibil modul de montare tipul receptorului alimentat lungimea circuitului
într-un conductor în regim permanent
de lucru se stabileşte în funcţie de:
Valoarea curentului maxim admisibil tipul receptorului alimentat natura izolaţiei conductorului lungimea circuitului
într-un conductor în regim permanent
de lucru se stabileşte în funcţie de:
I7/2011 cap.2

I7/2011
art.5.3.1.2

I7/2011
art.5.4.16

I7/2011
art.5.4.16

I7/2011
art.3.4.1

I7/2011
art.5.4.13

I7/2011
art.5.4.13
PE 102 art.2.12
lit.f *

I7/2011
art.5.1.6.11
I7/2011
art.3.0.3.4

PE 102 art.2.7. *

I7/2011
art.3.0.3.4 *

I7/2011
art.3.0.3.5

PE 155 art.1.2.1

I7/2011
art.5.21.7.2. lit a

PE 102 art.4.8.2
lit.c *
PE 102 art.4.4.7 *

PE 102 art.4.4.7 *

PE 155 art.2.1.6

PE 155 art.3.3.1

PE 155 art.3.2.3

PE 155 art.3.2.3

I7/2011
art.5.2.4.6.1 lit a

I7/2011
art.5.2.4.6.1 lit b
I7/2011
art.5.4.19
I7/2011 cap.2
lit.P

I7/2011 cap.2
lit.P

I7/2011 cap.2
lit.P

i7/2011
art.5.3.3.24

I7/2011
art.5.4.19

I7/2011
art.5.4.20
I7/2011
art.5.1.4.3.1

I7/2011
art.3.0.2.5

I7/2011
art.5.3.1.7.2.1

PE 155 art.2.1.1.

I7/2011
art.5.3.1.2

I7/2011
art.5.4.21

PE 155 art.3.1.1

I7/2011
art.5.3.2.3
I7/2011
art.4.3.2.2.1

I7/2011
art.5.5.2.3

I7/2011
art.7.21.13

I7/2011
art.7.21.13
I7/2011
art.5.2.12.1.4

I7/2011
art.5.2.12.3.4

I7/2011
art.4.3.2.14

I7/2011
art.7.1.5

I7/2011
art.5.4.25
I7/art.5.3.1.3

I7/art.5.3.1.3

I7/art.5.2.5.3

I7/art.5.2.5.1

PE 102 art.2.12
lit.a
I7/2011
art.5.4.24
I7/2011
art.8.1.1.3.3

I7/2011
art.5.3.3.19.3

I7/2011
art.7.4.34

I7/2011
art.5.2.12.2.4

I7/2011
art.5.4.29

I7/2011
art.5.4.29

I7/2011
art.5.3.2.3
I7/2011
art.5.1.7.2

I7/2011
art.3.0.2.2

i7/2011
art.5.4.22
i7/2011
art.5.4.22

PE 102 art.4.5.3

I7/2011
art.5.2.4.1.3

I7/2011
art.5.2.4.1.3
I7/2011
art.5.1.7.2

I7/2011
art.5.3.1.4

I7/2011
art.5.2.4.1. *

i7/2011
art.5.2.4.1.3 lit b

I7/2011
art.5.3.3.19.1

I7/2011
art.5.4.5
i7/2011
art.5.2.6.11
i7/2011
art.5.2.6.10

i7/2011
art.5.2.6.12

i7/2011
art.5.2.6.8

i7/2011
art.5.2.6.

i7/2011
art.5.2.6.4

I7/2011 cap 2lit


M

I7/2011
art.3.0.3.8
PE155 art.3.2.10
I7/2011
art.5.2.9.1

I7/2011
art.3.0.3.8

PE 102 art
art.4.6.4

I7/2011
art.5.2.12.2.5

i7/2011
art5.5.3.5

I7/2011
art.4.3.1.1 lit.b
I7/2011
art.4.3.2.4.1
I7/2011
art.4.3.3.1.3.1

I7/2011
art.4.3.7.1
I7/2011 aenxa
5.32

I7/2011
art.5.3.1.7.2.1

I7 anexa 5.32-1

I7/2011
art.8.1.1.3.5

I7/2011
art.7.1.1

I7/2011 art.1.1

I7/2011 cap.6
PE 102/1986
art.5.6 *
I7/2011
art.5.4.8

I7/2011
art.4.3.1.1 lit.b
I7/2011
art.4.3.1.2

i7/2011
art.5.3.1.7.3

I7/2011
art.5.3.1.7.2

I7/2011
art.5.3.1.7.2.
I7/2011
art.5.3.1.7.2.1

I7/2011
art.5.3.1.7.2.1

I7/2011
art.5.4.7

I7/2011
art.7.21.9

PE 155 art.1.2.2

PE 155 art.2.1.4

I7/2011
art.5.2.10.9
i7/2011
art.3.3.2.9

I7/2011
art.8.1.1.3.3

I7/2011
art.3.3.2.4

I7/2011
art.3.3.2.4

I7/2011
art.5.4.2

I7/2011
art.5.3.1.1

I7/2011 cap 2
lit.a
I7/2011 cap 2
lit.a

i7/2011
art.4.3.2.3.1

I7/2011
art.5.3.3.29

i7/2011 anexa
5.32-1

i7/2011 anexa
5.32-1

i7/2011
art.5.2.4.1.3 lit b *
I7/2011
art.5.2.4.1. *

PE 155 art.2.1.7

PE 102 art.4.6.3
I7/2011
art.4.3.1.2

I7/2011
art.3.3.2.1

I7/2011
art.3.3.2.1

I7/2011
art.3.3.2.1

I7/2011
art.5.2.12.4.4
I7/2011
art.5.2.6.6

I7/2011
art.5.3.3.21

I7/2011
art.5.3.3.5
I7/2011 cap.2
abrevieri

I7/2011
art.5.2.12.2.1

I7/2011
art.5.5.3.2

I7/2011
art.5.3.2.0.2 lit a

I7/2011
art.5.3.2.0.2 lit a

I7/2011
art.5.3.2.0.2 lit a

I7/2011
art.5.3.2.0.2 lit a
Raport de compatibilitate pentru NORME_TEHNICE_GRADUL_I-2012.xls

Executare pe 29.01.2012 20:05

Caracteristicile următoare din acest registru de lucru nu sunt acceptate de


către versiuni anterioare de Excel. Se poate ca aceste caracteristici să se piardă
sau să se degradeze dacă se salvează acest registru de lucru într-un format de
fișier anterior.

Scădere minoră a fidelității Număr de apariții

Unele celule sau stiluri din acest registru de lucru conțin o formatare care nu 1
este acceptată în formatul de fișier selectat. Se va face conversia acestor
formate la cel mai apropiat format disponibil.