Sunteți pe pagina 1din 12

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

H O T Ă R Â R E nr. ____
din 2021
Chișinău

Cu privire la aprobarea listelor studenţilor din instituţiile


de învăţământ superior şi elevilor din instituţiile de învăţământ
profesional tehnic postsecundar cărora li se acordă
burse de merit în anul de studii 2021-2022
---------------------------------------------------------
În temeiul art. 19 alin. (4) din Codul educației al Republicii Moldova
nr. 152/2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 319-324,
art. 634), cu modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂȘTE:
1. Se aprobă:
1) Lista studenților din instituțiile de învățământ superior cărora li se
acordă Bursa Republicii în anul de studii 2021-2022, conform anexei nr.1;
2) Lista studenților din instituțiile de învățământ superior cărora li se
acordă Bursa Guvernului în anul de studii 2021-2022, conform anexei nr. 2;
3) Lista elevilor din instituțiile de învățământ profesional tehnic
postsecundar cărora li se acordă Bursa „Gaudeamus” în anul de studii 2021-
2022, conform anexei nr. 3.
2. Instituțiile de învățământ superior şi instituţiile de învățământ
profesional tehnic postsecundar vor achita bursele de merit nominalizate la
punctul 1 în limitele alocațiilor bugetare aprobate.
3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial
al Republicii Moldova.

Prim-ministru NATALIA GAVRILIȚA


Contrasemnează:
Ministrul educației
și cercetării Anatolie Topală

Ministrul finanțelor Dumitru Budianschi


3

Anexa nr. 1
la Hotărârea Guvernului nr.

LISTA
studenţilor din instituţiile de învățământ superior
cărora li se acordă Bursa Republicii în anul de studii 2021-2022

Andronache Cătălina – Instituția Publică Universitatea de Stat din


Moldova, ciclul I, anul IV, specialitatea
Limba şi literatura română și limba engleză

Cușnir Iulia – Instituția Publică Academia de Muzică,


Teatru, Arte Plastice, ciclul I, anul III,
specialitatea Interpretare instrumentală

Grecu Luminița – Instituția Publică Academia de Studii


Economice a Moldovei, ciclul I, anul II,
specialitatea Finanțe și bănci

Iftodi Daniela – Instituția Publică Universitatea Tehnică a


Moldovei, ciclul I, anul III, specialitatea
Design şi tehnologii poligrafice

Leaşcenco Valeria – Instituția Publică Universitatea Tehnică a


Moldovei, ciclul I, anul IV, specialitatea
Calculatoare şi rețele

Mereacre Ana – Instituția Publică Universitatea de Stat din


Tiraspol, ciclul I, anul III, specialitatea
Limba și literatura română și limba engleză

Plămădeală Alina – Instituția Publică Universitatea Pedagogică


de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, ciclul I,
anul IV, specialitatea Pedagogie în
învățământul primar și limba engleză

Prisăcari Elena – Instituția Publică Universitatea de Stat


„Alecu Russo” din Bălți, ciclul I, anul III,
specialitatea Matematică și informatică

Roșca Cristian – Instituția Publică Universitatea Agrară de


Stat din Moldova, ciclul I, anul IV,
specialitatea Horticultură
4

Tocarciuc Sandu – Instituția Publică Universitatea de Stat de


Medicină și Farmacie „Nicolae
Testemițanu”, studii superioare integrate,
anul VI, specialitatea Medicină

Țurcanu Carina – Instituția Publică Universitatea de Stat din


Moldova, ciclul I, anul III, specialitatea
Business şi administrare

Virginia Guțu – Instituția Publică Universitatea de Stat


„Alecu Russo” din Bălți, ciclul I, anul III,
specialitatea Limba și literatura română și
limba engleză
5

Anexa nr. 2
la Hotărârea Guvernului nr.

LISTA
studenţilor din instituţiile de învățământ superior
cărora li se acordă Bursa Guvernului în anul de studii 2021-2022

Albu Dan – Instituția Publică Universitatea


Tehnică a Moldovei, ciclul I, anul
III, specialitatea Inginerie şi
management în construcţii

Andronovici Darinela – Instituția Publică Universitatea


Tehnică a Moldovei, ciclul I, anul
III, specialitatea Ingineria software

Astafi Valentina – Instituția Publică Universitatea


Tehnică a Moldovei, ciclul I, anul
III, specialitatea Tehnologia
informației

Belevţova Anastasia – Instituția Publică Universitatea de


Stat din Moldova, ciclul I, anul III,
specialitatea Informatică

Brăileanu Mădălina-Mirela – Instituția Publică Academia de Studii


Economice a Moldovei, ciclul I, anul
II, specialitatea Business și
administrare

Calpaci Tatiana – Instituția Publică Universitatea de


Stat din Comrat, ciclul I, anul III,
specialitatea Pedagogie în
învățământul primar

Chiriac Elena – Academia Militară a Forțelor Armate


„Alexandru cel Bun”, ciclul I, anul
III, specialitatea Conducerea
subunităților de artilerie

Cobuşcean Simona-Anastasia – Instituția Publică Universitatea de


Stat din Moldova, ciclul I, anul II,
specialitatea Psihologie
6

Coțofană Iana – Instituția Publică Universitatea


Pedagogică de Stat „Ion Creangă”
din Chișinău, ciclul I, anul IV,
specialitatea Limba și literatura
română și engleză

Druța Corina – Instituția Publică Universitatea de


Stat din Tiraspol, ciclul I, anul III,
specialitatea Biologie și chimie

Guțul Cătălina – Instituția Publică Universitatea de


Stat de Medicină și Farmacie
„Nicolae Testemițanu”, studii
superioare integrate, anul V,
specialitatea Medicină

Harabagiu Victor – Instituția Publică de învățământ


superior Academia „Ștefan cel
Mare” a Ministerului Afacerilor
Interne, ciclul I, anul III,
specialitatea Drept

Mardari Daniela – Instituția Publică Universitatea


Tehnică a Moldovei, ciclul I, anul
III, specialitatea Design şi tehnologii
poligrafice

Muntean Victoria – Instituția Publică Universitatea


Agrară de Stat din Moldova, studii
superioare integrate, anul VI,
specialitatea Medicină veterinară

Osedlov Inesa – Instituția Publică Academia de Studii


Economice a Moldovei, ciclul I, anul
II, specialitatea Contabilitate

Penu Tatiana – Instituția Publică Universitatea de


Stat din Moldova, ciclul II, anul II,
specialitatea Audit şi expertiză
financiară

Pînzaru Dragoş – Instituția Publică Universitatea


7

Tehnică a Moldovei, studii


superioare integrate, anul V,
specialitatea Arhitectură

Plinschi Cătălina – Instituția Publică Universitatea de


Stat din Moldova, ciclul II, anul II,
specialitatea Stat şi societate din
perspectivă istorică

Plîngău Vladislav – Instituția Publică Academia de


Muzică, Teatru, Arte Plastice, ciclul
I, anul III, specialitatea Coregrafie

Pozneacova Veronica – Instituția Publică Universitatea de


Stat din Moldova, ciclul I, anul III,
specialitatea Drept

Riva Onea – Instituția Publică Universitatea de


Stat „Alecu Russo” din Bălți, ciclul
I, anul III, specialitatea Pedagogie în
învățământul primar și pedagogie
preșcolară

Rojoga Ana-Maria – Instituția Publică Universitatea


Pedagogică de Stat „Ion Creangă”
din Chișinău, ciclul I, anul III,
specialitatea Asistență socială

Rotaru Andreea – Instituția Publică Universitatea de


Stat de Medicină și Farmacie
„Nicolae Testemițanu”, studii
superioare integrate, anul V,
specialitatea Medicină

Ruiceva Irina – Instituția Publică Universitatea de


Stat de Medicină și Farmacie
„Nicolae Testemițanu”, studii
superioare integrate, anul VI,
specialitatea Medicină

Seu Cristina – Instituția Publică Universitatea de


Stat „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” din
Cahul, ciclul I, anul IV, specialitatea
8

Istorie și educație civică

Tamazlîcaru Alina – Instituția Publică Universitatea de


Stat din Moldova, ciclul I, anul III,
specialitatea Drept

Țăruș Cătălin – Instituția Publică Universitatea de


Stat de Educație Fizică și Sport,
ciclul I, anul III, specialitatea
Antrenament sportiv

Ureche Daniela – Instituția Publică Universitatea


Tehnică a Moldovei, ciclul I, anul
IV, specialitatea Automatică şi
informatică

Vădănescu Ana – Instituția Publică Universitatea


Agrară de Stat din Moldova, ciclul I,
anul IV, specialitatea Siguranța
produselor agroalimentare

Verstiuc Ramina – Instituția Publică Universitatea de


Stat din Moldova, ciclul I, anul III,
specialitatea Servicii hoteliere,
turism şi agrement
9

Anexa nr. 3
la Hotărârea Guvernului nr.

LISTA
elevilor din instituţiile de învățământ profesional tehnic postsecundar
cărora li se acordă Bursa „Gaudeamus” în anul de studii 2021-2022

Barda Alexandra – Instituția Publică Colegiul de Arte Plastice


,,Alexandru Plămădeală” din Chișinău, anul
IV, specialitatea Tehnologii poligrafice

Belei Vlada – Instituția Publică Centrul de Excelență în


Industria Ușoară din Chișinău, anul IV,
specialitatea Modelarea, proiectarea și
tehnologia confecțiilor din țesături

Beschier Lilia – Centrul de Excelenţă în Medicină şi Farmacie


,,Raisa Pacalo”, anul V, specialitatea Îngrijirea
bolnavilor

Boghiu Serghei – Instituția Publică Centrul de Excelență în


Servicii și Prelucrarea Alimentelor din
Chișinău, anul IV, specialitatea Tehnologia
alimentaţiei publice

Buzenco Gabriela – Instituția Publică Colegiul de Ecologie din


Chişinău, anul IV, specialitatea Meteorologie

Cernei Cătălina – Instituția Publică Colegiul de Industrie Ușoară


din Bălți, anul IV, specialitatea Frizerie și
cosmetică

Cornei Diana – Instituția Publică Colegiul ,,Alexei Mateevici”


din Chișinău, anul IV, specialitatea Învățământ
primar

Ghermanova Corina – Instituția Publică Colegiul Tehnologic din


Chișinău, anul IV, specialitatea Modelarea,
proiectarea și tehnologia confecțiilor din
țesături

Grecu Cătălina – Instituția Publică Colegiul Politehnic din Bălți,


anul IV, specialitatea Rețele de calculatoare
10

Hasan Maria – Instituția Publică Centrul de Excelenţă în


Economie şi Finanțe din Chișinău, anul IV,
specialitatea Impozite și percepere fiscală

Leșco Mihai – Colegiul Naţional de Comerţ al Academiei de


Studii Economice a Moldovei, anul IV,
specialitatea Turism

Liuțcanov Evgheni – Instituția Publică Colegiul ,,Mihail Ciachir” din


Comrat, anul IV, specialitatea Servicii
administrative și de secretariat

Oanța Cristian – Instituția Publică Centrul de Excelență în


Informatică și Tehnologii Informaționale din
Chișinău, anul IV, specialitatea Programarea și
analiza produselor de program

Purcel Ecaterina – Instituția Publică Colegiul Agroindustrial din


Rîșcani, anul IV, specialitatea Contabilitate

Raețchi Ana – Colegiul Naţional de Comerţ al Academiei de


Studii Economice a Moldovei, anul IV,
specialitatea Organizarea serviciilor în hoteluri
și complexe turistice

Revenco Corina – Instituția Publică Colegiul ,,Mihai Eminescu”


din Soroca, anul IV, specialitatea Servicii
administrative și de secretariat

Rusnac Anastasia – Instituția Publică Colegiul de Industrie Ușoară


din Bălți, anul IV, specialitatea Modelarea,
proiectarea și tehnologia confecțiilor din
țesături

Russov Igor – Instituția Publică Centrul de Excelenţă în


Informatică și Tehnologii Informaționale din
Chișinău, anul IV, specialitatea Programarea și
analiza produselor de program

Țurea Parascovia – Centrul de Excelenţă în Medicină şi Farmacie


,,Raisa Pacalo”, anul V, specialitatea Îngrijirea
bolnavilor
11

Țuțu Radu – Instituția Publică Colegiul ,,Alexei Mateevici”


din Chișinău, anul IV, specialitatea Învățământ
primar
Nо,гА lNI--oRMA1.1VA
la proiectul de ]-[оtДгАrе de Guчеrп
Cu ргiчirе la арrоЬаrеа listelor studenliIor din institu{iile de invalamant Suрегiог
qi elevilor din inStitutiile de iпчё{Дmdпt
рrоfЪsiопаl tehnic postsecundaг
сdrоrа Ii se асоrdД Ьuгsе de merit 1п апuI de studii 202l -2022
(пumir uпiс 300/МЕС/202 l)

l. Denurn iгеа аulогu lLt i i {чрq:еr.qJqrt, qрqцЦо]_liцЦЦо_tзгsе rо iectu lLti


р
}linisterrrl I:tlп са l iei si ('егссtririi
ll] t.,,l'tll ,Ltttitlt,t ii l'ct l,,г111 1,,,.1,,,, :.ilr,lt,, ,tr. ale 1illсгilог. lпlрliсiiгii ltcesttlгa iп solLltiol]area
ргоЬlеlпеlоr soc ial-econom icc aIc statului. Мirristегu] IldLrcaIiei 5i Ссгссtiгii а еlаЬогаt si propulte
sрrс ехаmiпаге proiectul dc lIоtдгбге de Guчегп (-'u privire la аllrоьurач li,stelor stutlaпlilor с!iп
iпstituliile de iпvdlаlпсiпt stlperior ;i elel,ilor tliп iпs,tituliile de iпttilutпсjпl рю/ё,siопаl tеhпit,
роsl,sесuпdчr c,drora li se асоruld burse de пerit iп atlul tle s,ludii 2()2I-2022.
I)гоiесtuI rеsресtiч se iпsсгiе in politica рrоmочаtа de Ministerul Edtrcatiei ýi Сегсеtагii репtгu
fоrtifiсагеа sistemului invirlamAntului suреriог iп diгесliа iпsсгiегii acestttia iп spaliLrl еuгореап al
iпчi!йmбпtLrlui suреriоr. ргссurп ;i penIru аsiguгаrеа сrеgtеrii atractivitalii si conpetitivitйlii
na|ionale/internalionale а instituliilor de invilimAnt suрегiоr gi ргоtЪsiопаl tehnic роstsесuпdаr din
tara.

2, Conditiilc се au impus сlаЬtlгагеа proicctLrlLri .:ie act пtrгtтаtir si llnalitatilc Ltгlllагitс


ln согсsрttпdеrе сч llL,gL!lч пt l1lul с,ч pril,ire lч лплdttl .yi c,orulitiile tla аt,оrсlttrе tt bttr:;ekr репlrч
|.,;tuJeпtii ciilul !, ti,,lttl lt, .xtu,lii ittlс,,цr.t!t,_ il1\,;ll;ll]1.il1l tllc,tlictt! xi l;tгt]1ll((,!!liL,,liп iпttitttliilc, cl,,
l iпча|йtlljl1l lulrrйt elel,ii ,litt iп.ttittttiilc ,lt, ittt,,itittt,ittt I,I,tllL,\ilJпdl lL,hпiL, |ц]\l.\L,L,llпJL]г .\i
',
po.tl-tc,cuпJur п,пlеrliur +i lц,tl|i,-хiопul lrhпiL, _rcL,l!ltJL]t| рс,t,хtцlпr,Ir, c,urc, .хlпliu:ll iп iпvаtiп пtчl
\
pttstuпiver.tit,tr. арrоhаl prirt НоlйrАrеа Gur,еrпului пr. l009/2006. in in\аtаlniinttll sttperior si
|ргоГеsiопаl lehnic postsecunliill,. la in\alalniintLtl cu liссrепli. se асоrdё LlrmаtоагеIе tipLrri dc bursc ,

Ide mеrit. fiпапlаtе din bugctul dc stat. majorate. in uгmа indcxlrгii. ргiп Hotiriirea de Gur,сrп пr.]
llBsпozt,
I
Bursa Republicii - l2 Ьursе
l

i. репtru stLrdenlii cicIulLri l. ciclLrlLri II. stLrdii ilrtеgгаtе. iIl\atamallt


lcil:
I

I medical 5i Гаrmасеutiс din insrituliile de inva{alnant sLlperior { lo40 l

|. Вursа Gurernului - 30 Ьursе репtгu studenlii ciclului l. ciclului ll. studii iпtеgгаtе. invаtаmant
lei):
l

I medical 5i lirrlnaceuric diп inst ituliile de invalamant Suреriоr t l Зб5


Вursа "Gaudeamub" - 20 ЬLIг5е рспtг[l elevii diп instituliilc dc in\аlаmапt ргоГе:iопаI tehnic
l

l.
r postsecttndaIýi po5t5cc(ll)(IJI,nol)lertiaгtq90 lcit,

Listcle сuпtlitlз[ilоr Il Ьuгsсlс tlc пlсгit au fi)st аргоЬаtе iп сасlrul sеtlаtеlог institutiitor de invilamant l

suреriог;i consiliiloг рrоl'еsогаlс ale institu(iiloг de iпчi(almапt ргоlсsiопаl tеhпiс роstsесuпdаг, l


I

3, Dеsсгiсгеа gradului de conr pat ibilitate рсtltгu ргоiесtеlе сагс atl са scop агlllоtlizагеа legisla1 iei l

nalionalc cu lcgislalia [,iпiLrrtii liLtгорспе


РгеzспtLtl ргоiссt de НоtДгiiге l1u сопtг.t\ ille legislaliei L.lniLrnii llLrrорспе

4. РriпсiраIеlе prevederi ale 1rгoiectului 9i evidenlierea еlеmепtеlог поi


La Ьuгsеlе de merit аu candidat studentii cicltllui I. ciclului Il. stLrdii iпtецгаtе. ?пvitаmапt
medical ýi thmaceutic qi elevii саrе au oblinut iп апul precederlt de studii о medie а поtеlоr la
sesiunea de чаrё nu mai mica de 9 puncte iп рrоfiluгilе /domeniile de studiu tehrric, аgrаr, есопоmiс,
medical, militац drept ýi геаl (matematicё, informaticё. flzici, chimie, biologie) qi nu mai miсё de 9,5
puncte in alte рrоfi luri/domen ii de studiu.
АsttЫ. репtru Вuгsа Republicii. ач td epuse
27 de dоsаrе, репtгu Вursа Guчсгпu|ui
Гоs 46 -
dosare. iаr Репtгu [Jursа ..Gaudeamus" - 20 dosare. Candidalii respectivi au tbst selectati de саtrе
comisii specializate, responsabile de ехаmiпаrеа dоsагеIоr. аргоьаtе ргiп Огdiпеlе Ministrului
Educa{iei qi Сеrсеtёrii пr. 877 din l3.07,202l 9i пг. 820 din 05.07.202I, in baza anumitor сritеrii,
inclusiv: media notelor; activitatile educalionale, culturaIe, spoгtivei Сurriсulчm vitael activitatea
$iinlifici; publica{iile: sсгisоrilе de rесоmапdаге. Toli studenlii/elev ii nominaIiza{i au demonstrat
рriп actele гespcctive рапiсiрагеа la activitati de сегсеtа[е ýtiintifica. сопfЫiпlе.
сопсursu гi/оlim piade паtiопаlс/iпtегпаli()па]с. NLrnirul de bLtгsc оli.гitс, institLrtiilc)г de inva{amant
suреriог lt l'oSt cOrclat si cLt пuпliгu] totll dc Sttldcnli de la ciclLrгilc I ii lI. stLrdii iпtеgrаtе. la
inl,i|imiintul сu fгесчеп[ii. din ilесаге uttivcгsitate.
5. Fчпdапlепtагеа есопоm ico- flпапсiаri
Mijloacele fiпапсiаrе sul]t рrечаzutе anual рriп Legea bugetului de stat ýi se iпсаdгеаzЁ 'in
limiteIe аlоса{iilог Ьчgеtаге арrоЬаtе in acest scop.
Astfel сопfогm Hot5ririi de Gччеrп w.651202l сu privirc la modificarea uпоr hоtЁriri
ale GччеrпчIчi. in 'invalamantuI supeгiol, репtru Bursa Republicii bugetul total calculat constituie
l96 000 lci perrtru l0 luni, репtru Вuгsа GuчеrпulLri 409 500 lei pentru I0 luni. iаг in iпчаtаmапtul
рrоfеsiопаl tehnic роStsесuпdаг qi postsecundaг попtеrliаr, bugetul total calculat constituie l98 000
lei репtru l0 luni.

6. Modul de iпсоrрогаrе а actulLli iп саdгul поrmаtiч iп vigoarc


Proiectul se iпсоrрогеаzal in sistenlul actelor поrmаtiче ;i nu necesita аЬгоgаrеа uпоr acte
поrmаtiче.

7. Ачizагса 9i consultarca pLlblicД а pгtliectLlltri


Proiectul а lost plasa1 online репtгu сопsultiгi publice gi avrzat. in сопlЬгmitаtе cLr legislalia iп
vigoare: https://paпicip.gov.md/ro/document/stages/pгoiectu l-si-nota-inlbrmativa-cu-privire-la-bursa-
repubIici i-Ьursа-gччегпчlчi-si-яачdеаmчs-202 l /8453.

8. Сопstаtiгilе expertizei anticoruptie


Ехрегtizа апtiсогчрliе а collstatat сi nогmеlе ргоiесtului sunt сtlпf'огmе interesulLri public, nu adLrc
аtiпgеге drерtuгilог fuпdаmепtаlс ale otnului q;i nu сопliп lirctoгi gi гisсLlri de соrtlрtiе,

9. Constatlгile expertizei j uгidiсе


Expertiza .iuridici а sеmпаlаt сД. sub aspectul temeiuIui .iuгidiс, ргоiесtul actului погmаtiч
соrеsрuпdе ргсчсdеrilоr stattlate la ar1. l02 аliп. (2) din Constitutia Republicii Moldova. implicit.
(juчсгп si аrt. l4 alin. (I) lit.
ргечеdегilог statцate la ап, 5 lit. Ь) din Legca пr. l3(l/20l7 cu рriviге la
а) din l-egea пr. l00/20 l 7 ctt рriчirс la actele поrmаtiчс.

} I iп ist гrr
2dИ*д дпаtоliе 'I'оРлl.д

Аrсаdiе Апdrопiс. |еl| 022-2з2464


arcad i i. and rо п i cia]Фqcc,cqv.m d