Sunteți pe pagina 1din 1

REFERAT DE APROBARE

a proiectului Ordinului ministrului afacerilor interne pentru modificarea şi completarea


Ordinului ministrului internelor și reformei administrative nr. 321/2007 pentru aplicarea,
în unitățile Ministerului Afacerilor Interne, a unor dispoziții din Legea nr.
384/2006 privind statutul soldaților şi gradaților profesioniști

În prezent recrutarea și selecționarea soldaților și gradaților profesioniști, formarea profesională,


precum și alte aspecte procedurale privind ocuparea posturilor, sunt reglementate de Ordinul
ministrului internelor și reformei administrative nr. 321/2007 pentru aplicarea, în unitățile
Ministerului Afacerilor Interne, a unor dispoziții din Legea nr. 384/2006 privind statutul
soldaților și gradaților profesioniști.

Demersul de modificare a actului normativ de referință este determinat, în principal, de


necesitatea punerii în aplicare a măsurilor identificate la nivelul Ministerului Afacerilor Interne,
pentru reducerea deficitului de personal înregistrat în structurile din subordinea acestuia.

Astfel, pentru eficientizarea procedurilor de recrutare și selecție a candidaților la concursurile de


ocupare a posturilor vacante de soldat și gradat profesionist, ținând seama și de modificările
intervenite la nivel superior (Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaților și gradaților
profesioniști), intervenția normativă propusă vizează:
- reevaluarea condițiilor de accedere în corpul soldaților și gradaților profesioniști;
- reglementarea modalității concrete în care se realizează examinarea medicală și evaluarea
psihologică;
- procedura de stabilire a probelor de concurs, de constituire și de stabilire a atribuțiilor
comisiilor de concurs, a modalității de corectare și de departajare a candidaților ș.a.;
- aspectele referitoare la procedura de recrutare a candidaților, precum și de selecționare a
acestora (constituirea comisiilor de recrutare, constituirea și conținutul dosarului de concurs,
instituirea posibilității susținerii probelor de concurs în centre zonale ș.a.);
- stabilirea unor competențe în sarcina inspectorilor generali/similari în ceea ce privește
organizarea și desfășurarea concursurilor;
- reevaluarea perioadelor de desfășurare a modulului instruirii individuale, precum și a modulului
perfecționării instruirii de specialitate;
- punerea în acord a prevederilor referitoare la durata contractelor cu cea prevăzută de Legea nr.
384/2006.