Sunteți pe pagina 1din 1

FORMULAR DE INFORMARE SI CONSIMȚĂMÂNT

PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Virgin Dentistry SRL, respectă dreptul la protecția datelor cu caracter personal și consideră că
deținerea și prelucrarea acestor date trebuie să fie efectuat în deplina concordanță cu prevederile
legale (Regulamentul UE 2016/679, Legea 677/2001).

Prin prezenta va aducem la cunoștință modul în care vom utiliza aceste date în conformitate cu legea.

Scopul prelucrării datelor personale

Datele personale furnizate de dumneavoastră se vor utiliza in scopul intocnirii fișei medicale de
pacient.

Categori de date personale privitoare la dumneavoastra prelucrare:

Datele prelucrate de dumneavoastră nu vor fi prelucrate electronic.

Deținătorii datelor personale privitoare la dumneavoastra:

Virgin Dentistry SRL, respectă dreptul la prelucrarea datelor cu caracter personal și se obliga să
asigure constant un nivel corespunzător de protecție a datelor cu caracter personal, respectând
prevederile legale precum și măsurile de securitate aplicabile. Fișele vor fi păstrate în cabinetul
medical, pentru a fi prezentate organelor de control abilitate.

Securitatea datelor personale privitoare la dumneavoastra:

Virgin Dentistry SRL, va asigura măsuri de securitate adecvate pentru protejarea datelor furnizate de
dumneavoastră împotriva accesului neautorizat, distrugerii accidentale sau ilegale, în conformitate
cu prevederile Regulamentului nr. 679/27 aprilie 2016 și Legii nr. 677/2001.

Subsemnatul/a______________________am luat cunoștință de continutul prezentului formular


astăzi_______________si sunt de acord cu prelucrarea datelor mele personale in calitatea de
beneficiar al serviciilor oferite de Virgin Dentistry SRL.