Sunteți pe pagina 1din 1

10/5/21, 11:42 AM Gmail - Informare privind organizarea testului de acces la stagiu - CAFR 2021

Ramona Iurian <iurian.ramona@gmail.com>

Informare privind organizarea testului de acces la stagiu - CAFR 2021

1 mesaj

CAFR - Compartimentul Admitere, Pregătire Continua si Stagiari (CAPCS) 5 octombrie 2021,


<invatamant.admitere@cafr.ro> 11:33
Către: "iurian.ramona@gmail.com" <iurian.ramona@gmail.com>

Stimate Domn/Stimată Doamnă auditor financiar,

Vă aducem la cunoștință că urmare delegării de către Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar
(ASPAAS) a activității privind organizarea
și desfășurarea Testului de verificare a cunoștințelor pentru accesul la stagiu (testul
de acces la stagiu), sesiunea 2021 a acestuia va fi organizată de Camera Auditorilor Financiari din România în data de
12
noiembrie 2021.

În sprijinul viitorilor candidați, CAFR a elaborat culegerea de


”Teste grilă pentru verificarea cunoștințelor în vederea accesului
la stagiu”,
pe care o puteți accesa aici.

În măsura în care aveți știință de persoane care aspiră la o carieră în auditul financiar și doresc să se înscrie la următoarea sesiune
a
Testului de verificare a cunoștințelor pentru accesul la stagiu, va rugăm respectuos să le redirecționați prezentul e-mail.

Pentru informații suplimentare vă rugăm să contactați Compartimentul admitere, pregătire continuă și stagiari din cadrul CAFR și
să consultați site-ul
www.cafr.ro – unde va fi publicat în perioada următoare anunțul privind organizarea testului de acces și toate
detaliile cu privire la desfășurarea acestuia.

Menționăm că
Testul de verificare a cunoștințelor pentru accesul la stagiu se va desfășura online.

Mulțumim pentru colaborare!

Cu stimă,

Echipa CAFR

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=c00281904a&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1712768376958956494&simpl=msg-f%3A1712768… 1/1