Sunteți pe pagina 1din 2

CENTRUL DE EXCELENŢA – Ecuaţii exponenţiale - clasa a X - a

4x 9 x 275
1) Să se rezolve ecuaţia: .
1 1 6
9x 4x
1
2) x
Să se rezolve ecuaţia: 9 9 x 18 .
12 4 6
3) Să se rezolve ecuaţia: 2 x 2 x 2 2 x .
4) Să se rezolve ecuaţia: 8 x 2 x 23 x x 0 .
2
5) Să se rezolve ecuaţia: 2cos2 x x 2 x 2 x .
6
6) Să se rezolve ecuaţia:
2 x 3 y 5z 3 y 2 x 5z 5z 2 x 3 y 2 x 3 y 5z 2 , x, y, z 0 .

7) Să se rezolve ecuaţia: 32 x 1 x 3x 1 3x 6 x2 7 x 2 0 .
8) Să se rezolve ecuaţiile:
x
a) a x a , a N, a 2,[,] este partea intreagă;
b) e x [ x],[,] este partea intreagă;
c) e x [ x],[,] este partea intreagă.
2 3 x2 1
9) Să se rezolve ecuaţia: 23x 2x .
x
5 4 3
10) Să se rezolve ecuaţia: 2 x 4 x 2564 3 16 x .
11) Să se rezolve în Z ecuaţia: 1! 2! ... x! y2 .
12) Să se determine soluţiile naturale n, x, y, z, t ale ecuaţiei
n x n y n z nt .
13) Să se rezolve ecuaţia: 2m 3n 1 în mulţimea numerelor naturale.
14) Să se rezolve ecuaţiile:
a) 2x 1 y2 în mulţimea numerelor naturale.
b) 3x 4x y2 în mulţimea numerelor întregi.
c) 2 x 3x 6 x x2 în mulţimea numerelor reale.
15) Să se rezolve ecuaţia: x2 22 x 40 3 y în mulţimea numerelor
întregi.
x! 3x!
16) Să se rezolve ecuaţia: 32 2 1 în mulţimea numerelor
naturale.
17) Să se rezolve ecuaţia: 2x 3x 4x 6x 3 .
1
18) Să se rezolve ecuaţia: xa x ya y za z a 3 , dacă
x, y, z > 0, x + y+ z 1, a>1.
19) Să se rezolve ecuaţia: x y x y x y în mulţimea numerelor
naturale nenule.
n n
20) Să se rezolve ecuaţia: 9 a x 9 a x 72, n N , 0 < a 1 .
n
21) Să se rezolve în R N ecuaţia x x n.
22) Să se rezolve ecuaţiile:
x
a) cos x sin 3 1 2 x;
5 10 2
b) 41 x 41 x cos2 y 4cos y 3 .