Sunteți pe pagina 1din 1

Învăţătorul trebuie să cunoască orice ar preda....

Cunoaşterea imperfectă se reflectă într-o predare


imperfectă. John Milton Gregory
Legea învăţătorului, simplu formulată, este aceasta: Dacă astăzi încetezi să mai creşti, mâine vei
înceta să mai predai. Nici o personalitate, nici o metodologie nu pot înlocui acest principiu. Nu
poţi comunica din neant. Nu poţi să împărtăşeşti ceva ce nu ai. Dacă nu ştii ce înseamnă asta —
cu adevărat — nu poţi dărui aşa ceva.
De aceea, Petru ne-a scris la sfârşitul celei de-a doua epistole: „Şi creşteţi în harul şi cunoştinţa
Domnului nostru Isus Hristos.”
Gândeşte-te aşa: „Câtă vreme trăieşti, înveţi, şi câtă vreme înveţi, trăieşti.”
Luca 2:52 explică procesul de creştere din viaţa Lui: „Isus creştea", aflăm, în patru direcţii: 24 El
creştea „în înţelepciune". Este vorba de dezvoltarea intelectuală a Sa. El creştea „în statură" —
dezvoltarea fizică. El creştea „în cunoaşterea lui Dumnezeu" — dezvoltarea spirituală. El creştea
„în cunoaşterea oamenilor" — dezvoltarea socială şi afectivă. Reţineţi că dezvoltarea spirituală
este o parte a procesului mai cuprinzător. Nu ne priveşte numai pe noi. Creşterea spirituală nu ar
trebui împărţită pe compartimente, ci integrată în fiecare aspect al vieţii

Adevărata îndatorire a învăţătorului este să creeze condiţiile cele mai favorabile pentru
autoînvăţare. Adevărata predare nu este aceea care oferă cunoştinţe, ci aceea care îi
stimulează pe elevi să şi le câştige. S-ar putea spune că predă cel mai bine cel care predă mai
puţin. John Milton Gregory 2 . L E G E A E D U C A Ţ I E I
Pentru a fi un învăţător eficient, trebuie să cunoşti nu numai ceea ce vrei să-i înveţi pe alţii —
adică conţinutul — ci şi să-i cunoşti pe cei cărora vrei să le predai. Nu eşti interesat numai de a
fixa nişte principii; trebuie să-i contaminezi pe oameni. De aceea, modul în care învaţă oamenii
va determina modul tău de predare. Aceasta este legea educaţiei
Cunoaşterea nu poate fi transferată ca o substanţă materială de la o minte la alta, pentru că
gândurile nu sunt obiecte care pot fi ţinute şi mânuite... Ideile trebuie regândite, experienţa
trebuie re-experimentată.
Legea Învăţătorului - Dacă astăzi încetezi să mai creşti, mâine vei înceta să mai predai.
Legea Educaţiei - Modul în care învaţă oamenii îţi va determina modul de predare.
Legea Activităţii - Învăţarea maximă este întotdeauna rezultatul unei implicări maxime.
Legea Comunicării - Pentru a împărtăşi cu adevărat informaţii, trebuie să construieşti punţi.
Legea Inimii - Predarea care are impact este aceea de la inimă la inimă, nu de la inteligenţă la
inteligenţă.
Legea Încurajării - Predarea tinde să fie mai eficientă atunci când studentul este motivat în mod
corespunzător.
Legea Pregătirii - Procesul de predare-învăţare va fi mult mai eficient atunci când atât
profesorul cât şi elevul sunt pregătiţi în mod adecvat.