Sunteți pe pagina 1din 8

Conf.univ.dr.

Irimescu Alina

Reinvestirea profitului- scutire de la impozitul pe profit

Profitul investit în echipamente tehnologice, calculatoare electronice şi echipamente periferice, maşini şi aparate de casă, de control şi de
facturare, în programe informatice, precum şi pentru dreptul de utilizare a programelor informatice, produse şi/sau achiziţionate, inclusiv în
baza contractelor de leasing financiar, şi puse în funcţiune, folosite în scopul desfăşurării activităţii economice, este scutit de impozit. Este vorba
despre activele care se regăsesc în subgrupa 2.1 si in clasa 2.2.9 “Calculatoare electronice si echipamente periferice. Masini si aparate de casa,
control si facturat” din Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe precum si programele informatice
(imobilizari necorporale).
Iata cateva exemple de active care fac parte din subgrupa 2.1 si pot fi achizitionate de catre entitatile platitoare de impozit pe profit. Este vorba
despre masini, utilaje si instalatii pentru:
- extractia si prepararea cărbunilor si minereurilor metalifere si nemetalifere;
- constructii (excavatoare, instalatii de forat, betoniere, malaxoare etc.);
- agricultură (tractoare agricole, masini pentru recoltat, instalatii pentru irigatii
etc.);
- silvicultură, exploatarea si prelucrarea lemnului;
- transporturi si telecomunicatii (receptoare telefonie mobile, statii radio, monitoare de control video si audio etc.); etc.

O alta conditie de indeplinit este ca activele sa fie noi, adica sa nu fi fost utilizate anterior datei achiziţiei. De asemenea, contribuabilii care
beneficiază de această facilitate fiscala nu pot alege metoda de amortizare accelerată pentru activele respective.

Profitul reinvestit reprezintă soldul contului de profit şi pierdere, adică profitul contabil brut cumulat de la începutul anului, în anul punerii în
funcţiune a echipamentelor tehnologice respective. Scutirea de impozit se acordă în limita impozitului pe profit datorat pentru acea perioadă.

Scutirea se calculează trimestrial sau anual, după caz. Suma profitului pentru care s-a beneficiat de scutirea de impozit pe profit, mai puțin
partea aferentă rezervei legale, se repartizează la sfârșitul exercițiului financiar sau în cursul anului următor, cu prioritate pentru
constituirea rezervelor, până la concurența profitului contabil înregistrat la sfârșitul exercițiului financiar. În cazul în care la sfârșitul
exercițiului financiar se realizează pierdere contabilă NU se efectuează recalcularea impozitului pe profit aferent profitului investit, iar
contribuabilul NU repartizează la rezerve suma profitului investit.

1
Conf.univ.dr. Irimescu Alina

1. Societatea NuPot achiziționează și pune în funcțiune în luna martie 2021, un echipament de producție în valoare de 40.000 lei.
Profitul contabil brut în perioada 01.01.2021-31.03.2021 este de 70.000 lei, profit fiscal=100.000 lei
Care sunt înregistrările contabile aferente profitului reinvestit?

Impozit pe profit af trim I 2021= 100.000*16%=16.000 lei


Impozit pe profit af profitului reinvestit= 40.000*16%=6.400 lei

Impozit pe profit datorat af trim I 2021=16.000-6.400 lei=9.600 lei

691=4411 9.600 lei

La 31.12.2021 se constituie rezerva pt profitul reinvestit, val profitului ctb la 31.12.2021>val profitului reinvestit
129=1068 40.000 lei
Aceasta înregistrare se poate efectua si in anul 2022 la data aprobarii situatiilor financiare pt 2021.
2. Societatea NuVreau achiziționează și pune în funcțiune în noiembrie 2021, un utilaj în valoare de 80.000 lei.
Profitul contabil brut în perioada 01.01.2021-31.12.2021 este de 70.000 lei, profit fiscal=120.000 lei
Impozit pe profit datorat cumulat la sfârșitul trimestrului III= 10.000 lei
Care sunt înregistrările contabile aferente profitului reinvestit?

Impozit pe profit 2021= 200.000*16%=32.000 lei


Val utilaj>profit ctb,
Impozit pe profit af profitului reinvestit= 70.000*16%=11.200 lei
Impozit pe profit datorat 2021=32.000-11.200 lei-10.000=10.800 lei
31.12.2021
691=4411 10.800 lei

SFC 121=70.000-10.000-10.800=49.200
La 31.12.2021 se constituie rezerva pt profitul reinvestit.
129=1068 49.200 lei

2
Conf.univ.dr. Irimescu Alina

3. Societatea Panseluța achiziționează și pune în funcțiune un echipament de irigat în valoare de 50.000 lei în noiembrie 2021, profitul
contabil brut la 31.12.2021 este de 60.000 lei, profit fiscal=45.000 lei, impozitul pe profit datorat pentru primele trei trimestre ale anului
2021 este de 5.000 lei.
Care sunt înregistrările contabile aferente profitului reinvestit?
Impozit pe profit af 2021 45.000 lei*16%= 7.200 lei
Impozit pe profit af profitului reinvestit=45.000*16%=7.200 lei
Impozit pe profit datorat dupa deducerea fiscala=0 lei
Impozit pe profit inregistrat in cursul anului prin D 100=5.000 lei
Impozit pe profit de recuperat=-5.000 lei (D 101)

4. Să presupunem că societatea N-amchef prezintă la 31.12.2021 următoarele informații:


Rezervă legală constituită la data de 31.12.2021=40 lei;
Rezultat fiscal la 31.12.2021= 30.000 lei;
Profit contabil la 31.12.2021=29.000 lei;
Valoarea investiției pt profitul reinvestit=25.000 lei

Dacă se constituie și rezervă legală în același an cu reinvestirea profitului, suma repartizată la rezerve va fi calculată astfel:
Valoare profit reinvestit-Rezerva legală/profit contabil*valoarea investiției
Impozit pe profit af 2021=30.000 lei*16%= 4.800 lei
Impozit pe profit af profitului reinvestit=25.000*16%=4.000 lei
Impozit pe profit datorat dupa deducerea fiscala=800 lei

31.12.2021
691=4411 800 lei
La 31.12.2021
Constituire rezerva legala
129=1061 40 lei
se constituie rezerva pt profitul reinvestit
129=1068 25.000-34=24.966 lei

40/29.000*25.000=34 lei

3
Conf.univ.dr. Irimescu Alina

EXEMPLUL: CONTABILITATEA CONTRACTELOR ÎN PARTENERIAT LA SOCIETĂŢILE COMERCIALE PLĂTITOARE DE


TVA. CORECȚII FINANCIARE

Se contractează un fond extern nerambursabil în următoarele condiţii:


 80% nerambursabil (60% din bugetul Uniunii Europene şi 40% de la bugetul de stat);
 20% finanţare proprie;
 Valoare totală Lider: 15.000 lei, anul I, şi 22.500 lei, anul II;
 Valoare totală Partener: 7.500 lei, anul I, şi 10.500 lei, anul II.
Buget depus și aprobat:
LIDER PARTENER
ANUL 1 Echipamente: 4.500 Echipamente: 3.000
Cheltuieli curente: 9.000 lei Cheltuieli curente: 3.750 lei
Cheltuieli în avans: 1.500 Cheltuieli în avans: 750 lei
lei
TOTAL AN 1 15.000 lei 7.500 lei 22.500
ANUL 2 Echipamente: 6.000 lei Echipamente: 2.250 lei
Cheltuieli curente: 15.000 Cheltuieli curente: 7.500 lei
lei Cheltuieli în avans: 750 lei
Cheltuieli în avans: 1.500
lei
TOTAL AN 2 22.500 lei 10.500 lei 33.000
TOTAL AN 1 + AN 2 37.500 lei 18.000 lei
TOTAL BUGET LIDER 55.500 lei
+ PARTENET

 Anul I: Prefinanţare: 30% din total buget aprobat;

4
Conf.univ.dr. Irimescu Alina

 Anul II:

Corecţie sume an anterior lider: 450 lei (50% cheltuieli curente, 25% cheltuieli în avans, 25% echipamente).
Sumele se vor deduce din finanţarea aferentă anului II;
 Corecţie sume an anterior partener: 150 lei (50% cheltuieli curente, 25% cheltuieli în avans, 25% echipamente).
Sumele se vor deduce din finanţarea aferentă anului II:
 Corecţie sume an curent lider: 600 lei (50% cheltuieli curente, 25% cheltuieli în avans, 25% echipamente).
Corecţia se face după încasarea sumelor de la Autoritatea de Management şi presupune efectuarea plăţii de către
beneficiar;
 Corecţie sume an curent partener: 75 lei (50% cheltuieli curente, 25% cheltuieli în avans, 25% echipamente).
Corecţia se face după încasarea sumelor de la Autoritatea de Management şi presupune efectuarea plăţii de către
beneficiar.

REZOLVARE:

LEADER PARTENER
ANUL I
1.Semnarea contractului
Cont 4452: 80% x 55.500) = 44.400 lei Cont 458/L = 14.400 lei
Cont 458/P: 80% x 18.000 = 14.400 lei Cont 4752: 80% x 5.250 = 4.200 lei
Cont 4752: 80% x 10.500=8.400 lei Cont 472 = 80%x(3.750+750+7.500+750)= 10.200 lei
Cont 472: 80%x (9.000+1.500+ +15.000+1.500) = 21.600 lei
44.400 4452 = 458/P 14.400 14.400 458/L = 472 10.200
4752 8.400 4752 4.200
472 21.600

5
Conf.univ.dr. Irimescu Alina

2.Incasare prefinanțare
30% x 55.500 = 16.650 lei
16.650 5121 = 462/AM 16.650 -
Din care pentru partener: 30% x 18.000 = 5.400 lei
5.400 461/P = 5121 5.400 lei 5.400 5121 = 462/L 5.400
3.Înregistrarea cheltuielilor....
4.Reluarea subvențiilor ...
5.Sume de încasat ținând cont de cheltuielile eligibile
Total cheltuieli eligibile an 1= 22.500 lei -
Sume de încasat = 80% x 22.500 lei = 18.000 lei
Sume deja încasate ca prefinanțare = 16.650 lei
Rest de încasat = 18.000 lei – 16.650 lei = 1.350 lei
16.650 462/AM = 4452 18.000 -
1.350 5121
Din care partener
Total cheltuieli eligibile an 1 = 7.500 lei
Sume de încasat = 80% x 7.500 lei = 6.000 lei
Sume deja încasate ca prefinanțare = 5.400 lei
Rest de încasat = 6.000 lei – 5.400 lei = 600 lei
6.000 458/P = 461/P 5.400 5.400 462/L = 458/L 6.000
5121 600 600 5121
Anul II
1.Corecții financiare aferente anului precedent
Total corecții = 450 L + 150 P = 600 lei

(600) 4452 = 458/P (150) (150) 458/L = 472


6
Conf.univ.dr. Irimescu Alina

4752 4752
472 117
117
2. Înregistrarea cheltuielilor...
3.Reluarea subvențiilor (venituri în avans) la venituri curente....
4.Sume de încasat ținând cont de cheltuielile eligibile și de corecții
Total cheltuieli eligibile an 2 = 33.000 lei
Sume de încasat = 80% x 33.000 lei – 600 lei corecții =
25.800 lei
25.800 5121 = 4452 25.800
Din care partener
Total cheltuieli eligibile an 2 = 10.500 lei
Sume de încasat = 80% x 10.500 lei – 150 lei corecții = 8.250 lei
8.250 458/P = 5121 8.250 8.250 5121 = 458/L 8.250
5.Corecții financiare aferente anului curent
Total corecții = 600 L + 75 P = 675 lei

(675) 4452 = 458/P (75) 458/L = 472


4752 4752
472 741
741
6.Încasarea sumelor necheltuiete de partener
Sold debitor 458/P: 6.000 + 8.250 – 14.400 – 150 – 75 = 75
Sold creditor 458/L = 6.000 + 8.250 – 14.400 – 150 – 75 = 75
75lei 5121 = 458/P 75 lei 75lei 458/L = 5121 75 lei
7.Rambursarea sumelor neutilizate către AM
Sold creditor 4452: 18.000 + 25.800 - 44.400 + 600 + 675 = -
7
Conf.univ.dr. Irimescu Alina

675
675lei 4452 = 5121 675 lei -

S-ar putea să vă placă și