Sunteți pe pagina 1din 2

Cele opt tipuri de operaţiuni şi egalităţile aferente sunt.

1) operaţiuni singulare generatoare de mişcări permutative în activ


A+X–X=P
unde A= activ, P = pasiv, X = mărimea cu care se modifică elementul de bilanţ
Generalizând acest tip de operaţiune poate fi formulat astfel: Dacă un element de activ sporeşte
şi pasivul rămâne neschimbat, atunci un alt element de activ se reduce în aceeaşi măsură. 2) operaţiuni
singulare generatoare de mişcare permutativă în pasiv:
A=P+X-X
Dacă un element de pasiv sporeşte şi activul rămâne neschimbat, atunci un alt element de pasiv
se reduce în aceeaşi măsură.
3) operaţiuni singulare generatoare de mişcări opuse de sporire:
A+X=P+X
Dacă un element de activ sporeşte şi nici un alt element de activ nu se modifică, atunci un
element de pasiv sporeşte în aceeaşi măsură.
4) operaţii singulare generatoare de mişcări opuse de reduceri
A–X=P–X
Dacă un element de activ se reduce şi nici un alt element de activ nu se modifică, atunci un
element de pasiv se reduce în aceeaşi măsură.
5) grup de operaţiuni inseparabile generatoare de mişcare permutativă în activ şi mişcare opusă
de sporire
A + X – x’’ = P + x’
unde X = mărimea modificării elementului inseparabil x’ = mărimea sporirii în celelalte
elemente de activ sau pasiv care suferă modificări; x’’ = mărimea reducerii în celelalte
elemente de activ sau pasiv care suferă influenţe
Dacă un element de activ sporeşte cu mai mult decât se reduce un alt element de activ, atunci
pasivul sporeşte cu diferenţa dintre acestea.
6) grup de operaţiuni inseparabile generatoare de mişcare permutativă în activ şi mişcare opusă
de reducere
A – X + x’ = P – x’’
Dacă un element de activ se reduce cu mai mult decât sporeşte un alt element de activ, atunci
pasivul se reduce cu diferenţe dintre acestea.
7) grup de operaţiuni generatoare de mişcare permutativă în pasiv şi mişcare opusă de sporire
A + x’ = P + x’ – x’’
Dacă un element de pasiv sporeşte cu mai mult decât se reduce un alt element de pasiv, atunci
activul sporeşte cu diferenţa dintre acestea.
8) grup de operaţiuni generatoare de mişcare permutativă în pasiv şi mişcare opusă de reducere
A – x’’ = P – X + x’’
Dacă un element de pasiv se reduce cu mai mult decât sporeşte un alt element de pasiv, atunci
activul se reduce cu diferenţa dintre ele.
Notă: Ultimele patru tipuri de operaţiuni produc modificarea a cel puţin trei elemente
patrimoniale.
În unele lucrări de specialitate 1 egalităţile prezentate mai sus poartă denumirea de egalităţi
bilanţiere.

1
Plecând de la cele opt tipuri de operaţiuni şi cunoscând regulile de funcţionare a conturilor se
poate determina corespondenţa conturilor. Dacă vom nota cu A contul de activ, cu P contul de pasiv,
cu „+” şi „-„ sensul modificării (sporire, reducere), cu X, x ’, şi x’’ mărimile cu care se debitează sau se
creditează conturile între care se stabileşte corespondenţa, pot fi formulate următoarele opt egalităţi
contabile:
1) + A = - A X  X 
Sporirea înregistrată în debitul unui cont de activ este egală cu reducerea consemnată în
creditul altui cont de activ.
2) – P = + P XX
Reducerea înregistrată în debitul unui cont de pasiv este egală cu sporirea înregistrată în
creditul altui cont de pasiv.
3) + A = + P XX
Sporirea înregistrată în debitul unui cont de activ este egală cu sporirea consemnată în creditul
unui cont de pasiv.
4) – P = - A  X  X 
Reducerea înregistrată în debitul unui cont de pasiv este egală cu reducerea consemnată în
creditul unui cont de activ.

 A x``
`
 X x
P
5) + A =  X = x’ + x’’
Sporirea înregistrată în debitul unui cont de activ este egală cu reducerea consemnată în
creditul altui cont de activ plus sporirea din creditul unui cont de pasiv.
 A x`
 x`` X
P
6) =-A
Reducerea înregistrată în creditul unui cont de activ este egală cu sporirea înregistrată în
debitul unui cont de activ plus reducerea înregistrată în debitul unui cont de pasiv.
 A x`
 x`` X
P
7) =+P
Sporirea înregistrată în creditul unui cont de pasiv este egală cu sporirea înregistrată în debitul
unui cont de activ plus reducerea înregistrată în debitul altui cont de pasiv.
 A x``
`
 X x
P
8) – P = 
Reducerea înregistrată în debitul unui cont de pasiv este egală cu reducerea înregistrată în
creditul unui cont de activ plus sporirea înregistrată în creditul altui cont de pasiv.

S-ar putea să vă placă și