Sunteți pe pagina 1din 2

Centrul de excelenţă - 06.12.

2008
CLASA a X-a

Tema: Numere complexe (sub forma algebrică)

Profesor: Saizescu Cristina, Grup Şcolar Energetic Timişoara

1. Să se rezolve ecuaţia :  5  3i   z 
2
1 i
 2

    2 , unde  este o rădăcină de ordinul 3 a unităţii.

zz zz
2. Ştiind că : Re(z)= şi Im(z) = , să se arate că :
2 2i
2 2
z1  z 2 z1  z 2 z z z1  z 2  z1  z 2
) b) Im ( z z )  i
1 2
a) Re ( ; , cu z1  z 2 .
z1  z 2 z1  z 2
2
1 2 z1  z 2
2

3. Numerele complexe distincte z 1 , z 2 , z 3 sunt afixele vârfurilor unui triunghi echilateral dacă şi numai dacă verifică o relaţie de forma :

z 1  z 2     2  z 3  0, unde  este o rădăcină complexă de ordinul 3 a unităţii,   1.

4. a) Determinaţi numerele complexe care verifică relaţia:

z3  z2  z 1  0;

b) Fie ABCDE un pentagon convex; dacă punctele M, N, P, Q, X, Y sunt mijloacele segmentelor (BC), (CD), (DE), (EA), (MP), respectiv (NQ),
atunci XY este paralel cu AB.

(Concursul de Matematică “Alexandru Cojocaru”, 1998)

5. Dacă H, O, G sunt ortocentrul, centrul cercului circumscris, respectiv centrul de greutate al triunghiului ABC, să se arate că între afixele lor există

relaţia z H  2 z O  3z G .

(Problemă propusă de Aurel Doboşan, Olimpiada, jud.Timiş,1995)


22  5i
6. Fie ABC un triunghi, G centrul său de greutate, cu afixul 3 , M mijlocul laturii [AC], cu afixul 5 şi O centrul cercului circuscris triunghiului

are afixul 0. Aflaţi afixele vârfurilor.

(Olimpiada, jud.Gorj,1998)
2 2 2
z 1  z    z  2
7. i) Să se arate că :  1, pentru z  C ,  – o rădăcină complexă de ordinul 3 a unităţii.
2
 z
3

( z1  z 2 )( z 2  z 3 )...( z 2004  z 2005 )( z 2005  z1 )


ii) Fie z1 , z 2 ,..., z 2005  C de modul unitar şi z  . Arătaţi că numărul z este real.
z1 z 2 ...z 2005

(Olimpiadă, jud.Cluj, 1995)

8. Fie a,b,c numere complexe , a≠0.Să se arate că dacă rădăcinile ecuaţiei a + bz + c = 0 au modulele egale, atunci a b c  a bc

(Olimpiada, jud.Galati,1995)