Sunteți pe pagina 1din 2

Centrul de excelenţă - 22.11.

2008

CLASA a X-a

Tema: Numere complexe (sub forma algebrică)

1. Demonstraţi că oricare ar fi z  C , următoarele propoziţii sunt adevărate:


1
a) z   z  1; z  0 b) z  z ;
z
2 2
c) z  zz ; d) z2  z  z3  z .

2. Se consideră numerele complexe z 1 , z 2 , z 3 astfel încât z 1  z 2  z 3  r, r  0 şi


z1  3 z 2  4 z 3  0 .

1 3 4
Arătaţi că : a)    0; b) z 2 z 3  3z1 z 3  4z 1 z 2  0.
z1 z 2 z 3

3. Se consideră numerele complexe z 1 , z 2 , z 3 astfel încât z 1  z 2  z 3  r, şi


z 1 z 2 z 3  z 1 z 2  z 2 z 3  z 3 z 1  1.

a) Demonstraţi că numerele z 1 , z 2 , z 3 au modulul 1.

b) Calculaţi z1  z 2  z 3

4. Demonstraţi identităţile: ( z 1 , z 2 , z 3  C ):
2 2 2
a) z1  z 2  z1  z 2  z1  z 2  z1  z 2 ;
2 2
b) z1  z 2  z1  z 2  2 z1  z 2  2 2
;
2 2 2 2 2 2 2
c) z1  z 2  z 2  z 3  z 3  z1  z1  z 2  z 3  z1  z 2  z 3 .

z  uz
5. Să se demonstreze că Z = este un numar real dacă u  1 şi u  1 , z fiind un număr
1 u
complex.
1
6. Să se determine z astfel încât numerele complexe z, , z-1 să aibă acelaşi modul.
z

7. Fie z k  C, z k  1, k  1,2,..., n .

 z1  z 2  z 2  z 3   ...   z n 1  z n  z n  z1 
Să se arate că z   R.
z1 z 2  ...  z n

8. z k  C, z k  r  0, k  1,2,..., n .
 z1  z 2  z 2  z 3   ...   z n 1  z n  z n  z1 
Dacă z  atunci Im( z ) = 0.
z 1z 2  ...  z n

9. Arătaţi că dacă z  C , astfel încât numerele z i, z, z  i sunt în progresie aritmetică,


atunci z este număr pur complex.
Faza locală, Călăraşi, Olimpiada de matematică

10. Se consideră ecuaţia: x 2  x  1  0 având soluţiile x1 , x2. Să se calculeze :


a) x 12007  x 2007
2 ;
1
b) x 1  2007 ;
2007

x1
c)  x 1  1 2007   x 2  1 2007 ;
d)  x 1  1 2007   x 12  1  
2007 2007
 x 12  x 1 ;
e) x 1n  x n2 ;
1
f) x 1  n ;
n

x1
g)  x 1  1 n   x 2  1 n ;
h)  x 1  1 n   x 12  1   x 12  x 1  .
n n

2
11. Fie n  N, n  2, z  C  1 astfel încât z n  1 .Să se arate că  1 z .
n 1
Concurs “Cristian Calude”
Galaţi
b b
12. Dacă a , b  R , a  b  0 iar z  C  R astfel încât   a  z  este real, arătaţi că: z  .
z a
Concursul “Doljean” Craiova

13. Fie z 1 , z 2 , z 3 numere compleze de modul 1, cu z1  z 2  z 3  z1 z 2 z 3  1 . Să se demonstreze că:


1 1 1
z12  z 22  z 32  2  2  2  1
z1 z 2 z 3
Concursul Interjudeţean “Cezar Ivănescu” Târgovişte
14. Fie z  a  bi , a  0. Să se arate că Im(z) = 0 dacă şi numai dacă z  i  a  z  i  a .

z2  z 1
15. Fie z  C  R si  R. Să se arate că z  1.
z2  z 1

Prof. : Otu Daniela, Grup Şcolar Energetic Timişoara