Sunteți pe pagina 1din 2

Numele şi prenumele Data

TEST DE EVALUARE

1. Scrie cu cifre:
o mie trei sute nouăzeci şi patru =
treisprezece mii o sută cincizeci =
şapte sute două mii optsprezece =
treizeci de milioane opt mii o sută =

2. Scrie cu litere:

8.215 =

401.300 =

1.002.030 =

3. Scrie ce ordin reprezintă cifra 1:

6.123 =

371.459 =
1
3.018.374 =

4. Ordonează:
a. crescător numerele: 3253, 30251, 3215, 30152, 1235

b. descrescător: 8353, 4251, 3215, 80772, 8235

5. Scrie vecinele numerelor:


6000 43500
8999 455000
16000 500080
32129 602499

6. Scrie numerele:
a. pare, cuprinse între 35625 şi 35633;

b. cuprinse între 40000 şi 80000 scrise cu cifre identice;


7. Scrie cu cifre romane:
a. numerele naturale de la 10 la 1;

b. numerele 600, 48, 1100, 258, 1989, 2012, 19; 60; 500; 901

8. Compară numerele:
12760 8658 123482 123284 160008 160008 100000 900000

CDX DCX LX CX CXC MCM MMMCC MMMD

9. Completează:
a. cu numere care respectă regula şirului;
6343 6345 6347
525200 535200 545200

b. cel mai mic şi cel mai mare număr format cu cifrele 8, 5, 0, 1, 3, scrise o singură dată

Barem de corectare

Oficiu ................................... 10 puncte


Subiectul 1 ............ 4 x 2,5 = 10 puncte
Subiectul 2 .......... 3 x 3,33 = 10 puncte
Subiectul 3 .......... 3 x 3,33 = 10 puncte 0 - 49 puncte - INSUFICIENT
Subiectul 4 ............. 10 x 1 = 10 puncte 50 - 69 puncte - SUFICIENT
Subiectul 5 .......... 8 x 1,25 = 10 puncte 70 - 85 puncte - BINE
Subiectul 6 .......... 8 x 1,25 = 10 puncte 86 - 100 puncte - FOARTE BINE
Subiectul 7 .......... 20 x 0,5 = 10 puncte
Subiectul 8 .......... 8 x 1,25 = 10 puncte
Subiectul 9 ............. 10 x 1 = 10 puncte

© sfetnicul - www.albinute.ro

S-ar putea să vă placă și