Sunteți pe pagina 1din 3

Fişă de activitate

1. Denumiti următorii compuşi aromatic:


IV

VI

VII